Automation — cennik

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Dzięki usłudze Automation można zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, aby spędzać więcej czasu na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Usługa Automation współpracuje ze wszystkimi znanymi i lubianymi usługami platformy Azure oraz z systemami lokalnymi i działającymi w chmurze. Usługa Automation umożliwia również nawiązywanie połączenia z dowolną usługą online i zarządzanie nią przy użyciu interfejsu API.

Usługa Azure Automation oferuje możliwości automatyzowania procesów oraz konfigurowania żądanego stanu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane za minutę wykonywania zadania, natomiast opłaty związane z konfiguracją żądanego stanu — za zarządzany węzeł.

Szczegóły cennika

Process Automation

Usługa Process Automation jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane w oparciu o liczbę minut wykonywania zadań w miesiącu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane przy każdym uruchomieniu zadania. Minuty wykonywania zadań są agregowane geograficznie.

Bezpłatnie Basic
Cena za miesiąc Bezpłatnie $-/min
Czas wykonywania zadania 500 min Bez ograniczeń

Konfiguracja żądanego stanu (Desired State Configuration, DSC)

Usługa Automation DSC jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat związanych z usługą Automation DSC rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez funkcję DSC. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Ceny są ustalane proporcjonalnie do liczby dni. Opłata jest naliczana tylko za te dni, w których węzeł jest zarządzany przez usługę Automation DSC. Aby zobaczyć, jak ceny ustalane proporcjonalnie będą wpływały na konkretny scenariusz użycia, użyj modułu Automatyzacja w naszym kalkulatorze cen.

Usługa Automation DSC jest teraz ogólnie dostępna.

Bezpłatnie Basic
Cena za miesiąc Bezpłatnie $- za węzeł
Liczba węzłów 5 Bez ograniczeń

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarancja uruchomienia zaplanowanych zadań w ciągu 30 minut na poziomie 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Chcesz zacząć automatyzację? Uzyskaj 500 bezpłatnych minut zadań

Zacznij już dziś