Automation — cennik

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Dzięki usłudze Automatyzacja można zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, aby spędzać więcej czasu na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Usługa Automatyzacja współpracuje ze wszystkimi znanymi i lubianymi usługami platformy Azure oraz z systemami lokalnymi i działającymi w chmurze. Automatyzacja umożliwia również nawiązywanie połączenia z dowolną usługą online i zarządzanie nią przy użyciu interfejsu API.

Usługa Automatyzacja Azure oferuje możliwości automatyzowania procesów oraz konfigurowania żądanego stanu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane za minutę wykonywania zadania, natomiast opłaty związane z konfiguracją żądanego stanu — za zarządzany węzeł.

Szczegóły cennika

Automatyzacja procesów

Usługa Automatyzacja procesów jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane w oparciu o liczbę minut wykonywania zadań w miesiącu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane przy każdym uruchomieniu zadania. Minuty wykonywania zadań są agregowane geograficznie.

Bezpłatna Podstawowa
Cena za miesiąc<sup> 1</sup> Bezpłatna $0.002/min
Czas wykonywania zadania 500 min Bez ograniczeń

Konfiguracja żądanego stanu (Desired State Configuration, DSC)

Usługa Konfiguracja DSC Automatyzacji jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat związanych z usługą Konfiguracja DSC Automatyzacji rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez funkcję DSC. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Ceny są ustalane proporcjonalnie do liczby dni. Opłata jest naliczana tylko za te dni, w których węzeł jest zarządzany przez usługę Konfiguracja DSC Automatyzacji. Aby zobaczyć, jak ceny ustalane proporcjonalnie będą wpływały na konkretny scenariusz użycia, użyj modułu Automatyzacja w naszym kalkulatorze cen.

Usługa Konfiguracja DSC Automatyzacji jest teraz ogólnie dostępna.

Bezpłatna Podstawowa
Cena za miesiąc<sup> 1</sup> Bezpłatna $6 za węzeł
Number of nodes 5 Bez ograniczeń

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarancja uruchomienia zaplanowanych zadań w ciągu 30 minut na poziomie 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Chcesz zacząć automatyzację? Uzyskaj 500 bezpłatnych minut zadań

Zacznij już dziś