Automation — cennik

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Dzięki usłudze Automation można zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, aby spędzać więcej czasu na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Usługa Automation współpracuje ze wszystkimi znanymi i lubianymi usługami platformy Azure oraz z systemami lokalnymi i działającymi w chmurze. Usługa Automation umożliwia również nawiązywanie połączenia z dowolną usługą online i zarządzanie nią przy użyciu interfejsu API.

Usługa Azure Automation oferuje możliwości automatyzowania procesów oraz konfigurowania żądanego stanu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane za minutę wykonywania zadania, natomiast opłaty związane z konfiguracją żądanego stanu — za zarządzany węzeł.

Szczegóły cennika

Process Automation

Usługa Process Automation jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane w oparciu o liczbę minut wykonywania zadań w miesiącu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane przy każdym uruchomieniu zadania. Minuty wykonywania zadań są agregowane geograficznie.

Bezpłatnie Basic
Cena za miesiąc Bezpłatnie $-/min
Czas wykonywania zadania 500 min Bez ograniczeń

Konfiguracja żądanego stanu (Desired State Configuration, DSC)

Usługa Automation DSC jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów zarejestrowanych w ramach usługi. Naliczanie opłat związanych z usługą Automation DSC rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez funkcję DSC. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej.

Ceny są ustalane proporcjonalnie do liczby dni. Opłata jest naliczana tylko za te dni, w których węzeł jest zarządzany przez usługę Automation DSC. Aby zobaczyć, jak ceny ustalane proporcjonalnie będą wpływały na konkretny scenariusz użycia, użyj modułu Automatyzacja w naszym kalkulatorze cen.

Usługa Automation DSC jest teraz ogólnie dostępna.

Bezpłatnie Basic
Cena za miesiąc Bezpłatnie $- za węzeł
Liczba węzłów 5 Bez ograniczeń

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
 • Gwarancja uruchomienia zaplanowanych zadań w ciągu 30 minut na poziomie 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Opłaty są naliczane w oparciu o łączną liczbę minut wykonywania zadań automatyzacji procesów lub liczby węzłów funkcji DSC. Użycie jest agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation skojarzonych z Twoją subskrypcją. Na przykład użycie 5 000 minut w miesiącu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości $-.

 • Tak. Jeśli chcesz użyć więcej niż 500 minut automatyzacji procesów lub zarządzać ponad 5 węzłami funkcji DSC na subskrypcję w miesiącu, musisz przejść do warstwy Podstawowa.

 • Tak, możesz zmienić usługę Automation, wykonując poniższe kroki:

  • Zaloguj się do Twojej subskrypcji platformy Azure.
  • Wybierz konto usługi Automation, które chcesz zmienić.
  • Kliknij pozycję Ustawienia > Warstwa cenowa i użycie > Warstwa cenowa.
  • W bloku Wybieranie warstwy cenowej wybierz pozycję Podstawowa.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Automation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Chcesz zacząć automatyzację? Uzyskaj 500 bezpłatnych minut zadań

Zacznij już dziś