Automation — cennik

Uproszczenie zarządzania chmurą przez automatyzację i konfigurację procesów

Dzięki usłudze Automation można zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, aby spędzać więcej czasu na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Usługa Automation współpracuje ze wszystkimi znanymi i lubianymi usługami platformy Azure oraz z systemami lokalnymi i działającymi w chmurze. Usługa Automation umożliwia również nawiązywanie połączenia z dowolną usługą online i zarządzanie nią przy użyciu interfejsu API.

Usługa Azure Automation umożliwia automatyzację procesów, zarządzanie aktualizacjami, konfigurację żądanego stanu, śledzenie zmian i zbieranie danych spisu.

Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane za minutę wykonywania zadania, natomiast opłaty związane z zarządzaniem konfiguracją — za zarządzany węzeł.

Szczegóły cennika

Process automation

Process automation includes runbook jobs. Billing for jobs is based on the number of job run time minutes used in the month. Charges for process automation are incurred whenever a job runs. Job minutes are aggregated across geographies.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny) Cena
Czas wykonywania zadania 500 min $-/min

Configuration management

Configuration management includes the configuration pull service and change tracking capabilities. Billing is based on the number of nodes that are registered with the service and the log data stored in the Azure Log Analytics service.

Charges for configuration management start when a node is registered with the service and stop when the node is unregistered from the service. A node is any machine whose configuration is managed by configuration management. This could be an Azure virtual machine (VM), on-premises VM, physical host, or a VM in another public cloud. Billing for nodes is pro-rated hourly.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny) Cena
Węzeł platformy Azure ND Bezpłatnie
Węzeł spoza platformy Azure 5 węzły $- za węzeł

Update management

Update management includes visibility and deployment of updates in your environment. There are no charges for the service, you only pay for log data stored in the Azure Log Analytics service.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny) Cena
Dowolny węzeł ND Bezpłatnie

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
  • Gwarancja uruchomienia zaplanowanych zadań w ciągu 30 minut na poziomie 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Naliczamy opłaty za użycie przekraczające bezpłatny limit jednostek. W przypadku automatyzacji i zarządzania konfiguracją opłaty rozliczeniowe zależą od całkowitej liczby minut wykonywania zadań (automatyzacja procesów), liczby godzin (obserwatorzy automatyzacji) i liczby węzłów (zarządzanie konfiguracją). Użycie jest agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation skojarzonych z Twoją subskrypcją. Na przykład użycie 5 500 minut w miesiącu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości $-.

  • Bezpłatny limit jednostek to liczba jednostek dostępnych bezpłatnie, które są odświeżane co miesiąc. Użycie przekraczające bezpłatny limit jednostek w danym miesiącu jest rozliczane przy użyciu standardowych cen za dane rozwiązanie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Automation

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Chcesz zacząć automatyzację? Uzyskaj 500 bezpłatnych minut zadań

Bezpłatne konto