Automation — cennik

Uproszczenie zarządzania chmurą przez automatyzację i konfigurację procesów

Dzięki usłudze Azure Automation można zaoszczędzić czas, ograniczyć błędy i zwiększyć wydajność, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Zautomatyzuj wszystkie często powtarzane, czasochłonne i podatne na błędy zadania zarządzania infrastrukturą IT, aby spędzać więcej czasu na pracy, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne. Usługa Automation współpracuje ze wszystkimi znanymi i lubianymi usługami platformy Azure oraz z systemami lokalnymi i działającymi w chmurze. Usługa Automation umożliwia również nawiązywanie połączenia z dowolną usługą online i zarządzanie nią przy użyciu interfejsu API.

Usługa Azure Automation umożliwia automatyzację procesów, zarządzanie aktualizacjami, konfigurację żądanego stanu, śledzenie zmian i zbieranie danych spisu.

Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane za minutę wykonywania zadania, natomiast opłaty związane z zarządzaniem konfiguracją — za zarządzany węzeł.

Szczegóły cennika

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów obejmuje zadania elementów Runbook i obserwatorów. Opłaty za zadania są naliczane na podstawie liczby minut wykonywania zadań w miesiącu, a za obserwatorów na podstawie liczby godzin wykorzystanych w miesiącu. Opłaty związane z automatyzacją procesów są naliczane przy każdym uruchomieniu zadania lub obserwatora. Opłaty zostaną naliczone wyłącznie za minuty/godziny przekraczające bezpłatne jednostki w pakiecie.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny)** Cena
Czas wykonywania zadania 500 min $-/minutę
Obserwatorzy 744 godz. $-/godz.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją obejmuje usługę ściągania konfiguracji i funkcję śledzenia zmian. W rozliczeniu uwzględniana jest liczba węzłów zarejestrowanych w usłudze oraz dane dzienników przechowywane w usłudze Azure Log Analytics.

Naliczanie opłat związanych z zarządzaniem konfiguracją rozpoczyna się w momencie zarejestrowania węzła w usłudze i kończy się w momencie wyrejestrowania węzła z usługi. Węzeł to dowolna maszyna z konfiguracją zarządzaną przez usługę zarządzania konfiguracją. Może to być maszyna wirtualna platformy Azure, lokalna maszyna wirtualna, host fizyczny lub maszyna wirtualna w innej chmurze publicznej. Węzły są rozliczane proporcjonalnie do liczby godzin.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny)** Cena
Węzeł platformy Azure ND Bezpłatnie
Węzeł spoza platformy Azure 5 węzły $-/węzeł

Zarządzanie aktualizacjami

Zarządzanie aktualizacjami obejmuje wgląd w aktualizacje w danym środowisku oraz wdrażanie tych aktualizacji. Z tą usługą nie wiążą się żadne opłaty — płacisz tylko za dane dzienników przechowywane w usłudze Azure Log Analytics.

Bezpłatny limit jednostek (miesięczny)** Cena
Dowolny węzeł ND Bezpłatnie
**Ten bezpłatny limit jednostek nie jest dostępny dla subskrybentów korzystających z planów taryfowych, które oferują stały rabat lub stałą miesięczną ilość środków.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarancja uruchomienia zaplanowanych zadań w ciągu 30 minut na poziomie 99,9%. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Naliczamy opłaty za użycie przekraczające bezpłatny limit jednostek. W przypadku automatyzacji i zarządzania konfiguracją opłaty rozliczeniowe zależą od całkowitej liczby minut wykonywania zadań (automatyzacja procesów), liczby godzin (obserwatorzy automatyzacji) i liczby węzłów (zarządzanie konfiguracją). Użycie jest agregowane w obrębie wszystkich kont usługi Automation skojarzonych z Twoją subskrypcją. Na przykład użycie 5 500 minut w miesiącu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości $-.

  • Bezpłatny limit jednostek to liczba jednostek dostępnych bezpłatnie, które są odświeżane co miesiąc. Użycie przekraczające bezpłatny limit jednostek w danym miesiącu jest rozliczane przy użyciu standardowych cen za dane rozwiązanie. Ten bezpłatny limit jednostek nie jest dostępny dla subskrybentów korzystających z planów taryfowych, które oferują stały rabat lub stałą miesięczną ilość środków.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Automation

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Chcesz zacząć automatyzację? Uzyskaj 500 bezpłatnych minut zadań