Pomiń nawigację

System DNS Azure — cennik

Hostuj swoją domenę na platformie Azure, zapewniając sobie wyjątkową wydajność i dostępność

Dzięki usłudze Azure DNS można hostować swoją domenę DNS na platformie Azure, co pozwala na zarządzanie rekordami DNS z zastosowaniem tych samych poświadczeń i rozliczeń oraz tej samej umowy dotyczącej pomocy technicznej, co w przypadku innych usług platformy Azure. Strefy mogą być publiczne lub prywatne, przy czym prywatne strefy DNS (w zarządzanej wersji zapoznawczej) są widoczne tylko dla maszyn wirtualnych znajdujących się w Twojej sieci wirtualnej. Nasza globalna sieć serwerów nazw używa routingu emisji dowolnej, zapewniając doskonałą wydajność i dostępność.

Szczegóły cennika

Opłaty związane z usługą System DNS Azure są naliczane na podstawie liczby stref DNS hostowanych na platformie Azure i liczby odbieranych zapytań systemu DNS.

DNS Strefy publiczne Strefy prywatne (Wersja zapoznawcza)
Pierwsze 25 hostowanych stref DNS $- za strefę/miesiąc1 Bez opłat
Dodatkowe hostowane strefy DNS (ponad 25) $- za strefę/miesiąc1 Bez opłat
Pierwszy miliard zapytań DNS/miesiąc $- za milion2 Bez opłat
Dodatkowe zapytania DNS (ponad 1 miliard)/miesiąc $- za milion2 Bez opłat
1 Opłata za strefę jest naliczana codziennie. Części miesiąca są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni.
2 Zapytania są agregowane w ramach subskrypcji platformy Azure na potrzeby rozliczeń.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure DNS. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu prawidłowe odpowiedzi na zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi System DNS Azure. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umowy SLA.
 • Usługi w wersji zapoznawczej podlegają warunkom użytkowania dotyczącym wersji zapoznawczych platformy Microsoft Azure.

Często zadawane pytania

 • Domena to unikatowa nazwa w systemie nazw domen, na przykład „contoso.com”.

  Strefa DNS służy do hostowania rekordów systemu DNS dla określonej domeny. Domena contoso.com może na przykład zawierać pewną liczbę rekordów systemu DNS, takich jak mail.contoso.com (serwer poczty) i www.contoso.com (witryna internetowa).

  Usługa System DNS Azure umożliwia hostowanie strefy DNS, a zatem także zarządzanie rekordami systemu DNS domeny na platformie Azure.

 • Niekoniecznie.

  Nie trzeba kupować domeny, aby hostować strefę DNS w usłudze System DNS Azure. Strefę DNS można utworzyć w dowolnej chwili bez konieczności posiadania nazwy domeny.

  Jednak zakup nazwy domeny będzie konieczny, aby połączyć strefę DNS z globalną hierarchią systemu DNS. Dzięki temu zapytania systemu DNS wysyłane z dowolnego miejsca na świecie będą mogły odnaleźć daną strefę DNS i można będzie wysłać w odpowiedzi rekordy systemu DNS.

 • Nie, usługa System DNS Azure nie obsługuje aktualnie możliwości zakupu nazw domen. Aby zakupić domeny, należy użyć rejestratora nazw domen innej firmy, co zwykle wiąże się z niewielką opłatą roczną.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o System DNS Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Hostuj swoją domenę na platformie Azure już dziś