Przejdź do głównej zawartości

Azure Blob Storage — cennik

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury.

Całkowity koszt przechowywania blokowych obiektów blob zależy od następujących czynników:

  • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
  • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszty transferu danych.
  • Wybrana opcja nadmiarowości danych.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Użycie usługi Azure Blob Storage jest obliczane w binarnych gigabajtach (GB), gdzie 1 GB = 230 bajtów. Ta jednostka miary jest również zwana jako gibibajt (GiB) zgodnie z definicją określoną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Podobnie 1 TB to 240 bajtów, tj. 1024 GB.