Azure Blobs Storage Pricing

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny usługi Storage

Poniżej przedstawiono koszty przechowywania danych w blokowych obiektach blob. Podane ceny to miesięczne opłaty za GB przechowywanych danych. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca lub Chłodna) oraz ilości przechowywanych danych.

LRS-CHŁODNY LRS-GORĄCY GRS-CHŁODNY GRS-GORĄCY RAGRS-CHŁODNY RAGRS-GORĄCY
Pierwsze 50 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Kolejne 450 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Ponad 500 TB / miesiąc $- $- $- $- $- $-

Ceny dostępu

Poniżej przedstawiono koszty operacji HTTP wykonywanych względem danych w blokowych obiektach blob, a także koszt pobierania danych z blokowych obiektów blob lub zapisywania danych w tych obiektach. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca lub Chłodna) i wybranej opcji nadmiarowości.

LRS-CHŁODNY LRS-GORĄCY GRS-CHŁODNY GRS-GORĄCY RAGRS-CHŁODNY RAGRS-GORĄCY
Operacje umieszczania obiektu blob/bloku, listy, tworzenia kontenera
(za 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne
(za 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) $- Bezpłatnie $- Bezpłatnie $- Bezpłatnie
Zapisywanie danych (za GB) $- Bezpłatnie $- Bezpłatnie $- Bezpłatnie
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) ND ND $- $- $- $-

Aby zobaczyć cennik usługi Block Blob Storage w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania, kliknij tutaj.

Ceny stronicowych obiektów blob są takie same jak ceny dysków standardowych i można je sprawdzić tutaj.

Konta usługi Blob Storage z warstwami dostępu Gorąca i Chłodna nie są jeszcze dostępne w tym regionie, ale wkrótce zostaną udostępnione. Poniżej podano cennik blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania w tym regionie.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny usługi Storage

Pojemność magazynu LRS ZRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Ceny dostępu

Za magazyn typu Blokowe obiekty blob pobierana jest opłata w wysokości $- za 10 000 transakcji. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu konta magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Import/eksport

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Opcje nadmiarowości danych

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych
Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów
Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona replikacji usługi Azure Storage. Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/miesiąc. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

Blob Storage

Disk Storage

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Storage

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś