Pomiń nawigację

Ceny blokowych obiektów blob

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Storage ważny przez 12 miesięcy.

Block Blob storage is used for streaming and storing documents, videos, pictures, backups, and other unstructured text or binary data.

Total cost of Block Blob storage depends on:

 • Volume of data stored per month.
 • Quantity and types of operations performed, along with any data transfer costs.
 • Data redundancy option selected.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje magazynu blokowych obiektów blob na platformie Azure, w tym typy kont i nadmiarowość. Dowiedz się więcej na temat typów kont i nadmiarowości magazynu.

Często zadawane pytania

 • Konto Blob Storage jest przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta ogólnego przeznaczenia mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego przeznaczenia nie uległy zmianie.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „gorące”, „chłodne” lub „zarchiwizowane”, opłata dotyczy kont typu Blob Storage. Na przykład oznaczenie „Standardowe We/Wy — chłodne blokowe obiekty blob (GB)” oznacza, że korzystasz z kont Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2. Wiąże się to ze stosownymi opłatami. Do mierzenia użycia blokowych obiektów blob na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia służy miernik „Standardowe We/Wy — blokowy obiekt blob (GB)”.

 • Premium* Blob Storage is available only to the premium block blob storage account type and is best suited for IO intensive workloads that require low and consistent storage latency.

  Storage GB pricing increases from Archive to Cool, from Cool to Hot, and from Hot to Premium. And the cost of transactions increases, conversely, from Premium to Hot, from Hot to Cool, and from Cool to Archive. Archive and Cool tiers should be used for rarely and infrequently accessed data, respectively. The Cool tier has a lower availability SLA than the Hot tier.

  Please note you can set the access tier of a blob as Hot, Cool, or Archive in Blob Storage and General Purpose v2 accounts. At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

 • Po zmianie warstwy z Chłodnej na Gorącą na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 zostaną naliczone opłaty za oba rodzaje operacji odczytu (za 10,000 obiektów blob i pobieranie danych w przeliczeniu na GB). Jeśli na przykład masz 10,000 obiektów blob odpowiadających 100 GB danych na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i zmienisz warstwę z Chłodnej na Gorącą, opłata wyniesie 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- (za pobieranie danych).

 • W przypadku kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 opłaty są naliczane tylko za operacje zapisu (w 10 tys.). W przypadku kont Blob Storage nie ma opłat za te operacje.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

 • Odczytywanie obiektów blob bezpośrednio z poziomu warstwy Archiwum jest niemożliwe. Aby odczytać obiekt blob w warstwie Archiwum, użytkownik musi zmienić warstwę na Gorącą lub Chłodną. Na przykład za pobranie i odczytanie pojedynczego 1,000-gigabajtowego obiektu blob w warstwie Archiwum, który znajduje się w tej warstwie od 90 dni, zostałyby naliczone następujące opłaty:

  Pobieranie danych (za GB) z warstwy Archiwum: $-/GB miesięcznie x 1 000 GB = $-

  Operacja przywrócenia z magazynu trwałego (SetBlobTier z warstwy Archiwum do Gorąca): $-/10 000 = $-

  Opłata za wcześniejsze usunięcie: (180 – 90 dni)/30 dni x $-/GB miesięcznie x 1 000 = $-

  Operacja odczytu obiektu blob z warstwy Gorąca = $-/10 000 = $-

  Razem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny za magazyn blokowych obiektów blob dla kont usługi Blob Storage i kont ogólnego przeznaczenia v2 są identyczne, z wyjątkiem opłat za zapis danych (za GB) i wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna. W przypadku kont usługi Blob Storage opłaty są naliczane za zapis danych w warstwie Chłodna (za GB), ale nie za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, natomiast w przypadku kont ogólnego przeznaczenia v2 opłaty są naliczane za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, ale nie za zapis danych w warstwie Chłodna.

 • Zostanie naliczona jednorazowa opłata równa sumie wszystkich danych pomnożonej przez opłatę za replikację geograficzną w regionie podstawowym. Dla danych przechowywanych w warstwie Archiwum będzie również istniała opłata za odczytanie wszystkich danych (zarówno za operacje odczytu za 10,000 obiektów blob, jak i za pobieranie danych za GB) z regionu podstawowego oraz za zapisanie wszystkich danych (operacje zapisu za 10,000) do regionu pomocniczego.

 • At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

  To move data, you can synchronously copy blobs from using the new Put Block From URL API (sample code)or a version of AzCopy that supports this API. Put Block From URL synchronously copies data server side, which means that the data has finished copying when the call completes and all data movement happens inside the Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji