Cennik usługi Azure Storage

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Start your Azure free account and get a $200 credit for 30 days. Plus now get 12 months of free access to Storage.

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca, Chłodna i Archiwalna (tam, gdzie to możliwe). Uzupełnialne obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Poniżej przedstawiono koszty przechowywania danych w blokowych obiektach blob. Podane ceny to miesięczne opłaty za GB przechowywanych danych. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca, Chłodna lub Archiwalna) oraz ilości przechowywanych danych. Poniższe ceny warstwy Archiwalna są cenami wersji zapoznawczej i wzrosną, gdy warstwa będzie ogólnie dostępna. Uwaga: wersja zapoznawcza warstwy Archiwalna jest dostępna tylko w regionie Wschodnie stany USA 2. Aby zobaczyć ceny, koniecznie wybierz ten region.

Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Pierwsze 50 TB/miesiąc $- $- $-
Kolejne 450 TB/miesiąc $- $- $-
Ponad 500 TB / miesiąc $- $- $-
Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Pierwsze 50 TB/miesiąc $- $- ND
Kolejne 450 TB/miesiąc $- $- ND
Ponad 500 TB / miesiąc $- $- ND
Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Pierwsze 50 TB/miesiąc $- $- ND
Kolejne 450 TB/miesiąc $- $- ND
Ponad 500 TB / miesiąc $- $- ND

Ceny dostępu

Poniżej przedstawiono koszty operacji HTTP wykonywanych względem danych w blokowych obiektach blob, a także koszt pobierania danych z blokowych obiektów blob lub zapisywania danych w tych obiektach. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca, Chłodna lub Archiwalna) i wybranej opcji nadmiarowości. Poniższe ceny warstwy Archiwalna są cenami wersji zapoznawczej i wzrosną, gdy warstwa będzie ogólnie dostępna. Uwaga: wersja zapoznawcza warstwy Archiwalna jest dostępna tylko w regionie Wschodnie stany USA 2. Aby zobaczyć ceny, koniecznie wybierz ten region.

Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Operacje zapisu* (za 10 000) $- $- $-
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (za 10 000) $- $- $-
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie $- Bezpłatnie
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob i SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Gorąca do Chłodna, Chłodna do Archiwalna lub Gorąca do Archiwalna). **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: GetBlob, SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Archiwalna do Chłodna, Chłodna do Gorąca lub Archiwalna do Gorąca).
Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Operacje zapisu* (za 10 000) $- $- ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- ND
Operacje odczytu** (za 10 000) $- $- ND
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- ND
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) $- $- ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob i SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Gorąca do Chłodna, Chłodna do Archiwalna lub Gorąca do Archiwalna). **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: GetBlob, SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Archiwalna do Chłodna, Chłodna do Gorąca lub Archiwalna do Gorąca).
Gorąca Chłodna Archiwalna (wersja zapoznawcza)
Operacje zapisu* (za 10 000) $- $- ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- ND
Operacje odczytu** (za 10 000) $- $- ND
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- ND
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) $- $- ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob i SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Gorąca do Chłodna, Chłodna do Archiwalna lub Gorąca do Archiwalna). **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: GetBlob, SetBlobTier (gdy przenosi obiekt blob z warstwy Archiwalna do Chłodna, Chłodna do Gorąca lub Archiwalna do Gorąca).

Pamiętaj, że jedynymi prawidłowymi operacjami w archiwum są umieszczenie obiektu blob/bloku, ustawienie warstwy i usunięcie. Przejście z warstwy Archiwalna do Gorąca lub Chłodna potrwa do 15 godzin w przypadku blokowych obiektów blob mniejszych niż 50 GB.

Zobacz ceny magazynu blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania.

Ceny stronicowych obiektów blob są takie same jak ceny dysków standardowych. Zobacz stronę z cennikiem.

Konta usługi Blob Storage z warstwami dostępu Gorąca i Chłodna nie są jeszcze dostępne w tym regionie, ale wkrótce zostaną udostępnione. Poniżej podano cennik blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania w tym regionie.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Uzupełnialne obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS ZRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

Za blokowe obiekty blob naliczana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu konta magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Opcje nadmiarowości danych

magazyn lokalnie nadmiarowy Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych.
magazyn strefowo nadmiarowy Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
magazyn geograficznie nadmiarowy Tak samo jak magazyn lokalnie nadmiarowy. Dodatkowo wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów.
magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu Tak samo jak magazyn geograficznie nadmiarowy. Dodatkowo dostęp do odczytu z drugiego centrum danych.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera temat Azure Storage replication (Replikacja uslugi Azure Storage). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie.

 • Konta usługi Storage są domyślnie konfigurowane jako geograficznie nadmiarowe. Możesz zmienić te ustawienia na magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu lub lokalnie nadmiarowy za pomocą klasycznego portalu platformy Microsoft Azure lub interfejsu API zarządzania usługami. Stan możesz również sprawdzić w portalu lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

 • Konta usługi Storage są obciążane opłatami za okres co najmniej 30 dni od czasu włączenia tej usługi. Jeśli na przykład magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie włączony 1 maja i wyłączony 5 maja, konto magazynu zostanie obciążone opłatą za magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu do 30 maja. Później będą naliczane opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowy.

  Jeśli magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie włączony 1 maja i wyłączony 14 czerwca, opłata za magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie naliczona do 14 czerwca. Od 15 czerwca będą naliczane opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowy.

Magazyn obiektów Blob

 • Konto usługi Blob Storage to konto magazynu przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta magazynu ogólnego zastosowania mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania nie uległy zmianie. Zobacz ceny.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „Gorąca”, „Chłodna” lub „Archiwalna”, opłata dotyczy kont usługi Blob Storage. Jeśli na przykład na rachunku znajduje się pozycja „Standardowe we/wy — chłodny blokowy obiekt blob (GB)”, używasz kont usługi Blob Storage i opłata jest naliczana za te konta. Natomiast „Standardowe we/wy — blokowy obiekt blob (GB)” to miernik skojarzony z użyciem blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania.

 • W ramach kont usługi Blob Storage możesz ustawić warstwę dostępu obiektu blob jako Gorąca, Chłodna lub Archiwalna. Opłaty za GB w magazynie zwiększają się kolejno w warstwach Archiwalna, Chłodna, Gorąca, a koszt dostępu do danych zwiększa się kolejno w warstwach Gorąca, Chłodna, Archiwalna. Warstw Archiwalna i Chłodna należy używać w przypadku rzadko używanych danych z niższymi wymaganiami umowy SLA w zakresie dostępności. Jeśli wzorzec dostępu do danych nie jest znany, zalecamy rozpoczęcie od warstwy Gorąca i używanie jej przez co najmniej jeden miesiąc, a następnie na podstawie rzeczywistego użycia będzie można sprawdzić, czy jest możliwe obniżenie kosztów przez zmianę warstwy na Chłodna lub Archiwalna.

 • Zmiana warstwy konta usługi Blob Storage z Chłodna na Gorąca będzie podlegać opłatom za pobieranie danych. Jeśli na przykład przechowujesz 100 GB danych w ramach konta usługi Blob Storage i zmienisz warstwę tego konta z Chłodna na Gorąca, zostanie naliczona opłata za pobieranie danych w wysokości 100 * $0.01 = $1.

 • Nie. Zmiana warstwy konta z Gorąca na Chłodna nie powoduje naliczenia opłaty za zapisywanie danych. Opłata za zapisywanie danych zostanie naliczona tylko w przypadku zapisania danych bezpośrednio na koncie usługi Blob Storage korzystającego z warstwy dostępu Chłodna.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

Disk Storage

 • Jeśli pusty dysk o pojemności 100 GB będzie wspierany przez konto usługi Premium Storage, zostanie naliczona opłata za dysk P0 (128 GB). Jeśli będzie używany dowolny inny typ konta magazynu, będzie naliczana opłata wyłącznie za miejsce w magazynie używane do przechowywania danych zapisywanych na dysk niezależnie od przydzielonego rozmiaru dysku.

 • Tak. Dostępność na poziomie 99,9% czasu do odczytu/zapisu dotyczy także kont usługi Premium Storage.

File Storage

 • Zostanie naliczona wyłącznie opłata za wykorzystany magazyn, nie ustawiony limit przydziału.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Storage

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account