Ceny blokowych obiektów blob

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury.

Całkowity koszt przechowywania blokowych obiektów blob zależy od następujących czynników:

 • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
 • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszty transferu danych.
 • Wybrana opcja nadmiarowości danych.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje magazynu blokowych obiektów blob na platformie Azure, w tym typy kont i nadmiarowość. Dowiedz się więcej na temat typów kont i nadmiarowości magazynu.

Często zadawane pytania

 • Konto Blob Storage jest przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta ogólnego przeznaczenia mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania nie uległy zmianie.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „gorące”, „chłodne” lub „zarchiwizowane”, opłata dotyczy kont typu Blob Storage. Na przykład oznaczenie „Standardowe We/Wy — chłodne blokowe obiekty blob (GB)” oznacza, że korzystasz z kont Blob Storage lub ogólnego przeznaczenia w wersji 2. Wiąże się to ze stosownymi opłatami. Do mierzenia użycia blokowych obiektów blob na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia służy miernik „Standardowe We/Wy — blokowy obiekt blob (GB)”.

 • Konto magazynu obiektów blob w warstwie Premium* jest dostępne tylko dla typu premium konta magazynu blokowego obiektu blob i najlepiej pasuje do obciążeń intensywnie korzystających z We/Wy wymagających niskich i stałych opóźnień magazynu.

  Ceny za GB miejsca w magazynie zwiększają się wraz ze zmianą warstwy z Archiwum na Chłodna, z Chłodna na Gorąca i z Gorąca na Premium. Natomiast koszt transakcji rośnie odwrotnie wraz ze zmianą warstwy z Premium na Gorąca, z Gorąca na Chłodna i z Chłodna na Archiwum. Warstw Archiwum i Chłodna należy używać odpowiednio w przypadku sporadycznie i rzadko używanych danych. Warstwa Chłodna ma niższą dostępność w umowie SLA niż warstwa Gorąca.

  Pamiętaj, że w ramach kont usługi Blob Storage i Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 możesz ustawić warstwę dostępu obiektu blob jako Gorącą, Chłodną lub Archiwum. Obecnie nie można zmienić warstwy danych z Premium na Gorąca, Chłodna lub Archiwum ani nie można zmienić warstwy danych z Gorąca, Chłodna lub Archiwum na Premium. Pracujemy nad obsługą w przyszłości zmiany warstwy obiektu dla warstwy Premium.

 • Po zmianie warstwy z Chłodnej na Gorącą na koncie Blob Storage lub ogólnego przeznaczenia w wersji 2 zostaną naliczone opłaty za oba rodzaje operacji odczytu (za 10,000 obiektów blob i pobieranie danych w przeliczeniu na GB). Jeśli na przykład masz 10,000 obiektów blob odpowiadających 100 GB danych na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i zmienisz warstwę z Chłodnej na Gorącą, opłata wyniesie 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- (za pobieranie danych).

 • W przypadku kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 opłaty są naliczane za operacje zapisu (za 10 000). W przypadku kont usługi Blob Storage nie ma opłat za operacje zapisu.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Jeśli przełączasz konto z magazynu RA-GRS na GRS lub LRS (albo z RA-GZRS na GZRS lub ZRS), konto będzie rozliczane jak magazyn RA-GRS (lub RA-GZRS) przez dodatkowych 30 dni od dnia konwersji.

 • Odczytywanie obiektów blob bezpośrednio z poziomu warstwy Archiwum jest niemożliwe. Aby odczytać obiekt blob w warstwie Archiwum, użytkownik musi zmienić warstwę na Gorącą lub Chłodną. Na przykład za pobranie i odczytanie pojedynczego 1,000-gigabajtowego obiektu blob w warstwie Archiwum, który znajduje się w tej warstwie od 90 dni, zostałyby naliczone następujące opłaty:

  Pobieranie danych (za GB) z warstwy Archiwum: $-/GB miesięcznie x 1 000 GB = $-

  Operacja przywrócenia z magazynu trwałego (SetBlobTier z warstwy Archiwum do Gorąca): $-/10 000 = $-

  Opłata za wcześniejsze usunięcie: (180 - 90 dni)/30 dni x $-/GB miesięcznie x 1 000 = $-

  Operacja odczytu obiektu blob z warstwy Gorąca = $-/10 000 = $-

  Razem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny za magazyn blokowych obiektów blob dla kont usługi Blob Storage i kont ogólnego przeznaczenia v2 są identyczne, z wyjątkiem opłat za zapis danych (za GB) i wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna. W przypadku kont usługi Blob Storage opłaty są naliczane za zapis danych w warstwie Chłodna (za GB), ale nie za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, natomiast w przypadku kont ogólnego przeznaczenia v2 opłaty są naliczane za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, ale nie za zapis danych w warstwie Chłodna.

 • Zostanie naliczona jednorazowa opłata równa sumie wszystkich danych pomnożonej przez opłatę za replikację geograficzną w regionie podstawowym. Dla danych przechowywanych w warstwie Archiwum będzie również istniała opłata za odczytanie wszystkich danych (zarówno za operacje odczytu za 10,000 obiektów blob, jak i za pobieranie danych za GB) z regionu podstawowego oraz za zapisanie wszystkich danych (operacje zapisu za 10,000) do regionu pomocniczego.

 • Obecnie nie można zmienić warstwy danych z Premium na Gorąca, Chłodna lub Archiwum ani nie można zmienić warstwy danych z Gorąca, Chłodna lub Archiwum na Premium. Pracujemy nad obsługą w przyszłości zmiany warstwy obiektu dla warstwy Premium.

  Aby przenieść dane, możesz synchronicznie skopiować obiekty blob za pomocą nowego interfejsu API Put Block From URL (kod przykładowy) lub wersji narzędzia AzCopy, które obsługuje ten interfejs API. Operacja Put Block From URL synchronicznie kopiuje dane po stronie serwera, co oznacza, że kopiowanie danych zakończy się, gdy wywołanie zostanie zakończone, a całe przenoszenie danych nastąpi w usłudze Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji