Cennik usługi Magazyn Azure

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby transferów danych wychodzących oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Oto porównanie cen:

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS)
Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob. Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Poniżej podano cenniki dedykowanych kont usługi Blob Storage w warstwach dostępu Gorąca i Chłodna. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Poniżej przedstawiono koszty przechowywania danych w blokowych obiektach blob. Podane ceny to miesięczne opłaty za GB przechowywanych danych. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca lub Chłodna) oraz ilości przechowywanych danych.

LRS GRS RA-GRS
Chłodna Gorąca Chłodna Gorąca Chłodna Gorąca
Pierwszy 1 TB/miesiąc $0.01 $0.024 $0.02 $0.048 $0.025 $0.061
Kolejne 450 TB/miesiąc $0.01 $0.0232 $0.02 $0.0463 $0.025 $0.0589
Ponad 500 TB / miesiąc $0.01 $0.0223 $0.02 $0.0446 $0.025 $0.0567

Ceny dostępu

Poniżej przedstawiono koszty operacji HTTP wykonywanych względem danych w blokowych obiektach blob, a także koszt pobierania danych z blokowych obiektów blob lub zapisywania danych w tych obiektach. Ceny różnią się w zależności od warstwy dostępu do usługi Block Blob Storage (Gorąca lub Chłodna) i wybranej opcji nadmiarowości.

LRS GRS i RA-GRS
Chłodna Gorąca Chłodna Gorąca
Operacje umieszczania obiektu Blob/bloku, listy, tworzenia kontenera (za 10 000) $0.1 $0.05 $0.2 $0.1
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne (za 10 000) $0.01 $0.004 $0.01 $0.004
Pobieranie danych (za GB) $0.01 Bezpłatnie $0.01 Bezpłatnie
Zapisywanie danych (za GB) $0.0025 Bezpłatnie $0.005 Bezpłatnie
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) ND ND $0.02 $0.02

Aby zobaczyć cennik usługi Block Blob Storage w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania, kliknij tutaj.

Ceny stronicowych obiektów blob są takie same jak ceny dysków standardowych i można je sprawdzić tutaj.

Konta usługi Blob Storage z warstwami dostępu Gorąca i Chłodna nie są jeszcze dostępne w tym regionie, ale wkrótce zostaną udostępnione. Poniżej podano cennik blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania w tym regionie.

Konta usługi Blob Storage

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury. Dołączeniowe obiekty blob są również naliczane jako blokowe obiekty blob.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS ZRS GRS RA-GRS
Pierwszy 1 TB/miesiąc $0.024 za GB $0.03 za GB $0.048 za GB $0.061 za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $0.0236 za GB $0.0295 za GB $0.0472 za GB $0.0599 za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $0.0232 za GB $0.029 za GB $0.0464 za GB $0.0589 za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $0.0228 za GB $0.0285 za GB $0.0456 za GB $0.0579 za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $0.0224 za GB $0.028 za GB $0.0448 za GB $0.0569 za GB

Ceny dostępu

Za magazyn typu Blokowe obiekty blob pobierana jest opłata w wysokości $0.0036 za 100 000 transakcji. Transakcje obejmują operacje odczytu i zapisu związane z magazynem.

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

Blob Storage

Magazyn dysków

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś