Pomiń nawigację

Ceny blokowych obiektów blob

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Storage ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury.

Całkowity koszt przechowywania blokowych obiektów blob zależy od następujących czynników:

 • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
 • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszty transferu danych.
 • Wybrana opcja nadmiarowości danych.

Opłaty za magazyn ZRS będą nadal naliczane po widocznych stawkach za wersję zapoznawczą do 1 czerwca 2018 r., kiedy zaczną obowiązywać stawki za wersję ogólnodostępną.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje magazynu blokowych obiektów blob na platformie Azure, w tym typy kont i nadmiarowość. Dowiedz się więcej na temat typów kont i nadmiarowości magazynu.

Często zadawane pytania

 • Konto Blob Storage jest przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta ogólnego przeznaczenia mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego przeznaczenia nie uległy zmianie.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „gorące”, „chłodne” lub „zarchiwizowane”, opłata dotyczy kont typu Blob Storage. Na przykład oznaczenie „Standardowe We/Wy — chłodne blokowe obiekty blob (GB)” oznacza, że korzystasz z kont Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2. Wiąże się to ze stosownymi opłatami. Do mierzenia użycia blokowych obiektów blob na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia służy miernik „Standardowe We/Wy — blokowy obiekt blob (GB)”.

 • W ramach kont Blob Storage i Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 możesz ustawić warstwę dostępu obiektu blob jako Gorąca, Chłodna lub Archiwum. Opłaty za GB magazynu zwiększają się kolejno w warstwach Archiwum / Chłodna / Gorąca. Koszt dostępu do danych zwiększa się w odwrotnej kolejności: Gorąca / Chłodna / Archiwum. Warstw Archiwum i Chłodna należy używać odpowiednio w przypadku sporadycznie i rzadko używanych danych. Warstwa Chłodna ma niższą dostępność w umowie SLA niż warstwa Gorąca. Jeśli wzorzec dostępu do danych nie jest znany, zalecamy rozpoczęcie od warstwy Gorąca i używanie jej przez co najmniej jeden miesiąc, a następnie na podstawie rzeczywistego użycia będzie można sprawdzić, czy jest możliwe obniżenie kosztów przez zmianę warstwy na Chłodna lub Archiwum.

 • Po zmianie warstwy z Chłodnej na Gorącą na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 zostaną naliczone opłaty za oba rodzaje operacji odczytu (za 10,000 obiektów blob i pobieranie danych w przeliczeniu na GB). Jeśli na przykład masz 10,000 obiektów blob odpowiadających 100 GB danych na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i zmienisz warstwę z Chłodnej na Gorącą, opłata wyniesie 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- (za pobieranie danych).

 • W przypadku kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 opłaty są naliczane tylko za operacje zapisu (w 10 tys.). W przypadku kont Blob Storage nie ma opłat za te operacje.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

 • Odczytywanie obiektów blob bezpośrednio z poziomu warstwy Archiwum jest niemożliwe. Aby odczytać obiekt blob w warstwie Archiwum, użytkownik musi zmienić warstwę na Gorącą lub Chłodną. Na przykład za pobranie i odczytanie pojedynczego 1,000-gigabajtowego obiektu blob w warstwie Archiwum, który znajduje się w tej warstwie od 90 dni, zostałyby naliczone następujące opłaty:

  Pobieranie danych (za GB) z warstwy Archiwum: $-/GB miesięcznie x 1 000 GB = $-

  Operacja przywrócenia z magazynu trwałego (SetBlobTier z warstwy Archiwum do Gorąca): $-/10 000 = $-

  Opłata za wcześniejsze usunięcie: (180 – 90 dni) x $-/GB miesięcznie x 1 000 x 90 dni = $-

  Operacja odczytu obiektu blob z warstwy Gorąca = $-/10 000 = $-

  Razem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny za magazyn blokowych obiektów blob dla kont usługi Blob Storage i kont ogólnego przeznaczenia v2 są identyczne, z wyjątkiem opłat za zapis danych (za GB) i wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna. W przypadku kont usługi Blob Storage opłaty są naliczane za zapis danych w warstwie Chłodna (za GB), ale nie za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, natomiast w przypadku kont ogólnego przeznaczenia v2 opłaty są naliczane za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, ale nie za zapis danych w warstwie Chłodna.

 • Zostanie naliczona jednorazowa opłata równa sumie wszystkich danych pomnożonej przez opłatę za replikację geograficzną w regionie podstawowym. Dla danych przechowywanych w warstwie Archiwum będzie również istniała opłata za odczytanie wszystkich danych (zarówno za operacje odczytu za 10,000 obiektów blob, jak i za pobieranie danych za GB) z regionu podstawowego oraz za zapisanie wszystkich danych (operacje zapisu za 10,000) do regionu pomocniczego.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji