Azure Queues Storage Pricing

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”.

Queues

Queues provide a reliable messaging solution for your apps.

Dowiedz się więcej

Ceny usługi Storage

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

We charge $- per 10 000 transactions for Queues. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/eksport

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Opcje nadmiarowości danych

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych.
Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Tak samo jak magazyn LRS; dodatkowo wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów.
Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) Tak samo jak magazyn GRS; dodatkowo dostęp do odczytu z drugiego centrum danych.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona replikacji usługi Azure Storage. Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/miesiąc. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie.

 • Konta usługi Storage są domyślnie konfigurowane jako geograficznie nadmiarowe. Te ustawienia możesz zmienić na magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu lub lokalnie nadmiarowy za pomocą klasycznej witryny Microsoft Azure Portal lub interfejsu API zarządzania usługami. Tam możesz również sprawdzić stan użycia interfejsu API zarządzania usługami.

 • Konta usługi Storage są obciążane opłatami za okres co najmniej 30 dni od czasu włączenia tej usługi. Jeśli na przykład magazyn RA-GRS zostanie włączony 1 maja i wyłączony 5 maja, konto magazynu zostanie obciążone opłatą za magazyn RA-GRS do 30 maja. Później będą naliczane opłaty za magazyn GRS.

  Jeśli magazyn RA-GRS został włączony 1 maja i wyłączony 14 czerwca, opłata za magazyn RA-GRS zostanie naliczona do 14 czerwca. Od 15 czerwca będą naliczane opłaty za magazyn GRS.

Blob Storage

 • Konto usługi Blob Storage to konto magazynu przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta magazynu ogólnego zastosowania mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania nie uległy zmianie. Można się z nimi zapoznać tutaj.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „Gorąca” lub „Chłodna”, opłata dotyczy kont usługi Blob Storage. Jeśli na przykład na rachunku znajduje się pozycja „Standardowe we/wy — chłodny blokowy obiekt blob (GB)”, używasz kont usługi Blob Storage i opłata jest naliczana za te konta. Natomiast „Standardowe we/wy — blokowy obiekt blob (GB)” to licznik skojarzony z użyciem blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania.

 • Podczas tworzenia konta usługi Blob Storage możesz ustawić warstwę dostępu Chłodna lub Gorąca. Koszt przechowywania danych w warstwie Chłodna jest niższy, ale wyższy jest koszt uzyskiwania dostępu do danych. Tej warstwy należy używać w przypadku danych, do których dostęp nie jest zbyt często uzyskiwany i które mają niższe wymagania umowy SLA w zakresie dostępności. Jeśli wzorzec dostępu do danych nie jest znany, zalecamy rozpoczęcie od warstwy Gorąca i używanie jej przez co najmniej jeden miesiąc, a następnie na podstawie rzeczywistego użycia będzie można sprawdzić, czy jest możliwe obniżenie kosztów przez zmianę warstwy na Chłodna. Zobacz poniższy przykład.

  Przykład

  Masz 50 TB danych, które mają być przechowywane w usłudze Blob Storage w regionie Wschodnie stany USA 2. Co miesiąc wykonujesz 10 milionów operacji HTTP w ramach konta, a 20% z nich to operacje umieszczania obiektu blob/bloku, listy i tworzenia kontenera. Miesięcznie z konta jest odczytywanych 20 TB danych i zapisywanych na nim 10 TB. Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu w warstwach Gorąca i Chłodna.

  Jednostka miary Użycie Cena w warstwie Chłodna Cena w warstwie Gorąca Koszt miesięczny w warstwie Chłodna Koszt miesięczny w warstwie Gorąca
  GB miesięcznie 50 * 1024 = 51 200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10 000 operacji umieszczania obiektu blob/bloku, listy, tworzenia kontenera 20% * 10 mln / 10 000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10 000 innych operacji 80% * 10 mln / 10 000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB pobranych danych 20 * 1024 = 20 480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB zapisanych danych 10 * 1024 = 10 240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Razem koszt miesięczny $770.4 $1242

  W tym przykładzie łączny koszt miesięczny wynosi $770.4 w warstwie Chłodna i $1242 w warstwie Gorąca. Przeniesienie danych do warstwy Chłodna spowoduje więc znaczne ograniczenie kosztów.

 • Zmiana warstwy konta usługi Blob Storage z Chłodna na Gorąca będzie podlegać opłatom za pobieranie danych. Jeśli na przykład przechowujesz 100 GB danych w ramach konta usługi Blob Storage i zmienisz warstwę tego konta z Chłodna na Gorąca, zostanie naliczona opłata za pobieranie danych w wysokości 100 * $0.01 = $1.

 • Nie. Zmiana warstwy konta z Gorąca na Chłodna nie powoduje naliczenia opłaty za zapisywanie danych. Opłata za zapisywanie danych zostanie naliczona tylko w przypadku zapisania danych bezpośrednio na koncie usługi Blob Storage korzystającego z warstwy dostępu Chłodna.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

Disk Storage

 • Jeśli pusty dysk o pojemności 100 GB będzie wspierany przez konto usługi Premium Storage, zostanie naliczona opłata za dysk P0 (128 GB). Jeśli będzie używany dowolny inny typ konta usługi Storage, będzie naliczana opłata wyłącznie za miejsce w magazynie używane do przechowywania danych zapisywanych na dysk niezależnie od przydzielonego rozmiaru dysku.

 • Tak. Dostępność na poziomie 99,9% czasu do odczytu/zapisu dotyczy także kont usługi Premium Storage.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Storage

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś