Cennik usługi Azure Queues Storage

Kolejki umożliwiają zbudowanie niezawodnego rozwiązania do obsługi komunikatów na potrzeby aplikacji i zwykle służą do przechowywania komunikatów przetwarzanych asynchronicznie. Kolejka może zawierać miliony komunikatów o rozmiarze do 64 KB.

Dowiedz się więcej

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje usługi Queue Storage dotyczące kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i w wersji 1. Dowiedz się więcej o poszczególnych typach kont z omówienia usługi Storage.

Magazyn strefowo geograficznie nadmiarowy (GZRS, Geo Zone Redundant Storage) to nowa opcja replikacji zaprojektowana tak, aby zapewniać trwałość obiektów na poziomie co najmniej szesnastu dziewiątek w danym roku dzięki synchronicznemu replikowaniu danych w trzech strefach w regionie podstawowym (takim jak ZRS obecnie) oraz asynchronicznemu replikowaniu do innego regionu w obrębie tego samego obszaru geograficznego w pojedynczej strefie (jak LRS obecnie). Korzystanie z magazynu GZRS zapewnia trwałość danych w przypadku awarii centrum danych, awarii strefy, całkowitej niedostępności lub katastrofy regionalnej w wyniku której odzyskanie regionu podstawowego jest niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z wpisem w blogu zawierającym ogłoszenie tej usługi lub z odpowiednią dokumentacją.

Ceny magazynu GZRS są cenami wersji zapoznawczej z rabatem i zmienią się, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Ceny magazynowania danych

Operacje i ceny transferu danych

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji