Przejdź do głównej zawartości

Queue Storage — cennik

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

Kolejki umożliwiają zbudowanie niezawodnego rozwiązania do obsługi komunikatów na potrzeby aplikacji i zwykle służą do przechowywania komunikatów przetwarzanych asynchronicznie. Kolejka może zawierać miliony komunikatów o rozmiarze do 64 KB.

Dowiedz się więcej

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Magazyn danych

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Operacje i transfer danych

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Operacje kolejkowania klasy 1* (w 10 tys.) $- $- $- $- ND ND
Operacje kolejkowania klasy 2** (w 10 tys.) $- $- $- $- $- $-
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) ND ND $- $- $- $-

* Następujące operacje kolejkowania są uznawane za operacje klasy 1: CreateQueue, ListQueues, PutMessage, SetQueueMetadata, UpdateMessage, ClearMessages, DeleteMessage, DeleteQueue, GetMessageWrite, GetMessagesWrite

** Następujące operacje kolejkowania są uznawane za operacje klasy 2: GetMessage, GetMessages, GetQueueMetadata, GetQueueServiceProperties, GetQueueAcl, PeekMessage, PeekMessages, GetMessageRead, GetMessagesRead

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Queue Storage

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Queue Storage.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Queue Storage.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze