Przejdź do głównej zawartości

Queue Storage — cennik

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

Kolejki umożliwiają zbudowanie niezawodnego rozwiązania do obsługi komunikatów na potrzeby aplikacji i zwykle służą do przechowywania komunikatów przetwarzanych asynchronicznie. Kolejka może zawierać miliony komunikatów o rozmiarze do 64 KB.

Dowiedz się więcej

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Magazyn danych

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Operacje i transfer danych

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Operacje kolejkowania klasy 1* (w 10 tys.) $- $- $- $- ND ND
Operacje kolejkowania klasy 2** (w 10 tys.) $- $- $- $- $- $-
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) ND ND $- $- $- $-

* Następujące operacje kolejkowania są uznawane za operacje klasy 1: CreateQueue, ListQueues, PutMessage, SetQueueMetadata, UpdateMessage, ClearMessages, DeleteMessage, DeleteQueue, GetMessageWrite, GetMessagesWrite

** Następujące operacje kolejkowania są uznawane za operacje klasy 2: GetMessage, GetMessages, GetQueueMetadata, GetQueueServiceProperties, GetQueueAcl, PeekMessage, PeekMessages, GetMessageRead, GetMessagesRead

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Queue Storage

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Queue Storage.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Queue Storage.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze