Cennik usługi Azure Storage

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Azure has five types of storage—Blobs, Files, Disks, Tables and Queues. See how they work

Your total cost depends on how much you store, the volume and type of storage transactions and outbound data transfers, and which data redundancy option you choose. See how they compare in the "Data Redundancy Options" section.

Kolejki

Kolejki zapewniają niezawodne rozwiązanie do obsługi komunikatów między aplikacjami.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $0.07 za GB $0.095 za GB $0.12 za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $0.065 za GB $0.08 za GB $0.1 za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $0.06 za GB $0.07 za GB $0.09 za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $0.055 za GB $0.065 za GB $0.08 za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $0.045 za GB $0.06 za GB $0.075 za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

Za magazyn typu Kolejki pobierana jest opłata w wysokości $0.0036 za następującą liczbę transakcji: 100 000. Transakcje obejmują operacje odczytu i zapisu związane z magazynem.

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Data Redundancy Options

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych
Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów
Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

Blob Storage

Magazyn dysków

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś