Cennik usług Cognitive Services — Narzędzie do wykrywania anomalii WERSJA ZAPOZNAWCZA

Twoja firma działa na tyle niezawodnie, na ile jest w stanie wykrywać problemy.

Łatwo osadzaj funkcje wykrywania anomalii w aplikacjach, aby użytkownicy mogli szybko wykrywać problemy, gdy tylko się pojawiają. Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego. Narzędzie do wykrywania anomalii używa interfejsu API, aby pozyskiwać dane szeregów czasowych każdego typu i wybrać optymalny model wykrywania anomalii dla danych, który zapewnia dużą dokładność. Dostosuj usługę do profilu ryzyka swojej firmy. Wdróż ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna — tylko platforma Azure pozwala uruchamiać Narzędzie do wykrywania anomalii w dowolnym miejscu, od chmury po inteligentne urządzenia brzegowe.

Szczegóły cennika

Za wystąpienie w warstwie Bezpłatna nie trzeba płacić, ale obowiązuje miesięczny limit 20 tysięcy transakcji. To wystąpienie jest przeznaczone tylko do zastosowań deweloperskich i testowych.

Wystąpienie w warstwie Standardowa zostało zaprojektowane z myślą o uruchamianiu obciążeń produkcyjnych. Cena zależy od liczby wykonywanych transakcji.

Publiczna wersja zapoznawcza jest oferowana w obniżonej cenie przyszłej wersji ogólnie dostępnej, która zostanie ogłoszona później w terminie ogólnego udostępnienia.

Wystąpienie CenaWERSJA ZAPOZNAWCZA
Bezpłatna — internet/kontener Bezpłatne transakcje miesięcznie: 20000
Standardowa — internet/kontener $- za 1,000 transakcji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure lub opublikuj pytanie w witrynie Stack Overflow.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.
  • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

  • Transakcja to wywołanie interfejsu API z ładunkiem żądania o rozmiarze do 1000 punktów danych (włącznie) w szeregu czasowym. Każdy przyrost o 1000 punktów danych spowoduje dodanie kolejnej transakcji. Przykładowo wywołanie interfejsu API z rozmiarem ładunku żądania równym 2050 to 3 transakcje. Maksymalny rozmiar ładunku żądania to 8640 punktów danych. Każdy punkt danych w szeregu czasowym to para składająca się z sygnatury czasowej i wartości liczbowej.

  • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Uruchamianie wykrywania anomalii dla 1,2 mln punktów danych