Windows Virtual Desktop — cennik

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Bez dodatkowych kosztów korzystaj z pulpitów i aplikacji systemów Windows 10 Enterprise oraz Windows 7 Enterprise, jeśli masz kwalifikującą się licencję na system Windows lub usługę Microsoft 365. Uzyskaj bezpłatne przedłużenie otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń dla swojego pulpitu wirtualnego systemu Windows 7 do stycznia 2023 roku — da to więcej opcji obsługi starszych aplikacji podczas przechodzenia do systemu Windows 10.

Jeśli jesteś klientem z kwalifikującą się umową Client Access License (CAL) na Usługi pulpitu zdalnego firmy Microsoft, bez dodatkowych kosztów uzyskuj dostęp do pulpitów bazujących na pulpitach i aplikacjach Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server.

Aby szybko wdrażać środowisko wirtualizacji i zarządzać nim, potrzebujesz konta platformy Azure. Płać tylko za wykorzystywane maszyny wirtualne i magazyn, a do tego czerp korzyści z takich opcji jak roczna lub trzyletnia umowa na usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, która pozwala zaoszczędzić nawet 72% w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Typ Opis Uprawnienie
Wirtualizacja systemów Windows 10 i Windows 7 Bez dodatkowych kosztów korzystaj z pulpitów i aplikacji systemów Windows 10 Enterprise oraz Windows 7 Enterprise, jeśli masz kwalifikującą się licencję na system Windows lub usługę Microsoft 365. Uzyskaj bezpłatne przedłużenie otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń dla swojego pulpitu wirtualnego systemu Windows 7 do stycznia 2023 roku — da to więcej opcji obsługi starszych aplikacji podczas przechodzenia do systemu Windows 10. Jeśli masz jedną z następujących licencji* na użytkownika, kwalifikujesz się do korzystania z systemów Windows 10 i Windows 7 za pośrednictwem usługi Windows Virtual Desktop:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/korzyść użycia dla uczniów lub studentów
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 VDA (na użytkownika)
Wirtualizacja systemu Windows Server Jeśli jesteś klientem z kwalifikującą się umową Client Access License (CAL) na Usługi pulpitu zdalnego firmy Microsoft, bez dodatkowych kosztów uzyskuj dostęp do pulpitów bazujących na pulpitach i aplikacjach Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server. Jeśli masz licencję CAL na Usługi pulpitu zdalnego na użytkownika lub urządzenie z aktywnym programem Software Assurance (SA), kwalifikujesz się do uzyskiwania dostępu do pulpitów i aplikacji systemu Windows Server 2012 R2 i nowszych.

* Klienci mogą uzyskiwać dostęp do usługi Windows Virtual Desktop z punktów końcowych z systemem innym niż Windows Pro, jeśli mają licencję Microsoft 365 E3/E5/F3/Business/ A3/A5/korzyść użycia dla uczniów lub studentów albo Windows 10 VDA (na użytkownika).

** Przed 21 kwietnia 2020 r. usługa Microsoft 365 Business Premium miała nazwę Microsoft 365 Business.

Aby szybko wdrażać środowisko wirtualizacji i zarządzać nim, potrzebujesz konta i subskrypcji platformy Azure. Są to składniki platformy Azure, które wpływają na cenę wdrożenia usługi Windows Virtual Desktop.

 • Maszyny wirtualne i magazyn systemu operacyjnego
 • Dysk danych (tylko pulpit osobisty)
 • Magazyn profili użytkowników
 • Sieć

Opłaty za maszyny wirtualne hosta sesji usługi Windows Virtual Desktop, w tym usługi Citrix Cloud i VMW Horizon Cloud w ramach wdrożeń platformy Azure, są naliczane zgodnie ze stawkami za wystąpienia obliczeniowe systemu Linux dla pojedynczego systemu Windows 10, systemu Windows 10 w wersji wielosesyjnej i systemu Windows Server. Informacje dotyczące sposobu stosowania licencji względem wdrożenia możesz znaleźć w dokumentacji usługi Virtual Desktop.

Czerp korzyści z takich opcji jak roczna lub trzyletnia umowa na usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, która pozwala zaoszczędzić nawet 72% w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Przykładowe scenariusze dotyczące pulpitu osobistego

Przykładowe przypadki użycia dla pojedynczych użytkowników uzyskujących dostęp do trwałego pulpitu wirtualnego

Przykładowe obciążenia Liczba użytkowników w scenariuszu Typ użytkownika Procesory wirtualne Pamięć RAM East US Cennik West Europe Cennik Southeast Asia Cennik
Graficzna stacja robocza 100 Inżynierowie i projektanci grafiki z obciążeniami związanymi z modelowaniem 3D, symulacjami i oprogramowaniem CAD. Użytkownicy poświęcają 5-6 godzin dziennie na pracę wymagającą możliwości stacji roboczej. 12 112 GB Zobacz szacunek Zobacz szacunek Zobacz szacunek
Microsoft Office 1000 Standardowi pracownicy umysłowi korzystający z produktów Microsoft Office. Użytkownicy pracują 8-10 godzin. 2 4 GB Zobacz szacunek Zobacz szacunek Zobacz szacunek

Przykładowe scenariusze obejmujące wiele sesji pulpitu

Przykładowe przypadki użycia dla wielu użytkowników współużytkujących pulpit wirtualny w puli (nietrwały)

Przykładowe obciążenia Liczba użytkowników w scenariuszu Typ użytkownika Gęstość użytkowników East US Cennik West Europe Cennik Southeast Asia Cennik
Microsoft Office 1000 Standardowi pracownicy umysłowi korzystający z produktów Microsoft Office. Wystąpienie zarezerwowane 24/7 jest używane, aby uniknąć konieczności zarządzania maszynami wirtualnymi. 2 za procesor wirtualny Zobacz szacunek Zobacz szacunek Zobacz szacunek
Centrum telefonicznej obsługi klienta/wprowadzanie danych 1000 Użytkownicy centrum telefonicznej obsługi klienta z niskimi obciążeniami, głównie zaangażowani do wprowadzania danych. Użytkownicy pracują w trzech 8-godzinnych zmianach, co sprawia, że wystąpienie zarezerwowane 24/7 jest najbardziej opłacalną opcją. 6 za procesor wirtualny Zobacz szacunek Zobacz szacunek Zobacz szacunek

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Oprócz kosztów mocy obliczeniowej i magazynu w zależności od środowiska istnieją potencjalne koszty związane z obsługą sieci i magazynem profili użytkowników FSLogix. Dodatkowe szczegóły dotyczące modelowania kosztów związanych z tymi obszarami można znaleźć w sekcjach Sieć i magazynowanie w kalkulatorze cen platformy Azure.

 • W celu uzyskania opcji licencjonowania skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub partnera firmy Microsoft.
 • Jeśli masz jedną z następujących licencji, kwalifikujesz się do korzystania z kontenera profilu FSLogix, kontenera usługi Office 365, maskowania aplikacji i narzędzi przekierowania Java:

  • Microsoft 365 E3/E5
  • Microsoft 365 A3/A5/korzyść użycia dla uczniów lub studentów
  • Microsoft 365 F3
  • Microsoft 365 Business Premium**
  • Windows 10 Enterprise E3/E5
  • Windows 10 Education A3/A5
  • Windows 10 VDA (na użytkownika)
  • Licencja dostępowa (CAL) usług pulpitu zdalnego (RDS)
  • Licencja dostępu subskrybenta (SAL) usług pulpitu zdalnego (RDS)
 • W przypadku większości aplikacji obsługa wielu sesji zapewnia największą elastyczność i oszczędność kosztów dzięki współużytkowaniu infrastruktury komputerowej, zachowaniu stanu obrazu systemu operacyjnego przez działanie w środowisku w puli oraz umożliwienie zapisywania danych i ustawień użytkownika oraz uzyskiwania do nich dostępu przy użyciu produktu FSLogix.

  Pulpity osobiste są zwykle wybierane dla (a) użytkowników, którzy wymagają praw administracyjnych do modyfikowania systemu operacyjnego i chcą zachować te zmiany, gdy maszyna wirtualna zostanie ponownie uruchomiona, oraz (b) użytkowników, którzy uruchamiają aplikacje, które nie zapewniają obsługi wielu sesji.

  Aby określić wymagania dotyczące gęstości użytkowników i maszyn wirtualnych, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obciążeń pulpitu zdalnego. Pamiętaj, że Twoje potrzeby będą się zmieniać i po skonfigurowaniu maszyn wirtualnych należy stale monitorować ich rzeczywiste użycie oraz odpowiednio dostosowywać ich rozmiar.

 • W przypadku scenariuszy obejmujących wiele sesji współbieżność użytkowników będzie miała wpływ na łączną liczbę maszyn wirtualnych, które będą wymagane na potrzeby obciążenia. Dotyczy to udziału użytkowników, którzy logują się do maszyny wirtualnej w tym samym czasie. Na przykład centrum telefonicznej obsługi klienta pracujące na trzy zmiany 24 godziny na dobę będzie miało współbieżność użycia na poziomie 33%, więc potrzebna będzie mniejsza liczba maszyn wirtualnych do obsługi tych użytkowników, niż gdyby wszyscy pracowali w tym samym czasie. W przypadku większości firm działających w standardowych godzinach pracy współbieżność o wartości 0.9 powinna być dobrym punktem początkowym.

  W kalkulatorze cen minimalna liczba użytkowników dla usługi Windows Virtual Desktop wynosi 100. W zależności od współbieżności, typu maszyny wirtualnej i żądanej gęstości użytkowników wdrożenia z kilkoma użytkownikami mogą powodować pewne przyrostowe koszty na użytkownika, jeśli maszyny wirtualne nie będą w pełni wykorzystywane.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Windows Virtual Desktop

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Wdrażanie i skalowanie zwirtualizowanych pulpitów oraz aplikacji systemu Windows na platformie Azure