Przejdź do głównej zawartości

Azure Virtual Desktop — cennik

Uzyskiwanie dostępu do bezpiecznego zdalnego pulpitu wirtualnego i środowiska aplikacji dostępnego na platformie Azure

Cennik usługi Azure Virtual Desktop składa się z dwóch części:

1. Prawa dostępu użytkownika:

 • Uprawnienia do licencji: Jeśli masz kwalifikującą się licencję systemu Windows, platformy Microsoft 365 lub licencję dostępu klienta (CAL) na Usługi pulpitu zdalnego firmy Microsoft, nie ma żadnych dodatkowych kosztów.
 • Cennik dostępu oparty na liczbie użytkowników: Wprowadziliśmy nową opcję miesięcznego cennika opartego na liczbie użytkowników na potrzeby uzyskania dostępu do usługi Azure Virtual Desktop tylko dla użytkowników zewnętrznych.

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej.

2. Koszty infrastruktury platformy Azure

Oprócz dostępu użytkownika potrzebujesz konta platformy Azure, aby wdrażać środowisko wirtualizacji i zarządzać nim. Są to składniki platformy Azure zwykle wymagane do hostowania wdrożenia usługi Azure Virtual Desktop.

 • Maszyny wirtualne
 • Storage

  Magazyn systemu operacyjnego

  Dysk danych (tylko pulpit osobisty)

  Magazyn profili użytkowników

 • Sieć

Opłaty za maszyny wirtualne usługi Azure Virtual Desktop są naliczane zgodnie ze stawkami za wystąpienia obliczeniowe systemu Linux dla pojedynczej sesji systemu Windows 10, systemu Windows 10 w wersji wielosesyjnej i systemu Windows Server, w tym usługi Citrix Cloud i VMware Horizon Cloud na platformie Azure. Aby zoptymalizować koszty infrastruktury, możesz skorzystać z rocznej lub trzyletniej umowy na usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, która pozwala zaoszczędzić nawet 72% w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Informacje dotyczące sposobu stosowania licencji względem wdrożenia możesz znaleźć w dokumentacji usługi Virtual Desktop.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Przegląd cennika

Nowe opcje cennika dotyczące zdalnego przesyłania strumieniowego aplikacji dla użytkowników zewnętrznych

Niedawno ogłosiliśmy nową opcję miesięcznego cennika dostępu opartego na liczbie użytkowników, która umożliwia organizacjom korzystanie z usługi Azure Virtual Desktop w celu dostarczania aplikacji z poziomu chmury do użytkowników zewnętrznych (niebędących pracownikami). Na przykład umożliwiłoby to dostawcom oprogramowania dostarczanie ich aplikacji jako rozwiązania SaaS, do którego dostęp mają ich klienci. Oprócz miesięcznej opłaty za liczbę użytkowników korzystających z usługi Azure Virtual Desktop, organizacje płacą również za usługi infrastruktury platformy Azure na podstawie użycia. Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć korzystanie ze zdalnego przesyłania strumieniowego aplikacji.

Pulpity wirtualne

Typ Opis Uprawnienie/ wymaganie
Prawa dostępu użytkownika
Model BYOL dla systemu Windows 10/ Windows 7 Bez dodatkowych kosztów korzystaj z pulpitów systemów Windows 10 Enterprise oraz Windows 7 Enterprise, jeśli masz kwalifikującą się licencję na system Windows lub platformę Microsoft 365. Masz uprawnienie do uzyskiwania dostępu do systemu Windows 10 i Windows 7 za pomocą usługi Azure Virtual Desktop, jeśli masz jedną z następujących licencji na użytkownika*:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 VDA na użytkownika
Model BYOL dla systemu Windows Server Jeśli jesteś klientem z kwalifikującą się licencją dostępu klienta (CAL) na Usługi pulpitu zdalnego firmy Microsoft (RDS), uzyskuj dostęp do pulpitów bazujących na pulpitach Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server bez dodatkowych kosztów. Jeśli masz licencję CAL na Usługi pulpitu zdalnego na użytkownika lub urządzenie z aktywnym programem Software Assurance (SA), kwalifikujesz się do uzyskiwania dostępu do pulpitów systemu Windows Server 2012 R2 i nowszych.
Cennik dostępu oparty na liczbie użytkowników dla użytkowników zewnętrznych Uzyskaj dostęp do pulpitu systemu Windows 10/Windows 7 za miesięczną opłatą tylko dla użytkowników zewnętrznych. Miesięczna opłata za dostęp do usługi Azure Virtual Desktop dla użytkowników zewnętrznych
 • Pulpity + aplikacje $-
 • Aplikacje $-
Infrastruktura platformy Azure
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem lub wystąpienie zarezerwowane Do wdrożenia usługi Azure Virtual Desktop jest wymagana infrastruktura platformy Azure
 • Maszyny wirtualne
 • Storage

  Magazyn systemu operacyjnego

  Dysk danych (tylko pulpit osobisty)

  Magazyn profili użytkowników

 • Sieć

Dowiedz się więcej o kalkulatorze cen platformy Azure. Poniżej przedstawiono przykłady, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

Zdalne przesyłanie strumieniowe aplikacji

Typ Opis Uprawnienie/ wymaganie
Prawa dostępu użytkownika
Model BYOL dla systemu Windows 10/ Windows 7 Bez dodatkowych kosztów korzystaj z pulpitów systemów Windows 10 Enterprise oraz Windows 7 Enterprise, jeśli masz kwalifikującą się licencję na system Windows lub platformę Microsoft 365. Masz uprawnienie do uzyskiwania dostępu do systemu Windows 10 i Windows 7 za pomocą usługi Azure Virtual Desktop, jeśli masz jedną z następujących licencji na użytkownika*:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 VDA na użytkownika
Model BYOL dla systemu Windows Server Jeśli jesteś klientem z kwalifikującą się licencją dostępu klienta (CAL) na Usługi pulpitu zdalnego firmy Microsoft (RDS), uzyskuj dostęp do pulpitów bazujących na pulpitach Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server bez dodatkowych kosztów. Jeśli masz licencję CAL na Usługi pulpitu zdalnego na użytkownika lub urządzenie z aktywnym programem Software Assurance (SA), kwalifikujesz się do uzyskiwania dostępu do pulpitów systemu Windows Server 2012 R2 i nowszych.
Cennik dostępu oparty na liczbie użytkowników dla użytkowników zewnętrznych Uzyskiwanie dostępu do zgodnych aplikacji i przesyłanie ich strumieniowo za miesięczną opłatą tylko dla użytkowników zewnętrznych Miesięczna opłata za dostęp do usługi Azure Virtual Desktop dla użytkowników zewnętrznych
 • Pulpity + aplikacje $-
 • Aplikacje $-
Infrastruktura platformy Azure
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem lub wystąpienie zarezerwowane Do wdrożenia usługi Azure Virtual Desktop jest wymagana infrastruktura platformy Azure
 • Maszyny wirtualne
 • Storage

  Magazyn systemu operacyjnego

  Dysk danych (tylko pulpit osobisty)

  Magazyn profili użytkowników

 • Sieć

Dowiedz się więcej o kalkulatorze cen platformy Azure. Poniżej przedstawiono przykłady, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

* Klienci mogą uzyskiwać dostęp do usługi Azure Virtual Desktop z punktów końcowych z systemem innym niż Windows Pro, jeśli mają licencję Microsoft 365 E3/E5/F3/Business/A3/A5/korzyść użycia dla uczniów lub studentów albo Windows 10 VDA (na użytkownika).

** Przed 21 kwietnia 2020 r. usługa Microsoft 365 Business Premium miała nazwę Microsoft 365 Business.

Jak oszacować koszty infrastruktury platformy Azure

Poniżej przedstawiono przykłady dotyczące sposobu wyboru odpowiednich składników dla zasobów obliczeniowych, magazynu i sieci w celu oszacowania cen. Aby zoptymalizować koszty infrastruktury, możesz skorzystać z rocznej lub trzyletniej umowy na usługę Azure Reserved Virtual Machine Instances, która pozwala zaoszczędzić nawet 72% w porównaniu z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Jeśli potrzebujesz wirtualnych pulpitów systemu Windows 7, oferujemy również bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń do stycznia 2023 r. w celu obsługi starszych aplikacji podczas przechodzenia do systemu Windows 10.

Jednosesyjne przykładowe scenariusze (dotyczące pulpitu osobistego)

Przykładowe obciążenia Liczba użytkowników w scenariuszu Typ użytkownika Procesory wirtualne Pamięć RAM
Graficzna stacja robocza 100 Inżynierowie i projektanci grafiki z obciążeniami związanymi z modelowaniem 3D, symulacjami i oprogramowaniem CAD. Użytkownicy poświęcają 5-6 godzin dziennie na pracę wymagającą możliwości stacji roboczej. 12 112 GB
Microsoft Office 1000 Standardowi pracownicy umysłowi korzystający z produktów Microsoft Office. Użytkownicy pracują 8-10 godzin. 2 4 GB

Przykładowe scenariusze obejmujące wiele sesji pulpitu

Przykładowe przypadki użycia dla wielu użytkowników współużytkujących pulpit wirtualny w puli (nietrwały)

Przykładowe obciążenia Liczba użytkowników w scenariuszu Typ użytkownika Gęstość użytkowników
Microsoft Office 1000 Standardowi pracownicy umysłowi korzystający z produktów Microsoft Office. Wystąpienie zarezerwowane 24/7 jest używane, aby uniknąć konieczności zarządzania maszynami wirtualnymi. 2 za procesor wirtualny
Centrum telefonicznej obsługi klienta/wprowadzanie danych 1000 Użytkownicy centrum telefonicznej obsługi klienta z niskimi obciążeniami, głównie zaangażowani do wprowadzania danych. Użytkownicy pracują w trzech 8-godzinnych zmianach, co sprawia, że wystąpienie zarezerwowane 24/7 jest najbardziej opłacalną opcją. 6 za procesor wirtualny

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Virtual Desktop

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Virtual Desktop.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Virtual Desktop.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Virtual Desktop.

 • W przypadku większości aplikacji obsługa wielu sesji zapewnia największą elastyczność i oszczędność kosztów dzięki współużytkowaniu infrastruktury komputerowej, zachowaniu stanu obrazu systemu operacyjnego przez działanie w środowisku w puli oraz umożliwienie zapisywania danych i ustawień użytkownika oraz uzyskiwania do nich dostępu przy użyciu produktu FSLogix.

  Jedna sesja (pulpity osobiste) jest zwykle wybierana dla (a) użytkowników, którzy wymagają praw administracyjnych do modyfikowania systemu operacyjnego i chcą zachować te zmiany, gdy maszyna wirtualna zostanie ponownie uruchomiona, oraz (b) użytkowników, którzy uruchamiają aplikacje, które nie zapewniają obsługi wielu sesji.

  Aby określić wymagania dotyczące gęstości użytkowników i maszyn wirtualnych, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obciążeń pulpitu zdalnego. Pamiętaj, że Twoje potrzeby będą się zmieniać i po skonfigurowaniu maszyn wirtualnych należy stale monitorować ich rzeczywiste użycie oraz odpowiednio dostosowywać ich rozmiar.

 • W przypadku scenariuszy obejmujących wiele sesji współbieżność użytkowników będzie miała wpływ na łączną liczbę maszyn wirtualnych, które będą wymagane na potrzeby obciążenia. Dotyczy to udziału użytkowników, którzy logują się do maszyny wirtualnej w tym samym czasie. Na przykład centrum telefonicznej obsługi klienta pracujące na trzy zmiany 24 godziny na dobę będzie miało współbieżność użycia na poziomie 33%, więc potrzebna będzie mniejsza liczba maszyn wirtualnych do obsługi tych użytkowników, niż gdyby wszyscy pracowali w tym samym czasie. W przypadku większości firm działających w standardowych godzinach pracy współbieżność o wartości 0.9 powinna być dobrym punktem początkowym. W zależności od współbieżności, typu maszyny wirtualnej i żądanej gęstości użytkowników wdrożenia z kilkoma użytkownikami mogą powodować pewne przyrostowe koszty na użytkownika, jeśli maszyny wirtualne nie będą w pełni wykorzystywane.
 • Przesyłanie strumieniowe aplikacji to sposób uruchamiania aplikacji na platformie Azure i przesyłania ich strumieniowo do urządzenia zdalnego. Dzięki temu aplikacja może działać w chmurze w pobliżu innych aplikacji i danych, tworząc środowisko użytkownika o małych opóźnieniach/wysokiej wydajności z niemal dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu.
 • Każda organizacja chcąca przesyłać strumieniowo aplikacje do użytkowników zewnętrznych (osób niebędących pracownikami). Zamiast tego pracownicy powinni być objęci kwalifikującymi się licencjami na systemy Windows/M365/Windows Server.

  1. Jakie koszty są związane z przesyłaniem strumieniowym aplikacji zdalnych do moich klientów?

   Zapoznaj się ze stroną dokumentacji produktu.

  2. Czy istnieje limit sposobu przesyłania strumieniowo wielu aplikacji na użytkownika?

   Możesz przesyłać strumieniowo dowolną liczbę aplikacji dla tego konkretnego użytkownika w ramach ceny miesięcznej.

  3. Jak rozliczane są opłaty za przesyłanie strumieniowe aplikacji?

   Opłaty będą automatycznie naliczane dla każdego użytkownika na zasadach miesięcznych zgodnie z informacjami o cenach podanymi powyżej.

 • Jeśli masz jedną z następujących licencji, kwalifikujesz się do korzystania z kontenera profilu FSLogix, kontenera usługi Office 365, maskowania aplikacji i narzędzi przekierowania Java:

  1. Microsoft 365 E3/E5
  2. Microsoft 365 A3/A5/korzyść użycia dla uczniów lub studentów
  3. Microsoft 365 F3
  4. Microsoft 365 Business Premium**
  5. Windows 10 Enterprise E3/E5
  6. Windows 10 Education A3/A5
  7. Windows 10 VDA (na użytkownika)
  8. Licencja dostępowa (CAL) usług pulpitu zdalnego (RDS)
  9. Licencja dostępu subskrybenta (SAL) usług pulpitu zdalnego (RDS)
  10. Licencja na dostęp do usługi Azure Virtual Desktop na użytkownika

 • Użytkownicy końcowi mogą używać swoich indywidualnych subskrypcji platformy Microsoft 365 / usługi Office 365 do uruchamiania aplikacji platformy M365 na maszynach wirtualnych usługi Azure Virtual Desktop w organizacji. Licencje aplikacji platformy Microsoft 365 umożliwiają użytkownikom jednoczesną aktywację na maksymalnie pięciu urządzeniach na własny użytek.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze