Pomiń nawigację

Azure Disk Storage

Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości dla usługi Azure Virtual Machines

Wybierz właściwy magazyn dyskowy dla potrzeb związanych z wydajnością i cenami

Usługa Azure Disk Storage, która została zaprojektowana do pracy z usługami Azure Virtual Machines i Azure VMware Solution (w wersji zapoznawczej), oferuje magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości na potrzeby aplikacji kluczowych dla działalności firmy. Przeprowadzaj bezpieczną migrację do infrastruktury jako usługi platformy Azure, korzystając z opcji magazynu dyskowego dla chmury — SSD w warstwie Ultra, SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa — w celu optymalizacji kosztów i wydajności na potrzeby obciążeń. Uzyskaj wysoką wydajność przy opóźnieniach mniejszych niż milisekunda na potrzeby obciążeń intensywnie korzystających z przepływności i transakcji, np. SAP HANA, SQL Server i Oracle.

Ekonomiczny magazyn dyskowy

Uruchamiaj aplikacje klastrowane lub o wysokiej dostępności w chmurze za pomocą dysków udostępnionych.

Niezrównana odporność

Zapewnij spójną niezawodność klasy korporacyjnej z rocznym współczynnikiem awaryjności o wartości 0%.

Bezproblemowa skalowalność

Spełniaj wymagania bez zmniejszania wydajności, korzystając z dysków SSD w warstwie Ultra.

Wbudowane zabezpieczenia

Zabezpiecz swoje dane dzięki automatycznemu szyfrowaniu przy użyciu kluczy zarządzanych przez firmę Microsoft lub Twoich własnych.

Maksymalizuj inwestycje i wpływ na działalność biznesową

Optymalizuj koszty i korzystaj z dokładnie takiego magazynu dyskowego, jakiego potrzebujesz dla obciążeń. Opcje dysków oferują rozmiary od 4 GB do 64 TB w różnych cenach i o różnych charakterystykach wydajności. Zmniejsz czas i koszty tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii przy użyciu migawek przyrostowych, które są kopiami zapasowymi punktu w czasie dla dysków obejmującymi tylko zmiany między migawkami. Przeprowadź migrację aplikacji klastrowanych lub aplikacji o wysokiej dostępności opartych na systemach Windows i Linux metodą „lift-and-shift” na platformę Azure, przy użyciu dysków udostępnionych, zachowując istniejącą architekturę i zmniejszając koszty magazynowania.

Zapewnianie ciągłości biznesowej i minimalizowanie przerw

Uruchamiaj aplikacje krytyczne dla działalności firmy i unikaj kosztownych przestojów dzięki opcjom nadmiarowości, takim jak magazyn strefowo nadmiarowy, w przypadku którego dane są kopiowane między wieloma strefami w regionie, co chroni dyski w przypadku awarii strefy.

Platforma Azure oferuje umowy dotyczące poziomu usług z jednym wystąpieniem (SLA) dla wszystkich typów dysków z najlepszą w swojej klasie umową SLA o dostępności na poziomie 99,9% dla platformy Azure Virtual Machines, z wykorzystaniem dysków SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk. Minimalizuj przerwy w działalności firmy dzięki obsłudze usług Azure Backup i Azure Site Recovery.

Łatwe i szybkie skalowanie z zapewnieniem wymaganej wydajności

Uzyskaj wydajność i pojemność, których potrzebujesz, oraz skaluj z gigabajtów na petabajty magazynu. Skaluj wydajność na żądanie za pomocą warstw wydajności i wbudowanym funkcjom zwielokrotnienia wydajności odpowiednio do potrzeb biznesowych. Osiągaj wysoką wydajność nawet przy niskich pojemnościach magazynu — warstwa Azure Ultra Disk Storage i dyski SSD w warstwie Premium w wersji 2 zapewniają elastyczność niezależnego konfigurowania liczby operacji we/wy na sekundę, przepływności i pojemności. Z łatwością twórz dyski i zarządzaj nimi, wybierając jedynie typ dysku i rozmiar.

Pomóż chronić swoje najbardziej cenne dane

Zapewnij ochronę poufnych danych za pomocą opcji szyfrowania spełniającej wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności, w tym szyfrowania w spoczynku, szyfrowania podczas transferu i podwójnego szyfrowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Ogranicz dostęp do danych za pomocą usługi Azure Private Link, aby zezwalać na importowanie i eksportowanie tylko w ramach prywatnej sieci wirtualnej platformy Azure. Zarządzaj dostępem do danych i kontroluj go, przypisując określone uprawnienia za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure.

Przypadki użycia i obciążenia

Relacyjne bazy danych

Skaluj w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności, aby obsługiwać bazy danych najwyższej warstwy, takie jak SQL Server, Oracle i SAP HANA.

Bazy danych NoSQL

Uzyskaj stałe małe opóźnienia dla wrażliwych na opóźnienia baz danych NoSQL, takich jak MongoDB, Cassandra i CouchDB.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj zakłócenia, obniż koszty i skróć czas poświęcany na tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, używając migawek dla określonego momentu i rozwiązań opracowanych przez partnerów firmy Microsoft.

Aplikacje klastrowane

Z łatwością zmigruj lokalne aplikacje klastrowane lub aplikacje o wysokiej dostępności oparte na systemach Windows i Linux na platformę Azure. Uruchamiaj najbardziej wymagające aplikacje korporacyjne — takie jak klastrowane bazy danych, równoległe systemy plików, kontenery trwałe i aplikacje uczenia maszynowego — w chmurze.

Obciążenia konteneryzowane

Wykorzystaj wysoko wydajny magazyn blokowy o małych opóźnieniach na potrzeby aplikacji stanowych o krytycznym znaczeniu działających na platformie Kubernetes.

Azure VMware Solution

Uzyskuj dostęp do magazynu blokowego o wysokiej wydajności i trwałości na platformie Azure na potrzeby obciążeń intensywnie korzystających z danych oraz obciążeń z wieloma transakcjami działających w usłudze Azure VMware Solution. Skaluj magazyn na żądanie i niezależne od zasobów obliczeniowych, co pozwala zoptymalizować koszty. Dowiedz się więcej o puli dysków.

Omówienie funkcji zabezpieczeń usługi Azure Disk Storage

Dowiedz się więcej na temat funkcji zabezpieczeń usługi Azure Disk Storage, które zapewniają ochronę danych i pozwalają spełniać wymagania dotyczące zabezpieczeń i zgodności w organizacji.

Obejrzyj film

Uruchamianie aplikacji klastrowanych za pomocą dysków udostępnionych platformy Azure

Usługa Azure Disk Storage jest jedynym udostępnionym magazynem blokowym w chmurze, który obsługuje aplikacje klastrowane oraz aplikacje o wysokiej dostępności oparte zarówno na systemie Windows, jak i Linux, za pośrednictwem dysków udostępnionych platformy Azure. Dowiedz się, w jaki sposób dyski udostępnione umożliwiają uruchamianie obciążeń o kluczowym znaczeniu na platformie Azure.

Obejrzyj film

Informacje o dyskowych operacjach we/wy i sposobach wykorzystania funkcji zwielokrotniania wydajności dysków

Skorzystaj z wbudowanych funkcji zwielokrotniania wydajności usługi Azure Disk Storage, aby zapewnić wyższą wydajność i oszczędność kosztów. Poznaj nowe metryki wykorzystania dysków, które pomagają identyfikować wąskie gardła wydajności spowodowane przez maszyny wirtualne lub limity dyskowe.

Obejrzyj film

Dostęp do większej liczby możliwości dzięki partnerom firmy Microsoft

Skorzystaj z wydajnego ekosystemu partnerów oferującego szeroki zakres rozwiązań do migracji baz danych, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. Partnerzy firmy Microsoft używają unikatowej funkcji obsługi interfejsu API REST w usłudze Disk Storage do tworzenia rozwiązań przy niższych kosztach.

Carbonite
Zachmurzone
Cloudera
Commvault
Couchbase
Kasten
MongoDB
Oracle Database
Quest
portworx
PURESTORAGE
Rubrik
SAP
Teradata
Veeam
Veritas
Zerto

Zwiększone zabezpieczenia i zgodność

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Uzyskaj potrzebny magazyn dyskowy na dane w konkurencyjnych cenach

Wybierz typ dysku, którego potrzebujesz — SSD w warstwie Ultra, SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa, a także użyj wielu dysków z każdą maszyną wirtualną. Obniż całkowity koszt posiadania, kupując rezerwacje magazynu dyskowego z rabatem. Użyj kalkulatora, aby skonfigurować i oszacować koszt magazynu dyskowego.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować magazyn dyskowy na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Seminaria internetowe i wideo

Obejrzyj filmy wideo i seminaria internetowe dotyczące platformy Azure na żądanie, aby zapoznać się z pokazami, najlepszymi rozwiązaniami i szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozwiązań technicznych.

Dokumentacja i przewodniki Szybki start

Zapoznaj się z dokumentacją usługi Azure Disk Storage, aby dowiedzieć się więcej o przewodnikach Szybki start, samouczkach i najlepszych rozwiązaniach.

Dowiedz się, co oferuje dysk SSD w warstwie Premium w wersji 2.

Znajdź odpowiednie maszyny wirtualne i magazyn dyskowy zgodne z Twoimi potrzebami i budżetem przy użyciu selektora maszyny wirtualnej.

Blog i aktualizacje

Przeczytaj blog platformy Azure i zasubskrybuj aktualizacje platformy Azure, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i informacje dotyczące usługi Azure Disk Storage.

Grafika informacyjna

Infografika: Dlaczego warto wybrać usługę Azure Disk Storage

Dowiedz się, jakie cechy magazynu należy wziąć pod uwagę na wczesnym etapie migracji do chmury i jak usługa Azure Disk Storage może pomóc w tym procesie.

E-book

Podejmowanie inteligentnych decyzji dotyczących magazynu blokowego w chmurze

Minimalizuj koszty i maksymalizuj rozwój działalności, podejmując inteligentne decyzje dotyczące magazynu blokowego w chmurze.

Zaufanie firm każdej wielkości

"Once we implemented Ultra Disk Storage, we had our eureka moment. We knew our initial move to the cloud would be challenging; however, it was less daunting once we saw the throughput those disks could give us."

Mat Fleck, Menedżer platformy globalnej PLM, Procter & Gamble
P&G

"PSO2 had been running on a Windows server, so we had expected that the game would be compatible with Ultra Disk as well, and it was even better than that. Because Ultra Disk showed very high performance, we did not have any trouble in the migration and the tuning."

Mitsunori Fujimoto, menadżer zespołu pomocy technicznej ds. rozwoju IT, SEGA Corporation
SEGA

"The speed of Azure Disk Storage is amazing to us. We've run tests with both flat files and databases, and we were floored time after time at how performant the underlying disk is."

Guy Speier, wiceprezes ds. technologii i inżynierii, Pearson VUE
Pearson

"Our tests with Azure Ultra Disk Storage have far surpassed our current production system—up to four times our current workload capacity. As a healthcare organization, we are breaking down barriers with Ultra Disk Storage and the M-series virtual machines."

Matt Douglas, główny architekt przedsiębiorstwa, Sentara Healthcare
Sentara

Często zadawane pytania dotyczące usługi Disk Storage

  • Dyski danych w warstwie Ultra Disk Storage przechowują do 64 TB na dysk. Dyski danych w warstwach SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa przechowują do 32 TB. Liczba dysków danych, których możesz użyć, zależy od rozmiaru maszyny wirtualnej.
  • Każdy z czterech typów dysków różni się charakterystyką wydajności, więc możesz skonfigurować magazyn w oparciu o potrzeby aplikacji. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi wydajności dla warstw Ultra Disk Storage lub SSD w warstwie Premium.
  • Po zakupie rezerwacji rabat jest stosowany automatycznie do zasobów dyskowych spełniających warunki rezerwacji. Rabat za rezerwację dotyczy tylko do jednostek SKU dysków. Dowiedz się więcej o rabatach za rezerwację.
  • Zwielokrotnienie wydajności jest domyślnie włączone w nowych i istniejących wdrożeniach obsługiwanych maszyn wirtualnych i dysków — nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Dowiedz się więcej o zwielokrotnieniu wydajności.

Wprowadzenie do usługi Azure Disk Storage