Pomiń nawigację

Co to jest migracja do chmury?

Dowiedz się więcej o różnych typach migracji, w tym o migracjach z chmury do chmury i centrum danych, oraz zapoznaj się z zasobami szkoleniowymi dotyczącymi szerokiej gamy tematów związanych z migracją do chmury.

Definicja migracji do chmury

Migracja do chmury to proces przenoszenia aplikacji i danych z jednej lokalizacji, często są to prywatne serwery firmy znajdujące się w siedzibie firmy („lokalnie”), do serwerów dostawcy usług w chmurze publicznej, ale również między różnymi chmurami. Główne korzyści migracji do chmury obejmują zmniejszenie kosztów IT i poprawę wydajności, ale istnieją również korzyści związane z bezpieczeństwem, wygodą i inne.

W dalszej części artykułu przedstawiono więcej informacji na temat głównych typów migracji, typowych korzyści i wyzwań, sposobu przenoszenia aplikacji i danych do chmury oraz trzech głównych modeli usług zarządzanych: IaaS, SaaS i PaaS.

Typy migracji w chmurze

Dwa kluczowe czynniki techniczne w większości migracji to:

1. typ zasobu (lub „obciążenie”), który jest migrowany, i

2. lokalizacja, do której jest migrowany.

W tej sekcji opisano niektóre typowe scenariusze migracji i przedstawiono omówienie różnych procesów migracji, najlepszych rozwiązań oraz zagadnień związanych z biznesem.

Migracja centrum danych

Migracja centrum danych to proces polegający na przeniesieniu danych z serwerów lokalnych i komputerów mainframe (często przechowywanych w serwerowni w biurze organizacji) na serwery dostawcy usług w chmurze, które zwykle znajdują się w bardzo dużych, doskonale zabezpieczonych i profesjonalnie utrzymywanych budynkach.

Sieci o dużej pojemności są najbardziej popularnym sposobem przenoszenia zasobów centrum danych do chmury, ale w przypadku niedostępności zaawansowanej sieci zasoby nadal można migrować, przenosząc je najpierw na dyski o dużej pojemności i „urządzenia Data Box”, a następnie fizycznie wysyłając je do dostawcy usług w chmurze i przekazując na ich serwery.

Migracja do chmury hybrydowej

Wiele organizacji decyduje się na pozostawienie niektórych zasobów w swoich lokalnych centrach danych i przeniesienie tylko ich części do chmury, tworząc „chmurę hybrydową”. Korzyści z chmury hybrydowej obejmują zmaksymalizowanie wartości istniejącego lokalnego sprzętu centrum danych, a także umożliwienie organizacjom w niektórych branżach spełnienie wymagań branżowych i rządowych w zakresie zgodności.

Chmury hybrydowe są również przydatne w przypadku tworzenia kopii zapasowej w ramach migracji z chmury do chmury, której kopie zapasowe danych lokalnych są tworzone w chmurze publicznej jako rozwiązanie do odzyskiwania po awarii w przypadku, gdy lokalne centrum danych przestanie działać np. z powodu pożaru, powodzi lub przestępstwa. (W tym przypadku „z chmury do chmury” odnosi się do lokalnych centrów danych czasami nazywanych „chmurami prywatnymi”).

Migracja z chmury do chmury

Teraz, gdy przetwarzanie w chmurze jest tak powszechne, wiele organizacji korzysta z wielu chmur — często z powodu fuzji i przejęć — a czasami decyduje się na przeniesienie zasobów między swoimi chmurami publicznymi przy użyciu migracji z chmury do chmury. Ten typ migracji jest również przydatny, gdy organizacja chce korzystać z produktów, usług i cen różnych platform w chmurze.

Chociaż zarządzanie zasobami w ramach wielu chmur może wydawać się trudne, możliwe jest wygodne zarządzanie nimi wszystkimi z jednego miejsca przy użyciu centralnego narzędzia do zarządzania.

Migracja aplikacji, baz danych i komputera mainframe

Linux, SAP, SQL Server i Windows Server to jedne z najczęściej migrowanych obciążeń. W przypadku migracji komputera mainframe dwa najczęściej używane to IBM i Unisys.

Typowe korzyści z migracji do chmury dla tych obciążeń obejmują obniżenie kosztów, zwiększenie szybkości i niezawodności działania, dostęp do narzędzi deweloperskich i interfejsów API opartych na chmurze, bardziej niezawodne zabezpieczenia oraz możliwość zwiększania lub zmniejszania pojemności bez konieczności zakupu, instalację i konserwację nowego sprzętu.

Chociaż często możliwe jest migrowanie tych obciążeń bez wprowadzania do nich zmian (tzw. migracja metodą „lift and shift”), ich aktualizacja (lub „refaktoryzacja”) przynosi korzyści płynące z optymalizacji ich wydajności i niezawodności w chmurze.

Zapoznaj się z sekcją zasobów, aby uzyskać informacje na temat migrowania różnych obciążeń.

Modele usług zarządzanych

Podczas badania migracji do chmury istnieje prawdopodobieństwo, że napotkasz terminy IaaS, PaaS i SaaS. Te terminy odnoszą się do różnych poziomów usług zarządzanych, które są dostępne u wielu dostawców technologii oraz usług w chmurze.

Usługa IaaS (infrastruktura jako usługa) umożliwia szybkie skalowanie w górę i w dół zgodnie ze zmianami zapotrzebowania, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego używasz. Pomaga ona uniknąć wydatków i pracy związanych z zakupem własnych serwerów fizycznych i innej infrastruktury centrum danych oraz zarządzaniem nimi.

Usługa PaaS (platforma jako usługa) obejmuje zalety rozwiązania IaaS, ale uwzględnia zarządzane narzędzia deweloperskie, bazy danych, analizy biznesowe i systemy operacyjne. Doskonale nadaje się do zmniejszenia kosztów tworzenia oprogramowania i skrócenia czasu jego opracowywania.

Usługa SaaS (oprogramowanie jako usługa) obejmuje rozwiązania IaaS i PaaS, ale uwzględnia dodanie wygody hostingu aplikacji, co umożliwia użytkownikom łączenie się z aplikacjami opartymi na chmurze (takimi jak poczta e-mail i aplikacje pakietu Office) za pośrednictwem Internetu.

Etapy migracji do chmury

Istnieją różne procesy techniczne i najlepsze rozwiązania dotyczące migrowania różnych obciążeń i tworzenia różnych konfiguracji w chmurze, ale wszystkie migracje do chmury przebiegają według tych samych sześciu etapów:

Definiowanie strategii

Definiowanie uzasadnienia biznesowego na potrzeby migracji i oczekiwanych wyników.

Plan

Dopasuj plan migracji do chmury do żądanych wyników biznesowych.

Gotowy

Przygotuj środowiska lokalne i w chmurze na potrzeby migracji.

Migrowanie

Przenieś obciążenia do środowiska w chmurze.

Ład

Wykonywanie testów porównawczych i implementacja najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń i zapewnienia ładu związanego z kosztami na potrzeby środowiska i obciążeń.

Zarządzaj

Korzystaj ze sprawdzonych metodologii na potrzeby ciągłego zarządzania rozwiązaniem w chmurze.

Korzyści z migracji do chmury oraz wyzwania

Oto niektóre z najpopularniejszych korzyści migracji do chmury:

Dowiedz się więcej o korzyściach migracji do chmury

Zoptymalizowane koszty

Poza możliwością optymalizowania obciążeń pod kątem kosztów występują znaczne oszczędności w zakresie sprzętu, konserwacji i kosztów nieruchomości.

Elastyczność i skalowalność

Uzyskaj na żądanie dokładnie takie zasoby obliczeniowe, jakich potrzebujesz i nigdy nie płać za sprzęt, którego nie używasz. A dzięki globalnej obecności niektórych platform w chmurze można uruchamiać obciążenia bliżej miejsca, w którym klienci mają lepszą wydajność.

Ulepszone zabezpieczenia

Chmury publiczne ułatwiają ochronę danych i aplikacji, zapewniając wbudowane zabezpieczenia na poziomie platformy, a także szeroki zakres wyspecjalizowanych narzędzi zabezpieczeń. W wielu przypadkach poprawki zabezpieczeń są wykonywane automatycznie przez dostawcę usług w chmurze.

Zgodność

Dla ściśle regulowanych branż, takich jak finanse, opieka zdrowotna i instytucje rządowe, niektóre platformy w chmurze mają wyspecjalizowane oferty, ułatwiające spełnienie wymagań dotyczących zgodności.

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i tryb failover

Większość dostawców usług w chmurze oferuje wbudowane i obsługiwane jednym kliknięciem funkcje odzyskiwania kopii zapasowych, w tym możliwość przechowywania kopii zapasowych w różnych regionach geograficznych.

Uproszczone zarządzanie i monitorowanie

Jeśli dostawca usług w chmurze oferuje centralne narzędzie do zarządzania, z łatwością można zarządzać oraz monitorować zasoby centrum danych i chmury z poziomu jednego ekranu.

Niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z migracją to:

Planowanie

Przenoszenie pojedynczych obciążeń może być proste, ale planowanie migracji na dużą skalę wymaga szeroko zakrojonego planowania w obrębie całej organizacji.

Koszty

Przechodzenie do chmury może zapewnić zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe zwroty z inwestycji, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę koszty związane z planowaniem i zaimplementowaniem migracji.

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Dostawcy usług w chmurze proponują różne oferty dotyczące zabezpieczeń i zgodności, ale klienci są zobowiązani do zaimplementowania odpowiednich rozwiązań do własnych potrzeb.

Przestoje w działalności firmy

Przenoszenie nawet ogromnych ilości danych do chmury może być wykonane bardzo szybko, ale wymaga to dokładnego planowania w celu zminimalizowania przestojów podczas przenoszenia.

Wdrażanie i szkolenia w organizacji

Specjaliści IT i deweloperzy przekonają się, że większość ich bieżących umiejętności ma zastosowanie do chmury, ale niektóre z nich są nadal wymagane.

Wybór partnera/dostawcy migracji

Partnerzy są nieocenieni w przypadku organizacji, które nie dysponują wewnętrzną wiedzą specjalistyczną lub umiejętnościami w zakresie planowania i implementowania migracji, ale wybór odpowiedniego partnera wymaga starannego rozważenia.

Często zadawane pytania

  • Na stronie zasobów dotyczących migracji do chmury platformy Azure można znaleźć klipy wideo dotyczące migracji centrów danych, seminaria internetowe firmy Microsoft, przewodniki dotyczące scenariuszy oraz zasoby szkoleniowe związane z najbardziej typowymi scenariuszami i obciążeniami.
  • Dowiedz się, jak przenieść aplikacje mainframe do chmury na stronie dotyczącej migracji z komputerów mainframe i średniej klasy.
  • Uzyskaj nadzorowane zasoby i pomoc ekspertów od inżynierów oraz partnerów platformy Azure na każdym etapie podróży związanej z migracją za pośrednictwem programu migracji na platformę Azure.
 • Dowiedz się, jak zaimplementować ekonomiczną, wysoce bezpieczną i łatwą w zarządzaniu kopię zapasową dla wszystkich zasobów lokalnych i w chmurze, korzystając z usługi Azure Backup.
 • W przypadku większości organizacji odpowiedź zależy od rozmiaru i stopnia złożoności projektu migracji, a także od własnych wewnętrznych możliwości IT. Platforma Azure oferuje różne zasoby, narzędzia, szkolenia i wskazówki dotyczące migracji zarówno wewnętrznych, jak i wspomaganych przez partnerów:

  • Jeśli nie masz pewności, gdzie zacząć, zalecamy dołączenie do bezpłatnego programu migracji na platformę Azure, aby uzyskać dostosowane rekomendacje, konsultacje telefoniczne z ekspertem platformy Azure, zasoby nadzorowane i zalecenia pochodzące od partnerów.
  • Jeśli chcesz wdrożyć migrację (lub jej części) samodzielnie, zapoznaj się ze stroną zasobów dotyczących migracji do chmury platformy Azure w celu uzyskania klipów wideo dotyczących migracji, seminariów internetowych, przewodników dotyczących scenariuszy i zasobów szkoleniowych związanych z najbardziej typowymi scenariuszami i obciążeniami.

Zasoby dotyczące migracji na platformę Azure

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Uzyskaj wyselekcjonowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie podróży do chmury

Zasoby dotyczące migracji do chmury

Znajdź wideo, przewodniki dotyczące scenariuszy i zasoby szkoleniowe dla typowych scenariuszy

Azure Migrate

Odnajduj i oceniaj lokalne maszyny wirtualne, migruj je na platformę Azure oraz dobieraj ich odpowiedni rozmiar

Migracja aplikacji

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o znaczeniu krytycznym na dużą skalę

Migracja systemu Windows Server

Migruj obciążenia systemu Windows Server za pomocą znanych narzędzi

Migracja programu SQL Server

Przenoś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie

Migracja systemu Linux

Migruj obciążenia systemu Linux na platformę Azure za pomocą sprawdzonych narzędzi

Migracja komputera mainframe

Przenoś aplikacje z komputerów mainframe i średniej klasy do chmury

Azure Backup

Uprość ochronę danych za pomocą tworzenia kopii zapasowej jednym kliknięciem w ramach migracji z chmury do chmury

Azure Arc

Rozszerz usługi i zarządzanie platformy Azure na dowolną infrastrukturę

Urządzenie Azure Data Box

Uzyskaj urządzenia oraz rozwiązania na potrzeby transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Microsoft Cost Management

Zarządzanie wydatkami na chmurę bez obaw

Azure SQL

Uruchamiaj zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze za pomocą elastycznych opcji migracji aplikacji

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Migruj ekonomicznie obciążenia do najlepszej chmury dla systemu Windows i programu SQL Server

Uzyskaj wyselekcjonowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie podróży do chmury w ramach programu migracji i modernizacji platformy Azure

Przeprowadź migrację na platformę Azure w chmurze i rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy