Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Co to jest migracja do chmury?

Dowiedz się więcej o różnych typach migracji, w tym o migracjach z chmury do chmury i centrum danych, oraz zapoznaj się z zasobami szkoleniowymi dotyczącymi szerokiej gamy tematów związanych z migracją do chmury.

Definicja migracji do chmury

Migracja do chmury to proces przenoszenia aplikacji i danych z jednej lokalizacji, często są to prywatne serwery firmy znajdujące się w siedzibie firmy ("lokalnie"), do serwerów dostawcy usług w chmurze publicznej, ale również między różnymi chmurami. Główne korzyści migracji do chmury obejmują zmniejszenie kosztów IT i poprawę wydajności, ale istnieją również korzyści związane z bezpieczeństwem, wygodą i inne.

W dalszej części artykułu przedstawiono więcej informacji na temat głównych typów migracji, typowych korzyści i wyzwań, sposobu przenoszenia aplikacji i danych do chmury oraz trzech głównych modeli usług zarządzanych: IaaS, SaaS i PaaS.

Typy migracji do chmury

Dwa kluczowe czynniki techniczne w większości migracji to:
 

1. Typ zasobu (lub "obciążenie"), który jest migrowany.
 

2. Lokalizacja, do której jest migrowany.
 

W tej sekcji opisano niektóre typowe scenariusze migracji i przedstawiono omówienie różnych procesów migracji, najlepszych rozwiązań oraz zagadnień związanych z biznesem.

Migracja centrum danych

Migracja centrum danych to proces polegający na przeniesieniu danych z serwerów lokalnych i komputerów mainframe (często znajdujących się w serwerowni w biurze organizacji) na serwery dostawcy usług w chmurze, które zwykle znajdują się w bardzo dużych, doskonale zabezpieczonych i profesjonalnie utrzymywanych budynkach.

Sieci o dużej pojemności są najbardziej popularnym sposobem przenoszenia zasobów centrum danych do chmury, ale w przypadku niedostępności zaawansowanej sieci zasoby nadal można migrować, przenosząc je najpierw na dyski o dużej pojemności i "urządzenia Data Box", a następnie fizycznie wysyłając je do dostawcy usług w chmurze i przekazując na ich serwery.

Migracja do chmury hybrydowej

Wiele organizacji decyduje się na pozostawienie niektórych zasobów w swoich lokalnych centrach danych i przeniesienie tylko ich części do chmury, tworząc "chmurę hybrydową". Korzyści z chmury hybrydowej obejmują zmaksymalizowanie wartości istniejącego lokalnego sprzętu centrum danych, a także umożliwienie organizacjom w niektórych branżach spełnienie wymagań branżowych i rządowych w zakresie zgodności.

Chmury hybrydowe są również przydatne w przypadku tworzenia kopii zapasowej z chmury do chmury, kiedy kopie zapasowe danych lokalnych są tworzone w chmurze publicznej jako rozwiązanie do odzyskiwania po awarii w przypadku, gdy lokalne centrum danych przestanie działać np. z powodu pożaru, powodzi lub przestępstwa. (W tym przypadku "z chmury do chmury" odnosi się do lokalnych centrów danych, czasami nazywanych "chmurami prywatnymi").

Migracja z chmury do chmury

Teraz, gdy przetwarzanie w chmurze jest tak powszechne, wiele organizacji korzysta z wielu chmur — często z powodu fuzji i przejęć — a czasami decyduje się na przeniesienie zasobów między swoimi chmurami publicznymi przy użyciu migracji z chmury do chmury. Ten typ migracji jest również przydatny, gdy organizacja chce korzystać z produktów, usług i cen różnych platform w chmurze.

Chociaż zarządzanie zasobami w ramach wielu chmur może wydawać się trudne, możliwe jest wygodne zarządzanie nimi wszystkimi z jednego miejsca przy użyciu  centralnego narzędzia do zarządzania.

Migracja aplikacji, baz danych i komputera mainframe

LinuxSAPSQL ServerWindows Server to jedne z najczęściej migrowanych obciążeń. W przypadku  migracji komputera mainframe dwa najczęściej używane to IBM i Unisys.

Typowe korzyści z migracji do chmury dla tych obciążeń obejmują obniżenie kosztów, zwiększenie szybkości i niezawodności działania, dostęp do narzędzi deweloperskich i interfejsów API opartych na chmurze, bardziej niezawodne zabezpieczenia oraz możliwość zwiększania lub zmniejszania pojemności bez konieczności zakupu, instalacji i konserwacji nowego sprzętu.

Chociaż często możliwe jest migrowanie tych obciążeń bez wprowadzania do nich zmian (tzw. migracja metodą "lift and shift"), ich aktualizacja (lub "refaktoryzacja") przynosi korzyści płynące z optymalizacji ich wydajności i niezawodności w chmurze.

Zapoznaj się z  sekcją zasobów, aby uzyskać informacje na temat migrowania różnych obciążeń.

Modele usług zarządzanych

Podczas badania migracji do chmury istnieje prawdopodobieństwo, że napotkasz terminy IaaS, PaaS i SaaS. Te terminy odnoszą się do różnych poziomów usług zarządzanych, które są dostępne u wielu dostawców technologii oraz usług w chmurze.

Different levels of managed services

Usługa IaaS  (infrastruktura jako usługa) umożliwia szybkie skalowanie w górę i w dół zgodnie ze zmianami zapotrzebowania, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego używasz. Pomaga ona uniknąć wydatków i pracy związanych z zakupem własnych serwerów fizycznych i innej infrastruktury centrum danych oraz zarządzaniem nimi.

Usługa PaaS  (platforma jako usługa) obejmuje zalety rozwiązania IaaS, ale uwzględnia zarządzane narzędzia deweloperskie, bazy danych, analizy biznesowe i systemy operacyjne. Doskonale nadaje się do zmniejszenia kosztów tworzenia oprogramowania i skrócenia czasu jego opracowywania.

Usługa SaaS  (oprogramowanie jako usługa) obejmuje rozwiązania IaaS i PaaS, a do tego wygodny hosting aplikacji, co umożliwia użytkownikom łączenie się z aplikacjami opartymi na chmurze (takimi jak poczta e-mail i aplikacje pakietu Office) za pośrednictwem Internetu.

Etapy migracji do chmury

Istnieją różne procesy techniczne i najlepsze rozwiązania dotyczące migrowania różnych obciążeń i tworzenia różnych konfiguracji w chmurze, ale wszystkie migracje do chmury przebiegają według tych samych sześciu etapów:

Definiowanie strategii

Definiowanie uzasadnienia biznesowego na potrzeby migracji i oczekiwanych wyników.

Planowanie

Dopasuj plan migracji do chmury do żądanych wyników biznesowych.

Chcesz zacząć?

Przygotuj środowiska lokalne i w chmurze na potrzeby migracji.

Migrowanie

Przenieś obciążenia do środowiska w chmurze.

Ład

Wykonuj testy porównawcze i implementuj najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń i zapewnienia ładu związanego z kosztami dla środowiska i obciążeń.

Zarządzanie

Korzystaj ze sprawdzonych metodologii na potrzeby ciągłego zarządzania rozwiązaniem w chmurze.

Korzyści z migracji do chmury oraz wyzwania

Oto niektóre z najpopularniejszych korzyści z migracji do chmury:

Zoptymalizowane koszty

Poza możliwością optymalizowania obciążeń pod kątem kosztów występują znaczne oszczędności w zakresie sprzętu, konserwacji i kosztów nieruchomości.

Elastyczność i skalowalność

Uzyskaj na żądanie dokładnie takie zasoby obliczeniowe, jakich potrzebujesz, i nigdy nie płać za sprzęt, którego nie używasz. A dzięki globalnej obecności niektórych platform w chmurze można uruchamiać obciążenia bliżej miejsca, w którym klienci mają lepszą wydajność.

Ulepszone zabezpieczenia

Chmury publiczne ułatwiają ochronę danych i aplikacji, zapewniając wbudowane zabezpieczenia na poziomie platformy, a także szeroki zakres wyspecjalizowanych narzędzi zabezpieczeń. W wielu przypadkach poprawki zabezpieczeń są wykonywane automatycznie przez dostawcę usług w chmurze.

Zgodność

Dla ściśle regulowanych branż, takich jak finanse, opieka zdrowotna i instytucje rządowe, niektóre platformy w chmurze mają wyspecjalizowane oferty, ułatwiające spełnienie wymagań dotyczących zgodności.

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i tryb failover

Większość dostawców usług w chmurze oferuje wbudowane i obsługiwane jednym kliknięciem funkcje odzyskiwania kopii zapasowych, w tym możliwość przechowywania kopii zapasowych w różnych regionach geograficznych.

Uproszczone zarządzanie i monitorowanie

Jeśli dostawca usług w chmurze oferuje centralne narzędzie do zarządzania, z łatwością można zarządzać oraz monitorować zasoby centrum danych i chmury z poziomu jednego ekranu.

Niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z migracją to:

Planowanie

Przenoszenie pojedynczych obciążeń może być proste, ale planowanie migracji na dużą skalę wymaga szeroko zakrojonego planowania w obrębie całej organizacji.

Koszty

Przechodzenie do chmury może zapewnić zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe zwroty z inwestycji, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę koszty związane z planowaniem i zaimplementowaniem migracji.

Zabezpie­czenia i zgodność

Dostawcy usług w chmurze proponują różne oferty dotyczące zabezpieczeń i zgodności, ale klienci są zobowiązani do zaimplementowania odpowiednich rozwiązań do własnych potrzeb.

Przestoje w działalności firmy

Przenoszenie nawet ogromnych ilości danych do chmury może być wykonane bardzo szybko, ale wymaga to dokładnego planowania w celu zminimalizowania przestojów podczas przenoszenia.

Wdrażanie i szkolenia w organizacji

Specjaliści IT i deweloperzy przekonają się, że większość ich bieżących umiejętności ma zastosowanie do chmury, ale pewne szkolenia są nadal potrzebne.

Wybór partnera/dostawcy migracji

Partnerzy są nieocenieni w przypadku organizacji, które nie dysponują wewnętrzną wiedzą specjalistyczną lub umiejętnościami w zakresie planowania i implementowania migracji, ale wybór odpowiedniego partnera wymaga starannego rozważenia.

Często zadawane pytania

  • Dowiedz się, jak zaimplementować ekonomiczną, wysoce bezpieczną i łatwą w zarządzaniu kopię zapasową dla wszystkich zasobów lokalnych i w chmurze, korzystając z usługi  Azure Backup.

  • W przypadku większości organizacji odpowiedź zależy od rozmiaru i stopnia złożoności projektu migracji, a także od własnych wewnętrznych możliwości IT. Platforma Azure oferuje różne zasoby, narzędzia, szkolenia i wskazówki dotyczące migracji zarówno wewnętrznych, jak i wspomaganych przez partnerów:

    • Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, zalecamy dołączenie do bezpłatnego  programu migracji na platformę Azure, aby uzyskać dostosowane rekomendacje, konsultacje telefoniczne z ekspertem platformy Azure, zasoby nadzorowane i zalecenia pochodzące od partnerów.
    • Jeśli chcesz wdrożyć migrację (lub jej części) samodzielnie, zapoznaj się ze stroną zasobów dotyczących migracji do chmury platformy Azure w celu uzyskania wideo związanych z migracją, seminariów internetowych, przewodników dotyczących scenariuszy i zasobów szkoleniowych związanych z najbardziej typowymi scenariuszami i obciążeniami.
  • W trakcie migracji do chmury może się okazać, że w celu pomyślnego przeprowadzenia migracji specjaliści IT będą musieli zdobyć nowe umiejętności. Mogą je szybko i łatwo uzyskać dzięki właściwym zasobom szkoleniowym. Platforma Azure oferuje liczne szkolenia, kursy, moduły i certyfikaty dające umiejętności i pewność potrzebne organizacji do bezproblemowej implementacji technologii chmury. Dowiedz się więcej.

  • Zasoby dotyczące migracji na platformę Azure

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Uzyskaj nadzorowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie przejścia do chmury.

Wydarzenia i seminaria internetowe dotyczące platformy Azure

Zyskaj nowe umiejętności, odkryj nowe technologie i kontaktuj się ze swoją społecznością — cyfrowo lub osobiście.

Azure Migrate

Odnajduj i oceniaj lokalne maszyny wirtualne, migruj je na platformę Azure oraz dobieraj ich odpowiedni rozmiar.

Migracja aplikacji

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o znaczeniu krytycznym na dużą skalę.

Migracja systemu Windows Server

Migruj obciążenia systemu Windows Server za pomocą znanych narzędzi.

Migracja platformy SQL Server

Przenoś bazy danych platformy SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Linux

Migruj obciążenia systemu Linux na platformę Azure za pomocą sprawdzonych narzędzi.

Migracja komputera mainframe

Przenoś aplikacje z komputerów mainframe i średniej klasy do chmury.

Azure Backup

Uprość ochronę danych za pomocą tworzenia kopii zapasowej jednym kliknięciem w ramach migracji z chmury do chmury.

Azure Arc

Rozszerz usługi i zarządzanie platformy Azure na dowolną infrastrukturę.

Azure Data Box

Uzyskaj urządzenia oraz rozwiązania na potrzeby transferu danych na platformę Azure i do obliczeń brzegowych.

Microsoft Cost Management

Zarządzaj wydatkami na chmurę bez obaw.

Azure SQL

Korzystaj z zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze z elastycznymi opcjami migracji aplikacji.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Migruj ekonomicznie obciążenia do najlepszej chmury dla systemu Windows i platformy SQL Server.

Uzyskaj nadzorowane zasoby i pomoc ekspertów na każdym etapie migracji za pośrednictwem programu migracji na platformę Azure

Przeprowadź migrację na platformę Azure w chmurze i rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy