Pomiń nawigację

Visual Studio

The 64-bit integrated development environment (IDE) designed for creating powerful and scalable applications for Azure

Środowisko IDE przeznaczone dla rozwiązań w chmurze

Develop, debug, and monitor cloud applications locally, and deploy them to production using powerful integration tools. Use the range of Visual Studio features and capabilities to quickly and efficiently create highly secure applications optimized for the cloud.

Take advantage of your full dev box with a 64-bit Visual Studio that easily scales to large and complex solutions

Build, run, and debug cloud apps directly from the IDE with local emulators and integration tools

Deploy to Azure and manage Azure dependencies without leaving the IDE

Identify and fix unhandled exceptions that occur in production more easily with snapshot debugging

Lokalne tworzenie aplikacji w chmurze

Work with your cloud apps locally before deploying them to the cloud through integration with local emulators, tools, and runtimes for Azure services—including Azure Storage, Azure Cosmos DB, Azure SQL, and Azure Functions. Simplify running and debugging serverless applications with Azure Functions by responding to events in production in real time. When your applications are ready, easily deploy them to the cloud without leaving the IDE.

Dowiedz się więcej

Lokalne tworzenie aplikacji w chmurze
Deploy to Azure and manage Azure dependencies with ease

Deploy to Azure and manage Azure dependencies with ease

Connect to Azure services or emulate them while debugging locally with the connective services feature. Use the publish feature to deploy your project to Azure with just a few clicks. Visual Studio displays only options applicable to your project and automatically detects connection strings and other points of integration between your application and Azure.

Dowiedz się więcej

Łatwe rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym

Quickly respond to bugs and issues in production while building robust applications. With snapshot debugging, find and fix unhandled exceptions and replicate the steps that caused the code failure, using the same live data, without the need for debug symbols or additional instrumentation. Simply grab the latest debug snapshot from Application Insights and use the snapshot debugger to fix the problematic code with precision.

Dowiedz się więcej

Łatwe rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym

Streamline source control and automate workflows

Take advantage of the code hosting, developer community, and collaboration tools available on GitHub. Create and publish repositories and manage pull requests on GitHub, and review source code right inside Visual Studio. Set up GitHub Actions continuous integration and continuous delivery (CI/CD) workflows from within Visual Studio in just a few clicks.

Drive insightful monitoring and diagnostics

Drive insightful monitoring and diagnostics

Find and solve performance issues and bugs in production with Azure Monitor in Visual Studio. Identify dependency failures and troubleshoot slow performance directly inside your IDE using CodeLens hints.

Tworzenie z wykorzystaniem wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wybierz odpowiednią subskrypcję:

  • Korzystaj z narzędzi deweloperskich, usług w chmurze, oprogramowania, pomocy technicznej i szkoleń — kompletnego pakietu, który pozwoli Ci utworzyć doskonałą aplikację dla dowolnej platformy.
  • Zacznij od bezpłatnej wersji Visual Studio Community i przekonaj się, co zyskają Twoje zespoły, przechodząc na subskrypcję Visual Studio Professional lub Visual Studio Enterprise.

Klienci używający programu Visual Studio

Zacznij korzystać już dziś

Create your Azure Free Account and activate your monthly credit.

Explore Visual Studio features and benefits—and download Visual Studio.

Get tips for maximizing your productivity when using Visual Studio to develop for Azure.

Zasoby dla deweloperów

Tworzenie aplikacji z obsługą chmury

Dowiedz się, jak tworzyć architekturę nowoczesnych aplikacji internetowych za pomocą platform ASP.NET Core i Azure.

Pobierz bezpłatny e-book

Rozpoczynanie tworzenia aplikacji na platformie Azure

Twórz i wdrażaj aplikacje na platformie Azure albo w środowisku przejściowym lub produkcyjnym przy użyciu programu Visual Studio.

Zacznij programować

Przykłady i samouczki

Uzyskaj dostęp do obszernej kolekcji przykładów i samouczków dla wszystkich poziomów.

Przejdź do przykładów i samouczków

Tworzenie aplikacji na platformie Azure

Korzystaj z funkcji i narzędzi typu „open-source” do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji internetowych na platformie Azure.

Azure dla deweloperów .NET

Środowisko .NET działa lepiej na platformie Azure razem z programem Visual Studio. Twórz i wdrażaj aplikacje .NET i .NET Core na platformie Azure.

Aplikacje mobilne i gry

Twórz połączone z chmurą aplikacje mobilne i gry dla systemów iOS, Android, Windows i macOS, korzystając z platform Xamarin, .NET i Unity.

Często zadawane pytania na temat produktu Visual Studio

  • The Visual Studio Installer helps you select the right workloads and languages and install the tools, packages, and SDKs needed for your selections. See a pre-installation checklist.
  • You can purchase Visual Studio Professional here.
  • See the minimum system requirements—including operating systems, hardware, and supported languages—for the Visual Studio 2019 family of products.

Zacznij korzystać z usługi Visual Studio

Pobierz teraz