Visual Studio

Zintegrowane środowisko projektowe przeznaczone do tworzenia zaawansowanych, skalowalnych aplikacji dla platformy Azure

Środowisko IDE przeznaczone dla rozwiązań w chmurze

Lokalnie twórz, debuguj i monitoruj aplikacje w chmurze oraz wdrażaj je w środowisku produkcyjnym przy użyciu zaawansowanych narzędzi do integracji. Korzystaj z szerokiej gamy funkcji i możliwości, aby szybko i efektywnie tworzyć wysoce bezpieczne aplikacje zoptymalizowane dla chmury.

Lokalne emulatory i narzędzia do integracji do tworzenia, uruchamiania i debugowania aplikacji w chmurze bezpośrednio w zintegrowanym środowisku projektowym (IDE)

Integracja z usługą Azure Monitor umożliwiająca automatyczne wykrywanie anomalii wydajności i uzyskiwanie wglądu w zachowania użytkowników

Wbudowany program Cloud Explorer ułatwiający zwiększenie produktywności i zmniejszenie przełączania kontekstu

Debugowanie migawek pozwalające łatwo wykrywać i rozwiązywać nieobsługiwane wyjątki występujące w środowisku produkcyjnym

Lokalne tworzenie aplikacji w chmurze

Pracuj lokalnie nad aplikacjami w chmurze bez logowania się na platformie Azure. Wystarczy, że zainstalujesz emulatory, narzędzia lub środowiska uruchomieniowe usługi Azure Storage, CosmosDB, SQL lub Azure Functions. Skutecznie uprość uruchamianie i debugowanie aplikacji bezserwerowej przy użyciu usługi Azure Functions, reagując na zdarzenia w środowisku produkcyjnym w czasie rzeczywistym. Gdy aplikacje będą gotowe do wdrożenia, łatwo kieruj je do chmury bez opuszczania środowiska IDE.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe monitorowanie i diagnostyka

Łatwo znajduj i rozwiązuj problemy z wydajnością oraz usuwaj błędy w środowisku produkcyjnym. Usługa Azure Monitor (nazywana wcześniej Application Insights) w programie Visual Studio ułatwia znajdowanie błędów zależności i rozwiązywanie problemów z niską wydajnością bezpośrednio w środowisku IDE przy użyciu funkcji CodeLens udostępniającej sugestie, które umożliwiają podejmowanie odpowiednich działań.

Poznaj szczegóły

Łatwe rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym

Szybko reaguj na błędy i problemy w środowisku produkcyjnym, tworząc niezawodne aplikacje. Korzystaj z rozszerzenia Snapshot Debugger, aby znajdować i rozwiązywać nieobsługiwane wyjątki oraz replikować kroki powodujące awarię kodu, używając tych samych bieżących danych bez stosowania symboli debugowania lub dodatkowej Instrumentacji. Po prostu pobierz najnowszą migawkę debugowania z usługi Application Insights i precyzyjnie napraw problematyczny kod za pomocą rozszerzenia Snapshot Debugger.

Dowiedz się więcej

Debugowanie po wdrożeniu za pomocą wbudowanych narzędzi

Łatwo znajduj i usuwaj błędy oraz rozwiązuj problemy z wydajnością w aplikacjach w chmurze przy użyciu rozszerzenia Snapshot Debugger oraz innych zaawansowanych narzędzi. Włącz funkcję IntelliTrace umożliwiającą śledzenie i rejestrowanie historii wykonywania kodu w aplikacji uruchomionej lokalnie lub na platformie Azure. Przechodź krokami przez wykonywany kod i powtarzaj akcje przy użyciu debugowania z przechodzeniem w czasie.

Szybkie publikowanie i testowanie na platformie Azure

Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikację internetową lub zadanie Web Job, korzystasz z usługi Azure Logic Apps do tworzenia złożonego koordynatora przepływu pracy bądź usługi Azure Functions do tworzenia rozwiązania bezserwerowego, możesz wdrażać kod bezpośrednio z programu Visual Studio na platformie Azure przy użyciu zaawansowanego, zintegrowanego programu Cloud Explorer i kreatora publikowania. Wybierz odpowiednią subskrypcję platformy Azure, utwórz zasoby, wdróż bazy danych i wypchnij kod do chmury, wykonując zaledwie kilka kroków.

Nowy wymiar wydajności deweloperów

Wprowadzaj innowacje w dużej skali i udoskonalaj projekty w przedsiębiorstwie, korzystając z kodu typu „open-source”, pomocy społeczności oraz najlepszych rozwiązań dostępnych w witrynie GitHub. Twórz i publikuj repozytoria, zarządzaj żądaniami ściągnięcia w serwisie GitHub oraz przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio. Kup program Visual Studio wraz z usługą GitHub Enterprise w niskiej cenie.

Tworzenie z wykorzystaniem wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Wybierz odpowiednią subskrypcję:

  • Korzystaj z narzędzi deweloperskich, usług w chmurze, oprogramowania, pomocy technicznej i szkoleń — kompletnego pakietu, który pozwoli Ci utworzyć doskonałą aplikację dla dowolnej platformy.
  • Zacznij od bezpłatnej wersji Visual Studio Community i przekonaj się, co zyskają Twoje zespoły, przechodząc na subskrypcję Visual Studio Professional lub Visual Studio Enterprise.

Klienci używający programu Visual Studio

Zacznij korzystać już dziś

Poznaj funkcje oraz zalety programu Visual Studio i pobierz program Visual Studio.
Uzyskaj wskazówki dotyczące maksymalizowania produktywności podczas tworzenia aplikacji dla platformy Azure przy użyciu programu Visual Studio.

Zasoby dla deweloperów

Tworzenie aplikacji z obsługą chmury

Dowiedz się, jak tworzyć architekturę nowoczesnych aplikacji internetowych za pomocą platform ASP.NET Core i Azure.

Pobierz bezpłatny e-book

Rozpoczynanie tworzenia aplikacji na platformie Azure

Twórz i wdrażaj aplikacje na platformie Azure albo w środowisku przejściowym lub produkcyjnym przy użyciu programu Visual Studio.

Zacznij programować

Przykłady i samouczki

Uzyskaj dostęp do obszernej kolekcji przykładów i samouczków dla wszystkich poziomów.

Przejdź do przykładów i samouczków

Tworzenie aplikacji na platformie Azure

Korzystaj z funkcji i narzędzi typu „open-source” do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji internetowych na platformie Azure.

Azure dla deweloperów .NET

Środowisko .NET działa lepiej na platformie Azure razem z programem Visual Studio. Twórz i wdrażaj aplikacje .NET i .NET Core na platformie Azure.

Aplikacje mobilne i gry

Twórz połączone z chmurą aplikacje mobilne i gry dla systemów iOS, Android, Windows i macOS, korzystając z platform Xamarin, .NET i Unity.

Często zadawane pytania na temat produktu Visual Studio

  • Instalator programu Visual Studio ułatwia wybór odpowiednich obciążeń i języków oraz pomaga zainstalować wymagane narzędzia, pakiety i zestawy SDK. Zapoznaj się z listą kontrolną przed instalacją.
  • Program Visual Studio Professional możesz kupić tutaj.
  • Zobacz minimalne wymagania systemowe — dotyczące systemów operacyjnych, sprzętu i obsługiwanych języków — dla rodziny produktów Visual Studio 2019.

Zacznij korzystać z usługi Visual Studio

Pobierz teraz