Przejdź do głównej zawartości

Azure NAT Gateway — cennik

Uprość wychodzącą łączność internetową dla sieci wirtualnych

NAT Gateway to w pełni zarządzana usługa, która bezpiecznie kieruje ruchem internetowym z prywatnej sieci wirtualnej z wydajnością klasy korporacyjnej i małymi opóźnieniami. Usługa NAT Gateway zapewnia wbudowaną wysoką dostępność przy użyciu sieci zdefiniowanej programowo. Łatwo konfiguruj, skaluj i wdrażaj łączność wychodzącą dla obciążeń dynamicznych przy użyciu usługi NAT Gateway.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

NAT Gateway

Usługa NAT Gateway umożliwia klientom upraszczanie łączności ruchu wychodzącego dla sieci wirtualnej na poziomie podsieci. Klienci mogą skalować łączność ruchu wychodzącego z sieci wirtualnej, dodając adresy IP frontonu do usługi NAT Gateway. Usługa NAT Gateway zezwala na przechodzenie ruchu wychodzącego i zwrotnego. Niechciane połączenia ruchu przychodzącego z Internetu są niedozwolone.

Rozliczanie rozpoczyna się po utworzeniu zasobu. Opłaty za przetwarzanie danych dla usługi NAT Gateway obejmują dane wychodzące i zwrotne.

Uwaga: oprócz opłat za przetworzone dane usługi NAT Gateway naliczane są również opłaty za przepustowość. Dowiedz się więcej o cenach przepustowości.

Stawka
Godziny zasobów $- za godzinę
Przetworzone dane $- za GB

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure NAT Gateway

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure NAT Gateway.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure NAT Gateway.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure NAT Gateway.

  • Tak, stawka godzinowa w usłudze NAT Gateway rozpoczyna się od razu po ponownym utworzeniu zasobu. Stawka godzinowa będzie naliczana niezależnie od bramy translatora adresów sieciowych z dołączonymi podsieciami lub publicznymi adresami IP.

  • Opłaty za wszystkie dane wychodzące i przychodzące (dotyczy tylko ruchu zwrotnego) są naliczane za GB.

  • Opłaty za wszystkie dane wychodzące i zwracane (odpowiedzi na połączenia wychodzące) są naliczane przez usługę NAT Gateway.

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

  • Tak, oprócz opłat za przetwarzanie danych przez usługę NAT Gateway platforma Azure nalicza również opłaty za transfer danych z centrów danych platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za przepustowość, zobacz Cennik przepustowości.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze