API Management — cennik

Usługa Azure API Management umożliwia organizacjom bezpieczniejsze, niezawodne publikowanie interfejsów API w odpowiedniej skali. Za pomocą usługi API Management można dostarczać interfejsy API zespołom wewnętrznym, partnerom i deweloperom, a jednocześnie korzystać z dostępnej w portalu administracyjnym analizy dzienników i biznesowej. Ta usługa pomaga dostarczać narzędzia potrzebne organizacjom do kompleksowego zarządzania interfejsami API, które obejmuje inicjowanie obsługi administracyjnej ról użytkowników, tworzenie planów użycia i przydziałów, stosowanie zasad służących do przekształcania obciążenia, ograniczanie przepustowości, analizowanie, monitorowanie i generowanie alertów.

Szczegóły cennika

Usługa API Management jest oferowana w trzech warstwach: Deweloper, Standardowa i Premium.

  Deweloper Standardowa Premium
Cena $-/dzień
na jednostkę
(~$-/mies.)
$-/dzień
na jednostkę
(~$-/mies.)
$-/dzień
na jednostkę
(~$-/mies.)
Wywołania interfejsu API (na jednostkę) 32 tys./dzień
( ~1 mln miesięcznie )
7 mln/dzień
( ~217 mln miesięcznie )
32 mln/dzień
( ~1 B miesięcznie )
Transfer danych (na jednostkę) 161 MB/dzień
( ~5 GB miesięcznie )
32 GB/dzień
( ~1 TB miesięcznie )
161 GB/dzień
( ~5 TB miesięcznie )
Pamięć podręczna 10 MB 1 GB 5 GB
Skalowanie w poziomie Brak 4 jedn. Bez ograniczeń
Umowa SLA Nie 99,9% 99,95%
Wdrażanie w wielu regionach Nie Nie Tak
Integracja z usługą Azure Active Directory Nieograniczona liczba kont użytkowników Nie Nieograniczona liczba kont użytkowników
VPN Tak Nie Tak
Dodatkowe transfery danych Obowiązują standardowe stawki za transfery danych Obowiązują standardowe stawki za transfery danych Obowiązują standardowe stawki za transfery danych
* Szacowane ceny miesięczne bazują na 31 dniach korzystania miesięcznie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Standardowa będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,9% czasu. Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Premium i wdrożone w co najmniej dwóch regionach będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu. Dla warstwy Developer usługi API Management nie jest oferowana umowa SLA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA systemu Azure.

Często zadawane pytania

  • Przepływność i opóźnienie bramy usługi API Management są uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba i szybkość jednoczesnych połączeń, rodzaj i liczba skonfigurowanych zasad, rozmiar żądań i odpowiedzi czy opóźnienie zaplecza. Z tego względu zalecamy klientom, aby przed przejściem do środowiska produkcyjnego przetestowali swoje wystąpienia usługi API Management z użyciem własnych konkretnych konfiguracji i wzorców żądań. Warstwy Standardowa i Premium zostały przetestowane z zastosowaniem szczytowych obciążeń wynoszących maksymalnie 1000 i 5000 żądań na sekundę przy minimalnym zestawie zasad i zapleczu o małym opóźnieniu. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

  • Warstwa Deweloper przeznaczona jest do udostępniania wersji próbnych usługi API Management, programowania i testów funkcjonalnych. Klienci nie powinni korzystać z tej warstwy w celach produkcyjnych.

  • Nie. Obecnie opcja wdrażania lokalnego jest niedostępna, ale jeśli chcesz, aby została udostępniona w przyszłości, możesz głosować na stronie opinii użytkowników. Jednak bez obaw można używać opartą na platformie Azure usługę API Management z lokalnymi systemami i danymi.

  • Klienci mogą skalować usługę API Management, dodając i usuwając jednostki. Każda jednostka ma pojemność zależną od jej warstwy. Na przykład warstwa Standard obejmuje 200 milionów wywołań interfejsu API na miesiąc, 1 terabajt przepustowości na miesiąc i przepływność na poziomie około 1000 żądań na sekundę. Pojemność jest odpowiednio skalowana w miarę dodawania jednostek. Na przykład 2 jednostki warstwy Standard zapewniają 400 milionów wywołań interfejsu API na miesiąc, 2 terabajty przepustowości i około 2000 żądań na sekundę.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o API Management

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto