Pomiń nawigację

API Management — cennik

Usługa Azure API Management umożliwia organizacjom bezpieczniejsze, niezawodne publikowanie interfejsów API w odpowiedniej skali. Za pomocą usługi API Management można dostarczać interfejsy API zespołom wewnętrznym, partnerom i deweloperom, a jednocześnie korzystać z dostępnej w portalu administracyjnym analizy dzienników i analizy biznesowej. Ta usługa pomaga dostarczać narzędzia potrzebne organizacjom do kompleksowego zarządzania interfejsami API, które obejmuje aprowizowanie ról użytkowników, tworzenie planów użycia i przydziałów, stosowanie zasad służących do przekształcania ładunków, ograniczanie przepustowości, analizowanie, monitorowanie i generowanie alertów.

Szczegóły cennika

  Zużycie (WERSJA ZAPOZNAWCZA) Deweloper Basic Standardowa Premium
Przeznaczenie Składnik Brama usługi API Management oferowany na zasadzie płacenia za użycie Nieprodukcyjne przypadki użycia i oceny Podstawowe produkcyjne przypadki użycia Średnio obciążające produkcyjne przypadki użycia Mocno obciążające lub korporacyjne produkcyjne przypadki użycia
Cena (za jednostkę) $-4 na milion wywołań (1 mln wywołań bezpłatnie3) $- $- $- $-
Pamięć podręczna (na jednostkę) Tylko zewnętrzne 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Skalowanie w poziomie (jednostki) ND (skalowanie automatyczne) 1 2 4 10 na region
(skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby dodać więcej)
Umowa SLA 99,9% Nie 99,9% 99,9% 99,95% 1
Integracja z usługą Azure Active Directory Nie Tak Nie Tak Tak
Obsługa sieci wirtualnej Nie Tak Nie Nie Tak
Wdrażanie w wielu regionach Nie Nie Nie Nie Tak
Szacowana maksymalna przepływność2
(na jednostkę)
ND (skalowanie automatyczne) 500 żądania na sekundę 1 000 żądania na sekundę 2 500 żądania na sekundę 4 000 żądania na sekundę

1 Wymaga wdrożenia co najmniej jednej jednostki w co najmniej dwóch regionach.

2 Na rzeczywistą przepływność ma wpływ wiele czynników, takich jak liczba i szybkość jednoczesnych połączeń klienta, rodzaj i liczba skonfigurowanych zasad, rozmiary ładunków i wydajność interfejsu API zaplecza. Liczby przedstawione w tabeli zostały określone w wyniku przetestowania 1000 równoczesnych, trwałych i bezpiecznych połączeń HTTP klienta, z minimalnymi rozmiarami obciążeń, bez skonfigurowanych zasad i interfejsem API zaplecza z małym opóźnieniem. Wyświetl pełne szczegóły planów usługi API Management

3 Miesięczny bezpłatny przydział 1 mln żądań na subskrypcję platformy Azure.

4 Usługa będzie bezpłatna do 31 stycznia 2019 r. Od 1 lutego 2019 r. będą obowiązywać ceny publicznej wersji zapoznawczej. Wymienione ceny to ceny publicznej wersji zapoznawczej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Standardowa będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,9% czasu. Firma Microsoft gwarantuje, że wystąpienia usługi API Management działające w warstwie Premium i wdrożone w co najmniej dwóch regionach będą odpowiadały na żądania wykonania operacji przez co najmniej 99,95% czasu. Dla warstwy Deweloper usługi API Management nie jest oferowana umowa SLA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

  • Warstwa Deweloper jest przeznaczona do udostępniania wersji próbnych usługi API Management, opracowywania zawartości i testów funkcjonalnych. Klienci nie powinni korzystać z tej warstwy w celach produkcyjnych.

  • Nie. Obecnie opcja wdrażania lokalnego jest niedostępna, ale jeśli chcesz, aby została udostępniona w przyszłości, możesz głosować na stronie opinii użytkowników. Jednak bez obaw można używać opartą na platformie Azure usługę API Management z lokalnymi systemami i danymi.

  • Klienci mogą skalować usługę API Management, dodając i usuwając jednostki. Każda jednostka ma pojemność zależną od jej warstwy. Przykładowo warstwa Standardowa daje szacowaną maksymalną przepływność równą około 2 500 żądań na sekundę. Pojemność jest odpowiednio skalowana w miarę dodawania jednostek. Przykładowo dwie jednostki w warstwie Standardowa dają około 5 000 żądań na sekundę.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o API Management

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji