Pomiń nawigację

API Management — cennik

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Usługa Azure API Management umożliwia organizacjom bezpieczniejsze i bardziej niezawodne publikowanie w odpowiedniej skali interfejsów API hostowanych na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Za pomocą usługi API Management można dostarczać interfejsy API zespołom wewnętrznym, partnerom i deweloperom, a jednocześnie korzystać z dostępnej w portalu administracyjnym analizy dzienników i analizy biznesowej. Ta usługa pomaga dostarczać narzędzia potrzebne organizacjom do kompleksowego zarządzania interfejsami API, które obejmuje aprowizowanie ról użytkowników, tworzenie planów użycia i przydziałów, stosowanie zasad służących do przekształcania ładunków, ograniczanie przepustowości, analizowanie, monitorowanie i generowanie alertów.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

  Zużycie Deweloper Basic Standard Premium Warstwa Izolowana — wersja zapoznawcza
Przeznaczenie Lekka, bezserwerowa wersja usługi API Management, rozliczana za wykonanie Nieprodukcyjne przypadki użycia i oceny Podstawowe produkcyjne przypadki użycia Średnio obciążające produkcyjne przypadki użycia Mocno obciążające lub korporacyjne produkcyjne przypadki użycia Korporacyjne przypadki użycia w środowisku produkcyjnym wymagające wysokiego stopnia izolacji
Cena (za jednostkę) $- $- $- $-
Koszt jednostkowy jednostek przyrostowych (>1) naliczany w wysokości 50% pierwszej zakupionej jednostki
TBA7
Pamięć podręczna (na jednostkę) Tylko zewnętrzne 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB 5 GB
Skalowanie w poziomie (jednostki) ND (skalowanie automatyczne) 1 2 4 12 na region
(skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby dodać więcej)
12 na region
(skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby dodać więcej)
Umowa SLA 99,95% Nie 99,95% 99,95% 99,99%1 99,99%
Izolacja Udostępniona Prywatne Prywatne Prywatne Prywatne Prywatne
Limity użycia Obowiązują limity Nie Nie Nie Nie Nie
Pamięć podręczna, zewnętrzna3 Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Portal deweloperów Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Wiele niestandardowych nazw domen4 Nie Tak Nie Nie Tak Tak
Integracja usługi Azure Active Directory w portalu deweloperów Nie Tak Nie Tak Tak Tak
Obsługa stref dostępności Nie Nie Nie Nie Tak Nie
Obsługa sieci wirtualnej Nie Tak Nie Nie Tak Tak
Wdrażanie w wielu regionach Nie Nie Nie Nie Tak Tak
Własna brama Nie Tak5 Nie Nie Tak7 Tak
Szacowana maksymalna przepływność2
(na jednostkę)
ND (skalowanie automatyczne) 500 żądania na sekundę 1 000 żądania na sekundę 2 500 żądania na sekundę 4 000 żądania na sekundę 4 000 żądania na sekundę
Izolacja środowiska obliczeniowego Nie Nie Nie Nie Nie Tak

1 Wymaga wdrożenia co najmniej jednej jednostki w co najmniej dwóch strefach dostępności lub regionach.

2 Throughput figures are presented for information only and must not be relied upon for capacity and budget planning. Load test reflecting anticipated production conditions must be conducted to determine expected throughput accurately. Throughput is affected by the number and rate of concurrent client connections, the kind and number of configured policies, payload sizes, backend API performance, and other factors. The numbers presented in the table were obtained by testing with 1000 concurrent persistent client secure HTTP connections, minimal payload sizes, no policies configured, and a low latency backend API.

3 Korzystaj z własnej pamięci podręcznej zgodnej z pamięcią podręczną Redis Cache,np. usługi Azure Redis Cache.

4 Available for gateway only. Limit of 20 domain names per instance. Call support to add more.

5 W warstwie Deweloper funkcja własnej bramy jest dostępna bez dodatkowych kosztów. Liczba wdrożeń bramy nie jest ograniczona, ale każde wdrożenie jest ograniczone do pojedynczej repliki bramy (węzła).

6 W warstwie Premium funkcja własnej bramy jest dostępna i wiąże się z dodatkowymi kosztami (zobacz poniżej). Liczba replik bramy (węzłów) w każdym wdrożeniu nie jest ograniczona.

7 To find out the price or get provision Isolated tier service please call support.

Własna brama

Funkcja własnej bramy rozszerza obsługę środowiska hybrydowego i wielochmurowego w usłudze API Management. Wdrożenie własnej bramy zapewnia spójne i ujednolicone środowisko, w tym na platformie Kubernetes lub w dowolnym miejscu dzięki usłudze Azure Arc. Korzystając z funkcji własnej bramy, organizacje mogą wdrażać konteneryzowaną wersję składnika bramy usługi API Management w tych samych środowiskach, w których są hostowane ich interfejsy API, i zarządzać nimi za pomocą skojarzonej usługi API Management na platformie Azure.

Cena $-
Naliczanie opłat dotyczy tylko wdrożeń w warstwie Premium. Wdrożenia w warstwie Deweloper są bezpłatne.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące API Management

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu API Management.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu API Management.

  • Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA. W związku z tym nie jest ona odpowiednia do użycia w środowisku produkcyjnym. Warstwa Deweloper powinna być używana do oceny, opracowywania i testowania.

  • Tak. Nowa funkcja własnej bramy pozwala na wdrożenia zarówno lokalne, jak i w wielu chmurach. Ta funkcja jest dostępna do użycia w środowisku produkcyjnym w warstwie Premium i w celach ewaluacyjnych w warstwie Deweloper. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz stronę produktu, a także powyższą sekcję cennika.

  • Klienci mogą skalować usługę API Management, dodając i usuwając jednostki. Każda jednostka ma pewną pojemność przetwarzania żądań, która zależy od warstwy usługi. Przykładowo jednostka w warstwie Standardowa daje szacowaną maksymalną przepływność równą około 2 500 (w żądaniach na sekundę). Pojemność jest odpowiednio skalowana w miarę dodawania lub usuwania jednostek. Przykładowo dwie jednostki w warstwie Standardowa dają szacowaną przepływność równą około 5 000 (w żądaniach na sekundę).

  • Wszystkie węzły w ramach wdrożenia bramy współdzielą właściwości lokalizacji i konfigurację, na przykład nazwy domen niestandardowych i przypisane interfejsy API. Każde wdrożenie bramy odpowiada zasobowi bramy, który można utworzyć za pośrednictwem witryny Azure Portal w bloku Bramy w ramach usługi API Management lub programowo za pośrednictwem interfejsu API zarządzania.
  • Celem warstwy Izolowana jest umożliwienie użycia wszystkich funkcji warstwy Premium usługi API Management w wysoce regulowanych branżach, w których wymagane jest izolowanie środowiska obliczeniowego.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze