Przejdź do głównej zawartości

Azure Lab Services

Skonfiguruj wirtualne laboratoria na potrzeby zajęć, szkoleń, maratonów programistycznych i innych powiązanych scenariuszy.

Tworzenie laboratorium ze wstępnie skonfigurowanymi maszynami wirtualnymi

Łatwo zapewniaj dostęp do wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych (na żądanie lub zaplanowany) w celu obsługi Twoich scenariuszy. Prowadź zajęcia, szkol profesjonalistów albo zorganizuj maraton programistyczny lub laboratorium praktyczne — po prostu zdefiniuj swoje potrzeby, a usługa udostępni laboratorium w chmurze odbiorcom.

 • " "

  Natychmiastowy dostęp do maszyn wirtualnych dla zaproszonych użytkowników bez konieczności udostępniania subskrypcji platformy Azure

 • Niestandardowe szablony umożliwiające szybką aprowizację maszyn wirtualnych laboratoriów i wielokrotne używanie ich w różnych laboratoriach

 • " "

  Funkcja planowania umożliwia automatyczne zamykanie i uruchamianie maszyn wirtualnych oraz ograniczanie godzin użycia

 • " "

  Szybkie aprowizowanie i skalowanie do setek maszyn wirtualnych — usługa zarządza całą infrastrukturą bazową

Uproszczenie środowiska użytkowników

Zaproś użytkowników do natychmiastowego dostępu do zasobów laboratorium. Po zalogowaniu się zobaczą oni pełną listę maszyn wirtualnych, do których mogą uzyskać dostęp w różnych laboratoriach. Mogą nawiązać połączenia i rozpocząć pracę — nie jest wymagana subskrypcja platformy Azure.

Optymalizacja i śledzenie kosztów

Zarządzaj budżetem laboratorium za pomocą funkcji kontroli użycia. Zaplanuj czas użycia lub skonfiguruj czas cyklicznego automatycznego zamykania i uruchamiania. Śledź godzinne użycie poszczególnych osób lub ograniczaj użycie przez skonfigurowanie limitów przydziału.

 • Automatyczne zarządzanie i skalowanie

  Usługa Lab Services to usługa zarządzana, która umożliwia automatyczną aprowizację infrastruktury laboratorium i zarządzanie nią. Przygotuj odpowiednie laboratorium dla swoich użytkowników, a usługa zajmie się resztą, dzięki czemu laboratorium można udostępnić i wyskalować na setkach maszyn wirtualnych.

Przypadki użycia usług Azure Lab Services

Zajęcia i profesjonalne szkolenia

Konfiguruj maszyny wirtualne laboratoriów z odpowiednią zawartością i przypisz poszczególnym użytkownikom określoną liczbę godzin na ukończenie pracy domowej lub projektu.

Maratony programistyczne i laboratoria praktyczne

Twórz interakcyjne środowiska podczas konferencji i wydarzeń. Skaluj w górę do setek maszyn wirtualnych, aby sprostać zapotrzebowaniu.

Wersje próbne i demonstracyjne dla klientów

Twórz prywatne laboratoria dostępne tylko na zaproszenie, aby zademonstrować swoje oprogramowanie w wersji wstępnej.

Innowacje i eksperymenty

Pobudzaj innowacyjność, udostępniając maszyny z systemem Windows lub Linux w celu opracowywania, eksperymentowania i testowania pomysłów na potrzeby weryfikowania koncepcji.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Płać wyłącznie za potrzebne zasoby, bez kosztów ponoszonych z góry

  Korzystając z usług Azure Lab Services, płacisz wyłącznie za aktywne użycie laboratoriów. Cena za godzinę wystąpienia laboratorium obejmuje koszty obliczeń, komunikacji IP, sieci i dysków oraz inne koszty, dzięki czemu można łatwo obliczyć rachunek.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby usług Azure Lab Services

Administratorzy

Konfiguruj plany laboratoriów i zasady użycia dla swojego zespołu lub działu w witrynie Azure Portal. Zapewnij nauczycielom możliwość tworzenia własnych laboratoriów.

Nauczyciele

Utwórz laboratorium w ramach planu laboratorium zespołu lub działu. Skonfiguruj laboratorium i zaproś studentów oraz użytkowników.

Studenci

Użyj wstępnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej w laboratorium instruktora. Zaloguj się i uzyskaj natychmiastowy dostęp do maszyn wirtualnych.

Opinie

Proponuj funkcje i ulepszenia produktów oraz głosuj na priorytetowe kwestie.

Przykładowe typy zajęć

Etyczne działania hakerskie

Prowadź szkolenia przedstawiające nowoczesne techniki obrony przed lukami w zabezpieczeniach.

Nauka o danych

Prowadź szkolenia przedstawiające podstawy nauki o danych przy użyciu notesów Python i Jupyter.

Sieć

Prowadź szkolenia przedstawiające koncepcje z zakresu konfiguracji sieci i systemów, zarządzania i rozwiązywania problemów.

Często zadawane pytania dotyczące usług Azure Lab Services

 • Plan laboratorium to zbiór konfiguracji i ustawień mających zastosowanie do laboratorium. Dowiedz się, jak utworzyć plan laboratorium.

 • W nowej wersji usług Lab Services zastąpiono koncepcję konta laboratorium koncepcją planu laboratorium. Obie te funkcje służą do sterowania konfiguracją i ustawieniami laboratoriów. Poznaj nowe ulepszenia.

 • Aby zacząć korzystać z usługi, potrzebujesz tylko osobistego konta Microsoft lub konta służbowego oraz subskrypcji platformy Azure.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure