Pomiń nawigację

Azure Kubernetes Fleet Manager

Bezproblemowo zarządzaj klastrami platformy Kubernetes na dużą skalę

Bezproblemowo zarządzaj klastrami platformy Kubernetes na dużą skalę

Łatwo obsługuj scenariusze wieloklastrowe dla klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS), takie jak propagacja obciążenia, równoważenie obciążenia północ-południe (dla ruchu przepływającego do składowych klastrów) i orkiestracja uaktualnień w wielu klastrach.

Klaster floty umożliwia scentralizowane zarządzanie wszystkimi klastrami na dużą skalę.

Zarządzany klaster w centrum zajmuje się uaktualnieniami i konfiguracją klastra platformy Kubernetes.

Propagacja konfiguracji platformy Kubernetes umożliwia używanie zasad i rozpowszechnianie obiektów w klastrach składowych floty.

Moduł równoważenia obciążenia północ-południe orkiestruje przepływ ruchu między obciążeniami wdrożonymi w wielu klastrach składowych floty.

Grupuj i organizuj wszystkie klastry usługi AKS

Grupuj dowolną kombinację klastrów usługi Azure Kubernetes Service (AKS), aby uprościć przepływy pracy dla wielu klastrów, takie jak propagacja konfiguracji platformy Kubernetes i sieć dla wielu klastrów.

Pobierz zarządzany klaster w centrum

Floty wymagają klastra platformy Kubernetes w centrum do przechowywania konfiguracji zasad umieszczania i sieci wieloklastrowych. Polegaj na zarządzanym klastrze platformy Kubernetes, aby automatycznie obsługiwać uaktualnienia i operacje konfiguracji klastra, dzięki czemu możesz skupić się na innych priorytetach.

Propaguj konfiguracje platformy Kubernetes w klastrach

Zdefiniuj zasady propagacji, aby kontrolować, w jaki sposób konfiguracje platformy Kubernetes utworzone w zasobie floty muszą być propagowane do wszystkich lub podzestawu klastrów składowych.

Orkiestruj scenariusze sieci z wieloma klastrami

Skonfiguruj równoważenie obciążenia dla ruchu północ-południe (przepływającego od użytkownika do klastra) dla wielu punktów końcowych wdrożonych w klastrach składowych.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny dotyczące usługi Azure Kubernetes Fleet Manager

Brak opłat za zasób usługi Azure Kubernetes Fleet Manager, gdy obowiązuje wersja zapoznawcza. Będziesz ponosić opłaty tylko za klaster usługi AKS utworzony przez usługę Azure Kubernetes Fleet Manager. Opłaty za usługę AKS będą obejmować maszyny wirtualne oraz skojarzone zasoby magazynu i sieci używane przez klaster usługi AKS.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj $200 środków do wykorzystania w ciągu 30 dni. W tym czasie możesz skorzystać z dowolnej ilości naszych najpopularniejszych usług oraz z ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

Po otrzymaniu środków, przejdź do płać na bieżąco aby kontynuować tworzenie za pomocą tych samych, bezpłatnych usług. Płać tylko wtedy, gdy używasz więcej niż to, co obejmują bezpłatne kwoty miesięczne.

Po upływie 12 miesięcy nadal będziesz otrzymywać ponad 40 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za to, czego używasz ponad bezpłatnymi, miesięcznymi kwotami.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Kubernetes Fleet Manager

Zasoby edukacyjne

Co to jest Kubernetes?

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Kubernetes Fleet Manager

  • Usługa Azure Kubernetes Fleet Manager jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia chmury publicznej, w których dostępna jest usługa Azure Kubernetes Service.
  • Obecnie nie, jednak w przyszłości może istnieć obsługa zarządzania klastrami platformy Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc.
  • Tak, w przyszłości będzie dostępna obsługa komunikacji wschód-zachód i wieloklastrowa siatka usług.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure