Azure SignalR Service — cennik

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Azure SignalR Service to w pełni zarządzana usługa, która pozwala deweloperom skoncentrować się na tworzeniu środowisk internetowych w czasie rzeczywistym bez obaw o aprowizację pojemności, niezawodne połączenia, skalowanie, szyfrowanie czy uwierzytelnianie. Dzięki ścisłej integracji z biblioteką SignalR platformy .NET i rodziną produktów Visual Studio usługa ta ułatwia tworzenie środowisk służących do prowadzenia rozmów i błyskawicznego rozgłaszania oraz środowisk pełniących rolę pulpitów nawigacyjnych IoT.

Szczegóły cennika

Usługa SignalR jest dostępna w warstwach Bezpłatna i Standardowa. Oto ich porównanie:

Bezpłatnie Standard
Połączenia współbieżne na jednostkę 20 1 000
Wiadomości/jednostkę/dzień 20 000 nieograniczone (bezpłatnie dla pierwszego miliona komunikatów)
Cena/jednostkę/dzień Bezpłatnie $-
Maksymalna liczba jednostek 1 100

Dodatkowe komunikaty:

Do jednostki w warstwie Standardowa można dokupić dodatkowe komunikaty.

Komunikaty $- za milion komunikatów

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure SignalR Service

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.