Azure Kubernetes Service (AKS) — cennik

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Azure Kubernetes Service (AKS)

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) to bezpłatna usługa kontenera, która upraszcza wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią oraz jej operacje w formie w pełni zarządzanej usługi orkiestratora kontenera Kubernetes. Dzięki płatności tylko za użyte maszyny wirtualne oraz skojarzone zasoby sieciowe i przestrzeń dyskową usługa AKS jest najwydajniejszą i najbardziej ekonomiczną usługą kontenera na rynku.

Bezpłatne zarządzanie klastrami: Za zarządzanie klastrami nie są naliczane opłaty.

Ceny węzłów — płatność wyłącznie za użyte zasoby

Aby oszacować koszt wymaganych zasobów, użyj kalkulatora usługi Azure Kubernetes Service.

Opcje oszczędności kosztów dopasowane do potrzeb związanych z obciążeniem.

Rezerwacja na 1 rok

Bardziej przewidywalne ceny, opcje płatności miesięcznych i priorytetowa pojemność obliczeniowa. Zalecane w przypadku stabilnego użycia.

Rezerwacja na 3 lata

Jeśli spodziewasz się, że wystąpienia będą działać w sposób ciągły, możesz uzyskać większe oszczędności, podejmując zobowiązanie na dłuższy czas.

Spot

Używaj naszej niewykorzystanej pojemności po znacznie obniżonych cenach. Najlepiej dopasowane do obciążeń, które mogą tolerować chwilowe zakłócenia, np. przetwarzanie wsadowe. Uczenie maszynowe

Opcja dodania umowy SLA dotyczącej czasu pracy

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, service level agreement) z gwarancjami finansowymi gwarantuje czas pracy w wysokości 99,95% dla Serwera interfejsu Kubernetes API w przypadku klastrów korzystających ze strefy dostępności platformy Azure i 99,9% w przypadku klastrów, które nie korzystają ze strefy dostępności platformy Azure.

Jednostka Cena
Umowa SLA dotycząca czasu dostępności $- za klaster na godzinę

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec i używać jako adresu VIP.
  • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowe adresy VIP ze zrównoważonym obciążeniem, które można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • W przypadku klientów korzystających z bezpłatnego zarządzania klastrami będziemy dążyć do osiągnięcia czasu pracy wynoszącego co najmniej 99,5% dla Serwera interfejsu Kubernetes API.
  • Klientom, którzy kupili umowę SLA dotyczącą czasu pracy, gwarantujemy czas pracy w wysokości 99,95% dla Serwera interfejsu Kubernetes API w przypadku klastrów korzystających ze strefy dostępności platformy Azure i 99,9% w przypadku klastrów, które nie korzystają ze strefy dostępności platformy Azure.
  • Dostępność węzłów agentów w Twoim klastrze jest objęta umową SLA usługi Virtual Machines. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA usługi Virtual Machines.

Cennik usługi Azure Kubernetes Service — często zadawane pytania

  • Czas pracy usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest bardzo istotny dla platformy Azure. Mamy wewnętrzny cel, aby utrzymać miesięczny procent czasu pracy powyżej 99,5% dla Serwera interfejsu Kubernetes API, niezależnie od obowiązującej umowy dotyczącej poziomu usług z gwarancjami finansowymi.
  • Czas pracy Serwera interfejsu Kubernetes API obejmuje dostępność Serwera interfejsu Kubernetes API, który jest punktem wejścia dla operacji zarządzania platformy Kubernetes (wdrażanie, skalowanie, aktualizowanie itp.). Dostępność węzłów agentów (objęta istniejącą umową SLA maszyny wirtualnej) obejmuje dostępność wystąpień obliczeniowych, w których działają aplikacje.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Kubernetes Service (AKS)

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.