Pomiń nawigację

Azure Kubernetes Service (AKS) — cennik

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Azure Kubernetes Service (AKS)

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) to bezpłatna usługa kontenera, która upraszcza wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią oraz jej operacje w formie w pełni zarządzanej usługi orkiestratora kontenera Kubernetes. Dzięki płatności tylko za użyte maszyny wirtualne oraz skojarzone zasoby sieciowe i przestrzeń dyskową usługa AKS jest najwydajniejszą i najbardziej ekonomiczną usługą kontenera na rynku.

Bezpłatne zarządzanie klastrami

Za zarządzanie klastrami nie są naliczane opłaty.

Ceny węzłów — płatność wyłącznie za użyte zasoby

Płacisz wyłącznie za wystąpienia maszyn wirtualnych, przestrzeń dyskową i zasoby sieciowe użyte przez klaster Kubernetes. Aby oszacować koszt wymaganych zasobów, użyj kalkulatora usług kontenerów.

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec dla subskrypcji. Może być używany jako adres VIP dla dowolnej usługi w chmurze w regionie.
  • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowe adresy VIP ze zrównoważonym obciążeniem, które można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Usługa AKS jest bezpłatna, dlatego nie oferuje umowy SLA z gwarancjami finansowymi. Ciągle staramy się osiągnąć dostępność na poziomie co najmniej 99,5% dla serwera interfejsu API usługi Kubernetes. Dostępność węzłów agentów w Twoim klastrze jest objęta umową SLA usługi Virtual Machines. Aby poznać więcej szczegółów, zobacz Umowa SLA usługi Virtual Machines.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Kubernetes Service (AKS)

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji