Przejdź do głównej zawartości

Azure Kubernetes Service (AKS) — cennik

Tworzenie i skalowanie za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) to bezpłatna usługa kontenera, która upraszcza wdrażanie platformy Kubernetes i zarządzanie nią oraz jej operacje w formie w pełni zarządzanej usługi orkiestratora kontenera Kubernetes.

Dzięki płatności tylko za użyte maszyny wirtualne oraz skojarzone zasoby sieciowe i przestrzeń dyskową usługa AKS jest najwydajniejszą i najbardziej ekonomiczną usługą kontenera na rynku.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Ceny węzłów — płatność wyłącznie za użyte zasoby

Aby oszacować koszt wymaganych zasobów, użyj kalkulatora usługi Azure Kubernetes Service.

Opcje oszczędności kosztów dopasowane do potrzeb związanych z obciążeniem.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata Spot
Bardziej przewidywalne ceny, opcje płatności miesięcznych i priorytetowa pojemność obliczeniowa. Zalecane w przypadku stabilnego użycia. Jeśli spodziewasz się, że wystąpienia będą działać w sposób ciągły, możesz uzyskać większe oszczędności, podejmując zobowiązanie na dłuższy czas. Używaj naszej niewykorzystanej pojemności po znacznie obniżonych cenach. Najlepiej dopasowane do obciążeń, które mogą tolerować chwilowe zakłócenia, np. przetwarzanie wsadowe. Uczenie maszynowe
Oszczędności na maszynach wirtualnych DSv2 z systemem Linux przy rocznej rezerwacji w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem Oszczędności na maszynach wirtualnych DSv2 z systemem Linux przy 3-letniej rezerwacji w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem Oszczędności na maszynach wirtualnych DSv2 typu spot z systemem Linux w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
48% oszczędności 65% oszczędności 90% oszczędności

Opcja dodania umowy SLA dotyczącej czasu pracy

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, service level agreement) z gwarancjami finansowymi gwarantuje czas pracy w wysokości 99,95% dla Serwera interfejsu Kubernetes API w przypadku klastrów korzystających ze strefy dostępności platformy Azure i 99,9% w przypadku klastrów, które nie korzystają ze strefy dostępności platformy Azure.

Jednostka Cena
Umowa SLA dotycząca czasu pracy $- za klaster na godzinę

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

  • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
  • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec i używać jako adresu VIP.
  • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowe adresy VIP ze zrównoważonym obciążeniem, które można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Kubernetes Service (AKS)

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Kubernetes Service (AKS).

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Kubernetes Service (AKS).

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Kubernetes Service (AKS).

  • Czas pracy usługi Azure Kubernetes Service (AKS) jest bardzo istotny dla platformy Azure. Mamy wewnętrzny cel, aby utrzymać miesięczny procent czasu pracy powyżej 99,5% dla Serwera interfejsu Kubernetes API, niezależnie od obowiązującej umowy dotyczącej poziomu usług z gwarancjami finansowymi.
  • Czas pracy Serwera interfejsu Kubernetes API obejmuje dostępność Serwera interfejsu Kubernetes API, który jest punktem wejścia dla operacji zarządzania platformy Kubernetes (wdrażanie, skalowanie, aktualizowanie itp.). Dostępność węzłów agentów (objęta istniejącą umową SLA maszyny wirtualnej) obejmuje dostępność wystąpień obliczeniowych, w których działają aplikacje.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze