Pomiń nawigację

ExpressRoute — cennik

ExpressRoute to usługa, która pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych systemu Azure a infrastrukturą lokalną lub rozciągającą się na kilka lokalizacji. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości, krótsze opóźnienia oraz lepsze zabezpieczenia niż typowe połączenia przez Internet.

Plan taryfowy z danymi naliczanymi

Cały transfer danych przychodzących jest bezpłatny, a wszystkie opłaty za transfer danych wychodzących są naliczane zgodnie z wstępnie ustaloną stawką (przedstawiono ją poniżej). Użytkowników obowiązuje też stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności).

Szybkość portu Cena za miesiąc Cena za miesiąc z dodatkiem Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak

W przypadku transferu danych wychodzących jest naliczana opłata w wysokości $- za GB (strefa 1), $- za GB (strefa 2) i $- za GB (strefa 3).

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania dodatku Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Stanach Zjednoczonych mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Stanach Zjednoczonych i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: usługodawcy mogą naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Plan taryfowy z danymi nieograniczonymi

Cały transfer danych przychodzących i wychodzących jest dostępny bezpłatnie. Użytkowników obowiązuje jednorazowa stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności).

Szybkość portu Cena za miesiąc Cena za miesiąc z dodatkiem Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania dodatku Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Stanach Zjednoczonych mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Stanach Zjednoczonych i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: usługodawcy mogą naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Dodatek ExpressRoute w wersji Premium

ExpressRoute Premium to dodatek do planu taryfowego usługi ExpressRoute z danymi nieograniczonymi lub z danymi naliczanymi. Dodatek ExpressRoute w wersji Premium oferuje następujące możliwości:

 • Zwiększone limity tras — z 4000 do 10 000 tras — na potrzeby publicznej i prywatnej komunikacji równorzędnej.
 • Globalna łączność między usługami. Obwód usługi ExpressRoute utworzony w dowolnym regionie (oprócz Azure China, Azure Germany i chmury Azure Government) będzie mieć dostęp do zasobów w każdym innym regionie na świecie. Przykładowo dostęp do sieci wirtualnej utworzonej w Europie Zachodniej można uzyskać za pośrednictwem obwodu ExpressRoute, którego obsługa administracyjna jest inicjowana w Dolinie Krzemowej.
 • Liczba linków sieci wirtualnych na obwód ExpressRoute zwiększona z 10 do liczby zależnej od przepustowości obwodu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej obwodu ExpressRoute.

Dodatek Global Reach*

Usługa ExpressRoute Global Reach umożliwia łączenie obwodów usługi ExpressRoute, co pozwala utworzyć sieć prywatną dla sieci lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat dodatku Global Reach można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

Szybkość portu Cena za miesiąc 1 Cena za miesiąc z dodatkiem Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących 2 Uwzględniony transfer danych wychodzących 3
50 Mb/s $- ND Brak Brak
100 Mb/s $- ND Brak Brak
200 Mb/s $- ND Brak Brak
500 Mb/s $- ND Brak Brak
1 Gb/s $- ND Brak Brak
2 Gb/s $- ND Brak Brak
5 Gb/s $- ND Brak Brak
10 Gb/s $- ND Brak Brak
40 Gb/s $- ND Brak Brak
100 Gb/s $- ND Brak Brak

1Opłata za dodatek dotyczy funkcji Global Reach w każdym obwodzie usługi ExpressRoute.

2W przypadku transferu danych przychodzących jest naliczana opłata w wysokości $- za GB (strefa 1), $- za GB (strefa 2) i $- za GB (strefa 3).

3W przypadku transferu danych wychodzących jest naliczana opłata w wysokości $- za GB (strefa 1), $- za GB (strefa 2) i $- za GB (strefa 3).

Dodatek Global Reach jest obecnie dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Opłaty będą wynosić 50% ceny w tym okresie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi ExpressRoute, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje dostępność dedykowanego obwodu usługi ExpressRoute przez 99,95% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Do celów nadmiarowości w pokazanej opłacie miesięcznej są uwzględnione 2 porty (na 2 routerach).

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku usługi ExpressRoute następujące regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3 oraz strefie administracyjnej:

  Strefa 1: Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, Francja Południowa, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa

  Strefa 2: Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Indie Środkowe

  Strefa 3: Brazylia Południowa

  Strefa administracyjna: US Gov Iowa, US Gov Wirginia

 • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

 • Jeśli usługa ExpressRoute jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak anulujesz usługę ExpressRoute w trakcie miesiąca, otrzymasz tylko rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

 • W dowolnym momencie można zwiększyć szybkość portu bez przerw w usługach. Szybkość portu można zmniejszyć przez usunięcie obwodu w ramach istniejącego planu taryfowego i ponowne utworzenie go w ramach nowego planu. Aby zainicjować obsługę nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą

 • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

 • W dowolnym momencie można zmienić pan taryfowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan taryfowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie taryfowym i odtwarzając go w naliczanym planie taryfowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Tak. Przejdź do strony usługi Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i procedurę implementacji dotyczące używania usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję usługi Office 365 należy uzyskać oddzielnie. Aby móc używać usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu taryfowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie).

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Nie. Naliczana jest tylko miesięczna opłata za usługę ExpressRoute (w tym opłata miesięczna za dodatek Premium) oraz opłata za subskrypcję usługi Office365. Nie ma dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o ExpressRoute

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji