Przejdź do głównej zawartości

Usługa ExpressRoute systemu Azure — cennik

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

ExpressRoute to usługa, która pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych systemu Azure a infrastrukturą lokalną lub rozciągającą się na kilka lokalizacji. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości, krótsze opóźnienia oraz lepsze zabezpieczenia niż typowe połączenia przez Internet.

Usługa ExpressRoute wymaga wdrożenia:

 • Obwód usługi ExpressRoute: Obwody usługi ExpressRoute są wdrażane w lokalizacjach komunikacji równorzędnej lub w lokalizacjach dołączania do nich i są mapowane na różne strefy.
 • Brama usługi ExpressRoute: Bramy usługi ExpressRoute są wdrażane w regionie platformy Azure.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Plan taryfowy z danymi naliczanymi

Cały transfer danych przychodzących jest bezpłatny, a wszystkie opłaty za transfer danych wychodzących są naliczane zgodnie z wstępnie ustaloną stawką (przedstawiono ją poniżej). Użytkowników obowiązuje też stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności).

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc — warstwa Standardowa Cena za miesiąc — warstwa Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $0.025
Strefa 2 $0.05
Strefa 3 $0.14
Strefa 4 $0.1

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania obwodu w warstwie Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Ameryce Północnej mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Ameryce Północnej i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: Usługodawcy mogą naliczać klientom dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Plan taryfowy z nieograniczonymi danymi

Cały transfer danych przychodzących i wychodzących jest bezpłatny. Użytkownicy są obciążani jedną stałą miesięczną opłatą za port (na podstawie podwójnych portów o wysokiej dostępności). Uwaga: Ceny planu Global Reach są wyłączone z cen dotyczących planu Unlimited Data.

Obwód lokalny usługi ExpressRoute:

Obwód lokalny usługi ExpressRoute w określonej lokalizacji komunikacji równorzędnej zapewnia dostęp tylko do jednego lub dwóch regionów świadczenia platformy Azure w tym samym obszarze miejskim lub w jego pobliżu. W szczególności można anonsować trasy (za pośrednictwem firmy Microsoft i prywatnej komunikacji równorzędnej) tylko z odpowiedniego regionu lokalnego obwodu usługi ExpressRoute i nie będzie można odbierać tras dla innych regionów innych niż zdefiniowany region lokalny. Zobacz często zadawane pytania — Azure ExpressRoute | Microsoft Docs, aby dowiedzieć się więcej o zaletach lokalnej usługi ExpressRoute.

Standardowy obwód usługi ExpressRoute:

Obwód usługi ExpressRoute w wersji Standard zapewnia dostęp do wszystkich regionów świadczenia platformy Azure w tym samym obszarze administracyjnym bez dodatkowych kosztów w stosunku do istniejących opłat za posiadany plan. Na przykład w Ameryce Północnej klienci mogą wysyłać i pobierać dane do lub z dowolnego regionu świadczenia platformy Azure w Ameryce Północnej bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat oprócz istniejących opłat za posiadany plan. Zobacz lokalizacje i dostawcy łączności usług: Azure ExpressRoute | Microsoft Docs dla listy regionów świadczenia platformy Azure skojarzonych z każdym obszarem administracyjnym.

Obwód usługi ExpressRoute Premium:

Obwód usługi ExpressRoute Premium zapewnia dostęp do wszystkich regionów świadczenia platformy Azure globalnie. Zobacz często zadawane pytania — Azure ExpressRoute | Microsoft Docs, aby dowiedzieć się więcej o zaletach usługi ExpressRoute w wersji Premium.

Przepustowość obwodu Cena obwodu lokalnego za miesiąc Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
100 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
200 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
500 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
1 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
2 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
5 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
10 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

ExpressRoute Direct

Usługa ExpressRoute Direct pozwala klientom łączyć się bezpośrednio z siecią firmy Microsoft za pomocą pary portów 10 lub 100 Gb/s w celu utworzenia obwodów usługi ExpressRoute w warstwach Lokalna, Standardowa i Premium.

W cenie usługi ExpressRoute Direct zawarta jest miesięczna opłata za port, a w przypadku obwodów usługi ExpressRoute w warstwie Premium — opłata za obwód w warstwie Premium. Transfer danych wychodzących dotyczy obwodów w warstwach Standardowa i Premium, ale nie dotyczy obwodów lokalnych. Dla obwodów usługi Global Reach mają zastosowanie opłaty za dodatek Global Reach do usługi ExpressRoute oraz przychodzący i wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach.

Szczegółowe informacje na temat funkcji usługi ExpressRoute Direct można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

Szybkość pary portów Cena Strefy 1 za miesiąc Cena Strefy 2 za miesiąc Cena Strefy 3 za miesiąc Cena Strefy 4 za miesiąc Cena usługi US Gov za miesiąc
10 Gb/s $6000 $7000 $8500 $7500 $7500
100 Gb/s $50000 $60000 $80000 $70000 $62500
Przepustowość obwodu Cena obwodu lokalnego za miesiąc Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc
1 Gb/s Zawarte Zawarte $-
2 Gb/s Zawarte Zawarte $-
5 Gb/s Zawarte Zawarte $-
10 Gb/s Zawarte Zawarte $-
40 Gb/s Zawarte Zawarte $-
100 Gb/s Zawarte Zawarte $-
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $0.025
Strefa 2 $0.05
Strefa 3 $0.14
Strefa 4 $0.1

Plan taryfowy z nieograniczonymi danymi

Plan taryfowy z nieograniczonymi danymi zawiera jedną stałą miesięczną opłatę za port, która obejmuje wszystkie opłaty za transfer danych wychodzących i przychodzących.

Opłata za obwody lokalne i standardowe jest uwzględniana w opłacie za port, a w przypadku obwodów usługi ExpressRoute Premium naliczana jest opłata za obwód w warstwie Premium. Zobacz Często zadawane pytania — usługa Azure ExpressRoute | Microsoft Docs, aby dowiedzieć się więcej o zaletach usługi ExpressRoute Premium.

Dodatki usługi ExpressRoute Global Reach oraz opłaty za ruch przychodzący i wychodzący usługi Global Reach mają zastosowanie do obwodów usługi Global Reach.

Szybkość pary portów Cena Strefy 1 za miesiąc Cena Strefy 2 za miesiąc Cena Strefy 3 za miesiąc Cena Strefy 4 za miesiąc Cena usługi US Gov za miesiąc
10 Gb/s $56000 $88000 $90000 $89000 $56000
100 Gb/s $250000 ND ND ND $250000
Przepustowość obwodu Cena obwodu lokalnego za miesiąc Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc
1 Gb/s Zawarte Zawarte $-
2 Gb/s Zawarte Zawarte $-
5 Gb/s Zawarte Zawarte $-
10 Gb/s Zawarte Zawarte $-
40 Gb/s Zawarte Zawarte $-
100 Gb/s Zawarte Zawarte $-
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Dodatek Global Reach

Usługa ExpressRoute Global Reach umożliwia łączenie obwodów usługi ExpressRoute, co pozwala utworzyć sieć prywatną dla sieci lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat dodatku Global Reach można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute. Usługa Global Reach może być stosowana w obwodach usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc 1
50 Mb/s $-
100 Mb/s $-
200 Mb/s $-
500 Mb/s $-
1 Gb/s $-
2 Gb/s $-
5 Gb/s $-
10 Gb/s $-
40 Gb/s $-
100 Gb/s $-
1Opłata za dodatek dotyczy funkcji Global Reach w pojedynczym obwodzie usługi ExpressRoute.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych w usłudze Global Reach

Strefa Przychodzący transfer danych w usłudze Global Reach Wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach
Strefa 1 $0.02 za GB $0.02 za GB
Strefa 2 $0.055 za GB $0.055 za GB
Strefa 3 $0.112 za GB $0.112 za GB
Moduł zbierający ruch usługi ExpressRoute Brama na godzinę Przetworzone dane na GB
Strefa 2 $0.8/godz. $0.2 za GB
Strefa 3 $0.8/godz. $0.2 za GB

Bramy sieci wirtualnej

Bramy sieci wirtualnej są wymagane do uzyskiwania dostępu do sieci wirtualnej, gdy używana jest prywatna komunikacja równorzędna platformy Azure za pośrednictwem obwodu ExpressRoute.

Typ bramy Cena Przepustowość
Standardowa usługa VNet Gateway $-/godz. 1 Gb/s
Usługa VNet Gateway o wysokiej wydajności $-/godz. 2 Gb/s
Usługa VNet Gateway o ultrawysokiej wydajności $-/godz. 10 Gb/s

Strefy dostępności

Tak jak w przypadku całej platformy Azure stale unowocześniamy, uaktualniamy i dopracowujemy nasze bramy sieci wirtualnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich niezawodność i dostępność. Dodając obsługę stref dostępności platformy Azure, zwiększamy odporność na awarie, skalowalność i dostępność bram sieci wirtualnej. Używając nowych, strefowo nadmiarowych jednostek SKU bramy, możesz wdrożyć bramy VPN i ExpressRoute w strefach dostępności platformy Azure. Dzięki temu zostaną one fizycznie i logicznie rozdzielone na różne strefy dostępności, chroniąc łączność Twojej sieci lokalnej z platformą Azure przed awariami na poziomie strefy.

Typ bramy Cena
ErGw1AZ* $-/godz.
ErGw2AZ* $-/godz.
ErGw3AZ* $-/godz.
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

*ErGw1AZ, ErGw2AZ i ErGw3AZ to odporne na awarie w strefach wersje standardowej usługi VNet Gateway, usługi VNet Gateway o wysokiej wydajności i usługi VNet Gateway o najwyższej wydajności. Progi przepustowości pozostają takie same dla bram strefowo nadmiarowych.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa ExpressRoute systemu Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Usługa ExpressRoute systemu Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa ExpressRoute systemu Azure.

 • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Do celów nadmiarowości w pokazanej opłacie miesięcznej są uwzględnione 2 porty (na 2 routerach).

 • Informacje o mapowaniu lokalizacji na strefy w komunikacji równorzędnej usługi ExpressRoute można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

 • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

 • Jeśli usługa ExpressRoute jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak anulujesz usługę ExpressRoute w trakcie miesiąca, otrzymasz tylko rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

 • Możesz zwiększyć prędkość portu w dowolnym momencie bez żadnych zakłóceń. Możesz zmniejszyć prędkość portu, usuwając obwód w ramach istniejącego planu cenowego i ponownie tworząc go w ramach nowego planu cenowego. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się ze swoim usługodawcą

 • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

 • W dowolnym momencie można zmienić plan cenowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan cenowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie cenowym i odtwarzając go w naliczanym planie cenowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

  Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z dokumentacją techniczną usługi ExpressRoute.

 • Tak. Zapoznaj się ze stroną poświęconą usłudze Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i kroki wdrażania dotyczące korzystania z usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję na usługę Office 365 należy nabyć osobno. Aby korzystać z usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu cenowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie).

  Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z dokumentacją techniczną usługi ExpressRoute.

 • Nie. Naliczana jest tylko miesięczna opłata za usługę ExpressRoute (w tym opłata miesięczna za dodatek Premium) oraz opłata za subskrypcję usługi Office365. Nie ma dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze