Usługa ExpressRoute systemu Azure — cennik

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

ExpressRoute to usługa, która pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych systemu Azure a infrastrukturą lokalną lub rozciągającą się na kilka lokalizacji. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości, krótsze opóźnienia oraz lepsze zabezpieczenia niż typowe połączenia przez Internet.

Usługa ExpressRoute wymaga wdrożenia:

 • Obwód usługi ExpressRoute: Obwody usługi ExpressRoute są wdrażane w lokalizacjach komunikacji równorzędnej lub w lokalizacjach dołączania do nich i są mapowane na różne strefy.
 • Brama usługi ExpressRoute: Bramy usługi ExpressRoute są wdrażane w regionie platformy Azure.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Plan taryfowy z danymi naliczanymi

Cały transfer danych przychodzących jest bezpłatny, a wszystkie opłaty za transfer danych wychodzących są naliczane zgodnie z wstępnie ustaloną stawką (przedstawiono ją poniżej). Użytkowników obowiązuje też stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności).

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc — warstwa Standardowa Cena za miesiąc — warstwa Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $0.025
Strefa 2 $0.05
Strefa 3 $0.14
Strefa 4 $0.1

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania obwodu w warstwie Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Ameryce Północnej mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Ameryce Północnej i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: Usługodawcy mogą naliczać klientom dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Plan taryfowy z danymi nieograniczonymi

Cały transfer danych przychodzących i wychodzących jest dostępny bezpłatnie. Użytkowników obowiązuje jednorazowa stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności). Uwaga: W cenniku planu z danymi nieograniczonymi nie są uwzględnione ceny usługi Global Reach.

Przepustowość obwodu Cena obwodu lokalnego za miesiąc Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
100 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
200 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
500 Mb/s ND $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
1 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
2 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
5 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
10 Gb/s $- $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania obwodu w warstwie Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Ameryce Północnej mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Ameryce Północnej i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: Usługodawcy mogą naliczać klientom dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium

Zestawienie funkcji włączanych z tym obwodem w warstwie Premium można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

ExpressRoute Direct

Usługa ExpressRoute Direct pozwala klientom łączyć się bezpośrednio z siecią firmy Microsoft za pomocą pary portów 10 lub 100 Gb/s w celu utworzenia obwodów usługi ExpressRoute w warstwach Lokalna, Standardowa i Premium.

W cenie usługi ExpressRoute Direct zawarta jest miesięczna opłata za port, a w przypadku obwodów usługi ExpressRoute w warstwie Premium — opłata za obwód w warstwie Premium. Transfer danych wychodzących dotyczy obwodów w warstwach Standardowa i Premium, ale nie dotyczy obwodów lokalnych. Dla obwodów usługi Global Reach mają zastosowanie opłaty za dodatek Global Reach do usługi ExpressRoute oraz przychodzący i wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach.

Szczegółowe informacje na temat funkcji usługi ExpressRoute Direct można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

Szybkość pary portów Cena Strefy 1 za miesiąc Cena Strefy 2 za miesiąc Cena Strefy 3 za miesiąc Cena Strefy 4 za miesiąc Cena usługi US Gov za miesiąc
10 Gb/s $6000 $7000 $8500 $7500 $7500
100 Gb/s $50000 $60000 $80000 $70000 $62500
Przepustowość obwodu Cena obwodu lokalnego za miesiąc Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc
1 Gb/s Zawarte Zawarte $-
2 Gb/s Zawarte Zawarte $-
5 Gb/s Zawarte Zawarte $-
10 Gb/s Zawarte Zawarte $-
40 Gb/s Zawarte Zawarte $-
100 Gb/s Zawarte Zawarte $-
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $0.025
Strefa 2 $0.05
Strefa 3 $0.14
Strefa 4 $0.1

Dodatek Global Reach

Usługa ExpressRoute Global Reach umożliwia łączenie obwodów usługi ExpressRoute, co pozwala utworzyć sieć prywatną dla sieci lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat dodatku Global Reach można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute. Usługa Global Reach może być stosowana w obwodach usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc 1
50 Mb/s $-
100 Mb/s $-
200 Mb/s $-
500 Mb/s $-
1 Gb/s $-
2 Gb/s $-
5 Gb/s $-
10 Gb/s $-
40 Gb/s $-
100 Gb/s $-
1Opłata za dodatek dotyczy funkcji Global Reach w pojedynczym obwodzie usługi ExpressRoute.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

Cennik transferu danych w usłudze Global Reach

Strefa Przychodzący transfer danych w usłudze Global Reach Wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach
Strefa 1 $0.02 za GB $0.02 za GB
Strefa 2 $0.055 za GB $0.055 za GB
Strefa 3 $0.112 za GB $0.112 za GB

Bramy sieci wirtualnej

Bramy sieci wirtualnej są wymagane do uzyskiwania dostępu do sieci wirtualnej, gdy używana jest prywatna komunikacja równorzędna platformy Azure za pośrednictwem obwodu ExpressRoute.

Typ bramy Cena Przepustowość
Standardowa usługa VNet Gateway $-/godz. 1 Gb/s
Usługa VNet Gateway o wysokiej wydajności $-/godz. 2 Gb/s
Usługa VNet Gateway o ultrawysokiej wydajności $-/godz. 10 Gb/s

Strefy dostępności

Tak jak w przypadku całej platformy Azure stale unowocześniamy, uaktualniamy i dopracowujemy nasze bramy sieci wirtualnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich niezawodność i dostępność. Dodając obsługę stref dostępności platformy Azure, zwiększamy odporność na awarie, skalowalność i dostępność bram sieci wirtualnej. Używając nowych, strefowo nadmiarowych jednostek SKU bramy, możesz wdrożyć bramy VPN i ExpressRoute w strefach dostępności platformy Azure. Dzięki temu zostaną one fizycznie i logicznie rozdzielone na różne strefy dostępności, chroniąc łączność Twojej sieci lokalnej z platformą Azure przed awariami na poziomie strefy.

Typ bramy Cena
ErGw1AZ* $-/godz.
ErGw2AZ* $-/godz.
ErGw3AZ* $-/godz.
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin

*ErGw1AZ, ErGw2AZ i ErGw3AZ to odporne na awarie w strefach wersje standardowej usługi VNet Gateway, usługi VNet Gateway o wysokiej wydajności i usługi VNet Gateway o najwyższej wydajności. Progi przepustowości pozostają takie same dla bram strefowo nadmiarowych.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa ExpressRoute systemu Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa ExpressRoute systemu Azure.

Często zadawane pytania

 • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Do celów nadmiarowości w pokazanej opłacie miesięcznej są uwzględnione 2 porty (na 2 routerach).

 • Informacje o mapowaniu lokalizacji na strefy w komunikacji równorzędnej usługi ExpressRoute można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

 • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

 • Jeśli usługa ExpressRoute jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak anulujesz usługę ExpressRoute w trakcie miesiąca, otrzymasz tylko rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

 • W dowolnym momencie można zwiększyć szybkość portu bez przerw w usługach. Szybkość portu można zmniejszyć przez usunięcie obwodu w ramach istniejącego planu taryfowego i ponowne utworzenie go w ramach nowego planu. Aby zainicjować obsługę nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą

 • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

 • W dowolnym momencie można zmienić pan taryfowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan taryfowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie taryfowym i odtwarzając go w naliczanym planie taryfowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Tak. Przejdź do strony usługi Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i procedurę implementacji dotyczące używania usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję usługi Office 365 należy uzyskać oddzielnie. Aby móc używać usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu taryfowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie).

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Nie. Naliczana jest tylko miesięczna opłata za usługę ExpressRoute (w tym opłata miesięczna za dodatek Premium) oraz opłata za subskrypcję usługi Office365. Nie ma dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.