Windows 10 IoT Core Services — cennik

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Szczegóły cennika

Cena za urządzenie
Stała miesięczna cena za urządzenie $0.3 miesięcznie

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Gwarantowana dostępność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA.
 • Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i uzyskaj pomoc na naszym Forum MSDN.

Często zadawane pytania

 • Klienci mogą przejść do witryny https://aka.ms/iotservicespreview w celu oceny publicznej wersji zapoznawczej usługi Windows 10 IoT Core Services. Ponieważ usługa Windows 10 IoT Core Services to rozwiązanie na platformie Azure, klienci mają różne elastyczne opcje płatności za zakup, takie jak subskrypcje z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem oraz umowy Enterprise Agreement.

 • Bezpłatna wersja systemu Windows 10 IoT Core, która umożliwia szybkie rozpoczęcie tworzenia nowego rozwiązania sprzętowego, jest przeznaczona do tworzenia projektów prototypów. Jest ona obsługiwana za pośrednictwem kanału obsługi Półroczny kanał, w ramach którego dwa razy w roku są publikowane aktualizacje funkcji zawierające nowe funkcje wraz ze zbiorczym zestawem aktualizacji zabezpieczeń i niezawodności. Urządzenia mające połączenie z Internetem automatycznie instalują te aktualizacje funkcji, co w przypadku urządzeń komercyjnych często jest niepożądane. Urządzenia zarejestrowane w usłudze Windows 10 IoT Core Services korzystają z kanału obsługi Long-term Servicing Channel, który zapewnia kilka lat (10) pomocy technicznej dla określonych wersji oraz umożliwia kontrolę nad aktualizacjami.

 • Rozważmy następujące scenariusze:

  1. Scenariusz 1 — Liczba urządzeń klienta to 100. Wymagają one aktualizowania, zarządzania i monitorowania ze względów bezpieczeństwa, w tym 10 lat pomocy technicznej. W tym przypadku klient subskrybuje usługę Windows 10 IoT Core Services dla wszystkich 100 urządzeń.

   Łączna opłata miesięczna = 100 * $0.3/urządzenie = $30

  2. Scenariusz 2 — Liczba urządzeń klienta to 500. Wymagają one aktualizowania, zarządzania i monitorowania ze względów bezpieczeństwa, w tym 10 lat pomocy technicznej. W tym przypadku klient subskrybuje usługę Windows 10 IoT Core Services dla wszystkich 500 urządzeń.

   Łączna opłata miesięczna = 500 * $0.3/urządzenie = $150

 • Rozważmy następujące scenariusze:

  1. Scenariusz 1 — Liczba urządzeń klienta na początku miesiąca to 100, a po 15 dniach klient dodaje kolejne 50. W tym przypadku opłata zostanie naliczona proporcjonalnie za urządzenia (100) używane przez pierwsze 15 dni i za urządzenia (150) używane przez ostatnie 15 dni.

   Proporcjonalna opłata za urządzenia (100) używane przez first 15 dni miesiąca = (liczba urządzeń: 100 * $0.3/31 dziennie za jednostkę * first 15 dni = $14.5162)

   Proporcjonalna opłata za urządzenia (150) używane przez last 15 dni miesiąca = (liczba urządzeń: 150 * $0.3/31 dziennie za jednostkę * last 15 dni = $21.7742)

   Razem = $36.291 ($36.2904)

  2. Scenariusz 2 — Liczba urządzeń klienta na początku miesiąca to 100, a po 20 dniach klient dodaje kolejne 50. W tym przypadku opłata zostanie naliczona proporcjonalnie za urządzenia (100) używane przez pierwsze 20 dni i za urządzenia (150) używane przez ostatnie 10 dni.

   Proporcjonalna opłata za urządzenia (100) używane przez first 20 dni miesiąca = (liczba urządzeń: 100 * $0.3/31 dziennie za jednostkę * first 20 dni = $19.3549)

   Proporcjonalna opłata za urządzenia (150) używane przez last 10 dni miesiąca = (liczba urządzeń: 150 * $0.3/31 dziennie za jednostkę * last 10 dni = $14.5162)

   Razem = $33.871 ($33.871)

 • Subskrypcję usługi Windows 10 IoT Core Services można anulować, usuwając zasób przy użyciu Portalu zarządzania Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Windows 10 IoT Core Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.