Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Networking

Łączenie i dostarczanie aplikacji hybrydowych i natywnych dla chmury z małymi opóźnieniami, usługi sieciowe oparte na zasadzie Zero Trust

Znajdź produkt sieci, którego potrzebujesz

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Łączenie dowolnych zasobów z maszyn wirtualnych z przychodzącymi połączeniami sieci VPN Azure Virtual Network
Równoważenie przychodzących i wychodzących połączeń do aplikacji Azure Load Balancer
Ochrona aplikacji przed atakami DDoS Azure DDoS Protection
Natywne, niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności Azure Firewall
Centralne zarządzanie trasami i zasadami zabezpieczeń sieci Azure Firewall Manager
Prywatny i w pełni zarządzany dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych Azure Bastion
Dostęp prywatny do usług hostowanych na platformie Azure Azure Private Link
Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania lepszej wydajności i dostępności Traffic Manager
Monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią Network Watcher
Rozszerzanie zarządzania platformą Azure w celu wdrażania funkcji sieciowych 5G i SD-WAN na urządzeniach brzegowych Menedżer funkcji sieciowych platformy Azure
Dodawanie prywatnej łączności sieciowej między siecią firmową a chmurą Azure ExpressRoute
Bezpieczne łączenie biur firmy, punktów sprzedaży detalicznej i witryn za pomocą ujednoliconego portalu Azure Virtual WAN
Bezpieczne korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do sieci Azure Virtual Network Azure VPN Gateway
Wybieranie sposobu kierowania ruchu między platformą Azure a Internetem Preferencja routingu
Dostarczanie środowisk klientów czasu rzeczywistego z obliczeniami brzegowymi o niezwykle małych opóźnieniach Publiczna usługa MEC platformy Azure,Prywatna usługa MEC platformy Azure
Upraszczanie dostarczania sieci bezprzewodowych 5G i zarządzania prywatnymi sieciami 5G Azure Private 5G Core
Szybsze dostarczanie zawartości o wysokiej przepustowości do klientów na całym świecie Azure CDN
Skalowalny punkt dostarczania z rozszerzonymi zabezpieczeniami na potrzeby globalnych aplikacji internetowych opartych na mikrousługach Azure Front Door
Zarządzanie ruchem do aplikacji internetowych za pomocą modułu równoważenia obciążenia ruchu internetowego. Azure Application Gateway
Korzystanie z usługi zapory dla aplikacji internetowych ułatwiającej ulepszanie zabezpieczeń aplikacji internetowych Azure Web Application Firewall
Zapewnianie niezwykle szybkich odpowiedzi DNS i dostępności, aby zaspokoić potrzeby związane z domeną. Azure DNS
Sprawdzanie, jak zmiany infrastruktury sieciowej będą wpływać na wydajność Internet Analyzer
Zapewnij wysoce skalowalną, odporną i bezpieczną łączność wychodzącą dla sieci wirtualnych Azure NAT Gateway
Twórz aplikacje natywne dla chmury i urządzeń brzegowych, które współdziałają z analizą sieci. Azure Programmable Connectivity
Zmodernizuj swoją sieć za pomocą elastycznego, skalowalnego rdzenia pakietów mobilnych technologii 5G. Azure Operator 5G Core

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Rozwijanie umiejętności związanych z siecią

Uzyskaj praktyczne wskazówki i przepisy dotyczące optymalizowania i zabezpieczania ruchu sieciowego na platformie Azure oraz zarządzania nim.