Pomiń nawigację

Azure Front Door — cennik

Szybka, niezawodna i bezpieczniejsza usługa dostarczania zawartości w chmurze z inteligentną ochroną przed zagrożeniami

Jednostka SKU w warstwie Premium usługi Azure Front Door opiera się na funkcjach jednostki SKU w warstwie Standardowa i dodaje kolejne możliwości zabezpieczeń, takie jak usługa Web Application Firewall (WAF), usługa Private Link, ochrona przed botami, integracja z analizą zagrożeń firmy Microsoft oraz analizy zabezpieczeń. Usługi WAF i Private Link są uwzględnione w jednostce SKU w wersji Premium.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Cennik usługi Azure Front Door w warstwie Standardowa/Premium (wersja zapoznawcza)

Usługa Azure Front Door w warstwie Standardowa/Premium (wersja zapoznawcza) to bezpieczna usługa CDN w chmurze, która umożliwia przyspieszenie dostarczania zawartości, jednocześnie chroniąc aplikacje, interfejsy API i witryny internetowe przed cyberzagrożeniami. Usługa Azure Front Door w warstwie Standardowa/Premium (wersja zapoznawcza) łączy funkcje tradycyjnej sieci CDN, globalnego równoważenia obciążenia, przyspieszania witryn dynamicznych i zabezpieczeń, w tym usług Azure Web Application Firewall (WAF) i DDoS. ​

Jednostka SKU w warstwie Standardowa usługi Azure Front Door jest zoptymalizowana pod kątem dostarczania zawartości, oferując zarówno statyczne, jak i dynamiczne przyspieszenie zawartości, globalne równoważenie obciążenia, odciążanie protokołu SSL, zarządzanie domeną i certyfikatem, zaawansowane funkcje analizy ruchu oraz podstawowe możliwości zabezpieczeń.

Jednostka SKU w warstwie Premium usługi Azure Front Door opiera się na funkcjach jednostki SKU w warstwie Standardowa i dodaje obszerne możliwości zabezpieczeń w ramach usługi WAF, ochrony przed botami, obsługi usługi Azure Private Link, integracji z analizą zagrożeń firmy Microsoft oraz analizy zabezpieczeń. Ceny usługi WAF są wliczone w ceny jednostki SKU w warstwie Premium. ​

Opłaty za usługę Azure Front Door w warstwie Standardowa/Premium (wersja zapoznawcza) są zależne od następujących czynników:

  1. Opłaty podstawowe (tj. opłaty stałe naliczane co godzinę)
  2. Wychodzące transfery danych (dane wychodzące z lokalizacji brzegowej usługi Front Door do klienta)
  3. Przychodzące transfery danych z lokalizacji brzegowej do źródła
  4. Żądania przychodzące od klienta do lokalizacji brzegowej usługi Front Door

Opłaty podstawowe (naliczane godzinowo i tylko na podstawie liczby wykorzystanych godzin)

Niedostępne Cena za miesiąc*
Jednostka SKU w warstwie Standardowa $17.5
Jednostka SKU w warstwie Premium $165
*W publicznej wersji zapoznawczej cena jest obniżona o 50%. Jednostka SKU w warstwie Premium obejmuje usługi WAF i Private Link bez dodatkowych kosztów

Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do klienta* (ta sama cena dla jednostki SKU w warstwie Standardowa i Premium)

Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do klienta Ameryka Północna, Europa Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią) Ameryka Południowa Australia Indie
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.083 za GB $0.115 za GB $0.11 za GB $0.112 za GB $0.13 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.066 za GB $0.098 za GB $0.083 za GB $0.094 za GB $0.095 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.057 za GB $0.089 za GB $0.075 za GB $0.085 za GB $0.085 za GB
Ponad 150 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
*Za dane przesyłane ze źródła w centrum danych platformy Azure do lokalizacji brzegowej usługi Front Door nie ma dodatkowych opłat

Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do źródła (ta sama cena dla jednostki SKU w warstwie Standardowa i Premium)

Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do źródła Ameryka Północna, Europa Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią) Ameryka Południowa Australia Indie
Cały transfer danych $0.02 za GB $0.06 za GB $0.125 za GB $0.08 za GB $0.16 za GB

Cennik żądań

Jednostka SKU w warstwie Standardowa

Cennik żądań (za 10 000 żądań) Ameryka Północna, Europa Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią) Ameryka Południowa Australia Indie
Pierwsze 250 milionów żądań $0.009 $0.0108 $0.0199 $0.0113 $0.0108
Ponad 250 milionów żądań Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Jednostka SKU w warstwie Premium (obejmuje usługi WAF i Private Link bez dodatkowych kosztów)

Cennik żądań (za 10 000 żądań) Ameryka Północna, Europa Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią) Ameryka Południowa Australia Indie
Pierwsze 250 milionów żądań $0.015 $0.0168 $0.0259 $0.0173 $0.0168
Ponad 250 milionów żądań Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Cennik usługi Azure Front Door

Usługa Azure Front Door to globalny, skalowalny punkt wejścia korzystający z globalnej sieci brzegowej firmy Microsoft do tworzenia szybkich, bezpiecznych i szeroko skalowalnych aplikacji internetowych. ​

Opłaty za usługę Azure Front Door są zależne od następujących czynników:

  1. Wychodzące transfery danych (dane wychodzące z lokalizacji brzegowej usługi Front Door do klienta)
  2. Przychodzące transfery danych (dane przychodzące do lokalizacji brzegowej usługi Front Door z klienta)
  3. Reguły rozsyłania (liczba tras skonfigurowanych dla usługi Front Door). Każda trasa jest osobną kombinacją protokołu HTTP/HTTPS, hostów/domen frontonu i wzorców ścieżek.
Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do klienta Ameryka Północna, Europa1 Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)1 Ameryka Południowa1 Australia1 Indie1
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.17 za GB $0.25 za GB $0.5 za GB $0.28 za GB $0.34 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.15 za GB $0.22 za GB $0.426 za GB $0.24 za GB $0.29 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.13 za GB $0.19 za GB $0.36 za GB $0.2 za GB $0.245 za GB
Ponad 150 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Opłata zostanie naliczona dla minimalnego rozmiaru odpowiedzi wynoszącego 2 KB. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Często zadawane pytania poniżej.

 

Reguły routingu Cena za jednostkę Jednostka ceny
Reguły routingu: pierwsze 5 $0.03 Za godzinę
Za dodatkową regułę routingu $0.012 Za godzinę

 

Transfer danych wychodzących z lokalizacji brzegowej do źródła
$0.01 za GB

 

Hosty frontonu lub domeny niestandardowe Cena za jednostkę Jednostka ceny
Pierwszych 100 domen Bezpłatnie Miesięcznie
Na dodatkową domenę $5 Miesięcznie

Cennik zapory aplikacji internetowej z usługami Azure Front Door i CDN1

Cennik zapory aplikacji internetowej obejmuje stałe opłaty miesięczne i opłaty za przetwarzanie oparte na żądaniach. Jest naliczana miesięczna opłata za poszczególne zasady oraz opłaty dodatkowe za reguły niestandardowe i zarządzane zestawy reguł zgodnie z konfiguracją w zasadach.

Cena zasad za jednostkę Jednostka ceny
$5 Miesięcznie

 

Reguły niestandardowe Cena za jednostkę Jednostka ceny
Reguły $1 Miesięcznie
Przetworzone żądania $0.6 Za milion żądań

 

Zarządzany zestaw reguł Cena za jednostkę Jednostka ceny
Domyślny zestaw reguł $20 Miesięcznie
Przetworzone żądania $1 Za milion żądań

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Front Door

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Front Door.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Front Door.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze