Cennik usługi Azure Front Door

Fast, reliable and secure cloud CDN with intelligent threat protection

Azure Front Door offers a range of security, acceleration, global load balancing and caching solutions operating at the network edge, to fit your scale, performance and budget needs. Azure Front Door product family comprises of Azure Front Door and Azure Front Door Standard/Premium (Preview)​

Azure Front Door Standard/Premium (Preview) pricing

Azure Front Door Standard/Premium (Preview) is a secure cloud CDN service to accelerate content delivery while protecting apps, APIs, and websites from cyberthreats. Azure Front Door Standard/Premium (Preview) combines capabilities from traditional CDN, global load balancing, dynamic site acceleration and security, including Azure Web Application Firewall(WAF) and DDoS. ​

Azure Front Door Standard SKU is content delivery optimized, offering both static and dynamic content acceleration, global load balancing, SSL offload, domain and certificate management, enhanced traffic analytics, and basic security capabilities.​

Azure Front Door premium SKU builds on capabilities of the standard SKU, and adds extensive security capabilities across WAF, BOT protection, Azure Private Link support, integration with Microsoft Threat Intelligence, and security analytics. WAF pricing is included in Premium SKU. ​

Azure Front Door Standard/Premium(Preview) billing is based on the following pricing dimensions:​

 1. Base Fees (i.e., fixed charge calculated on hourly basis)​
 2. Outbound data transfers (i.e., data going out of Front Door POPs to the client)
 3. Inbound data transfers from POPs to Origin
 4. Requests incoming from client to Front Door POPs

Base fees (Billed hourly and only for number of hours used)​

Monthly price*
Standard SKU $17.5
Premium SKU $165
*At public preview, price is discounted at 50%. Premium SKU includes WAF at no additional cost​

Outbound Data Transfer* (same price for Standard and Premium SKU)​

Outbound Data Transfer North America, Europe Asia Pacific (including Japan) South America Australia India
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.0825 za GB $0.115 za GB $0.11 za GB $0.112 za GB $0.13 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.0651 za GB $0.0975 za GB $0.0825 za GB $0.094 za GB $0.095 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.0561 za GB $0.089 za GB $0.075 za GB $0.085 za GB $0.085 za GB
Over 150TB/Month​ Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us
*Data transferred from an origin in Azure data center to Front Door POPs is at no additional charge​

Inbound Data Transfer to Origin (same price for Standard and Premium SKU)​

Inbound Data Transfer​ North America, Europe Asia Pacific (including Japan) South America Australia India
All Data Transfer $0.02 za GB $0.06 za GB $0.125 za GB $0.08 za GB $0.16 za GB

Request Pricing

Standard SKU

Request pricing (per 10,000 requests)​ North America, Europe Asia Pacific (including Japan) South America Australia India
First 100 million requests​ $0.01 $0.012 $0.022 $0.0125 $0.012
Over 100 million requests​ Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us

Premium SKU (includes WAF at no additional cost)​

Request pricing (per 10,000 requests)​ North America, Europe Asia Pacific (including Japan) South America Australia India
First 100 million requests​ $0.016 $0.018 $0.028 $0.0185 $0.018
Over 100 million requests​ Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us

Azure Front Door pricing

Azure Front Door is a global, scalable entry-point that uses the Microsoft global edge network to create fast, secure, and widely scalable web applications. ​

Azure Front Door billing is based on the following pricing dimensions:

 1. Outbound data transfers (i.e., data going out of Front Door POPs to the client)
 2. Inbound data transfers (i.e., data coming into Front Door POPs from the client)
 3. Routing Rules (i.e., the number of routes configured for your Front Door). Each route is a distinct combination of http/https protocol, front-end hosts/domains, and path patterns.
Wychodzące transfery danych North America, Europe1 Asia Pacific (including Japan)1 South America1 Australia1 India1
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.17 za GB $0.25 za GB $0.5 za GB $0.28 za GB $0.34 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.15 za GB $0.22 za GB $0.426 za GB $0.24 za GB $0.29 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.13 za GB $0.19 za GB $0.36 za GB $0.2 za GB $0.245 za GB
Ponad 150 TB / miesiąc Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us Contact Us
1 Opłata zostanie naliczona dla minimalnego rozmiaru odpowiedzi wynoszącego 2 KB. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz sekcję Często zadawane pytania poniżej.

 

Reguły routingu Cena za jednostkę Jednostka ceny
Reguły routingu: pierwsze 5 $0.03 Za godzinę
Za dodatkową regułę routingu $0.012 Za godzinę

 

Przychodzące transfery danych
$0.01 za GB

 

Hosty frontonu lub domeny niestandardowe Cena za jednostkę Jednostka ceny
Pierwszych 100 domen Bezpłatnie Miesięcznie
Na dodatkową domenę $5 Miesięcznie

Cennik zapory aplikacji internetowej z usługami Azure Front Door i CDN1

Cennik zapory aplikacji internetowej obejmuje stałe opłaty miesięczne i opłaty za przetwarzanie oparte na żądaniach. Jest naliczana miesięczna opłata za poszczególne zasady oraz opłaty dodatkowe za reguły niestandardowe i zarządzane zestawy reguł zgodnie z konfiguracją w zasadach.

Cena zasad za jednostkę Jednostka ceny
$5 Miesięcznie

 

Reguły niestandardowe Cena za jednostkę Jednostka ceny
Reguły $1 Miesięcznie
Przetworzone żądania $0.6 Za milion żądań

 

Zarządzany zestaw reguł Cena za jednostkę Jednostka ceny
Domyślny zestaw reguł $20 Miesięcznie
Przetworzone żądania $1 Za milion żądań

Support & SLA

 • Previews are provided “as-is,” “with all faults,” and “as available,” and are excluded from the service level agreements and limited warranty. Previews may not be covered by customer support.
 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Front Door, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu usługa Azure Front Door będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądane treści bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę SLA.

Frequently asked questions

 • Poniższe obszary geograficzne odpowiadają strefom usługi Azure Front Door wymienionym powyżej.

  • Strefa 1 — Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)
  • Strefa 3 — Ameryka Południowa
  • Strefa 4 — Australia
  • Strefa 5 — Indie
 • Yes, there is a minimum response size that you will be billed for. For any traffic sent through Azure Front Door, you will be billed for a minimum response size of 2KB which maps to your outbound data transfers. If the response size for a given request is less than 2KB, you will still be billed for 2KB.

 • Current Azure Front Door service restricts the number of custom domains to 100. This addition will allow customers to expand beyond 100 for $5 per additional domain. This is not applicable for Azure Front Door Standard/Premium(Preview).
 • For Azure Front Door, the cost of accessing data from Azure backends and transferring to Azure Front Door is not included in Azure Front Door pricing, it is based on regular data transfer charges as described on bandwidth pricing page.
 • Hourly. The Base fee is prorated for the number of hours used. ​

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Front Door

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.