Pomiń nawigację

Rzeczywistość mieszana

Łącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy dzięki technologiom rzeczywistości mieszanej.

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące rzeczywistości mieszanej

Jeśli chcesz wykonać tę czynność Użyj tego
Używanie analizy przestrzennej IoT do tworzenia modeli środowisk fizycznych Azure Digital Twins
Renderowanie interakcyjnej zawartości 3D o wysokiej jakości z przesyłaniem strumieniowym w czasie rzeczywistym Azure Remote Rendering
Automatyczne wyrównywanie i kotwiczenie zawartości 3D do obiektów w świecie fizycznym Object Anchors — WERSJA ZAPOZNAWCZA
Tworzenie pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników AI Kinect DK
Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników Spatial Anchors