Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Database for MySQL

Wprowadzaj innowacje za pomocą skalowalnej bazy danych MySQL typu open source

Szybciej wprowadzaj innowacje za pomocą pełni zarządzanej bazie danych MySQL

Skoncentruj się na tworzeniu aplikacji za pomocą usługi Azure Database for MySQL, która jest ekonomiczna i łatwa do skonfigurowania, obsługi i skalowania. Korzystaj z zaawansowanych zabezpieczeń, wysokiej dostępności i umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) na poziomie do 99,99%. Przeczytaj omówienie i dowiedz się, jak przeprowadzić migrację lokalnej bazy danych MySQL na platformę Azure. 

W pełni zarządzana baza danych MySQL zgodna z najnowszymi wersjami społeczności zapewnia maksymalną elastyczność dla operacji bazy danych.

Inteligentne rekomendacje dotyczące wydajności udostępniają niestandardowe analizy i sugestie na potrzeby optymalizacji bazy danych MySQL.

Uproszczone środowisko programistyczne i ścisła integracja z usługami Azure App Service i Azure Kubernetes Service (AKS).

Bezpieczeństwo, zgodność i ulepszone funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej usługi Microsoft Defender for Identity.

Twórz i oszczędzaj dzięki ekonomicznej bazie danych MySQL

Z łatwością możesz tworzyć obciążenia lub migrować je do usługi Azure Database for MySQL. Skonfiguruj i zautomatyzuj konserwację serwera bazy danych MySQL oraz zarządzaj nią, w tym rutynowe aktualizacje, kopie zapasowe i zabezpieczenia. Osiągnij niższy o 48 procent całkowity koszt posiadania1 i zaoszczędź dzięki wystąpieniom z możliwością zwiększania szybkości i funkcjom zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana. Twórz za pomocą najnowszej wersji MySQL Community Edition używając istniejących narzędzi, sterowników i języków programowania wybranych przez Ciebie.

Szybkie i łatwe aprowizowanie i skalowanie

Aprowizuj bazę danych w czasie krótszym niż dwie minuty i zwiększ szybkość zapytań dzięki obsługiwanym przez sztuczną inteligencję funkcjom monitorowania i optymalizowania bazy danych. Identyfikuj wolno działająca zapytania za pomocą szczegółowych informacji o wydajności zapytań i jeszcze bardziej zoptymalizuj bazę danych dzięki zaleceniom dotyczącym wydajności. Zmaksymalizuj wydajność dużych baz danych za pomocą obsługi nawet 96 rdzeni wirtualnych, 672 gigibajtów pamięci, 16 TB magazynu i 48 000 operacji We/Wy na sekundę (IOPS), aby osiągnąć przepływność do 150 000 zapytań na sekundę.

Buduj odporne, dynamiczne aplikacje o znaczeniu krytycznym

Usprawnij ciągłość działania dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, uruchamiając usługi aplikacji klasy korporacyjnej na platformie Azure. Wykorzystaj możliwości nowych funkcji serwera elastycznego, takich jak okna obsługi kontrolowane przez użytkownika, konfiguracja parametrów serwera i aprowizowanie liczby operacji we/wy na sekundę. Wybierz warstwę cenową Krytyczne dla działania firmy dla aplikacji analitycznych lub transakcyjnych o wysokiej wydajności i uzyskaj umowę SLA na poziomie do 99,99 procent dla wysokiej dostępności z nadmiarowością strefową lub w tej samej strefie.

Szybciej wdrażaj aplikacje przy użyciu ekosystemu platformy Azure

Zwiększ produktywność, upraszczając kompleksowe środowisko wdrażania. Dostarczaj rozwiązania szybciej, korzystając z integracji usługi GitHub z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Skorzystaj z usługi Azure Database for MySQL z usługami Usługi platformy Azure AI, Azure Kubernetes Service (AKS)lub Azure App Service, aby wdrażać popularne aplikacje internetowe, takie jak Magento, Shopify, Moodle, Alfresco, Drupal i WordPress.

Twórz na zaufanej platformie

Wdrażaj w usłudze Microsoft Cloud uzyskuj funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej z wbudowanymi warstwami szyfrowania i zabezpieczeń. Odkrywaj, śledź i koryguj potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Microsoft Defender dla relacyjnych baz danych typu open-source. Kontroluj izolację danych, konfigurując sieć wirtualnąi przeprowadzaj podwójne szyfrowanie za pomocą kluczy niestandardowych i wymuszania protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2. 

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Architektury rozwiązań usługi Azure Database for MySQL

Twórz i implementuj aplikacje internetowe i mobilne przy użyciu popularnej technologii open-source.

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Jak wysoce regulowana branża wykorzystuje chmurę

Dowiedz się, jak firma HSBC stworzyła inteligentną i bogatą w funkcje analityczne platformę płatności cyfrowych dla swojej aplikacji PayMe for Business na platformie Azure.

HSBC

„Dzięki szybkiemu wdrożeniu rozwiązania chmury hybrydowej platformy Azure i zorientowanych na klienta usług platformy Microsoft 365 wraz z wdrożeniem mechanizmów zabezpieczeń w chmurze firma Microsoft przyspieszyła odbudowę łańcucha wartości... dla firmy Mead Johnson China.”

Yuhuai Feng (Chris): Dyrektor ds. infrastruktury i zabezpieczeń

 

 

Zespół Adobe Document Cloud znalazł rozwiązanie w projekcie typu open source o nazwie Azure Service Operator, który umożliwia deweloperom definiowanie zasobów platformy Azure jako obiektów Kubernetes. Rezultatem jest skalowalne, elastyczne środowisko wielochmurowe, które przyspiesza programowanie na platformie Kubernetes — od dołączania do środowiska produkcyjnego — a jednocześnie zapewnia zabezpieczenia, które promują standardowe rozwiązania firmy Adobe i podnoszą jakość.

Adobe
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Database for MySQL

  • Usługa Azure Database for PostgreSQL jest dostępna w ponad 40 regionach świadczenia platformy Azure w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji i Pacyfiku.

  • Nie. Usługa Azure Database for MySQL to w pełni zarządzana usługa bazy danych, co oznacza, że firma Microsoft automatyzuje zarządzanie infrastrukturą i serwerem bazy danych oraz ich obsługę, w tym rutynowe aktualizacje, kopie zapasowe i zabezpieczenia.

  • Warstwy usługi różnią się przede wszystkim mocą obliczeniową, pamięcią, typem magazynu i liczbą operacji we/wy na sekundę. Zobacz elastyczne warstwy usługi serwera platformy Azure Database for MySQL, aby uzyskać szczegóły.

  • Usługa Azure Database for MySQL korzysta z wersji MySQL Community Edition. Zobacz obsługiwane wersje dla określonych dostępnych wersji aparatu.

  1.  Firma Microsoft zleciła organizacji Enterprise Strategy Group przeprowadzenie we wrześniu 2021 r. badania dotyczącego ekonomicznej weryfikacji migracji obciążeń lokalnych do usługi Azure Database for MySQL. Organizacja ESG potwierdziła, że po przeprowadzeniu migracji do usługi Azure Database for MySQL organizacje zgłosiły znaczne oszczędności operacyjne, zmniejszenie ryzyka i poprawę szybkości tworzenia i dostarczania aplikacji. Modelowany scenariusz firmy ESG przewiduje, że średniej wielkości organizacja programistyczna z 26 programistami i 200 wystąpieniami usługi MySQL może osiągnąć oszczędności do 48 procent w okresie trzech lat, w tym o 86 procent niższe koszty administracyjne. Organizacje te mogły również osiągnąć większy przychód w wysokości 15,5 mln USD dzięki wcześniejszym wydaniom produktów, lepszemu czasowi działania aplikacji i lepszej jakości produktów dzięki użyciu usługi Azure Database for MySQL, co przyniosło 92-procentowy zwrot z inwestycji (ROI).