Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Data Explorer

Omówienie

Usługa Azure Data Explorer to szybka, w pełni zarządzana usługa do analizy danych, która pozwala w czasie rzeczywistym analizować duże woluminy danych przesyłanych strumieniowo z aplikacji, witryn internetowych, urządzeń IoT i nie tylko. Zadawaj pytania i interaktywnie eksploruj przesyłane dane, aby ulepszać produkty, podnosić komfort klientów, monitorować urządzenia i poprawiać operacje. Szybko wykrywaj wzorce, anomalie i trendy w swoich danych. Eksploruj nowe pytania i uzyskuj odpowiedzi w ciągu minut. Dzięki zoptymalizowanej strukturze kosztów uruchamiaj tyle zapytań, ile potrzebujesz.

Zaprojektowane do eksploracji danych

Wydobywaj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo. Intuicyjny język zapytań pozwala szybko znajdować odpowiedzi wśród gwałtownie zmieniających się danych.

Pełne zarządzanie gwarantujące efektywność

Eksploruj nowe możliwości pracy z danymi w rozsądnej cenie. Koncentruj się na szczegółowych informacjach, nie na infrastrukturze, dzięki łatwej w użyciu, w pełni zarządzanej usłudze do analizy danych.

Optymalizacja pod kątem danych przesyłanych strumieniowo

Błyskawicznie reaguj na szybki napływ gwałtownie zmieniających się danych. Usługa Azure Data Explorer upraszcza analizę danych przesyłanych strumieniowo w każdej postaci.

Możliwości usługi

 • Pozyskiwanie z małym opóźnieniem

  Elastycznie skaluj do terabajtów danych w ciągu kilku minut. Ta usługa do zarządzania danymi oferuje szybkie pozyskiwanie danych z małym opóźnieniem i liniowym skalowaniem obsługującym do 200 MB danych na sekundę na węzeł. Usługa Azure Data Explorer obsługuje rosnącą liczbę metod pozyskiwania danych z urządzeń, aplikacji, serwerów i usług na potrzeby konkretnych zastosowań.

 • Szybkie zapytanie tylko do odczytu o wysokiej współbieżności

  Uzyskuj wyniki z miliarda rekordów w mniej niż sekundę bez modyfikowania danych lub metadanych. Uściślaj zapytania do momentu ukończenia analizy. Wykonuj zapytania o duże ilości danych ze strukturą, częściową strukturą (zagnieżdżone typy w notacji JSON) oraz bez struktury (dowolny tekst). Wyszukuj konkretne terminy tekstowe, lokalizuj zdarzenia i wykonuj obliczenia na strukturyzowanych danych. Intuicyjny język zapytań używa opcji i kodowania kolorami funkcji Microsoft IntelliSense, aby pomagać w szybkim dostrzeganiu wzorców, trendów i anomalii. Uprość eksplorację danych za pomocą szybkiego indeksowania tekstu, magazynu kolumn i operacji na szeregach czasowych w jednej usłudze.

 • Analiza szeregów czasowych

  Twórz i analizuj tysiące szeregów czasowych w ciągu sekund dzięki przepływom pracy i rozwiązaniom do monitorowania w niemalże czasie rzeczywistym. Usługa Azure Data Explorer ma natywną obsługę tworzenia, modyfikowania i analizowania wielu szeregów czasowych.

 • W pełni zarządzana usługa danych

  Koncentruj się na danych, nie na infrastrukturze. Ta wydajna, w pełni zarządzana usługa do analizy danych automatycznie skaluje się do Twoich potrzeb. Kontroluj koszty, płacąc tylko za to ,czego potrzebujesz — bez płatności z góry i opłat za rezygnację. Wykorzystaj globalną dostępność platformy Azure, aby uzyskać ogromną skalowalność.

 • Ekonomiczne zapytania i magazyn

  Zadawaj nieograniczone pytania bez ponoszenia gigantycznych kosztów — płacisz od godziny, nie od zapytania. Masz też kontrolę nad kosztami magazynowania. Korzystaj z najlepszych cech trwałej bazy danych, aby automatycznie dodawać dane do tabeli, ale z możliwością wyboru zasad przechowywania na podstawie tego, jak długo chcesz przechowywać dane. Aby korzystać z trwałego magazynu w rynkowej cenie, zapisuj dane w usłudze Azure Blob Storage do użycia w przyszłości.

 • Niestandardowe rozwiązania z wbudowaną analizą

  Używając naszej „platformy jako usługi” (PaaS), utwórz własne rozwiązanie z wbudowaną interaktywną analizą. Azure Data Explorer to usługa danych dla usług Azure MonitorAzure Time Series InsightsZaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender. Obsługuje interfejs API REST, protokół MS-TDS oraz punkty końcowe usługi Azure Resource Manager i kilka bibliotek klientów.

Przypadki zastosowań

Aplikacje IoT

Urządzenia IoT generują miliardy odczytów z czujników. Normalizacja i agregacja danych zwykle wymaga zastosowania wielu technologii, co spowalnia analizę, komplikuje konserwację i prowadzi do problemów z niezawodnością. Usługa Azure Data Explorer ułatwia zdalne monitorowanie urządzeń produkcyjnych, pojazdów i systemów ciągle przełączających się między operacjami. Wydobywaj szczegółowe informacje z dużych ilości danych telemetrycznych, aby zagwarantować wysoką wydajność i zoptymalizować jakość działania maszyn. Używaj danych na potrzeby powiadomień i narzędzi analitycznych w celu diagnozowania problemów i radzenia sobie z nimi.

Platforma rejestrowania danych big data

Wydawcy, sieci reklamowe, witryny z grami i inne firmy internetowe bazują na dużych woluminach danych dzienników przy wyszukiwaniu trendów, wzorców i anomalii niemalże w czasie rzeczywistym. Eksplorując dane, można uzyskiwać szczegółowe informacje pomagające w pozyskiwaniu nowych klientów, zwiększaniu zaangażowania użytkowników i monetyzowaniu ruchu. Używaj tej błyskawicznej analizy miliardów wierszy danych dzienników, aby generować spersonalizowane rekomendacje dla odwiedzających, przewidywać, które wyniki i sugestie zawartości najprawdopodobniej klikną i dowiadywać się, jaka zawartość będzie generować nowe subskrypcje i zakupy.

Aplikacje SaaS

Organizacje szybko adaptują aplikacje typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), aby dokonywać transformacji biznesowej. Osadź usługę Azure Data Explorer w aplikacji SaaS, aby pozyskiwać i analizować petabajty danych w czasie rzeczywistym. Dane te służą deweloperom do monitorowania usługi i poprawiania wydajności aplikacji, a użytkownicy biznesowi odnajdują za ich pomocą trendy dotyczące użytkowników oraz tworzą spersonalizowane środowiska i nowe strumienie przychodów.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność (wbudowane)

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Klienci już korzystający z usługi Azure Data Explorer

Sieć zaufanych partnerów

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure