Pomiń nawigację

Azure Container Registry

Rejestr obrazów platform Docker i OCI (Open Container Initiative) z obsługą wszystkich artefaktów OCI

Uproszczone zarządzanie cyklem życia kontenerów

Tworzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, skanowanie i replikowanie obrazów kontenera i artefaktów oraz zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanego, replikowanego geograficznie wystąpienia dystrybucji OCI. Twórz połączenia między środowiskami, w tym usługami Azure Kubernetes Service i Azure Red Hat OpenShift, oraz między usługami platformy Azure, takimi jak App Service, Machine Learning i Batch.

Replikacja geograficzna do wydajnego zarządzania pojedynczym rejestrem w wielu regionach

Repozytorium artefaktów OCI na potrzeby dodawania elementów chart programu Helm, obsługi projektu Singularity i nowych formatów OCI obsługiwanych przez artefakty

Tworzenie i poprawianie zautomatyzowanych kontenerów, w tym aktualizacje obrazów podstawowych i planowanie zadań

Zintegrowane zabezpieczenia dzięki uwierzytelnianiu usługi Azure Active Directory (Azure AD), kontroli dostępu na podstawie ról, zaufaniu do zawartości platformy Docker i integracji sieci wirtualnej

Przechowuj obrazy kontenerów i inną zawartość

Włącz szybkie, skalowalne pobieranie obciążeń kontenerów. Usługa Azure Container Registry obsługuje prywatne obrazy kontenerów platformy Docker, a także powiązane formaty zawartości, takie jak wykresy Helm, artefakty OCI i obrazy utworzone zgodnie ze specyfikacją formatu obrazów OCI.

Wprowadzenie do artefaktów OCI

Korzystanie z potoków na potrzeby opracowywania i poprawiania

Usprawnij tworzenie, testowanie, wypychanie i wdrażanie obrazów na platformie Azure za pomocą zadania usługi Azure Container Registry. Na przykład rozszerz wewnętrzną pętlę programowania dla chmury, odciążając operacje kompilacji platformy Docker na platformę Azure za pomocą az acr build. Skonfiguruj zadania, aby automatycznie odbudowywać obrazy aplikacji podczas aktualizowania obrazów podstawowych, lub automatyzować kompilacje obrazów, gdy zespół zatwierdzi kod w repozytorium Git. Twórz zadania wieloetapowe, aby zautomatyzować kompilowanie, testowanie i poprawianie wielu obrazów kontenerów równolegle w chmurze. Automatyzuj zadania oparte na czasie za pomocą harmonogramu zadań.

Uruchamianie tworzenia i poprawiania kontenerów

Globalne skalowanie za pomocą kilku kliknięć

Pojedynczy rejestr może obsługiwać użytkowników i hosty niezależnie od ich lokalizacji przy zastosowaniu wielowzorcowej replikacji geograficznej. Synchronizuj artefakt między wieloma replikami przez wypchnięcie go do dowolnej repliki. Przyspiesz opracowywanie dzięki użyciu regionalnych elementów webhook do odbierania powiadomień, gdy lokalne ściągnięcie stanie się dostępne.

Replikacja rejestru

Umieść prywatne obrazy w prywatnej sieci

Uzyskaj bezpieczeństwo sieci prywatnej i solidność usługi zarządzanej replikowanej geograficznie dzięki integracji z usługą Azure Virtual Network i regułom zapory. Ogranicz dostęp do rejestru do usług wdrożonych w sieci wirtualnej — na przykład do wystąpienia usługi Azure Kubernetes Service.

Ułatwiona ochrona artefaktów

Ułatwione zabezpieczanie dostarczania zawartości za pomocą funkcji zaufania do zawartości

Zapewnij, że zawartość ściągana z rejestru jest zawartością uruchamianą na węźle. Podpisuj obrazy kontenerów wypychane do rejestru i konfiguruj użytkowników obrazów pod kątem weryfikowania integralności obrazu podczas ściągania.

Włącz funkcję zaufania do zawartości platformy Docker

Zapoznaj się z obrazami obejmującymi integrację z usługą Azure Security Center

Ciągle skanuj obrazy w usłudze Azure Container Registry. Odnajduj znane luki w zabezpieczeniach pakietów lub innych zależności zdefiniowanych w pliku obrazu kontenera. Odbieraj oceny luk w zabezpieczeniach i dotyczące ich rekomendacje, w tym konkretne wskazówki dla korygowania.

Rozpocznij korzystanie z usługi Security Center

Dlaczego można ufać usłudze Azure Container Registry?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów ($1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczny cennik zapewnia Ci kontrolę

Wybierz spośród wielu warstw usługi z przewidywalnymi cenami i opcjami w celu dopasowania do pojemności i wzorców użycia Twojego rejestru na platformie Azure.

Zacznij korzystać już dziś

Rozpocznij pracę z bezpłatnymi jednostkami warstwy Standardowa usługi Container Registry oraz środkami w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak utworzyć rejestr kontenerów, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Usprawnij potok opracowywania kontenerów za pomocą zadań usługi ACR.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Wypchnij swój pierwszy obraz lub artefakt.

Twórz i naprawiaj obrazy za pomocą zadań.

Zapoznaj się z pojęciami, samouczkami i przewodnikami z procedurami.

Microsoft Learn

Administrowanie kontenerami na platformie Azure za pomocą bezpłatnych modułów szkoleniowych obejmujących ćwiczenia praktyczne.

Zaufanie firm każdej wielkości

Stocznia skaluje się w górę z platformą Azure

Firma DNV GL korzysta z usługi Azure Container Registry do zapisywania prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker i zarządzania nimi. Używa ona zadań do kompilowania i przygotowywania aplikacji do uczenia maszynowego dla naukowców zajmujących się danymi, którzy uruchamiają je na wewnętrznych platformach analitycznych.

DNV-GL

Linia lotnicza Alaska Airlines przechodzi do chmury i na dostarczanie oparte na kontenerach

Dowiedz się, jak firma użyła usługi Azure Container Registry do przejścia na model oparty na kontenerach. Wymagało to tylko dodania kilku kroków do potoku kompilacji w usłudze Azure DevOps.

Linie lotnicze Alaska

Firma finansowa ze Zjednoczonego Królestwa jest pionierem ekosystemu następnej generacji

Firma Finastra używa usługi Azure Container Registry do uproszczenia opracowywania kontenerów i inspekcji miejsc przechowywania danych. Wbudowane skalowanie umożliwia zespołom zarządzanie kosztami i reagowanie na zmiany popytu.

Finastra

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Container Registry

  • Uwierzytelnianie za pomocą użytkownika, jednostki usługi, logowania administratora lub tożsamości zarządzanej platformy Azure.
  • Zobacz najlepsze rozwiązania i rekomendacje usługi Azure Container Registry dotyczące tagowania i przechowywania wersji obrazów kontenerów.
  • Tak. Zobacz dokumentację usług Twistlock i Aqua.
  • Tak, możesz używać zaufanych obrazów w usłudze Azure Container Registry, włączając zintegrowaną usługę Docker Notary. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure