Zarządzanie kosztami i rozliczenia — cennik

Osiąganie największych korzyści z inwestycji w chmurę

Szczegóły cennika

Usługa Cost Management dla platformy Azure

Poniższe funkcje usługi Cost Management są udostępniane w witrynie Azure Portal bezpłatnie, aby pomóc w zarządzaniu wydatkami na platformę Azure.

Raportowanie Raportowanie kosztów i użycia
Wzbogacanie danych Kategoryzowanie według tagów zasobów
Budżety Tworzenie budżetów kosztów i użycia oraz zarządzanie nimi
Alerty Tworzenie alertów dotyczących budżetów kosztów i użycia
Polecane elementy Eliminowanie bezczynnych zasobów w chmurze
Dobieranie odpowiedniego rozmiaru zasobów w chmurze
Cena Bezpłatne dla platformy Azure

Firma Cloudyn udostępnia bezpłatnie następujące funkcje.

Funkcje obciążenia zwrotnego obejmujące narzut, redystrybucję i opłaty niestandardowe
Importowanie budżetów zewnętrznych
Dostosowywanie progów rekomendacji
Kategoryzowanie kosztów za pomocą niestandardowych metatagów

Usługa Cost Management dla innych chmur

Usługa Cost Management dla platformy AWS przy użyciu łącznika platformy AWS

Łączniki platformy AWS są jednoznacznie identyfikowane przy użyciu identyfikatora skonsolidowanego konta AWS. W przypadku każdego łącznika obowiązuje 90-dniowa bezpłatna wersja próbna. Naliczanie opłat za łącznik rozpocznie się po upływie 90-dniowej wersji próbnej. Każdego miesiąca zostanie naliczona opłata w wysokości 1% objętych zarządzaniem kosztów platformy AWS poniesionych w poprzednim miesiącu. Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie za 1. miesiąc usługi i będą odnawiane co miesiąc na początku każdego miesiąca. Usługa jest odnawiana co miesiąc. Kolejne odnowienia można anulować w dowolnym momencie. Dostęp do interfejsów API platformy AWS może generować dodatkowe koszty.

Przykłady:

  1. Jeśli rozpoczniesz korzystanie z usługi 10 stycznia, w lutym opłata będzie wynosić 2/3 z 1% kosztów platformy AWS poniesionych w styczniu.
  2. Jeśli anulujesz automatyczne odnawianie 15 kwietnia, usługa będzie działać do 30 kwietnia, a jej anulowanie nastąpi 1 maja. W maju otrzymasz fakturę na opłatę w wysokości 1% objętych zarządzaniem kosztów platformy AWS poniesionych w kwietniu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna jest zawsze dostępna. Prześlij bilet online lub poprzez formularz „Kontakt z nami” w usłudze.
  • Zapoznaj się z umową dotyczącą poziomu usług (SLA), aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy technicznej i samej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Zarządzanie kosztami i rozliczenia

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze