Zarządzanie kosztami i rozliczenia — cennik

Osiąganie największych korzyści z inwestycji w chmurę

Szczegóły cennika

Usługa Cost Management dla platformy Azure

Poniższe funkcje usługi Cost Management są udostępniane w witrynie Azure Portal bezpłatnie, aby pomóc w zarządzaniu wydatkami na platformę Azure.

Raportowanie Raportowanie kosztów i użycia
Wzbogacanie danych Kategoryzowanie według tagów zasobów
Budżety Tworzenie budżetów kosztów i użycia oraz zarządzanie nimi
Alerty Tworzenie alertów dotyczących budżetów kosztów i użycia
Polecane elementy Eliminowanie bezczynnych zasobów w chmurze
Dobieranie odpowiedniego rozmiaru zasobów w chmurze
Cena Bezpłatne dla platformy Azure

Firma Cloudyn udostępnia bezpłatnie następujące funkcje.

Funkcje obciążenia zwrotnego obejmujące narzut, redystrybucję i opłaty niestandardowe
Importowanie budżetów zewnętrznych
Dostosowywanie progów rekomendacji
Kategoryzowanie kosztów za pomocą niestandardowych metatagów

Usługa Cost Management dla innych chmur

W publicznej wersji zapoznawczej nie jest naliczana opłata za korzystanie z tej usługi. Każdy Łącznik platformy AWS ma 90-dniowy bezpłatny okres próbny. Łączniki są mają unikatowe identyfikatory skonsolidowanych kont platformy AWS. Opłaty za łącznik zaczną być naliczane w momencie ogólnego udostępnienia lub na koniec 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, w zależności od tego, co przypadnie później. Opłaty są naliczane proporcjonalnie za pierwszy miesiąc korzystania z usługi. Cena tej usługi wynosi 1% miesięcznych kosztów związanych z platformą AWS. Opłaty za każdy miesiąc są naliczane na podstawie kosztów łącznika w poprzednim miesiącu. Usługa jest odnawiana co miesiąc na początku każdego miesiąca. Nie można anulować usługi w trakcie cyklu (miesiąca kalendarzowego). Kolejne odnowienia usług można anulować w dowolnym momencie. Dostęp do interfejsów API platformy AWS może generować dodatkowe koszty. Przykład: jeśli opłaty za usługę zaczną być naliczane 10 stycznia, za 2/3 użycia ze stycznia zapłacisz w lutym, tj. 2/3 z 1% kwoty na fakturze w styczniu. Jeśli anulujesz automatyczne odnowienie 15 kwietnia, usługa będzie kontynuować działanie do 30 kwietnia i w maju zostanie naliczona normalna opłata.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna jest zawsze dostępna. Prześlij bilet online lub poprzez formularz „Kontakt z nami” w usłudze.
  • Zapoznaj się z umową dotyczącą poziomu usług (SLA), aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy technicznej i samej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Zarządzanie kosztami i rozliczenia

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze