Zarządzanie kosztami — cennik

Osiąganie największych korzyści z inwestycji w chmurę

Szczegóły cennika

Usługa Cost Management dla platformy Azure

Poniższe funkcje usługi Cost Management są udostępniane w witrynie Azure Portal bezpłatnie, aby pomóc w zarządzaniu wydatkami na platformę Azure.

Raportowanie Raportowanie kosztów i użycia
Wzbogacanie danych Kategoryzowanie według tagów zasobów
Budżety Tworzenie budżetów kosztów i użycia oraz zarządzanie nimi
Alerty Tworzenie alertów dotyczących budżetów kosztów i użycia
Polecane elementy Eliminowanie bezczynnych zasobów w chmurze
Dobieranie odpowiedniego rozmiaru zasobów w chmurze
Cena Bezpłatne dla platformy Azure

Firma Cloudyn udostępnia bezpłatnie następujące funkcje.

Funkcje obciążenia zwrotnego obejmujące narzut, redystrybucję i opłaty niestandardowe
Importowanie budżetów zewnętrznych
Dostosowywanie progów rekomendacji
Kategoryzowanie kosztów za pomocą niestandardowych metatagów

Usługa Cost Management dla innych chmur

Wszystkie funkcje wymienione powyżej są wycenione na 1% wydatków na chmurę zarządzaną dla usług Amazon Web Services i Google Cloud Platform. Cena ta obowiązuje natychmiastowo. Korzystanie z usługi Azure Cost Management dla platformy AWS jest bezpłatne w okresie publicznej wersji zapoznawczej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna jest zawsze dostępna. Prześlij bilet online lub poprzez formularz „Kontakt z nami” w usłudze.
  • Zapoznaj się z umową dotyczącą poziomu usług (SLA), aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy technicznej i samej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Zarządzanie kosztami

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze