Pomiń nawigację

Zarządzanie kosztami — cennik

Osiąganie największych korzyści z inwestycji w chmurę

Szczegóły cennika

Usługa Cost Management dla platformy Azure

Poniższe funkcje usługi Cost Management są udostępniane bezpłatnie, aby pomóc w zarządzaniu wydatkami na platformę Azure. Usługa Cost Management jest licencjonowana przez firmę Cloudyn (podmiot zależny od firmy Microsoft).

Raportowanie Raportowanie kosztów i użycia
Wzbogacanie danych Kategoryzowanie według tagów zasobów
Budżety Tworzenie budżetów kosztów i użycia oraz zarządzanie nimi
Alerty Tworzenie alertów dotyczących budżetów kosztów i użycia
Polecane elementy Eliminowanie bezczynnych zasobów w chmurze
Dobieranie odpowiedniego rozmiaru zasobów w chmurze
Cena Bezpłatne dla platformy Azure

Dodatkowe funkcje Premium do zarządzania wydatkami na platformę Azure będą dostępne bezpłatnie do grudnia 2018 roku, kiedy staną się funkcjami płatnymi.

Funkcje obciążenia zwrotnego obejmujące narzut, redystrybucję i opłaty niestandardowe
Importowanie budżetów zewnętrznych
Dostosowywanie progów rekomendacji
Kategoryzowanie kosztów za pomocą niestandardowych metatagów

Usługa Cost Management dla innych chmur

Wszystkie funkcje wymienione powyżej są wycenione na 1% wydatków na chmurę zarządzaną dla usług Amazon Web Services i Google Cloud Platform. Cena ta obowiązuje natychmiastowo.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna jest zawsze dostępna. Prześlij bilet online lub poprzez formularz „Kontakt z nami” w usłudze.
  • Zapoznaj się z umową dotyczącą poziomu usług (SLA), aby dowiedzieć się więcej na temat pomocy technicznej i samej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Zarządzanie kosztami

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze