Pomiń nawigację

Maszyny wirtualne typu spot platformy Azure

Korzystaj z taniej nieużywanej mocy obliczeniowej platformy Azure na dużą skalę

Skalowalna moc obliczeniowa z dużymi rabatami dla przerywanych obciążeń

Użyj maszyn wirtualnych typu spot, aby kupić nieużywaną moc obliczeniową, uzyskując znaczne oszczędności kosztów. Wdrażaj obciążenia, które mogą obsługiwać przerwy i nie wymagają ukończenia w określonym czasie. Uruchamiaj obciążenia na potrzeby programowania, testowania, zapewniania jakości, zaawansowanych analiz, danych big data, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, zadań wsadowych oraz renderowania i transkodowania klipów wideo, grafiki i obrazów przy bardzo niskich kosztach.

Kupowanie nieużywanej pojemności obliczeniowej platformy Azure z dużymi rabatami w celu uruchamiania obciążeń przerywanych

Wybieranie w celu ustawienia maksymalnej ceny uruchamiania obciążeń

Sprawdzanie historii cen i częstotliwości eksmisji dla maszyn wirtualnych typu spot w witrynie Azure Portal

Uruchamianie przerywanych obciążeń na dużą skalę przy użyciu szerokiego zakresu maszyn wirtualnych oraz w zestawach skalowania maszyn wirtualnych na platformie Azure

Zyskaj więcej możliwości w chmurze przy niższym koszcie

W przypadku usługi Spot Virtual Machines aprowizowanie nieużywanej pojemności obliczeniowej platformy Azure z dużymi rabatami do 90% w porównaniu z cenami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.* Płać tylko do maksymalnej ceny ustawionej z góry (opcjonalnie). Usługa Spot VM jest idealna dla obciążeń, które można przerwać, zapewniając skalowalność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Uzyskaj specjalne ceny i korzyści platformy Azure podczas uruchamiania obciążeń systemu Windows Server na maszynach wirtualnych typu spot.

*Rzeczywiste rabaty mogą się różnić w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Wybór spośród szerokiego zakresu maszyn wirtualnych odpowiednich dla danego budżetu

Ceny usługi Spot Virtual Machines mogą w razie potrzeby ulec zmianie i będą różnić się w zależności od dostępnej pojemności. Obciążenia zostaną wykluczone, gdy:

 • Cena jest wyższa niż maksymalna cena, na której płatność wyrażono wcześniej zgodę.
 • Platforma Azure nie ma już dostępnej pojemności obliczeniowej i musi ponownie przydzielić swoje zasoby.

Uzyskaj cennik usługi Spot Virtual Machines dla szerokiego zakresu maszyn wirtualnych i zestawów skalowania maszyn wirtualnych. Wyświetl historię cen i stawkę wykluczenia dla wybranych maszyn wirtualnych typu spot.

Dowiedz się więcej

Uruchamianie zalecanych obciążeń

Na maszynach wirtualnych typu spot uruchamiaj tylko aplikacje, które mogą obsługiwać przerwy i nie muszą być kończone w określonym przedziale czasu.

Maszyny wirtualne typu spot są idealne dla następujących typów obciążeń:

 • środowiska tworzenia i testowania, w tym obciążenia ciągłej integracji i ciągłego dostarczania.
 • Wybierz scenariusze przetwarzani danych o wysokiej wydajności, zadania przetwarzania wsadowego lub aplikacje do renderowania wizualnego.
 • Dane big data, analiza, aplikacje bezstanowe na dużą skalę i oparte na kontenerach.

Znajdź odpowiednią maszynę wirtualną typu spot dla danego obciążenia

Zobacz, jak działają maszyny wirtualne typu spot

Omówienie maszyn wirtualnych typu spot

Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się, kiedy używać maszyn wirtualnych typu spot, jak określić maksymalną cenę z wyprzedzeniem, oraz jak uzyskać dostęp do historii cen i częstotliwości eksmisji dla wybranych maszyn wirtualnych.

Maksymalne wykorzystywanie możliwości platformy Azure w celu zredukowania wydatków na chmurę

Rezerwacje platformy Azure, maszyny wirtualne typu spot, Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, przedpłacone plany systemu Linux i dodatkowe możliwości platformy mogą pomóc w znaczącym obniżeniu rachunku za chmurę. Poznaj kompleksowe podejście pozwalające zmaksymalizować zwrot z inwestycji w platformę Azure.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Optymalizacja kosztów dzięki maszynom wirtualnym typu spot

Kup nieużywaną moc obliczeniową z dużymi rabatami — do 90% w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.*

Jeśli Twoje obciążenie może tolerować przerwy, a czas jego wykonywania jest elastyczny, maszyny wirtualne typu spot mogą znacznie zmniejszyć koszt uruchamiania obciążenia na platformie Azure. Uruchamiaj obciążenia na maszynach wirtualnych platformy Azure lub w zestawach skalowania maszyn wirtualnych.

*Rzeczywiste rabaty mogą różnić się w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Zasoby i dokumentacja maszyn wirtualnych typu spot

Dokumentacja maszyn wirtualnych typu spot

Przeczytaj omówienie usługi Spot Virtual Machines .

Wdróż maszynę wirtualną typu spot w Azure Portal lub za pomocą Azure PowerShell, interfejsu wiersza polecenia Azure lub szablonów usługi Azure Resource Manager.

Znajdź najlepszą maszynę wirtualną dla obciążenia za pomocą selektora maszyn wirtualnych.

Znajdź najbardziej ekonomiczną maszynę wirtualną typu spot dla obciążenia.

Maszyny wirtualne typu spot dla zestawów skalowania maszyn wirtualnych

Przeczytaj przegląd usługi Spot Virtual Machines dla zestawów skalowania.

Wdróż maszynę wirtualną typu spot w zestawach skalowania w usłudze Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, Azure PowerShell lub szablonów usługi Azure Resource Manager.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące maszyn wirtualnych typu spot

Często zadawane pytania dotyczące maszyn wirtualnych typu spot

 • Usługa Spot Virtual Machines jest teraz dostępna dla klientów dokonujących zakupu w Internecie lub za pośrednictwem przedstawiciela firmy Microsoft. Usługa Spot Virtual Machines jest też dostępna w zestawach Azure Virtual Machine Scale Sets.
 • Obciążenia są wykluczane, gdy platforma Azure nie ma już dostępnej pojemności obliczeniowej i musi ponownie przydzielać swoje zasoby.

  Obciążenia również zostaną wykluczone, gdy bieżąca cena przekroczy maksymalną cenę uzgodnioną przed przydzieleniem maszyn wirtualnych typu spot.

  Dodatkowo po zasubskrybowaniu zaplanowanych zdarzeń, otrzymasz powiadomienie 30 sekund przed wykluczeniem obciążenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację.

 • Wersja zapoznawcza maszyn wirtualnych o niskim priorytecie w zestawach skalowania nie jest już dostępna i została wycofana 3 lutego 2020 r. Maszyny wirtualne typu spot zastąpiły maszyny wirtualne o niskim priorytecie na platformie Azure i oferują nowe możliwości, takie jak zmienne ceny. Ceny maszyn wirtualnych typu spot są też dostępne zarówno dla pojedynczych maszyn wirtualnych, jak i zestawów skalowania maszyn wirtualnych.
 • Aby można było zachować przejrzystość cen maszyn wirtualnych typu spot we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure i zapewnić sprawiedliwość podczas przydzielania dostępnej mocy obliczeniowej, wszyscy nasi klienci będą wprowadzać ceny maksymalne w dolarach amerykańskich. Rachunek za korzystanie z platformy Azure można opłacać w jednej z obsługiwanych walut lokalnych wymienionych poniżej.

  Stany Zjednoczone — dolar ($) USD
  Strefa euro — euro (€) EUR
  Szwajcaria — frank (chf) CHF
  Australia — dolar ($) AUD
  Dania — korona (kr) DKK
  Kanada — dolar ($) CAD
  Japonia — jen (¥) JPY
  Korea — won (₩) KRW
  Nowa Zelandia — dolar ($) NZD
  Norwegia — korona (kr) NOK
  Rosja — rubel (руб) RUB
  Szwecja — korona (kr) SEK
  Tajwan — dolar (NT$) TWD
  Zjednoczone Królestwo — funt (£) GBP
  Indie — rupia (₹) INR
  Brazylia — real (R$) BRL
 • Zachowanie wykluczonej maszyny wirtualnej typu spot zależy od zasad wybranych zasad wykluczenia.

  Jeśli zasady wykluczenia są ustawione na Zwolnij, tylko maszyny wirtualna zostanie zwolniona i nie zostaną naliczane żadne opłaty z nią związane. Jednak inne zasoby, takie jak dysk lub sieć, pozostają uruchomione i podlegają opłatom.

  Z kolei jeśli zasady wykluczenia są ustawione na Usuń, maszyna wirtualna i wszystkie skojarzone zasoby zostaną usunięte.

  Jeśli maszyna wirtualna typu spot zostanie wykluczona z powodu pojemności i jest częścią zestawu skalowania, platforma Azure spróbuje przywrócić wykluczoną maszynę wirtualną, aby zachować docelową liczbę wystąpień. Dowiedz się więcej.

 • Jeśli zasady wykluczenia są ustawione na Zwolnij, żadne dane przechowywane w magazynie dyskowym nie zostaną usunięte. Jednak wszystkie lokalne dla maszyny wirtualnej dane tymczasowe zostaną usunięte.

  Jeśli zasady wykluczenia są ustawione na Usuń, dane przechowywane na dyskach lokalnych i w dowolnym dołączonym magazynie dysków trwałych zostaną usunięte.

 • Nie istnieje gwarantowany minimalny czas działania maszyny wirtualnej typu spot. Przydział jest oparty na dostępnej nieużywanej pojemności.
 • Jeśli zasady wkluczenia są ustawione na Zwolnij, ręcznie uruchom ponownie maszynę wirtualną w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia, takiego jak Azure PowerShell.

  W zależności od dostępnej pojemności Azure, maszyny wirtualne mogą zostać ponownie przydzielone. Maszyny wirtualne typu spot są zawsze zwalniane przez usługę Azure.

  Jeśli maszyna wirtualna typu spot zostanie wykluczona z powodu pojemności i należy do zestawu skalowania, platforma Azure spróbuje przywrócić wykluczoną maszynę wirtualną, aby zachować docelową liczbę wystąpień. Dowiedz się więcej.

 • Ceny maszyn wirtualnych typu spot są dostępne dla większości maszyn wirtualnych platformy Azure, z wyjątkiem pominiętych podstawowych maszyn wirtualnych, promocyjnych maszyn wirtualnych i maszyn wirtualnych z możliwością okresowego zwiększania wydajności (seria B).
 • Tak. Są jednak dwie ważne różnice. Po pierwsze, maszyny wirtualne typu spot mogą być eksmitowane, ale udostępniają dostęp do nieużywanej mocy obliczeniowej (maszyn wirtualnych) platformy Azure z dużymi rabatami w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Ponadto, w odróżnieniu od zwykłych maszyn wirtualnych, umowa dotycząca poziomu usług (SLA) nie jest dostępna dla maszyn wirtualnych typu spot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz postanowienia dotyczące produktu.
 • Są one przeznaczone do uruchamiania obciążeń, które mogą zostać przerwane i nie muszą być ukończone w określonym czasie.
 • Nie. Flagę dotyczącą cen spot możesz ustawić tylko podczas tworzenia zestawu skalowania.
 • Nie. Ta opcja nie jest obecnie obsługiwana.
 • Maszyny wirtualne typu spot mają oddzielną pulę limitu przydziału, tak jak maszyny wirtualne z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dowiedz się więcej.
 • Tak. Aby przesłać żądanie zwiększenia limitu przydziału dla maszyn wirtualnych typu spot, użyj standardowego procesu zwiększania limitu przydziału — tego samego, co w przypadku maszyn wirtualnych z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dowiedz się więcej.
 • Aby sprawdzić dostępność maszyn wirtualnych typu spot w różnych kanałach platformy Azure — w tym u dostawców usług w chmurze (CSP) — zapoznaj się z dokumentacją. Jeśli masz dodatkowe pytania, odwiedź Centrum partnerskie i skontaktuj się z menedżerem ds. klientów firmy Microsoft.
 • Maszyny wirtualne typu spot będą obsługiwane tylko dla pul „virtualMachineConfiguration”, a nie pul „cloudServiceConfiguration”. Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych spot w usłudze Batch.
 • Tak, ta funkcja jest dostępna dla naszych klientów w witrynie Azure Portal.
 • Maszyna wirtualna typu spot ma już obniżoną cenę, a koszt tych maszyn wirtualnych również ma charakter zmienny, dlatego nie ma dodatkowego rabatu dla tych maszyn wirtualnych w ramach umowy Enterprise Agreement (EA) i są one rozliczane według stawek dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure