Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Spot Virtual Machines

Korzystaj z taniej nieużywanej mocy obliczeniowej platformy Azure na dużą skalę.

Skalowalna moc obliczeniowa z dużymi rabatami dla przerywanych obciążeń

Skorzystaj z usługi Spot Virtual Machines, aby kupić nieużywaną moc obliczeniową, uzyskując znaczne oszczędności kosztów. Wdrażaj obciążenia, które mogą obsługiwać przerwy i nie wymagają ukończenia w określonym czasie. Uruchamiaj obciążenia na potrzeby programowania, testowania, zapewniania jakości, zaawansowanych analiz, danych big data, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, zadań wsadowych oraz renderowania i transkodowania klipów wideo, grafiki i obrazów przy bardzo niskich kosztach. Kup maszynę wirtualną typu spot.

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową platformy Azure z dużymi rabatami, aby uruchamiać obciążenia przerywalne.

Wybierz, aby ustawić maksymalną cenę uruchamiania obciążeń.

Sprawdzanie historii cen i wskaźnika eksmisji dla maszyn wirtualnych typu spot w witrynie Azure Portal.

Uruchamiaj przerywane obciążenia na dużą skalę dla szerokiego wyboru maszyn wirtualnych z usługą Virtual Machine Scale Sets platformy Azure.

Zyskaj więcej możliwości w chmurze przy niższych kosztach

Dzięki usłudze Spot Virtual Machines możesz korzystać z nieużywanej mocy obliczeniowej platformy Azure z dużymi rabatami — nawet do 90% w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.* Płać tylko do wysokości ustalonej z góry maksymalnej ceny (opcjonalnie). Wystąpienia maszyny wirtualnej typu spot umożliwiają ograniczenie kosztów i doskonale nadają się do przerywanych, skalowanych obciążeń. Uzyskaj specjalne ceny i korzyści na platformie Azure dla obciążeń systemu Windows Server uruchamianych na maszynach wirtualnych typu spot.

*Rzeczywiste rabaty mogą różnić się w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Wybór spośród szerokiej gamy maszyn wirtualnych odpowiednich dla danego budżetu

Ceny usługi Spot Virtual Machines mogą się zmieniać w razie potrzeby i będą się różnić zależnie od dostępnej wydajności. Obciążenia zostaną eksmitowane, gdy:

 • Cena jest wyższa niż zaakceptowana cena maksymalna.
 • Platforma Azure nie ma już dostępnej pojemności obliczeniowej i musi ponownie przydzielić swoje zasoby.

Zapoznaj się z cennikiem usługi Spot Virtual Machines dla szerokiej gamy maszyn wirtualnych i zestawów skalowania maszyn wirtualnych. Wyświetl historię cen i wskaźnik eksmisji dla wybranych maszyn wirtualnych typu spot.

Uruchamianie zalecanych obciążeń

Na maszynach wirtualnych typu spot należy uruchamiać tylko aplikacje, które poradzą sobie z przerywaniem i nie wymagają ukończenia w określonych ramach czasowych.

Maszyny wirtualne typu spot doskonale nadają się do następujących typów obciążeń:

 • Środowiska tworzenia i testowania, w tym obciążenia ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.
 • Wybierz scenariusze obliczeń o wysokiej wydajności, zadania przetwarzania wsadowego lub aplikacje do renderowania wizualnego.
 • Aplikacje obsługujące dane big data, aplikacje oparte na kontenerach i aplikacje bezstanowe o dużej skali.

Zobacz, jak działa usługa Spot Virtual Machines

Omówienie usługi Spot Virtual Machines

Omówienie usługi Spot Virtual Machines

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, kiedy korzystać z usługi Spot Virtual Machines, jak określić z góry maksymalną cenę, oraz jak uzyskać dostęp do historii cen i wskaźnika eksmisji dla wybranych maszyn wirtualnych.

Maksymalne wykorzystywanie możliwości platformy Azure w celu zredukowania wydatków na chmurę

Maksymalne wykorzystywanie możliwości platformy Azure w celu zredukowania wydatków na chmurę

Usługa Azure Reserved VM Instances, usługa Spot Virtual Machines, korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, przedpłacone plany systemu Linux i dodatkowe możliwości platformy mogą pomóc w znaczącym obniżeniu rachunku za używanie chmury. Poznaj kompleksowe podejście pozwalające zmaksymalizować zwrot z inwestycji w platformę Azure.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja usługi Spot Virtual Machines

Dokumentacja usługi Spot Virtual Machines

Przeczytaj omówienie usługi Spot Virtual Machines.

Wdróż maszynę wirtualną typu spot w witrynie Azure Portal lub za pomocą programu Azure PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure albo szablonów usługi Azure Resource Manager.

Znajdź najlepszą maszynę wirtualną dla danego obciążenia za pomocą selektora maszyn wirtualnych.

Znajdź najbardziej opłacalną maszynę wirtualną typu spot dla danego obciążenia.

Usługa Spot Virtual Machines dla usługi Virtual Machine Scale Sets

Przeczytaj omówienie usługi Spot Virtual Machines dla zestawów skalowania.

Wdróż maszynę wirtualną typu spot w zestawach skalowania w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, programu Azure PowerShell albo szablonów usługi Azure Resource Manager.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Spot Virtual Machines

 • Usługa Spot Virtual Machines jest teraz dostępna dla klientów dokonujących zakupu w Internecie lub za pośrednictwem przedstawiciela firmy Microsoft. Usługa Spot Virtual Machines jest też dostępna w usłudze Virtual Machine Scale Sets platformy Azure.

 • Obciążenia są eksmitowane, gdy platforma Azure nie ma już dostępnej pojemności obliczeniowej i musi ponownie przydzielić swoje zasoby.

  Obciążenia zostaną też eksmitowane, jeśli bieżąca cena przekroczy maksymalną cenę zaakceptowaną przed przydzieleniem maszyn wirtualnych typu spot.

  Ponadto, jeśli subskrybujesz zaplanowane zdarzenia, otrzymasz powiadomienie na 30 sekund przed eksmitowaniem obciążenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

 • Wersja zapoznawcza maszyn wirtualnych o niskim priorytecie w zestawach skalowania nie jest już dostępna — została wycofana 3 lutego 2020 r. Usługa Spot Virtual Machines zastąpiła maszyny wirtualne o niskim priorytecie na platformie Azure, oferując nowe możliwości, takie jak zmienne ceny. Cennik usługi Spot Virtual Machines jest też dostępny zarówno dla pojedynczych maszyn wirtualnych, jak i zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

 • Aby można było zachować przejrzystość cen maszyn wirtualnych typu spot we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure i sprawiedliwy przydział dostępnej mocy obliczeniowej, wszyscy nasi klienci wprowadzają ceny maksymalne w dolarach amerykańskich. Rachunek za korzystanie z platformy Azure można opłacać w jednej z obsługiwanych walut lokalnych wymienionych poniżej.

  Stany Zjednoczone — dolar ($) USD

  Strefa euro — euro (€) EUR

  Szwajcaria — frank (chf) CHF

  Australia — dolar ($) AUD

  Dania — korona (kr) DKK

  Kanada — dolar ($) CAD

  Japonia — jen (¥) JPY

  Korea — won (₩) KRW

  Nowa Zelandia — dolar ($) NZD

  Norwegia — korona (kr) NOK

  Rosja — rubel (руб) RUB

  Szwecja — korona (kr) SEK

  Tajwan — dolar (NT$) TWD

  Zjednoczone Królestwo — funt (£) GBP

  Indie — rupia (₹) INR

  Brazylia — real (R$) BRL

 • Zachowanie eksmitowanej maszyny wirtualnej typu spot zależy od wybranych przez Ciebie zasad eksmisji.

  Jeśli w zasadach eksmisji jest ustawiona wartość  Cofnij przydział, zostanie cofnięty tylko przydział maszyny wirtualnej i nie zostaną naliczone żadne opłaty skojarzone z maszyną wirtualną. Jednak inne zasoby, takie jak dysk lub sieć, nadal działają i są naliczane za nie opłaty.

  Jeśli natomiast w zasadach eksmisji jest ustawiona wartość Usuń, maszyna wirtualna i wszystkie skojarzone zasoby zostaną usunięte.

  Jeśli maszyna wirtualna typu spot zostanie eksmitowana z powodu wydajności i jest częścią zestawu skalowania, platforma Azure spróbuje przywrócić eksmitowaną maszynę wirtualną, aby zachować liczbę wystąpień docelowych. Dowiedz się więcej.

 • Jeśli w zasadach eksmisji jest ustawiona wartość Cofnij przydział, żadne dane przechowywane w magazynie na dysku nie zostaną usunięte. Jednak wszystkie dane tymczasowe, lokalne dla maszyny wirtualnej, są usuwane.

  Jeśli w zasadach eksmisji jest ustawiona wartość Usuń, dane przechowywane na dyskach lokalnych i w magazynie każdego dołączonego dysku trwałego zostaną usunięte.

 • Nie istnieje gwarantowany minimalny czas działania maszyny wirtualnej typu spot. Przydział jest oparty na dostępnej nieużywanej pojemności.

 • Jeśli w zasadach eksmisji jest ustawiona wartość Cofnij przydział, uruchom ponownie ręcznie maszynę wirtualną — w witrynie Azure Portal lub przy użyciu interfejsu wiersza polecenia, takiego jak program Azure PowerShell.

  W zależności od dostępnej pojemności platformy Azure maszyna wirtualna może zostać ponownie przydzielona. Przydział pojedynczych maszyn wirtualnych typu spot jest zawsze cofany przez platformę Azure.

  Jeśli maszyna wirtualna typu spot zostanie eksmitowana z powodu wydajności i jest częścią zestawu skalowania, platforma Azure spróbuje przywrócić eksmitowaną maszynę wirtualną, aby zachować liczbę wystąpień docelowych. Dowiedz się więcej.

 • Cennik usługi Spot Virtual Machines jest dostępny dla większości maszyn wirtualnych platformy Azure, z wyjątkiem pominiętych podstawowych maszyn wirtualnych, promocyjnych maszyn wirtualnych i maszyn wirtualnych z możliwością zwiększania szybkości (seria B).

 • Tak. Są jednak dwie ważne różnice. Po pierwsze, maszyny wirtualne typu spot mogą być eksmitowane, ale udostępniają dostęp do nieużywanej mocy obliczeniowej (maszyn wirtualnych) platformy Azure z dużymi rabatami w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Ponadto, w odróżnieniu od zwykłych maszyn wirtualnych, dla maszyn wirtualnych typu spot nie jest dostępna umowa dotycząca poziomu usług (SLA). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz postanowienia dotyczące produktu.

 • Są one przeznaczone do uruchamiania obciążeń, które mogą być przerywane i nie muszą być ukończone w określonym czasie.

 • Nie. Flagę dotyczącą cen spot możesz ustawić tylko podczas tworzenia zestawu skalowania.

 • Nie. Ta opcja nie jest obecnie obsługiwana.

 • Maszyny wirtualne typu spot mają oddzielną pulę limitu przydziału, tak jak maszyny wirtualne z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dowiedz się więcej.

 • Tak. Aby przesłać żądanie zwiększenia limitu przydziału dla maszyn wirtualnych typu spot, użyj standardowego procesu zwiększania limitu przydziału — takiego samego, jak w przypadku maszyn wirtualnych w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dowiedz się więcej.

 • Aby sprawdzić dostępność usługi Spot Virtual Machines w różnych kanałach platformy Azure — w tym u dostawców usług w chmurze (CSP) — zapoznaj się z dokumentacją. Jeśli masz dodatkowe pytania, odwiedź Centrum partnerskie i skontaktuj się z menedżerem kont partnerów.

 • Maszyny wirtualne typu spot będą obsługiwane tylko dla pul „virtualMachineConfiguration”, a nie pul „cloudServiceConfiguration”. Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych typu spot w usłudze Batch.

 • Tak, ta funkcja jest dostępna dla naszych klientów w witrynie Azure Portal.

 • Maszyny wirtualne typu spot mają już obniżoną cenę, a ich koszt jest zmienny z natury — dlatego nie ma dodatkowych rabatów dla tych maszyn wirtualnych w ramach umowy Enterprise Agreement (EA) rozliczanych według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Możemy zaczynać — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure