Redis Cache — cennik

Azure Redis Cache gives you the ability to use a secure open source Redis cache. It's a dedicated offering managed by Microsoft, to build highly scalable and responsive applications by providing you super-fast access to your data. You get to leverage the rich feature set and ecosystem provided by Redis while also getting reliable hosting and monitoring from Microsoft.

Basic
Podstawowa pamięć podręczna, która świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania.
Standardowa
Produkcyjna pamięć podręczna z replikacją między węzłami Główny/Podrzędny.
Premium
Warstwa przeznaczona dla przedsiębiorstw, której można używać jako pamięci podręcznej i w celu utrwalania danych. Zaprojektowana pod kątem maksymalnego skalowania i integracji z przedsiębiorstwem.
Pamięć podręczna Tak Tak Tak
Replikacja i tryb failover - Tak Tak
Umowa SLA - 99,9% 99,9%
Konfiguruj magazyn Redis (powiadomienia przestrzeni kluczy itd.) - Tak Tak
Trwałość danych Redis - - Tak
Klaster Redis - - Tak
Skalowanie w poziomie do wielu jednostek pamięci podręcznej - - Tak
Usługa Azure Virtual Network - - Tak
Rozmiar pamięci 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–530 GB
Wydajność sieci Low to high Low to high Moderate to highest
Maksymalna liczba połączeń klienta 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Basic cache is a single node cache which is ideal for development/test and non-critical workloads. There's no SLA on basic tier.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Standardowa

A replicated cache in a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the two nodes, and offer a high-availability SLA.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Premium

Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Redis Cache, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena za fragment
P1 6 GB Średnia 7 500 $-
P2 13 GB Wysoka 15 000 $-
P3 26 GB Wysoka 30 000 $-
P4 53 GB Najwyższa 40 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Replikacja geograficzna (wersja zapoznawcza)

Replikacja geograficzna, jeśli jest włączona, umożliwia połączenie w relacji „wystąpienie podstawowe-replika” dwóch osobnych wystąpień usługi Azure Redis Cache w różnych regionach usługi Azure. Usługa zapewnia synchronizację połączonych wystąpień — podstawowego i repliki — pamięci podręcznej. W przypadku wystąpienia podstawowego pamięci podręcznej możliwy jest i odczyt, i zapis, ale w przypadku repliki — tylko odczyt. Oprócz opłat standardowych za wystąpienia pamięci podręcznej (podstawowe i replikę) naliczane będą też opłaty za transfer danych między regionami. Replikacja geograficzna jest dostępna tylko w usłudze Azure Redis Cache w warstwie Premium.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym usług Azure Redis Cache i Managed Cache Service, w ramach pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): usługa Azure Redis Cache gwarantuje dostępność pamięci podręcznej w warstwie Standardowa/Premium przez 99,9% czasu. Dowiedz się więcej o umowach SLA.Umowa SLA obejmuje jedynie połączenia z punktami końcowymi pamięci podręcznej. Nie zapewnia ona ochrony przed utratą danych. Aby zwiększyć odporność na utratę danych w warstwie Premium, zalecamy używanie funkcji trwałości danych Redis.
  • Nie ma umowy SLA dla warstwy Podstawowa.

Często zadawane pytania

  • Tak. W warstwie Premium można skalować do wielu jednostek usługi Pamięć podręczna Redis.

  • Zalecamy, aby przy tworzeniu nowego oprogramowania używać usługi Azure Redis Cache ze względu na oferowaną przez nią elastyczność. Jest ona oparta na otwartym protokole Redis obsługiwanym przez wiele języków programowania (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby i co najmniej 29 innych). Dzięki temu może być ona używana w przypadku niemal dowolnego obciążenia, jakie można utworzyć na platformie Azure.

  • Managed Cache Service and In-Role were retired on November 30, 2016. For more information, see Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Redis Cache

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto