Redis Cache — cennik

Usługa Azure Redis Cache umożliwia korzystanie z bezpiecznej pamięci podręcznej Redis typu open source. Jest to dedykowana oferta zarządzana przez firmę Microsoft, która dzięki zapewnieniu superszybkiego dostępu do danych umożliwia tworzenie szybko reagujących aplikacji o wysokim stopniu skalowalności. Można również korzystać z rozbudowanego zestawu funkcji i ekosystemu udostępnianego przez pamięć Redis oraz z niezawodnych funkcji hostingu i monitorowania udostępnianych przez firmę Microsoft.

Basic
Podstawowa pamięć podręczna, która świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania.
Standardowa
Produkcyjna pamięć podręczna z replikacją między węzłami Główny/Podrzędny.
Premium
Warstwa przeznaczona dla przedsiębiorstw, której można używać jako pamięci podręcznej i w celu utrwalania danych. Zaprojektowana pod kątem maksymalnego skalowania i integracji z przedsiębiorstwem.
Pamięć podręczna Tak Tak Tak
Replikacja i tryb failover - Tak Tak
Umowa SLA - 99,9% 99,9%
Konfiguruj magazyn Redis (powiadomienia przestrzeni kluczy itd.) - Tak Tak
Trwałość danych Redis - - Tak
Klaster Redis - - Tak
Skalowanie w poziomie do wielu jednostek pamięci podręcznej - - Tak
Usługa Azure Virtual Network - - Tak
Rozmiar pamięci 250 MB - 53 GB 250 MB - 53 GB 6 GB - 530 GB
Wydajność sieci Niska - Wysoka Niska - Wysoka Średnia - Najwyższa
Maksymalna liczba połączeń klienta 256 - 20 000 256 - 20 000 7 500 - 40 000

Basic

Podstawowa pamięć podręczna to pojedynczy węzeł pamięci podręcznej, który świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania oraz obciążeń niekrytycznych. Warstwa Podstawowa nie jest objęta umową SLA.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Price
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Learn more about how to pick the right Cache offering for you.

Standardowa

Replikowana pamięć podręczna z konfiguracją dwóch węzłów Podstawowy/Dodatkowy. Zarządzamy automatyczną replikacją między dwoma węzłami i oferujemy umowę SLA dotyczącą wysokiej dostępności.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Price
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Learn more about how to pick the right Cache offering for you.

Premium

Premium tier includes all the Standard-tier features and more, such as better performance over Basic or Standard-tier Caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network (VNet) deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Redis Cache, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena za fragment
P1 6 GB Średnia 7 500 $-
P2 13 GB Wysoka 15 000 $-
P3 26 GB Wysoka 30 000 $-
P4 53 GB Najwyższa 40 000 $-

Learn more about how to pick the right Cache offering for you.

Replikacja geograficzna (wersja zapoznawcza)

Replikacja geograficzna, jeśli jest włączona, umożliwia połączenie w relacji wystąpienie podstawowe/replika dwóch osobnych wystąpień usługi Azure Redis Cache w różnych regionach usługi Azure. Usługa zapewnia synchronizację połączonych wystąpień — podstawowego i repliki — pamięci podręcznej. W przypadku wystąpienia podstawowego pamięci podręcznej możliwy jest i odczyt, i zapis, ale w przypadku repliki — tylko odczyt. Oprócz opłat standardowych za wystąpienia pamięci podręcznej (podstawowe i replikę) naliczane będą też opłaty za transfer danych między regionami. Replikacja geograficzna jest dostępna tylko w usłudze Azure Redis Cache w warstwie Premium.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • We provide technical support for all Azure services released to General Availability, including Azure Redis Cache and Managed Cache Service, through Azure Support, starting at $29.0/month. Billing and subscription management support is provided at no cost.
  • Service Level Agreement (SLA): Azure Redis Cache guarantees that a Standard / Premium cache will be available at least 99.9% of the time. To learn more about our SLA, please visit the SLA page. SLA only covers connectivity to the Cache endpoints. The SLA does not cover protection from data loss. We recommend using Redis data persistence feature in the Premium tier to increase resiliency against data loss.
  • No SLA for Basic tier.

Często zadawane pytania

  • Tak. W warstwie Premium można skalować do wielu jednostek usługi Pamięć podręczna Redis.

  • Zalecamy, aby przy tworzeniu nowego oprogramowania używać usługi Azure Redis Cache ze względu na oferowaną przez nią elastyczność. Jest ona oparta na otwartym protokole Redis obsługiwanym przez wiele języków programowania (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby i ponad 29 innych języków). Dzięki temu może być ona używana w przypadku niemal dowolnego obciążenia, jakie można utworzyć na platformie Azure.

  • Wycofanie usług Managed Cache Service i Pamięć podręczna oparta na roli planowane jest na dzień 30 listopada 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Wycofanie usług Azure Managed Cache i Pamięć podręczna oparta na roli platformy Azure planowane jest na dzień 30 listopada 2016 r.).

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Redis Cache

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś