Azure Cache for Redis — cennik

Usługa Azure Cache for Redis umożliwia korzystanie z bezpiecznej pamięci podręcznej Redis typu open source. Jest to dedykowana oferta zarządzana przez firmę Microsoft, która dzięki zapewnieniu superszybkiego dostępu do danych umożliwia tworzenie dynamicznych aplikacji o wysokim stopniu skalowalności. Można korzystać z rozbudowanego zestawu funkcji i ekosystemu udostępnianego przez pamięć Redis oraz z niezawodnych funkcji hostingu i monitorowania udostępnianych przez firmę Microsoft.

Basic
Podstawowa pamięć podręczna, która świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania.
Standardowa
Produkcyjna pamięć podręczna z replikacją między węzłami głównymi i podrzędnymi.
Premium
Warstwa przeznaczona dla przedsiębiorstw, której można używać jako pamięci podręcznej i w celu utrwalania danych. Zaprojektowana pod kątem maksymalnego skalowania i integracji z przedsiębiorstwem.
Pamięć podręczna Tak Tak Tak
Replikacja i tryb failover - Tak Tak
Umowa SLA - 99,9% 99,9%
Konfiguruj magazyn Redis (powiadomienia przestrzeni kluczy itd.) - Tak Tak
Trwałość danych Redis - - Tak
Klaster Redis - - Tak
Skalowanie w poziomie do wielu jednostek pamięci podręcznej - - Tak
Usługa Azure Virtual Network - - Tak
Rozmiar pamięci 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–120 GB
Wydajność sieci Od niskiej po wysoką Od niskiej po wysoką Od średniej po najwyższą
Maksymalna liczba połączeń klienta 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Podstawowa pamięć podręczna to pojedynczy węzeł pamięci podręcznej, który świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania oraz obciążeń niekrytycznych. Warstwa Podstawowa nie jest objęta umową SLA.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Standardowa

By default, a replicated cache is a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the nodes to offer a high-availability SLA.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Price (two-node)
C0 250 MB Niska 256 $-
C1 1 GB Niska 1 000 $-
C2 2,5 GB Średnia 2 000 $-
C3 6 GB Średnia 5 000 $-
C4 13 GB Średnia 10 000 $-
C5 26 GB Wysoka 15 000 $-
C6 53 GB Najwyższa 20 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Premium

Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Cache for Redis, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Nazwa pamięci podręcznej Rozmiar pamięci podręcznej Wydajność sieci Liczba połączeń klienta Cena za fragment
P1 6 GB Średnia 7 500 $-
P2 13 GB Wysoka 15 000 $-
P3 26 GB Wysoka 30 000 $-
P4 53 GB Najwyższa 40 000 $-
P5 120 GB Najwyższa 40 000 $-

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Replikacja geograficzna

Replikacja geograficzna, jeśli jest włączona, umożliwia połączenie w relacji „wystąpienie podstawowe-replika” dwóch osobnych wystąpień usługi Azure Cache for Redis w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Usługa zapewnia synchronizację połączonych wystąpień — podstawowego i repliki — pamięci podręcznej. W przypadku wystąpienia podstawowego pamięci podręcznej możliwy jest i odczyt, i zapis, ale w przypadku repliki — tylko odczyt. Oprócz opłat standardowych za wystąpienia pamięci podręcznej (podstawowe i replikę) naliczane będą też opłaty za transfer danych między regionami. Replikacja geograficzna jest dostępna tylko w usłudze Azure Cache for Redis w warstwie Premium.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usług Azure Cache for Redis i Managed Cache Service, w ramach pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA, Service Level Agreement) — usługa Azure Cache for Redis gwarantuje dostępność pamięci podręcznej w warstwie Standardowa/Premium przez co najmniej 99,9% czasu. Dowiedz się więcej o naszej umowie SLA. Umowa SLA obejmuje jedynie połączenia z punktami końcowymi pamięci podręcznej. Nie zapewnia ona ochrony przed utratą danych. Aby zwiększyć odporność na utratę danych w warstwie Premium, zalecamy używanie funkcji trwałości danych Redis.
  • Nie ma umowy SLA dla warstwy Podstawowa.

Często zadawane pytania

  • Tak. W warstwie Premium można skalować w poziomie do wielu jednostek usługi Azure Cache for Redis.

  • Zalecamy, aby przy tworzeniu nowego oprogramowania używać usługi Azure Cache for Redis ze względu na oferowaną przez nią elastyczność. Jest ona oparta na otwartym protokole Redis obsługiwanym przez wiele języków programowania (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby i co najmniej 29 innych). Dzięki temu może być ona używana w przypadku niemal dowolnego obciążenia, jakie można utworzyć na platformie Azure.

  • Usługi Managed Cache Service i Pamięć podręczna oparta na roli zostały wycofane 30 listopada 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Wycofanie usług Azure Managed Cache i Pamięć podręczna oparta na roli platformy Azure planowane jest na dzień 30 listopada 2016 r.).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cache for Redis

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji