Pamięć podręczna Redis — cennik

Usługa Azure Redis Cache umożliwia korzystanie z bezpiecznej pamięci podręcznej Redis typu open source. Jest to dedykowana oferta zarządzana przez firmę Microsoft, która dzięki zapewnieniu superszybkiego dostępu do danych umożliwia tworzenie szybko reagujących aplikacji o wysokim stopniu skalowalności. Można również korzystać z rozbudowanego zestawu funkcji i ekosystemu udostępnianego przez pamięć Redis oraz z niezawodnych funkcji hostingu i monitorowania udostępnianych przez firmę Microsoft.

Basic
Basic Cache which is ideal for development/testing.
Standard
Production ready Cache with master/ slave replication.
Premium
Enterprise ready tier which can be used as a cache and persist data. Designed for maximum scale and enterprise integration.
Cache Yes Yes Yes
Replication and Failover - Yes Yes
SLA - 99,9% 99,9%
Configure Redis (Keyspace notifications etc.) - Yes Yes
Redis Data Persistence - - Yes
Redis Cluster - - Yes
Scale Out to multiple Cache units - - Yes
Azure Virtual Network - - Yes
Memory Size 250 MB - 53 GB 250 MB - 53 GB 6 GB - 530 GB *
Network Performance Low - High Low - High Moderate - Highest
Maximum number of Client connections 256 - 20 000 256 - 20 000 7 500 - 40 000
*Więcej informacji udostępniamy na żądanie.

Basic

Podstawowa pamięć podręczna to pojedynczy węzeł pamięci podręcznej, który świetnie sprawdza się w przypadku projektowania i testowania oraz obciążeń niekrytycznych. Warstwa Podstawowa nie jest objęta umową SLA.

Cache Name Cache Size Basic Network Performance Number of Client Connections
250 MB $- Low 256
1 GB $- Low 1 000
2,5 GB $- Moderate 2 000
6 GB $- Moderate 5 000
13 GB $- Moderate 10 000
26 GB $- High 15 000
53 GB $- Highest 20 000

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Standard

Replikowana pamięć podręczna z konfiguracją dwóch węzłów Podstawowy/Dodatkowy. Zarządzamy automatyczną replikacją między dwoma węzłami i oferujemy umowę SLA dotyczącą wysokiej dostępności.

Cache Name Cache Size Standard Network Performance Number of Client Connections
250 MB $- Low 256
1 GB $- Low 1 000
2,5 GB $- Moderate 2 000
6 GB $- Moderate 5 000
13 GB $- Moderate 10 000
26 GB $- High 15 000
53 GB $- Highest 20 000

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Premium

Warstwa Premium obejmuje wszystkie funkcje warstwy Standardowa, a dodatkowo zapewnia lepszą wydajność niż pamięć podręczna w warstwie Podstawowa i Standardowa, obsługę większych obciążeń, odzyskiwanie po awarii oraz lepsze zabezpieczenia. Dodatkowe funkcje obejmują:

  • Trwałość Redis umożliwia utrwalanie danych przechowywanych w pamięci podręcznej Redis. Możliwe jest także tworzenie migawek i kopii zapasowych danych w celu ich załadowania w razie awarii.
  • Klaster Redis automatycznie dzieli dane między wieloma węzłami Redis, dzięki czemu można tworzyć obciążenia o większym rozmiarze pamięci (większe niż 53 GB) i uzyskać lepszą wydajność.
  • Wdrożenie usługi Azure Virtual Network (VNet) zapewnia lepsze zabezpieczenia i izolację pamięci podręcznej usługi Azure Redis Cache, a także podsieci, zasady kontroli dostępu i inne funkcje ograniczające dostęp.

Cache Name Cache Size Cena za fragment Network Performance Number of Client Connections
6 GB $- Moderate 7 500
13 GB $- Moderate 15 000
26 GB $- High 30 000
53 GB $- Highest 40 000

Dowiedz się więcej o wybieraniu oferty pamięci podręcznej odpowiedniej dla Ciebie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym usług Azure Redis Cache i Managed Cache Service, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): usługa Azure Redis Cache gwarantuje dostępność pamięci podręcznej w warstwie Standardowa/Premium przez 99,9% czasu. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA. Umowa SLA obejmuje jedynie połączenia z punktami końcowymi pamięci podręcznej. Nie zapewnia ona ochrony przed utratą danych. Aby zwiększyć odporność na utratę danych w warstwie Premium, zalecamy używanie funkcji trwałości danych Redis.
  • Brak umowy SLA dla warstwy Podstawowa.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś