Cennik usługi Azure NetApp Files

Zaawansowane hybrydowe udziały plików obsługiwane przez usługę NetApp

Usługa Azure NetApp Files to hybrydowa usługa plików, która oferuje zaawansowane środowisko dla przedsiębiorstw wraz z funkcjami, zabezpieczeniami i poziomem zgodności zapewnianymi przez usługę NetApp i platformę Azure.

Szczegóły cennika

Cena
Usługa Storage w warstwie Standardowa $-
Magazyn w warstwie Premium $-
Usługa Storage w warstwie Ultra $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej są dostępne już od $29 miesięcznie (uwaga: pomoc techniczna firmy Microsoft nie obejmuje pomocy technicznej dla obrazów systemu Linux w witrynie Azure Marketplace, jednak czasami wydawcy systemu Linux oferują pomoc techniczną w ramach powyższych planów). Znajdź plan
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak, usługa Azure NetApp Files jest ogólnie dostępna. Klienci mogą aprowizować tę usługę z poziomu witryny Azure Portal.
  • Opłaty za usługę Azure NetApp Files (ANF) są naliczane godzinowo w oparciu o aprowizowaną pojemność usługi ANF. Klienci mogą aprowizować co najmniej 4 TiB pojemności usługi ANF, a następnie aprowizować dodatkową pojemność w przyrostach co 1 TiB.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure NetApp Files

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji