Cennik usługi Azure NetApp Files

Magazyn plików przedsiębiorstwa, obsługiwany przez usługę NetApp

Opłaty za magazyn plików w chmurze usługi Azure NetApp Files (ANF) są naliczane godzinowo w oparciu o aprowizowaną pojemność usługi ANF. Klienci mogą aprowizować co najmniej 4 TiB pojemności usługi ANF, a następnie aprowizować dodatkową pojemność w przyrostach co 1 TiB. Ceny replikacji między regionami różnią się w zależności od wymaganej częstotliwości replikacji na jednostkę danych oraz regionu woluminu docelowego.

Szczegóły cennika

Usługa Azure NetApp Files to wysoce wydajny magazyn plików w chmurze zapewniający małe opóźnienia. Wybierz jedną z następujących warstw wydajności w zależności od swoich wymagań dotyczących wydajności.

Cena
Usługa Storage w warstwie Standardowa $-/GiB/miesiąc
Magazyn w warstwie Premium $-/GiB/miesiąc
Usługa Storage w warstwie Ultra $-/GiB/miesiąc

Replikacja między regionami usługi Azure NetApp Files to funkcja odzyskiwania po awarii umożliwiająca łatwą replikację woluminów magazynu pomiędzy regionami platformy Azure. Wybierz jedną z następujących warstw częstotliwości replikacji.

Aby wyświetlić cenę, wybierz region, w którym znajduje się wolumin docelowy replikacji między regionami. Przykłady cen replikacji między regionami.

Warstwa Opis Cena
Minuty replikacji między regionami Częstotliwość replikacji wynosi co 10 minut $-/GiB
Cogodzinna replikacja między regionami Częstotliwość replikacji wynosi co godzinę $-/GiB
Codzienna replikacja między regionami Częstotliwość replikacji wynosi raz dziennie $-/GiB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej są dostępne już od $29 miesięcznie (uwaga: pomoc techniczna firmy Microsoft nie obejmuje pomocy technicznej dla obrazów systemu Linux w witrynie Azure Marketplace, jednak czasami wydawcy systemu Linux oferują pomoc techniczną w ramach powyższych planów). Znajdź plan
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,99% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure NetApp Files

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.