Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Data Science Virtual Machines

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji.

Wstępnie skonfigurowane maszyny wirtualne w chmurze do analizy danych i opracowywania sztucznej inteligencji

Maszyny wirtualne do analizy danych to obrazy maszyny wirtualnej platformy Azure wstępnie zainstalowane, skonfigurowane i przetestowane za pomocą kilku popularnych narzędzi, które są często używane do analizy danych, uczenia maszynowego i szkolenia sztucznej inteligencji.

Diagram przedstawiający, w jaki sposób języki, eksploracja i wizualizacja danych, uczenie głębokie, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, platforma danych oraz narzędzia do pozyskiwania i programowania są częścią środowiska Data Science Virtual Machine

Pełny przepływ pracy analizy danych przy użyciu środowiska Data Science Virtual Machines

Grafika przepływu pracy środowiska Data Science Virtual Machine

Pulpit analityczny w chmurze

Jednolita instalacja w całym zespole, wspieranie udostępniania i współpracy, funkcje skalowania i zarządzania platformy Azure, minimalna konfiguracja, w pełni funkcjonalny pulpit do analizy danych oparty na chmurze.

Szkolenia i edukacja w zakresie analizy danych

Szybkie, bezproblemowe uruchamianie w relacji „jeden do wielu” na potrzeby scenariuszy zajęć i kursów online.

Elastyczna pojemność na żądanie

Możliwość przeprowadzania analiz we wszystkich konfiguracjach sprzętowych platformy Azure ze skalowaniem poziomym i pionowym. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie w czasie korzystania.

Uczenie głębokie za pomocą procesorów GPU

Dostępne i gotowe do użytku klastry procesorów GPU z wstępnie skonfigurowanymi narzędziami do uczenia głębokiego.

Przykłady i szablony na dobry początek

Próbki, szablony i przykładowe notesy skonstruowane lub przetestowane przez firmę Microsoft są umieszczane na maszynach wirtualnych w celu umożliwienia łatwego wprowadzenia różnorodnych narzędzi i funkcji, takich jak sieci neuronowe (PYTorch, Tensorflow itd.), uzdatnianie danych oraz rozwiązania R, Python, Julia i SQL Server.

Zintegrowane z usługą Azure Machine Learning

Użyj wstępnie zainstalowanego zestawu SDK usługi AzureML i interfejsu wiersza polecenia, aby przesyłać rozproszone zadania szkoleniowe do skalowalnych klastrów obliczeniowych usługi AzureML, śledzić eksperymenty, wdrażać modele i tworzyć powtarzalne przepływy pracy przy użyciu potoków usługi AzureML. Ponadto środowisko Data Science VM może służyć jako docelowy obiekt obliczeniowy dla przebiegów szkoleń i potoków usługi AzureML.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Wersje maszyny DSVM

Data Science Virtual Machine — Windows

Narzędzia do eksploracji, analizy, modelowania i programowania na potrzeby nauki o danych.

Plany oprogramowania rozpoczynają się od

Bezpłatnie

Data Science Virtual Machine — Ubuntu

Maszyna wirtualna ze strukturami i narzędziami do uczenia głębokiego na potrzeby uczenia maszynowego i analizy danych.

Plany oprogramowania rozpoczynają się od

Bezpłatnie

Powiązane produkty i usługi

Azure Machine Learning

Używanie usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego.

Tworzenie środowiska Data Science Virtual Machine w ciągu kilku sekund