Azure Stack HCI

Uruchamianie obciążeń produkcyjnych w znanej, hybrydowej infrastrukturze hiperkonwergentnej

Elastyczna infrastruktura HCI dostarczana jako usługa hybrydowa platformy Azure

Azure Stack HCI to nowy system operacyjny infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dostarczany jako usługa platformy Azure, która zapewnia najnowsze zabezpieczenia, wydajność i funkcje. Wdrażaj i uruchamiaj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w centrum danych lub na urządzeniach brzegowych przy użyciu istniejących narzędzi, procesów i umiejętności. Rozszerz swoje centrum danych do chmury, dzięki usługom Azure Backup, Azure Monitor i Azure Security Center.

Wbudowane możliwości pracy hybrydowej oraz aktualne oprogramowanie i pomoc techniczna

Światowej klasy stos infrastruktury hiperkonwergentnej do bezpiecznej, wydajnej wirtualizacji gości z systemami Windows i Linux

Oszczędność pieniędzy i zwiększenie wydajności — wykorzystaj swoje umiejętności z zakresu funkcji Hyper-V i systemu Windows Server do konsolidacji starzejących się serwerów i magazynu

Elastyczna oferta sprzętu pochodząca od wielu dostawców, w tym systemy zintegrowane i urządzenia ze zmianą przeznaczenia

Platforma Azure zaprojektowana jako hybrydowa

Rozszerz swoje centrum danych do chmury i zarządzaj z jednego miejsca hostem usługi Azure Stack HCI, maszynami wirtualnymi i zasobami platformy Azure w witrynie Azure Portal. Zmień swoje rozwiązanie w hybrydowe, bezproblemowo łącząc się z usługami platformy Azure, takimi jak Azure Backup, Azure Security Center i Azure Site Recovery. Kup subskrypcję rozwiązania Azure Stack HCI, aby otrzymywać regularne i spójne aktualizacje funkcji oraz zabezpieczeń, a także ujednolicone rozliczenia i korzystać z planu pomocy technicznej Premier lub Azure. Aby skrócić czas do czerpania realnych korzyści, wykorzystaj posiadane umiejętności z zakresu systemu Windows Server i funkcji Hyper-V.

Skala przedsiębiorstwa i doskonała cena

Zmodernizuj swoją infrastrukturę składającą się ze starzejących się serwerów i magazynu. Konsoliduj zwirtualizowane obciążenia i uzyskuj efektywność chmury w środowisku lokalnym. Korzystaj z zalet zdefiniowanego programowo środowiska obliczeniowego, magazynu i sieci dla szerokiej gamy różnych typów urządzeń i marek. Optymalizuj koszty stosownie do potrzeb dzięki elastycznym subskrypcjom rozliczanym na rdzeń. Uzyskaj aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows Server 2008/R2 bez dodatkowych kosztów. Osiągaj wyższą przepływność dla wymagających obciążeń serwera SQL Server.

Znajomy sposób zarządzania i wykonywania operacji

Uprość operacje, korzystając z łatwego w zarządzaniu rozwiązania, które integruje się z Twoim środowiskiem i popularnymi rozwiązaniami innych firm. Skorzystaj z wbudowanego interfejsu GUI wdrażania i posiadanych umiejętności dotyczących systemu Windows Server i funkcji Hyper-V, aby zbudować własną infrastrukturę hiperkonwergentną. Całkowicie zautomatyzuj zadania zarządzania obsługujące skrypty za pomocą popularnego, międzyplatformowego środowiska Windows PowerShell.

Elastyczność wdrażania

Wybierz najlepszy dla Twojego środowiska scenariusz wdrażania, na przykład działanie zbliżone do urządzenia, zweryfikowane rozwiązanie węzła od jednego z ponad 20 partnerów sprzętowych lub sprzęt o zmiennym przeznaczeniu. Wybieraj zoptymalizowane rozwiązania dostępne w szerokim portfolio serwerów x86 i dodatków sprzętowych. Zarządzaj swoim rozwiązaniem przy użyciu platformy Azure lub znanych narzędzi do zarządzania.

Rozwiązanie Azure Stack HCI otrzymało najważniejszą nagrodę w dziedzinie innowacji

Czasopismo CRN przyznało rozwiązaniu Azure Stack HCI nagrodę 2020 Tech Innovators Award w dziedzinie infrastruktury centrum danych.

Uruchamianie obciążeń od biura oddziału do urządzeń brzegowych

Zaspakajaj zmieniające się zapotrzebowania oddziałów, sklepów detalicznych i oddziałów terenowych na zasoby IT. Wdrażaj obciążenia brzegowe oparte na kontenerach oraz podstawowe aplikacje biznesowe na maszynach wirtualnych o wysokiej dostępności i korzystaj z usługi Azure Monitor, aby uzyskać globalny widok kondycji systemu.

Obsługa implementacji pulpitu wirtualnego w dużej skali

Korzystaj z usług pulpitu zdalnego, maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności oraz zintegrowanego skalowalnego magazynu, aby obsługiwać implementacje wirtualne na dużą skalę. Połącz pulpity wirtualne z rozwiązaniem do zarządzania aktualizacjami platformy Azure, aby sterować konfiguracją infrastruktury pulpitów wirtualnych przedsiębiorstwa w chmurze.

Uzyskiwanie korzyści wirtualizacji programu Microsoft SQL Server

Wdrażaj skalowalny serwer SQL o wysokiej wydajności działający w infrastrukturze hiperkonwergentnej i zarządzaj nim. Uruchamiaj swoje aplikacje, korzystając z elastyczności wirtualizacji połączonej z wysoką dostępnością oraz możliwością korzystania z usługi Azure Site Recovery w celu migrowania, przywracania i ochrony danych organizacji.

Stosowanie zaufanej wirtualizacji przedsiębiorstwa

Korzystaj z zabezpieczeń opartych na wirtualizacji i certyfikowanego sprzętu, aby lepiej chronić swoje obciążenia, dla których ważne są zabezpieczenia. Połączenie tej zaufanej infrastruktury z usługą Azure Security Center aktywuje analizę behawioralną i raportowanie w celu pilnowania szybko zmieniających się obciążeń i zagrożeń.

Ścisła integracja z platformą Kubernetes

Umożliw automatyczne wdrażanie aplikacji konteneryzowanych oraz zarządzanie nimi, uruchamiając klastry Kubernetes w infrastrukturze hiperkonwergentnej. Integruj z usługą Azure Arc na potrzeby ładu i zarządzania konfiguracją oraz z usługą Azure Monitor, aby uzyskiwać analizy wydajności i kondycji wszystkich elementów od infrastruktury po aplikację.

Usługa Azure Kubernetes Service w rozwiązaniu Azure Stack HCI

Wdrażaj aplikacje konteneryzowane i zarządzaj nimi za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w rozwiązaniu Azure Stack HCI. Korzystaj ze spójnego środowiska AKS, rozszerzaj działalność na platformę Azure dzięki możliwościom hybrydowym, uruchamiaj aplikacje bez obaw z wbudowanymi zabezpieczeniami i korzystaj ze znanych narzędzi do modernizacji aplikacji systemu Windows.

Zapoznaj się z nowymi, zweryfikowanymi rozwiązaniami Azure Stack HCI

Szybko i niezawodnie rozpocznij pracę ze zweryfikowanymi rozwiązaniami Azure Stack HCI, które oferują nowe zintegrowane systemy i zweryfikowane rozwiązania węzłów. Są one dostępne u partnerów dostarczających sprzęt, którzy oferują rozwiązania dla standardowego sprzętu x86 oraz pomoc i obsługę techniczną.

Zobacz katalog sprzętu Azure Stack HCI
Altos
AMD
ASBIS
ASUS
bluechip
Cisco
DataOn
Dell.com
Exone
Fujitsu
Gigabyte
H3C
Hitachi
Hewlett Packard
Inspur
Intel
Lenovo
NEC Solution Innovators
Nfina
NTT System
primeLine Solutions
QCT
Secure Guard
Stone
Supermicro
Tarox
Thomas Krenn
Western Digital
Zstor Open Storage

Elastyczne ceny na poziomie 10 USD za rdzeń miesięcznie

Kup subskrypcję platformy Azure i aktywuj tylko te rdzenie, które są potrzebne do wdrożenia infrastruktury hiperkonwergentnej.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Stack HCI

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Dowiedz się, jak nowa usługa Azure Stack HCI może pomóc w rozpoczęciu podróży do rozwiązań hybrydowych.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Stack HCI

  • Minimalna liczba to dwa węzły, co jest idealnym rozwiązaniem dla biura zdalnego lub biura oddziału. Maksymalna liczba węzłów na pojedynczy klaster wynosi 16.
  • Tak. Podczas migrowania obciążeń systemu Windows Server 2008 R2 do usługi Azure Stack HCI uzyskasz bezpłatne, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń.
  • Nie. W subskrypcji hosta nie zostały uwzględnione żadne uprawnienia do wirtualizacji. Klienci korzystający z maszyn wirtualnych z systemem Windows w tym rozwiązaniu hiperkonwergentnym muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Rozpoczynanie pracy z rozwiązaniem Azure Stack HCI

Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej