Azure Stack HCI

Usługa platformy Azure dla hybrydowej, dobrze znanej infrastruktury hiperkonwergentnej

Elastyczna infrastruktura HCI dostarczana jako usługa hybrydowa platformy Azure

Usługa Azure Stack HCI to nowy system operacyjny infrastruktury hiperkonwergentnej dostarczany jako usługa platformy Azure zapewniający najnowsze, aktualne zabezpieczenia, wydajność i aktualizacje funkcji. Wdrażaj i uruchamiaj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w centrum danych lub na brzegu sieci przy użyciu posiadanych narzędzi, procesów i umiejętności. Rozszerz swoje centrum danych do chmury, korzystając z takich możliwości jak Azure Backup, Azure Monitor i Azure Security Center.

Usługa Azure Kubernetes Service w rozwiązaniu Azure Stack HCI

Wdrażaj aplikacje konteneryzowane i zarządzaj nimi za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w rozwiązaniu Azure Stack HCI. Korzystaj ze spójnego środowiska AKS, rozszerzaj działalność na platformę Azure dzięki możliwościom hybrydowym, uruchamiaj aplikacje bez obaw z wbudowanymi zabezpieczeniami i korzystaj ze znanych narzędzi do modernizacji aplikacji systemu Windows.

Usługa platformy Azure z wbudowanymi możliwościami pracy hybrydowej oraz aktualnym oprogramowaniem i wsparciem

Światowej klasy stos infrastruktury hiperkonwergentnej do bezpiecznej, wydajnej wirtualizacji gości z systemami Windows i Linux

Oszczędza pieniądze i zwiększa wydajność — wykorzystaj swoje umiejętności z zakresu funkcji Hyper-V i systemu Windows Server do konsolidacji starzejących się serwerów i magazynu

Elastyczne opcje sprzętu oferowane przez preferowanego dostawcę — od zintegrowanych systemów do sprzętu o zmiennym przeznaczeniu

Wprowadzenie do usługi Azure Stack HCI

Obejrzyj to wideo, aby zapoznać się z omówieniem usługi Azure Stack HCI i dowiedzieć się, jak integracja z platformą Azure rozbudowuje lokalną technologię HCI o nowe możliwości.

Platforma Azure zaprojektowana jako hybrydowa

Rozszerz swoje centrum danych do chmury i zarządzaj z jednego miejsca hostem usługi Azure Stack HCI, maszynami wirtualnymi i zasobami platformy Azure w witrynie Azure Portal. Zmień swoje rozwiązanie w hybrydowe, bezproblemowo łącząc się z usługami platformy Azure, takimi jak Azure Backup, Azure Security Center i Azure Site Recovery. Korzystając z subskrypcji platformy Azure, będziesz otrzymywać regularne i spójne aktualizacje funkcji oraz zabezpieczeń, a także ujednolicone rozliczenia i plan pomocy technicznej platformy Azure. Aby skrócić czas do czerpania realnych korzyści, wykorzystaj posiadane umiejętności z zakresu systemu Windows Server i funkcji Hyper-V.

Skala przedsiębiorstwa i doskonała cena

Zmodernizuj swoją infrastrukturę składającą się ze starzejących się serwerów i magazynu. Konsoliduj zwirtualizowane obciążenia i uzyskuj efektywność chmury w środowisku lokalnym. Usługa Azure Stack HCI oferuje zdefiniowane programowo środowisko obliczeniowe, magazyn i sieć dla szerokiej gamy różnych typów urządzeń i marek. Optymalizuj koszty stosownie do potrzeb dzięki elastycznym subskrypcjom rozliczanym na rdzeń. Uzyskaj aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows Server 2008/R2 bez dodatkowych kosztów. Osiągaj wyższą przepływność dla wymagających obciążeń serwera SQL Server.

Wybieranie spośród elastycznych opcji sprzętowych

Wybierz scenariusz wdrażania, który jest najlepszy dla Twojego środowiska: działanie zbliżone do urządzenia, zweryfikowane rozwiązanie węzła od jednego z ponad 20 partnerów sprzętowych firmy Microsoft lub sprzęt o zmiennym przeznaczeniu. Wybierz rozwiązania zoptymalizowane pod kątem konkretnych technicznych przypadków użycia, które są dostępne w szerokim i kompleksowym portfolio serwerów z procesorami x86 i dodatków sprzętowych. Zarządzaj swoim rozwiązaniem na platformie Azure lub za pomocą preferowanych, znanych narzędzi do zarządzania.

Ocenianie usługi Azure Stack HCI (wersja zapoznawcza)

Wypróbuj usługę Azure Stack HCI w środowisku wirtualnym. Pobierz oprogramowanie i zapoznaj się z samouczkiem, aby rozpocząć ocenę.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Stack HCI

Rozpocznij podróż do rozwiązań hybrydowych

Dowiedz się, jak nowa usługa Azure Stack HCI może pomóc w rozpoczęciu podróży do rozwiązań hybrydowych.

Pobierz oficjalny dokument

Eksploruj zasoby techniczne

Zapoznaj się z informacjami technicznymi dotyczącymi nowej usługi Azure Stack HCI.

Przeczytaj dokumentację techniczną

Zobacz, co mówią integratorzy systemów

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Stack HCI

Wyświetl blog

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Azure Stack HCI oraz usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI

  • Usługa Azure Stack HCI jest teraz osobną jednostką SKU, a nie częścią systemu Windows Server. Wiąże się z tym nowy model biznesowy, w którym aktywacja produktu jest zarządzana za pośrednictwem subskrypcji platformy Azure z cenami za rdzeń, co zapewnia większą elastyczność. Nowe funkcje obejmują klastrowanie z rozciąganiem, widok floty HCI w witrynie Azure Portal, kreatora wdrażania i typ urządzenia.
  • Tak. Podczas migrowania obciążeń systemu Windows Server 2008/R2 do usługi Azure Stack HCI uzyskasz bezpłatne aktualizacje ESU.
  • Nie, Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy tylko systemu Windows Server na platformie Azure.
  • Wielu klientów już teraz modernizuje swoje aplikacje, korzystając z usługi AKS. Za pomocą usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI zapewniamy znane środowisko usługi AKS naszym klientom rozwiązania Azure Stack HCI. Wdrożenie platformy Kubernetes w środowisku lokalnym jest złożone. Usługa AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI znacznie upraszcza wdrażanie hosta i klastra Kubernetes w środowisku lokalnym. Teraz klienci mogą tworzyć aplikacje w usłudze AKS i wdrażać je bez zmian na brzegu sieci. Mogą bezproblemowo przenosić aplikacje między usługą AKS i usługą AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI. Mogą również uruchamiać usługi danych w środowisku lokalnym za pomocą usługi Azure Arc. Mogą też bardzo łatwo konteneryzować istniejące aplikacje systemu Windows i uruchamiać je na platformie Kubernetes.
  • Tak, usługa AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI jest zgodna z nadrzędną platformą Kubernetes. Najnowsze innowacje platformy Kubernetes będą regularnie udostępniane jako aktualizacje usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI.
  • Zapoznaj się z dokumentacją techniczną usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI.
  • Ceny nie zostały ogłoszone w publicznej wersji zapoznawczej.

Zobacz rozwiązania Azure Stack HCI obecne na rynku

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack HCI (wersja zapoznawcza).

Obejrzyj film