Przejdź do głównej zawartości

Azure Active Directory Domain Services — cennik

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Usługa Microsoft Entra Domain Services zapewnia skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności, takie jak dołączane do domeny, zintegrowane uwierzytelnianie LDAP, Kerberos i Windows oraz zasady grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalogi wdrożonych w usługach Azure Infrastructure Services. Zachowując zgodność z lokalną usługą Windows Server Active Directory, usługa Microsoft Entra Domain Services umożliwia administratorom łatwe migrowanie starszych aplikacji lokalnych do chmury i scentralizowanie zarządzania wszystkimi aplikacjami i wszystkimi tożsamościami w usłudze Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory).

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Opłaty za użycie usług Microsoft Entra Domain Services są naliczane za godzinę na podstawie jednostki SKU wybranej przez właściciela dzierżawy. Należy pamiętać, że standardowy moduł równoważenia obciążenia i adres IP zostaną wdrożone w celu uruchomienia usług Microsoft Entra Domain Services. Dowiedz się więcej o cenach modułu równoważenia obciążenia.

Niedostępne Standardowe Enterprise Premium
Podstawowa usługa AAD DS
Sugerowane obciążenie uwierzytelniania (szczytowe, na godzinę)1 Od 0 do 3,000 Od 3 000 do 10 000 Od 10 000 do 70 000
Sugerowana liczba obiektów2 Od 0 do 25,000 Od 25 000 do 100 000 Od 100 000 do 500 000
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej Co 5 dni Co 3 dni Codziennie3
Wystąpienia
Domena zarządzana4 $- $- $-
Funkcje
Repliki Niedostępne Dostępna Dostępna
Dodatkowe opcje synchronizacji5 Niedostępne Dostępna Dostępna

1 Transakcje są podane jako wytyczne dla wyboru jednostki SKU i nie są objęte umową SLA. Wydajność katalogu może się różnić w zależności od potrzeb aplikacji i liczby żądań uwierzytelniania.

2 Liczba obiektów jest podana jako wytyczna dla wyboru jednostki SKU i nie jest ona ograniczana w produkcie.

3 Codzienne kopie zapasowe będą przechowywane przez 7 dni, a co trzecia kopia zapasowa — przez 30 dni.

4 Każde wystąpienie składa się z 2 kontrolerów domeny w celu zapewnienia wysokiej dostępności, umieszczonych w 2 różnych strefach dostępności (jeśli są dostępne w regionie).

5 Obejmuje atrybuty niestandardowe i synchronizację tylko w chmurze.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Active Directory Domain Services

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Active Directory Domain Services.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Active Directory Domain Services.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Active Directory Domain Services.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze