Azure Stack

Twórz i uruchamiaj aplikacje hybrydowe w centrach danych, lokalizacjach brzegowych, biurach zdalnych i w chmurze

Rozszerz usługi i możliwości platformy Azure na wybrane środowisko — od centrum danych po lokalizacje brzegowe i zdalne biura — dzięki usłudze Azure Stack. Twórz, wdrażaj i uruchamiaj aplikacje hybrydowe oraz aplikacje do obliczeń brzegowych w sposób spójny w całym ekosystemie IT, elastycznie obsługując różnorodne obciążenia.

Poznaj scenariusze dotyczące usługi Azure Stack

Urządzenie zarządzane za pomocą chmury

Azure Stack Edge

Uruchamianie obciążeń obliczeniowych na brzegu sieci

Szybko uzyskuj analizy dzięki zarządzanym urządzeniom platformy Azure i korzystaj z zasobów obliczeniowych oraz przyspieszanego sprzętowo uczenia maszynowego w lokalizacjach brzegowych na potrzeby obciążeń Internetu rzeczy (IoT) i AI.

Zastosowania usługi Azure Stack Edge:

  • Uczenie maszynowe na brzegu sieci
  • Rozwiązania brzegowe i Internetu rzeczy
  • Transfer danych z brzegu sieci do chmury

Infrastruktura hiperkonwergentna

Azure Stack HCI WERSJA ZAPOZNAWCZA

Modernizowanie centrum danych

Odśwież hosta wirtualizacji przy użyciu rozwiązania hybrydowego i hiperkonwergentnego zintegrowanego z platformą Azure.

Zastosowania usługi Azure Stack HCI:

  • Skalowana wirtualizacja i magazyn
  • Modernizacja architektury lokalnej
  • Zdalne biura oddziału
  • Obciążenia wymagające wysokiej wydajności

Zintegrowany system natywny dla chmury

Azure Stack Hub

Lokalne używanie usług w chmurze

Uruchom własną, autonomiczną chmurę prywatną — połączoną lub nie — z aplikacjami natywnymi dla chmury i korzystaj ze spójnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym.

Zastosowania usługi Azure Stack Hub:

  • Scenariusze rozwiązań połączonych i niepołączonych
  • Niezależność danych
  • Modernizacja aplikacji

Użyj urządzeń usługi Azure Stack w nowej aplikacji rzeczywistości rozszerzonej w 3D

Zobacz, co sztuka możliwości oznacza dla Twojej firmy

Usługa Azure Stack to portfolio produktów rozszerzających usługi i możliwości platformy Azure na wybrane środowisko — od centrum danych do lokalizacji brzegowych i biur zdalnych. Twórz i wdrażaj hybrydowe oraz brzegowe aplikacje obliczeniowe i uruchamiaj je spójnie między granicami lokalizacji. Zobacz, jak usługa Azure Stack zapewnia elastyczność obsługi różnorodnych obciążeń.

Azure Stack — branże

Spełnianie wymagań prawnych

Usprawnij zapewnienie zgodności z wymaganiami firmowymi, rządowymi i branżowymi, uruchamiając aplikacje chmurowe w środowisku lokalnym — jednocześnie dbając o bezpieczeństwo danych, aplikacji i tożsamości.

Modernizacja aplikacji finansowych

Zwiększ wydajność swoich aplikacji o kluczowym znaczeniu za pomocą usług platformy Azure, kontenerów, aplikacji bezserwerowych i architektury mikrousług.

Analizy w czasie rzeczywistym

Ogranicz ryzyko, podejmuj bardziej świadome decyzje biznesowe i spersonalizuj środowisko klienta dzięki modelom uczenia maszynowego zapewniającym dane i analizy w czasie rzeczywistym.

Szybsza migracja do chmury

Uprość przejście do chmury i uruchamiaj aplikacje chmurowe w środowisku lokalnym.

Konserwacja predykcyjna pojazdów

Zmniejsz koszty konserwacji i nakłady pracy, przewidując problemy z pojazdami i szybko je naprawiając dzięki rozwiązaniom uczenia maszynowego i Internetu rzeczy w środowisku brzegowym.

Lepsze usługi dla obywateli

Zapewnij obywatelom praktyczne i wydajne usługi oparte na przewidywaniach dzięki zwiększeniu wydajności aplikacji lokalnej i bazy danych.

Spełnianie wymogów dotyczących zgodności

Stosuj szczegółowe wymagania dotyczące zgodności danych, wymogi prawne i zasady, korzystając ze wspólnego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji oraz zarządzania aplikacjami i danymi.

Aktualizowanie i rozszerzanie starszych aplikacji

Korzystaj z ulepszonych zabezpieczeń oraz większej skalowalności i elastyczności, rozszerzając starsze aplikacje do chmury — a jednocześnie popraw wydajność aplikacji lokalnych, które nie są jeszcze gotowe na przejście do chmury.

Rozwiązania chmurowe w hali produkcyjnej

Usprawnij działalność operacyjną i zwiększ wydajność, korzystając ze środowiska chmury hybrydowej, które umożliwia uruchamianie usług platformy Azure, a nie wymaga połączenia z Internetem.

Natychmiastowe analizy

Usprawnij kontrolę jakości i zapobiegaj uszkodzeniom produktów na linii produkcyjnej, używając kamer do monitorowania produktów pod kątem usterek w czasie rzeczywistym.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom

Działaj aktywnie, a nie reaktywnie, dzięki funkcjom konserwacji predykcyjnej. Zautomatyzuj wykrywanie potencjalnych awarii sprzętu, uruchamiając inteligentne aplikacje hybrydowe tam, gdzie znajdują się Twoje dane.

Większe bezpieczeństwo pracowników

Rozpoznawaj niebezpieczne sytuacje, zanim będą miały miejsce, wysyłając alerty operatorom sprzętu.

Tworzenie niepowtarzalnego środowiska klienta

Zwiększ zadowolenie klientów, korzystając z inteligentnych danych do usprawnienia swojej firmy. Uzyskaj bardziej szczegółową analizę ruchu, czasu przebywania i rozmieszczenia materiałów promocyjnych w sklepach fizycznych.

Maksymalizowanie dostępności towaru na półce

Ostrzegaj kierowników sklepów o szybko zmniejszających się stanach produktów, zanim zostaną one wyprzedane, dzięki monitorowaniu zapasów za pomocą kamer i innych urządzeń znajdujących się w sklepie.

Mniejsze straty

Zmniejsz poziom braków inwentaryzacyjnych i innych strat, korzystając z analiz i szczegółowych informacji dotyczących przypadków kradzieży, zamiany metek oraz oszustw dotyczących zwrotów i anulowanych paragonów.

Zakupy samoobsługowe

Udostępniaj kody SKU produktów, ceny i inne dane niezbędne do realizacji scenariuszy zakupów samoobsługowych.

Uruchamianie usług w chmurze offline

Dostarczaj usługi w chmurze o krytycznym znaczeniu w obszarach niemających połączenia z Internetem, takich jak wydobycie ropy naftowej i gazu czy infrastruktura elektroenergetyczna.

Przechowywanie, agregowanie, modelowanie i analizowanie danych

Przetwarzaj duże ilości danych lokalnie i otrzymuj natychmiastowe analizy — czy chodzi o modelowanie danych sejsmicznych, przewidywanie wydajności elektrowni wiatrowych czy zużycie energii elektrycznej z sieci.

Zapobiegaj kosztownym awariom urządzeń

Monitoruj sprzęt, wykrywaj anomalie i wysyłaj alerty dotyczące potencjalnych awarii na farmach wiatrowych, platformach wiertniczych, w rafineriach i w infrastrukturze elektroenergetycznej, korzystając z urządzeń IoT i usługi IoT Edge.

Szybsze identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w terenie

Analizuj strumienie danych wideo z niebezpiecznych i trudno dostępnych miejsc, takich jak platformy wiertnicze, zbiorniki ropy naftowej, rurociągi i linie wysokiego napięcia — ostrzegając operatorów i dostawców sprzętu o potencjalnych problemach.

Optymalizowanie starszych aplikacji i obciążeń

Bezproblemowo przenieś starsze aplikacje i obciążenia do środowiska chmury — przeprowadź transformację cyfrową swojej działalności w terenie.

Usprawnianie analizy danych i zarządzania rekordami

Agreguj, przetwarzaj i przechowuj dokumentację medyczną lokalnie. Korzystaj z inteligentnej analizy w czasie rzeczywistym przy użyciu sztucznej inteligencji w takich specjalnościach, jak patologia cyfrowa, obrazowanie medyczne, badania naukowe i genomika.

Modernizacja starszych systemów

Połącz urządzenia i aplikacje medyczne z sieciami informatycznymi podmiotów opieki zdrowotnej. Agreguj ważne dane na poszczególnych urządzeniach i pomóż chronić pacjentów przed awariami sprzętu dzięki zminimalizowaniu opóźnień danych.

Aktualizowanie infrastruktury IT i środowisk klinicznych

Zoptymalizuj czas oczekiwania na oddziałach ratunkowych, wykorzystanie sal operacyjnych i łóżek oraz przepływ pacjentów, eliminując wąskie gardła dzięki przeniesieniu starszej infrastruktury i środowisk informatycznych do chmury.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure Stack

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack, which is always up to date and leading edge."

Dr Peter Weckesser, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, Airbus Defence and Space
Airbus

"With Azure Stack and Azure, we have the flexibility to adapt to change, no matter where change comes from."

Dag Jørgensen, dyrektor ds. systemów informatycznych, KPMG Norway
KPMG

"Now, there's really no limit to the kind of information systems we can deliver to our citizens."

Jonathan Cassar, dyrektor ds. technologii, Maltańska Agencja ds. Technologii Informacyjnej (MITA)
Government of Malta

"We clearly needed a hybrid solution, but we wanted to use the same tool set, administration, and training for both platforms. Only Microsoft checked all the boxes. That's why we chose Azure Stack HCI solutions."

Christopher Rivers, dyrektor ds. technologii informacyjnej, Kanadyjskie Muzeum Praw Człowieka
Canadian Museum for Human Rights

"We empower decision makers with knowledge so they don't have to wrestle with technology and can just get on with saving lives, opening up roads, and addressing other urgent needs."

John Leipper, dyrektor ds. strategii produktu, Haivision
Haivision

"There was simply no other company that had the capability and the infrastructure to meet our comprehensive data, analytics, and security needs than Microsoft."

Scott Rechler, prezes i dyrektor generalny, RXR Realty
RXR

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Stack

Seminarium internetowe dotyczące portfolio usługi Azure Stack

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak portfolio usługi Azure Stack pomaga w tworzeniu, wdrażaniu i uruchamianiu aplikacji do obliczeń hybrydowych i brzegowych spójnie między granicami lokalizacji na potrzeby różnorodnych obciążeń.

Arkusz danych portfolio usługi Azure Stack

Pobierz arkusz danych, aby dowiedzieć się więcej o scenariuszach usługi Azure Stack i szczegółach rozwiązania.

Książka elektroniczna Chmura w dowolnym miejscu

Przeczytaj tę książkę elektroniczną, w której omówiono możliwości implementowania infrastruktury chmury hybrydowej w organizacji.

Grafika hybrydowej platformy Azure

Zobacz, jak platforma Azure zapewnia elastyczność w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i brzegowych.

Blog dotyczący usługi Azure Stack

Dołącz do społeczności i uzyskuj aktualności w społeczności technicznej od naszych zespołów inżynieryjnych.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack