Azure Stack

Rozszerz platformę Azure w środowisku lokalnym i twórz innowacyjne aplikacje hybrydowe

Tworzenie nowoczesnych aplikacji w środowiskach chmury hybrydowej

Usługa Azure Stack jest rozszerzeniem platformy Azure, które zapewnia elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w środowiskach lokalnych. Tylko usługa Azure Stack umożliwia dostarczanie usług z centrum danych organizacji, jednocześnie zapewniając równoważenie dzięki odpowiednim proporcjom elastyczności i kontroli — na potrzeby naprawdę spójnych wdrożeń chmur hybrydowych.

Przeczytaj oficjalny dokument, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat usługi Azure Stack

Pobierz arkusz danych usługi Azure Stack

Przyspiesz tworzenie aplikacji dzięki spójnemu środowisku

Maksymalizuj produktywność przez umożliwienie deweloperom tworzenia i wdrażania aplikacji w ten sam sposób niezależnie od tego, czy działają na platformie Azure, czy w usłudze Azure Stack.

  • Jeden zestaw narzędzi — korzystaj z tego samego modelu aplikacji i portalu samoobsługowego oraz tych samych interfejsów API, które są udostępniane przez usługę Azure Resource Manager.
  • DevOps — korzystaj z ciągłego wdrażania i integracji przy użyciu narzędzia Jenkins i usługi Visual Studio Team Services, a także automatyzacji przy użyciu programu Chef i rozszerzeń DSC programu Azure PowerShell.
  • Rozwiązania open source — korzystaj z szerokiej gamy technologii typu open source, w tym środowisk Java, Python, Node.js i PHP, kontenerów zintegrowanych z rozwiązaniem Docker, platformy Mesosphere DC/OS i rozwiązania Cloud Foundry.

Dowiedz się więcej o tworzeniu aplikacji na platformie Azure

Uruchamianie usług platformy Azure w środowisku lokalnym

Spełniaj swoje wymagania biznesowe i techniczne dzięki odpowiedniej do potrzeb kombinacji modeli wdrażania lokalnego i w chmurze. Rozwiązania infrastruktury jako usługi (IaaS) platformy Azure wykraczają daleko poza tradycyjną wirtualizację. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych umożliwiają szybkie wdrażanie z użyciem prawdziwego skalowania automatycznego na potrzeby nowoczesnych obciążeń. Spójne możliwości usług PaaS (platforma jako usługa) platformy Azure zapewniają aplikacjom w chmurze przenośność i mnogość opcji wdrożenia hybrydowego. Korzystaj z w pełni zarządzanego rozwiązania PaaS, usług obliczeniowych bez użycia serwera, rozproszonych architektur mikrousług i zarządzania kontenerami w środowisku lokalnym.

Przeczytaj oficjalny dokument dotyczący usługi Azure Resource Manager

Uprość dostarczanie aplikacji dzięki zintegrowanym systemom

Skup się na optymalizowaniu aplikacji przy użyciu zintegrowanych systemów zapewniających spójne środowisko platformy Azure. Szybko rozpocznij pracę dzięki zintegrowanym systemom usługi Azure Stack specjalnie przygotowanym przez firmy Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise i Lenovo. Ciesz się ciągłymi innowacjami platformy Azure dzięki regularnie dostarczanym aktualizacjom oprogramowania. Łatwo zintegruj usługę Azure Stack z innymi rozwiązaniami, takimi jak usługi monitorowania i zarządzania tożsamościami.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania infrastrukturą usługi Azure Stack i jej obsługi

Znajdź zintegrowane systemy i partnerów

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozszerz platformę Azure w środowisku lokalnym

Pobierz zestaw Azure Stack Development Kit