Pomiń nawigację

Co to jest usługa Azure Stack?

Rozszerzenie platformy Azure umożliwiające płynne działanie aplikacji hybrydowych w środowisku lokalnym

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu

Rozszerz możliwości i usługi platformy Azure na środowisko lokalne. Usługa Azure Stack umożliwia spójne tworzenie, wdrażanie i obsługiwanie aplikacji chmury hybrydowej w ramach platformy Azure i usługi Azure Stack. Jest ona sprzedawana jako zintegrowany system oprogramowania i zweryfikowanego sprzętu.

Rozwiązania na granicy sieci i niepołączone

Spełniaj wymagania związane z opóźnieniami i łącznością, przetwarzając dane lokalnie w usłudze Azure Stack, a następnie agregując informacje na platformie Azure do dalszej analizy, przy wykorzystaniu wspólnej logiki aplikacji w obu przypadkach. Ten scenariusz łączy najlepsze cechy obliczeń na granicy sieci i w chmurze, aby zapewnić wcześniej niedostępną wartość biznesową. Od fabryk przez floty statków po zdalne lokalizacje — klienci usługi Azure Stack wykorzystują moc w pełni spójnej technologii chmury hybrydowej, aby działać w oparciu o agregowane dane analityczne i sprawniej podejmować decyzje.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej

Aplikacje w chmurze, które spełniają zróżnicowane wymagania prawne

W globalnym kontekście wdrożeniowym czasami musisz hostować różne wystąpienia tej samej aplikacji na platformie Azure lub w usłudze Microsoft Azure Stack w zależności od potrzeb biznesowych i technicznych. Rozwijaj i wdrażaj aplikacje na platformie Azure, korzystając z pełnej elastyczności w zakresie wdrażania lokalnego przy użyciu usługi Azure Stack, aby spełnić konkretne wymagania prawne lub związane z zasadami — bez zmieniania kodu.

Lokalne zastosowanie modelu aplikacji w chmurze

Stosuj usługi internetowe platformy Azure, kontenery, obliczenia bez serwerów i architektury mikrousług, aby aktualizować i rozszerzać starsze aplikacje za pomocą usługi Azure Stack, jednocześnie korzystając ze spójnego procesu DevOps w przypadku wdrożeń w chmurze i lokalnych. Używaj platformy Azure i usługi Azure Stack, aby zapewnić sobie środowisko chmury hybrydowej, które będzie spełniać Twoje zmieniające się potrzeby, w ramach wszystkich głównych i kluczowych aplikacji związanych z procesami biznesowymi.

Partnerzy ds. systemów zintegrowanych

Rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania w chmurze hybrydowej