Microsoft Azure Stack

Możliwości platformy Azure w centrum danych

Pobierz teraz

Dostępna już teraz w wersji Technical Preview 2

Co to jest usługa Azure Stack?

Usługa Microsoft Azure Stack to nowy produkt platformy chmury hybrydowej, który umożliwia dostarczanie usług platformy Azure z Twojego centrum danych.

Przeczytaj oficjalny dokument zawierający podstawowe informacje techniczne dotyczące usługi Azure Stack

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Stack?

Usługa Azure Stack pozwala korzystać z możliwości usług w chmurze i jednocześnie zachować kontrolę nad centrum danych oraz korzystać z elastyczności chmury hybrydowej. Miejsce przechowywania danych i aplikacji zależy od Ciebie — może to być Twoje centrum danych lub dostawca usług hostingowych. Możesz łatwo uzyskiwać dostęp do zasobów chmury publicznej i skalować je w okresach o większym obciążeniu, korzystać z nich na potrzeby tworzenia i testowania oprogramowania lub kiedy potrzebujesz tych zasobów.

Przeczytaj blog, aby dowiedzieć się więcej na temat wizji usługi Azure Stack oraz nowości w wersji Technical Preview 2

Przeczytaj oficjalny dokument, aby uzyskać informacje o wartości biznesowej i przypadkach użycia usługi Azure Stack

Dostarcz usługi platformy Azure do swojego centrum danych

Przekształć lokalne zasoby centrum danych w usługi w chmurze, aby zapewnić maksymalną elastyczność. Używaj usług infrastruktury IaaS platformy Azure (w tym Virtual Machines, Blob Storage i Table Storage oraz platforma Docker dla kontenerów z systemem Linux) z takimi aplikacjami jak SQL Server lub SharePoint. Zapewnij deweloperom możliwość tworzenia pierwszych aplikacji w chmurze przy użyciu lokalnych wdrożeń usług PaaS platformy Azure, takich jak usługa App Service. Spraw, aby Twoja aplikacja była wydajna dzięki takiemu samemu samoobsługowemu środowisku pracy, jak oferowany przez platformę Azure.

Przeczytaj dokumentację dotyczącą usługi Azure Stack w wersji Technical Preview

Ujednolicony proces tworzenia aplikacji

Aplikacje można tworzyć i wdrażać w taki sam sposób niezależnie od tego, czy korzystają one z platformy Azure czy z usługi Azure Stack. Usługa Azure Resource Manager umożliwia tworzenie szablonów aplikacji z możliwością ponownego użycia dla aplikacji tradycyjnych i natywnych dla chmury. Kontrola dostępu oparta na rolach w usługach Azure Resource Manager i Azure Active Directory pozwala na szczegółową kontrolę dostępu do zasobów aplikacji. Możesz tworzyć zawartość przy użyciu tych samych interfejsów API platformy Azure. Możesz używać tego samego zestawu Azure SDK. Dzięki obsłudze usług federacyjnych Active Directory, możesz uwierzytelniać aplikacje w usłudze Azure Active Directory lub lokalnej usłudze Active Directory. Program Visual Studio może pełnić funkcję obszaru projektowania. Możesz też wdrażać zawartość za pomocą programu PowerShell. Tak jak w przypadku platformy Azure, dostępnych jest wiele technologii typu open source, w tym Linux, Java, Node.js i PHP.

Pobierz zestawy Azure SDK

Przeczytaj oficjalny dokument dotyczący usługi Azure Resource Manager

Korzystaj z jednego ekosystemu platformy Azure

Zaawansowany ekosystem platformy Azure pozwala szybko rozpocząć pracę z usługą Azure Stack. Wybierz aplikacje i składniki z portalu Azure Marketplace i opublikuj je w usłudze Azure Stack. Mogą to być szablony usługi Azure Resource Manager, obrazy systemu Windows Server lub systemu operacyjnego Linux, a nawet struktury aplikacji typu open source i platformy, takie jak LAMP. Usługa GitHub umożliwia przechowywanie i udostępnianie szablonów w galerii usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej na temat ekosystemu usługi Azure Stack

Przeglądaj szablony dla wersji Technical Preview

Skróć czas osiągnięcia pierwszych korzyści za pomocą infrastruktury inspirowanej chmurą

Skutecznie i sprawnie zarządzaj cyklem życia podstawowej infrastruktury usługi Azure Stack. Obserwuj zasoby obliczeniowe, magazyn i zasoby sieciowe w ramach wszystkich i pojedynczych dzierżaw — planuj pojemność i kontroluj użycie zasobów przez dzierżawy. Monitoruj stan usług i infrastruktury oraz otrzymuj powiadomienia za pośrednictwem rozbudowanego internetowego interfejsu. Zintegruj usługę Azure Stack z systemami monitorowania centrum danych dzięki wbudowanym interfejsom API.

Korzystaj z usług platformy Azure w centrum danych dzięki usłudze Azure Stack

Pobierz wersję Technical Preview