Microsoft Azure Stack

Wprowadzaj innowacje dzięki aplikacjom hybrydowym korzystającym z platformy Azure i usługi Azure Stack

Lokalne rozszerzanie platformy Azure przy użyciu usługi Azure Stack

Dzięki usłudze Azure Stack możesz zapewnić elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w środowisku lokalnym. To rozszerzenie platformy Azure umożliwia modernizowanie aplikacji w środowiskach chmury hybrydowej przy zachowaniu równowagi między elastycznością i kontrolą. Dodatkowo deweloperzy mogą tworzyć aplikacje przy użyciu spójnego zestawu usługi Azure oraz narzędzi i procesów DevOps, a następnie współpracować z działem eksploatacji, aby wdrażać je w lokalizacjach najlepiej spełniających wymagania biznesowe, techniczne i prawne. Wstępnie utworzone rozwiązania z portalu Azure Marketplace, w tym technologie i narzędzia typu open source, umożliwiają deweloperom przyspieszenie tworzenia nowych aplikacji w chmurze.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Stack oraz nowości w wersji Technical Preview 3

Przeczytaj oficjalny dokument, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat usługi Azure Stack

Przyjmowanie spójnego modelu tworzenia aplikacji

Maksymalizuj produktywność przez umożliwienie deweloperom tworzenia i wdrażania aplikacji w ten sam sposób niezależnie od tego, czy działają na platformie Azure, czy w usłudze Azure Stack. Podobnie jak platforma Azure, usługa Azure Stack obsługuje szeroki zakres narzędzi deweloperskich oraz struktur, języków i platform aplikacji typu open source, w tym Java, Python, Node.js i PHP. Deweloperzy mogą wykonywać następujące czynności:

  • Korzystanie z tego samego modelu aplikacji i portalu samoobsługowego oraz tych samych interfejsów API, które są udostępniane przez usługę Azure Resource Manager
  • Przyjmowanie wspólnych procesów i narzędzi DevOps w ramach platformy Azure i usługi Azure Stack
  • Wybieranie spośród wielu dystrybucji systemu Linux, kontenerów zintegrowanych z platformą Docker oraz implementacji rozwiązania Apache Mesos

Przeglądaj szablony dla wersji Technical Preview

Czytanie dokumentacji dotyczącej usługi Azure Stack w wersji Technical Preview

Uruchamianie usług platformy Azure w środowisku lokalnym

Korzystaj z hybrydowej chmury obliczeniowej na własnych zasadach oraz spełniaj swoje wymagania biznesowe i techniczne dzięki odpowiedniej do potrzeb kombinacji modeli wdrażania lokalnego i w chmurze. Spójne usługi IaaS platformy Azure wykraczają daleko poza tradycyjną wirtualizację. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych umożliwiają szybkie wdrażanie z użyciem prawdziwego skalowania automatycznego na potrzeby nowoczesnych obciążeń. Spójne usługi PaaS platformy Azure zapewniają aplikacjom w chmurze przenośność i mnogość opcji wdrożenia hybrydowego. Korzystaj z w pełni zarządzanych zasobów obliczeniowych bez użycia serwera i PaaS w środowisku lokalnym, a także wdrażaj usługi IaaS i PaaS platformy Azure i wykonuj na nich operacje za pomocą narzędzi używanych również na platformie Azure.

Dowiedz się więcej o usługach platformy Azure

Przeczytaj oficjalny dokument dotyczący usługi Azure Resource Manager

Jeszcze doskonalsze działanie dzięki specjalnie przygotowanym systemom

Skup się na optymalizowaniu aplikacji przy użyciu zintegrowanych systemów zapewniających spójne środowisko platformy Azure. Szybko rozpocznij pracę dzięki zintegrowanym systemom usługi Azure Stack specjalnie przygotowanym przez firmy Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Lenovo i Cisco. Te systemy są dostarczane jako gotowe do uruchomienia i oferują pomoc techniczną klasy korporacyjnej. Zapewnij lepszą jakość i niezawodność przez cały cykl życia dzięki aktualizacjom platformy Azure obejmującym zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Łatwo zintegruj usługę Azure Stack z innymi rozwiązaniami, takimi jak usługi monitorowania i zarządzania tożsamościami.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Tak jak w przypadku platformy Azure, w ramach usługi Azure Stack płacisz wyłącznie za użyte zasoby. Nie ma żadnych opłat wstępnych za usługi IaaS i PaaS platformy Azure, a dodatkowo w ich przypadku są używane te same subskrypcje, zobowiązania pieniężne i narzędzia do rozliczeń, co w przypadku platformy Azure. Struktura cen także jest podobna do struktury platformy Azure, ale uwzględnia fakt, że usługi są uruchamiane w Twojej lokalizacji.

Zapoznaj się z korzyściami ekonomii chmury dla Twojego centrum danych

Potęga platformy Azure w środowisku lokalnym

Uzyskaj usługę Azure Stack w wersji Technical Preview 3