Azure Maps — cennik

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Zwiększ możliwości rozwiązań z zakresu IoT, mobilności, śledzenia zasobów i logistyki dzięki danym geoprzestrzennym przy użyciu usługi Azure Maps — interfejsów API usług geoprzestrzennych, które umożliwiają łatwe wdrażanie funkcji map, wyszukiwania, wyznaczania tras, informacji o ruchu drogowym i stref czasowych w dowolnym projekcie.

Szczegóły cennika

Standardowa S0 Standardowa S1
Oferowane usługi
 • Usługa Render Service dla map
 • Search Service
 • Route Service
 • Traffic Service
 • Time Zone Service
 • Usługa geolokalizacjiWERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Usługa pogodowaWERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Usługa Render Service dla map
  • Obejmuje zdjęcia satelitarne
 • Search Service
  • Obejmuje wyszukiwanie partii
 • Route Service
  • Obejmuje partie tras
  • Obejmuje wyznaczanie tras na podstawie macierzy
  • Obejmuje zakres trasy (izochrony)
 • Traffic Service
 • Time Zone Service
 • Usługa geolokalizacjiWERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Operacje przestrzenne
  • W tym wirtualne grodzenie
 • Usługa danych Azure MapsWERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Usługi mobilnościWERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Usługa pogodowaWERSJA ZAPOZNAWCZA
Przypadek użycia Dla wdrożeń na małą skalę, klientów wymagających tylko głównych geoprzestrzennych interfejsów API lub klientów z małą liczbą równoczesnych użytkowników Dla klientów, którzy potrzebują obsługi dużego przedsiębiorstwa, krytycznych aplikacji, dużej liczby równoczesnych użytkowników i/lub wymagają zaawansowanych usług geoprzestrzennych
Dostępny bezpłatny limit
Zapytania na sekundę (QPS) 50 QPS Więcej niż 50 QPS
Cena po przekroczeniu bezpłatnego limitu (w przypadku kafelków map, ruchu drogowego i pogody) $- za 1000 transakcji $- za 1000 transakcji
Cena po przekroczeniu bezpłatnego limitu (w przypadku pozostałych usług map) $- za 1000 transakcji (w przypadku wszystkich interfejsów API poza geolokalizacjąWERSJA ZAPOZNAWCZA)
$- za 1000 transakcji (w przypadku geolokalizacjiWERSJA ZAPOZNAWCZA)
$- za 1000 transakcji

*Uwaga dotycząca transakcji

W przypadku żądań kafelków map, ruchu drogowego i pogody jedna transakcja jest tworzona przy użyciu przyrostów 15 kafelków. Żądania kafelków map przesyłane przez konta S1 obejmują żądania kafelków zdjęć lotniczych oraz kafelków hybrydowych zdjęć lotniczych.

W przypadku żądań usług Search Service, Route Service, Time Zone Service, GeolokalizacjaWERSJA ZAPOZNAWCZA, Operacje przestrzenne (z wyjątkiem wirtualnego grodzenia), MobilnośćWERSJA ZAPOZNAWCZA, PogodaWERSJA ZAPOZNAWCZA, a także Render Service dla kafelków niebędących mapami ani ruchem drogowym każde wywołanie interfejsu API jest uznawane za transakcję.

W przypadku usługi Route Matrix naliczana jest jedna transakcja dla każdej komórki w macierzy. Jeśli udostępnisz 5 źródeł i 10 miejsc docelowych, zostanie naliczonych 50 transakcji.

W przypadku wirtualnego grodzenia operacji przestrzennych jedna transakcja jest tworzona przy użyciu przyrostów co 5 wywołań interfejsu API wirtualnego grodzenia.

W przypadku wywołań wyszukiwania partii każde zapytanie w partii jest uznawane za transakcję. W przypadku wywołań partii tras każde zapytanie obliczenia trasy w partii jest uznawane za transakcję.

Często zadawane pytania

 • Na przykład załóżmy, że w pewnym miesięcznym okresie rozliczeniowym użycie jest na następującym poziomie:

  • 300 000 transakcji wektorowych kafelków map
  • 100 000 transakcji mapy rastrowej
  • 50 000 transakcji usługi Traffic Service
  • 20 000 transakcji usługi Search Service

  W tym okresie rozliczeniowym uzyskano następującą liczbę bezpłatnych transakcji: 275 000 (250 000 dla map i 25 000 dla innych usług). Oto łączna liczba transakcji do rozliczenia:

  (400 000 wszystkich transakcji map – bezpłatne transakcje map w liczbie 250 000) + (70 000 wszystkich transakcji innych usług – bezpłatne transakcje innych usług w liczbie 25 000) = 195 000 transakcji

  Oto łączny rachunek za ten miesięczny okres rozliczeniowy:

  $-/1000 transakcji * liczba transakcji (195,000) = $-

  Aby uzyskać dodatkowe symulacje, skorzystaj z naszego kalkulatora cen.

 • Dostępny limit bezpłatnych transakcji może nie dotyczyć subskrypcji skojarzonych z ofertami środków na korzystanie z platformy Azure, a włączenie limitu wydatków może spowodować zawieszenie konta. Dowiedz się więcej na temat limitu wydatków platformy Azure oraz sposobu jego usunięcia.

 • Wszystkie interfejsy API w warstwie S1 są oferowane w stałej cenie równej $- za 1000 transakcji.

 • Tak. Możesz w dowolnej chwili zmienić konfigurację konta usługi Azure Maps. Instrukcje dotyczące wprowadzania zmian w witrynie Azure Portal można znaleźć w naszej dokumentacji.

 • Tak, w ramach subskrypcji usługi Azure Maps można mieć wiele kont usługi Azure Maps. Każde konto można skonfigurować inaczej (S0 lub S1) w zależności od potrzeb związanych z użyciem.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Maps

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji