Azure Databricks — cennik

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na platformie Apache Spark ™ i zoptymalizowana pod kątem platformy Azure

Zaprojektowana we współpracy z firmą Microsoft i twórcami oprogramowania Apache Spark usługa Azure Databricks łączy najlepsze funkcje platform Databricks i Azure w celu ułatwienia klientom przyspieszania innowacji, dając dostęp do funkcji nauki o danych dzięki platformie analitycznej wysokiej wydajności zoptymalizowanej pod kątem platformy Azure. Usługa ta zapewnia gotową do użycia integrację z usługą Azure Active Directory, natywne łączniki danych, zintegrowane rozliczenia i zgodność (wkrótce). Konfiguracja za pomocą jednego kliknięcia, usprawnione przepływy pracy i interakcyjny obszar roboczy umożliwiają współpracę między analitykami danych, inżynierami danych i analitykami biznesowymi.

Obciążenia

Azure Databricks offers two distinct workloads on several VM Instances tailored for your data analytics workflow—the Data Engineering workload makes it easy for data engineers to build and execute jobs, and the Data Analytics workload makes it easy for data scientists to explore, visualize, manipulate, and share data and insights interactively.

Funkcje w warstwie Standardowa

Funkcja Inżynieria danych Analiza danych
Zautomatyzowane obciążenia umożliwiające uruchamianie szybkich i niezawodnych zadań za pośrednictwem interfejsu API lub interfejsu użytkownika Obciążenia interakcyjne służące do wspólnego analizowania danych z notesami
Apache Spark Dostępna Dostępna
Zadania usługi Databricks
 • Klastry do obsługi zadań produkcyjnych
 • Harmonogram do obsługi bibliotek i notesów
 • Generowanie alertów i monitorowanie z obsługą ponownych prób
 • Przepływy pracy dotyczące notesów
 • Przesyłanie strumieniowe danych produkcyjnych wraz z monitorowaniem
Dostępna Dostępna
Interaktywne klastry usługi Databricks
 • Trwałe klastry na potrzeby analizy
 • Skalowanie automatyczne
 • Udostępnianie i współpraca między wieloma użytkownikami w każdym klastrze
Niedostępne Dostępna
Obszar roboczy usługi Databricks
 • Notesy w językach SQL, Python, R i Scala
 • Wizualizacja za pomocą jednego kliknięcia
 • Interakcyjne pulpity nawigacyjne
 • Współpraca
 • Historia poprawek
 • Integracja z usługą GitHub
Niedostępne Dostępna

Funkcje dostępne w warstwie Premium

Funkcja Inżynieria danych Analiza danych
Zautomatyzowane obciążenia umożliwiające uruchamianie szybkich i niezawodnych zadań za pośrednictwem interfejsu API lub interfejsu użytkownika Obciążenia interakcyjne służące do wspólnego analizowania danych z notesami
Zawiera standardowe funkcje Zawiera standardowe funkcje
Kontrola dostępu oparta na rolach na potrzeby notesów, klastrów, zadań i tabel Dostępna Dostępna
Uwierzytelnianie punktu końcowego JDBC/ODBC Dostępna Dostępna
Dzienniki inspekcji (wkrótce) Dostępna Dostępna

Szczegóły cennika

Azure Databricks bills you for virtual machines (VMs) provisioned in clusters and Databricks Units (DBUs) based on the VM instance selected. A DBU is a unit of processing capability per hour. Azure Databricks is available in GA from March 22, 2018. The prices below reflect GA prices which will be effective starting May 1, 2018. Preview prices (50% discount over GA prices) for DBUs will be effective until April 30, 2018.

Obciążenie DBU prices—standard tier DBU prices—premium tier
Inżynieria danych $-/DBU-hour $-/DBU-hour
Analiza danych $-/DBU-hour $-/DBU-hour

Wystąpienia


General purpose

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-

Seria Dv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-

Seria Dsv3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-

Memory optimized

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-

Seria Ev3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Storage optimized

Seria L

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
L4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Compute optimized

Seria F

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-

Seria H

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-

General purpose

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-

Seria Dv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-

Seria Dsv3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-

Memory optimized

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-

Seria Ev3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Storage optimized

Seria L

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
L4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Compute optimized

Seria F

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-

Seria H

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-

General purpose

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-

Seria Dv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-

Seria Dsv3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-

Memory optimized

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-

Seria Ev3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Storage optimized

Seria L

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
L4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Compute optimized

Seria F

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-

Seria H

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-

General purpose

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-

Seria Dv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-

Seria Dsv3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-

Memory optimized

Seria DSv2

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-

Seria Ev3

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Storage optimized

Seria L

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
L4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-

Compute optimized

Seria F

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-

Seria H

Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Liczba jednostek DBU Cena maszyny wirtualnej z systemem Linux Cena jednostki DBU Pay As You Go Total Price 1 Year Reserved (% Savings) Total Price 3 Year Reserved (% Savings) Total Price
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Free billing and subscription management support.
 • Flexible support plans starting at $29/month. Find a plan.
 • Guaranteed 99.95% connectivity for multiple instances. Read the SLA.

Często zadawane pytania

 • Jednostka Databricks („DBU”) to jednostka oznaczająca możliwości przetwarzania na godzinę rozliczana za użycie na sekundę.

 • Obciążenie Inżynieria danych jest definiowane jako zadanie, które powoduje zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie działania klastra, na którym jest uruchomione. Na przykład obciążenie może zostać wyzwolone przez harmonogram zadań Databricks, który uruchamia nowy klaster Apache Spark wyłącznie na potrzeby zadania i automatycznie kończy działanie klastra po zakończeniu tego zadania.

  Obciążenie Analiza danych to dowolne obciążenie, które nie jest zautomatyzowane, czyli na przykład uruchomienie polecenia w ramach notesów Databricks. Te polecenia są uruchamiane w ramach klastrów Apache Spark, które mogą być utrzymywane, aż nie zostaną ręcznie zakończone. Wielu użytkowników może współużytkować klaster w celu zespołowego wykonywania analiz interakcyjnych.

 • W zależności od typu obciążeń, które działają w ramach klastra, opłata zostanie naliczona za obciążenie Inżynieria danych lub Analiza danych. Jeśli na przykład w ramach klastra działają obciążenia wyzwalane przez harmonogram zadań Databricks, opłata zostanie naliczona za obciążenie Inżynieria danych. Jeśli w ramach klastra działają funkcje interakcyjne, takie jak polecenia ad hoc, opłata zostanie naliczona za obciążenie Analiza danych.

  • Jeśli klaster w warstwie Premium działa przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA 2 z 10 wystąpieniami DS13v2, rachunek dla obciążenia Analiza danych będzie następujący:
   • Koszt maszyny wirtualnej dla 10 wystąpień DS13v2 — 100 godz. x 10 wystąpienia x $0.598/godzina = $598
   • Koszt jednostki dla obciążenia Analiza danych dla 10 wystąpień DS13v2 — 100 godz. x 10 wystąpienia x 2 DBU na węzeł x $0.55/DBU = $1100
   • Łączny koszt byłby zatem następujący: $598 (koszt maszyny wirtualnej) + $1100 (koszt jednostki DBU) = $1698.
  • Jeśli klaster w warstwie Premium działa przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA 2 z 10 wystąpieniami DS13v2, rachunek dla obciążenia Inżynieria danych będzie następujący:
   • Koszt maszyny wirtualnej dla 10 wystąpień DS13v2 — 100 godz. x 10 wystąpienia x $0.598/godzina = $598
   • Koszt jednostki dla obciążenia Inżynieria danych dla 10 wystąpień DS13v2 — 100 godz. x 10 wystąpienia x 2 DBU na węzeł x $0.35/DBU = $700
   • Łączny koszt byłby zatem następujący: $598 (koszt maszyny wirtualnej) + $700 (koszt jednostki DBU) = $1298.
 • Opłaty są naliczane na podstawie liczby minut działania klastra. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej minuty, a nie godziny.

 • Serverless pools are available on Azure Databricks for the Data Analytics workload only. Serverless pools are available on Standard and Premium tiers. A Serverless pool consists of worker nodes and one driver node. Customers can pick any available VM instance as worker nodes for their Serverless pool. In addition, customers will have to specify the minimum and maximum number of workers for each Serverless pool. All worker nodes in a pool must be the same VM instance. Depending on the load on the Serverless pool, Azure Databricks will automatically scale the number of instances in a pool within the specified minimum and maximum worker nodes. On a per minute basis, customers will be billed for each VM running in the pool and the corresponding DBU’s for those VM instances. In addition, the service will pick a VM instance for one driver node for the Serverless pool. Customers will be billed for the VM and the corresponding DBU charges for the driver node.

 • Let’s say you choose a Premium tier Serverless pool of DS13v2 instances (Azure Databricks charges 2 DBU’s per hour for this VM instance), and you set the minimum and maximum worker nodes to be 2 and 10 respectively. Let’s assume this Serverless pool runs for 3 hours. Let’s also assume that based on the load, Azure Databricks runs 2 worker nodes for the first hour, 8 worker nodes for the second hour and 3 worker nodes for the third hour, before you shut the Serverless pool down. In addition, Azure Databricks will pick a driver node that will be billed through the life time of the Serverless pool. Let’s say Databricks picks D13v2 for this example.

  Your bill for the Serverless pool looks as follows:

  Hour / Nodes Number of VM Nodes VM Charge (DS13v2) DBU Charge (Premium Data Analytics) Total
  Hour 1 – Worker Nodes 2 2 nodes x 1 hour x $-/hour = $- 2 nodes x 1 hour x 2 DBU’s per node x $-/hour = $- $-
  Hour 2 – Worker Nodes 8 8 nodes x 1 hour x $-/hour = $- 8 nodes x 1 hour x 2 DBU’s per node x $-/hour = $- $-
  Hour 3 – Worker Nodes 3 3 nodes x 1 hour x $-/hour = $- 3 nodes x 1 hour x 2 DBU’s per node x $-/hour = $- $-
  Hours 1, 2, 3-Driver Node 1 1 nodes x 3 hour x $-/hour = $- 1 nodes x 3 hour x 2 DBU’s per node x $-/hour = $- $-
  Total $-

  Your total bill for this Serverless pool is $-. If you ran this set up every day of the month, your monthly bill this Serverless pool will be ~$- (assuming a 30-day month).

 • Aktualnie usługa Azure Databricks w wersji zapoznawczej domyślnie oferuje warstwę Premium. Możliwe jest obniżenie warstwy do warstwy Standardowa, kontaktując się z pomocą techniczną za pośrednictwem witryny Azure Portal.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Databricks

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto