Cennik usługi Pliki Azure

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Start your Azure free account and get a $200 credit for 30 days. Plus now get 12 months of free access to Storage.

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”.

File Storage

Usługa Pliki Azure oferuje w pełni zarządzane udziały plików w chmurze, dostępne za pośrednictwem protokołu Server Message Block (SMB) będącego standardem branżowym. Udziały plików platformy Azure można instalować współbieżne według chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, macOS i Linux. Usługa Pliki Azure umożliwia udostępnianie plików między aplikacjami uruchomionymi na maszynach wirtualnych za pomocą dobrze znanych interfejsów API systemu Windows lub interfejsu API REST usługi Pliki. Ponadto usługa Azure File Sync pozwala na buforowanie i synchronizację udziałów plików platformy Azure na serwerach systemu Windows na potrzeby dostępu lokalnego.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Poniżej przedstawiono koszty przechowywania danych w udziałach plików platformy Azure. Podane ceny to miesięczne opłaty za GB przechowywanych danych. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

LRS GRS
$- za GB $- za GB

Ceny dostępu

Koszty transakcji są naliczane za operacje SMB i REST względem udziału plików platformy Azure. Są to koszty operacji takich jak wyliczanie zawartości katalogu czy odczyt pliku, które dotyczą danych przechowywanych w udziale plików platformy Azure. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

LRS GRS
Operacje umieszczania i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $-
Operacje dotyczące list (za 10 000) $- $-
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne (za 10 000) $- $-
Usługa Pliki Azure nie obsługuje obecnie magazynów ZRS i RA-GRS. Udziały plików na koncie magazynu RA-GRS są rozliczane według cen magazynów GRS.
Uwaga: Operacje na plikach powodujące transfer danych poza centrum danych Azure wiążą się z dodatkowymi opłatami za transfer danych wychodzących.

Ceny synchronizacji plików (*wersja zapoznawcza)

Przedstawiamy koszty synchronizacji plików między serwerami z systemem Windows a udziałami plików platformy Azure w chmurze. Dowiedz się więcej o usłudze Azure File Sync.

Całkowity koszt usług Azure File Sync (AFS) zależy od liczby serwerów połączonych z punktem końcowym w chmurze (udział plików platformy Azure). Jest to uzupełnienie podstawowego kosztu przechowywania plików (uwzględniającego koszty magazynu i dostępu) oraz kosztu transferu danych wychodzących.

Poniżej przedstawimy stałą opłatę miesięczną za serwer.

Cena wersji zapoznawczej za miesiąc (50% rabatu)
Serwer synchronizacji* $-

*One sync server free per storage sync service. Sync uses file operations to sync your data to the cloud and other servers, and you will be billed for any operations that are generated in the sync process. The number of File operations generated and the access costs scale with the number file changes on the server and the number of servers that need to be kept in sync.

See Azure File Sync region availability

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Opcje nadmiarowości danych

magazyn lokalnie nadmiarowy Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych.
magazyn strefowo nadmiarowy Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
magazyn geograficznie nadmiarowy Tak samo jak magazyn lokalnie nadmiarowy. Dodatkowo wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów.
magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu Tak samo jak magazyn geograficznie nadmiarowy. Dodatkowo dostęp do odczytu z drugiego centrum danych.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera temat Azure Storage replication (Replikacja uslugi Azure Storage). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie.

 • Konta usługi Storage są domyślnie konfigurowane jako geograficznie nadmiarowe. Możesz zmienić te ustawienia na magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu lub lokalnie nadmiarowy za pomocą klasycznego portalu platformy Microsoft Azure lub interfejsu API zarządzania usługami. Stan możesz również sprawdzić w portalu lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

 • Konta usługi Storage są obciążane opłatami za okres co najmniej 30 dni od czasu włączenia tej usługi. Jeśli na przykład magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie włączony 1 maja i wyłączony 5 maja, konto magazynu zostanie obciążone opłatą za magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu do 30 maja. Później będą naliczane opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowy.

  Jeśli magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie włączony 1 maja i wyłączony 14 czerwca, opłata za magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu zostanie naliczona do 14 czerwca. Od 15 czerwca będą naliczane opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowy.

Magazyn obiektów Blob

 • Konto usługi Blob Storage to konto magazynu przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta magazynu ogólnego zastosowania mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania nie uległy zmianie. Zobacz ceny.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „Gorąca”, „Chłodna” lub „Archiwalna”, opłata dotyczy kont usługi Blob Storage. Jeśli na przykład na rachunku znajduje się pozycja „Standardowe we/wy — chłodny blokowy obiekt blob (GB)”, używasz kont usługi Blob Storage i opłata jest naliczana za te konta. Natomiast „Standardowe we/wy — blokowy obiekt blob (GB)” to miernik skojarzony z użyciem blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania.

 • W ramach kont usługi Blob Storage możesz ustawić warstwę dostępu obiektu blob jako Gorąca, Chłodna lub Archiwalna. Opłaty za GB w magazynie zwiększają się kolejno w warstwach Archiwalna, Chłodna, Gorąca, a koszt dostępu do danych zwiększa się kolejno w warstwach Gorąca, Chłodna, Archiwalna. Warstw Archiwalna i Chłodna należy używać w przypadku rzadko używanych danych z niższymi wymaganiami umowy SLA w zakresie dostępności. Jeśli wzorzec dostępu do danych nie jest znany, zalecamy rozpoczęcie od warstwy Gorąca i używanie jej przez co najmniej jeden miesiąc, a następnie na podstawie rzeczywistego użycia będzie można sprawdzić, czy jest możliwe obniżenie kosztów przez zmianę warstwy na Chłodna lub Archiwalna.

 • Zmiana warstwy konta usługi Blob Storage z Chłodna na Gorąca będzie podlegać opłatom za pobieranie danych. Jeśli na przykład przechowujesz 100 GB danych w ramach konta usługi Blob Storage i zmienisz warstwę tego konta z Chłodna na Gorąca, zostanie naliczona opłata za pobieranie danych w wysokości 100 * $0.01 = $1.

 • Nie. Zmiana warstwy konta z Gorąca na Chłodna nie powoduje naliczenia opłaty za zapisywanie danych. Opłata za zapisywanie danych zostanie naliczona tylko w przypadku zapisania danych bezpośrednio na koncie usługi Blob Storage korzystającego z warstwy dostępu Chłodna.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

Disk Storage

 • Jeśli pusty dysk o pojemności 100 GB będzie wspierany przez konto usługi Premium Storage, zostanie naliczona opłata za dysk P0 (128 GB). Jeśli będzie używany dowolny inny typ konta magazynu, będzie naliczana opłata wyłącznie za miejsce w magazynie używane do przechowywania danych zapisywanych na dysk niezależnie od przydzielonego rozmiaru dysku.

 • Tak. Dostępność na poziomie 99,9% czasu do odczytu/zapisu dotyczy także kont usługi Premium Storage.

File Storage

 • Zostanie naliczona wyłącznie opłata za wykorzystany magazyn, nie ustawiony limit przydziału.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Storage

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account