Cennik usługi Pliki Azure

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Azure Files oferuje bezserwerowe udziały plików dostępne za pośrednictwem protokołów SMB, NFS i FileREST. Udziały plików platformy Azure mogą być instalowane współbieżnie przez klientów na maszynach wirtualnych platformy Azure lub z poziomu lokalnych stacji roboczych z systemami Windows, macOS i Linux. Ponadto usługa Azure File Sync pozwala na buforowanie i synchronizację udziałów plików platformy Azure na serwerach systemu Windows na potrzeby dostępu lokalnego.

Poznaj opcje magazynu

Warstwa Opis
Premium Udziały plików w warstwie Premium umożliwiają pracę z obciążeniami o wysokiej intensywności operacji we/wy z dużą przepływnością i małymi opóźnieniami. Udziały plików w warstwie Premium są oferowane w magazynach opartych na dyskach SSD o wysokiej wydajności.
Zoptymalizowana pod kątem transakcji Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji umożliwiają pracę z obciążeniami dużą liczbą transakcji, które nie wymagają poziomu opóźnień zapewnianego przez udziały plików w warstwie Premium ze spójnym opóźnieniem. Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji doskonale nadają się do aplikacji wymagających magazynu plików lub magazynu zaplecza.
Gorąca Udziały plików w warstwie Gorąca oferują magazyn zoptymalizowany na potrzeby scenariuszy z udostępnianiem plików ogólnego przeznaczenia, takich jak udziały zespołów i usługa Azure File Sync.
Chłodna Udziały plików w warstwie Chłodna oferują opłacalny magazyn zoptymalizowany na potrzeby scenariuszy z magazynem archiwum w trybie online. Usługa Azure File Sync może być również dobrym rozwiązaniem w przypadku obciążeń o niższym współczynniku zmian.

Udziały plików w warstwie Premium są dostępne za pośrednictwem konta magazynu typu FileStorage. Cennik udziałów plików w wersji Premium opiera się na aprowizowanej liczbie GiB i obejmuje wszystkie koszty transakcji. Możesz skonfigurować udziały premium zgodnie z wymaganiami w zakresie rozmiaru magazynu, liczby operacji we/wy na sekundę i przepływności. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz opis aprowizacji udziałów plików w warstwie Premium.

Udziały plików w wersji Standardowa są dostępne na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia. Konta magazynu ogólnego przeznaczenia w wersji 2 oferują najnowsze funkcje usługi Azure Files, w tym warstwę Gorąca i Chłodna. Są one zalecane dla wszystkich użytkowników. Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji są dostępne na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2. Cennik udziałów plików w wersji Standardowa jest oparty na użyciu, dlatego opłaty za magazyn podstawowy i koszty transakcji są rozliczane osobno.

Ceny magazynowania danych

Poniżej znajdziesz ceny przechowywania danych w udziale plików na platformie Azure, przedstawione jako miesięczne opłaty za GiB danych. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Premium Zoptymalizowana pod kątem transakcji Gorąca** Chłodna**
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
ND* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
ND $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
$- za aprowizowane GiB* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
$- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
ND* $- za używane GiB ND ND
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
ND $- za używane GiB ND ND
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte ND ND
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
$- za aprowizowane GiB* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
$- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
ND* $- za używane GiB ND ND
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
ND $- za używane GiB ND ND
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte ND ND
Dane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.
ND* ND ND ND
Migawki (GiB/mies.)
Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.
ND ND ND ND
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)
Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.
Zawarte Zawarte ND ND

* Aprowizowany rozmiar udziałów plików w warstwie Premium jest określany przez limit przydziału udziałów. Jeśli zmniejszysz aprowizowany rozmiar udziałów poniżej używanej liczby GiB, będzie naliczana opłata za GiB użyte w udziałach premium. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz opis aprowizacji udziałów plików w warstwie Premium.

** Warstwy Gorąca i Chłodna są obecnie dostępne w ograniczonym podzbiorze regionów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę dostępności regionalnej warstwy Gorąca i Chłodna.

Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików są zawsze naliczane na podstawie użytych, a nie aprowizowanych GiB. Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików w warstwie Standardowa są naliczane przy użyciu stawki za aktywne udziały. Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików w warstwie Premium są naliczane przy użyciu stawki za migawkę. Dowiedz się więcej na temat usuwania nietrwałego.

Ceny transakcji i transferu danych

Zarówno w przypadku operacji SMB, jak i REST koszty transakcji są naliczane względem udziału plików na platformie Azure. Dotyczy to takich operacji jak wyliczanie zawartości katalogu czy odczyt pliku. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Premium Zoptymalizowana pod kątem transakcji Gorąca Chłodna
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
ND $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
ND $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
ND $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
ND $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND $-
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
Zawarte $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
Zawarte $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
Zawarte $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
Zawarte $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND $-
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
Zawarte $- ND ND
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
Zawarte $- ND ND
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
Zawarte $- ND ND
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
Zawarte $- ND ND
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND ND
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND ND
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
Zawarte $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
Zawarte $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
Zawarte $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
Zawarte $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND $-
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
Zawarte $- ND ND
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
Zawarte $- ND ND
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
Zawarte $- ND ND
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
Zawarte ND ND ND
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND ND
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND ND
Transakcje zapisu (za 10 000)
Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.
Zawarte ND ND ND
Transakcje listy (za 10 000)
Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.
Zawarte ND ND ND
Transakcje odczytu (za 10 000)
Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.
Zawarte ND ND ND
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)
Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.
Zawarte ND ND ND
Pobieranie danych (za GiB)
Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.
ND ND ND ND
Wczesne usuwanie (za GiB)
Opłata za wczesne usunięcie jest opłatą specjalną, która dotyczy tylko usuwania danych z magazynu w warstwie Chłodna w ciągu 30 dni od początkowego utworzenia. Za usuwanie plików starszych niż 30 dni opłata nie jest naliczana.
ND ND ND ND

W przypadku cen oznaczonych jako ND opcja nadmiarowości jest niedostępna w wybranym regionie. Uwaga: Operacje na plikach powodujące transfer danych poza centrum danych Azure wiążą się z dodatkowymi opłatami za transfer danych wychodzących.

W przypadku cen oznaczonych jako ND opcja nadmiarowości jest niedostępna w wybranym regionie. Usługa Azure Files obecnie nie obsługuje dostępu do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego (RA-GRS) w żadnym regionie. Udziały plików na koncie magazynu RA-GRS są rozliczane według cen magazynów GRS. Uwaga: Operacje na plikach powodujące transfer danych poza centrum danych Azure wiążą się z dodatkowymi opłatami za transfer danych wychodzących

Cennik usługi File Sync

Przedstawiamy koszty synchronizacji plików między serwerami z systemem Windows a udziałami plików platformy Azure w chmurze. Dowiedz się więcej o usłudze Azure File Sync.

Całkowity koszt korzystania z usługi Azure File Sync zależy od liczby serwerów łączących się z punktem końcowym w chmurze (udział plików na platformie Azure) oraz od podstawowych kosztów usługi Azure Files (w tym kosztów przechowywania i dostępu) i wychodzącego transferu danych.

Poniżej przedstawimy stałą opłatę miesięczną za serwer.

Cena za miesiąc
Serwer synchronizacji* $-

*Jeden bezpłatny serwer synchronizacji na usługę synchronizacji magazynu. Usługa synchronizacji synchronizuje dane z chmurą i innymi serwerami, wykonując operacje na plikach. Za wszystkie operacje wygenerowane w procesie synchronizacji zostaną naliczone opłaty. Liczba wygenerowanych operacji na plikach i koszty dostępu skalują się z liczbą zmian plików na serwerze i liczbą serwerów, które muszą być synchronizowane.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.