Cennik usługi Pliki Azure

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Azure Files oferuje w pełni zarządzane udziały plików w chmurze, dostępne za pośrednictwem protokołu Server Message Block (SMB) będącego standardem branżowym. Udziały usługi Azure Files można instalować współbieżnie za pośrednictwem chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, macOS i Linux. Pliki można udostępniać między aplikacjami uruchomionymi na maszynach wirtualnych za pomocą dobrze znanych interfejsów API systemu Windows lub interfejsu API REST usługi Pliki. Ponadto usługa Azure File Sync pozwala na buforowanie i synchronizację udziałów plików platformy Azure na serwerach systemu Windows na potrzeby dostępu lokalnego.

Dowiedz się więcej

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje usługi File Storage dotyczące kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i w wersji 1. Dowiedz się więcej o poszczególnych typach kont z omówienia usługi Storage.

Ceny magazynowania danych

Poniżej znajdziesz ceny przechowywania danych w udziale plików na platformie Azure, przedstawione jako miesięczne opłaty za GiB danych. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Operacje i ceny transferu danych

Zarówno w przypadku operacji SMB, jak i REST koszty transakcji są naliczane względem udziału plików na platformie Azure. Dotyczy to takich operacji jak wyliczanie zawartości katalogu czy odczyt pliku. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Cennik usługi File Sync

Przedstawiamy koszty synchronizacji plików między serwerami z systemem Windows a udziałami plików platformy Azure w chmurze. Dowiedz się więcej o usłudze Azure File Sync.

Całkowity koszt korzystania z usługi Azure File Sync (AFS) zależy od liczby serwerów łączących się z punktem końcowym w chmurze (udział plików na platformie Azure) oraz od podstawowych kosztów magazynu plików (w tym kosztów przechowywania i dostępu) i wychodzącego transferu danych.

Poniżej przedstawimy stałą opłatę miesięczną za serwer.

Cena za miesiąc
Serwer synchronizacji* $-

*Jeden bezpłatny serwer synchronizacji na usługę synchronizacji magazynu. Usługa synchronizacji synchronizuje dane z chmurą i innymi serwerami, wykonując operacje na plikach. Za wszystkie operacje wygenerowane w procesie synchronizacji zostaną naliczone opłaty. Liczba wygenerowanych operacji na plikach i koszty dostępu skalują się z liczbą zmian plików na serwerze i liczbą serwerów, które muszą być synchronizowane.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • W przypadku magazynu w warstwie Standardowa opłata zostanie naliczona wyłącznie za wykorzystany magazyn, nie za ustawiony limit przydziału. W przypadku magazynu w warstwie Premium opłata zostanie naliczona za aprowizowany magazyn, który jest określany za pośrednictwem limitu przydziału ustawionego dla udziału plików w warstwie Premium.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji