Cennik usługi Magazyn Azure

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby transferów danych wychodzących oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Oto porównanie cen:

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS)
Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob. Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

File Storage

Usługa File Storage jest teraz ogólnie dostępna. Korzysta ona ze standardowego w branży protokołu SMB 3.0. Pliki można udostępniać między aplikacjami uruchomionymi na maszynach wirtualnych za pomocą dobrze znanych interfejsów API systemu Windows lub interfejsu API REST usługi Pliki.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynu

Poniżej przedstawiono koszty przechowywania danych w usłudze File Storage. Podane ceny to miesięczne opłaty za GB przechowywanych danych. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

LRS GRS
$0.08 za GB $0.1 za GB

Ceny dostępu

Poniżej przedstawiono koszty operacji HTTP wykonywanych względem danych plików. Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej opcji nadmiarowości.
LRS GRS
Operacje umieszczania i tworzenia kontenera (za 10 000) $0.015 $0.03
Operacje dotyczące list (za 10 000) $0.015 $0.015
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne (za 10 000) $0.0015 $0.0015

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

Blob Storage

Magazyn dysków

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś