Przejdź do głównej zawartości

Usługa Pliki systemu Azure — cennik

Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej

Korzystaj z w pełni zarządzanych udziałów plików w chmurze, dostępnych za pośrednictwem protokołów SMB i NFS będących standardem branżowym. Udziały plików platformy Azure można instalować współbieżnie za pomocą chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, Linux i macOS. Udziały plików platformy Azure mogą być buforowane również w systemach Windows Server za pomocą usługi Azure File Sync w celu zapewnienia szybkiego dostępu blisko miejsca, w którym dane są używane.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Warstwy użycia Opis
Premium Udziały plików w warstwie Premium umożliwiają pracę z obciążeniami o wysokiej intensywności operacji we/wy z dużą przepływnością i małymi opóźnieniami. Udziały plików w warstwie Premium są oferowane w magazynach opartych na dyskach SSD o wysokiej wydajności.
Zoptymalizowana pod kątem transakcji Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji umożliwiają pracę z obciążeniami dużą liczbą transakcji, które nie wymagają poziomu opóźnień zapewnianego przez udziały plików w warstwie Premium ze spójnym opóźnieniem. Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji doskonale nadają się do aplikacji wymagających magazynu plików lub magazynu zaplecza.
Gorąca Udziały plików w warstwie Gorąca oferują magazyn zoptymalizowany na potrzeby scenariuszy z udostępnianiem plików ogólnego przeznaczenia, takich jak udziały zespołów i usługa Azure File Sync.
Chłodna Udziały plików w warstwie Chłodna oferują opłacalny magazyn zoptymalizowany na potrzeby scenariuszy z magazynem archiwum w trybie online. Usługa Azure File Sync może być również dobrym rozwiązaniem w przypadku obciążeń o niższym współczynniku zmian.

Udziały plików w warstwie Premium korzystają z modelu rozliczeń za aprowizację, w którym płacisz za magazyn, jaki ma mieć udział plików, niezależnie od tego, ile z niego używasz. Udziały plików w warstwie Standardowa (zoptymalizowane pod kątem transakcji, gorące i chłodne) korzystają z modelu rozliczeń z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, w którym opłaty są ponoszone za użycie magazynu, w tym przechowywane dane i transakcje. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania rozliczeń w usłudze Azure Files, zobacz Omówienie rozliczania za usługę Azure Files.

Udziały plików w wersji Standardowa są dostępne na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia. Konta magazynu ogólnego przeznaczenia w wersji 2 oferują najnowsze funkcje usługi Azure Files, w tym warstwę Gorąca i Chłodna. Są one zalecane dla wszystkich użytkowników. Udziały plików zoptymalizowane pod kątem transakcji są dostępne na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia zarówno w wersji 1, jak i w wersji 2. Cennik udziałów plików w wersji Standardowa jest oparty na użyciu, dlatego opłaty za magazyn podstawowy i koszty transakcji są rozliczane osobno.

Magazyn danych

W poniższej tabeli przedstawiono cenę jednostkową GiB magazynu. Udziały plików w warstwie Premium są rozliczane na podstawie aprowizowanego rozmiaru, niezależnie od zużytej pojemności. Opłaty za pliki w warstwie Standardowa są naliczane na podstawie użycia. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Magazyn danych Premium Zoptymalizowana pod kątem transakcji Gorąca Chłodna
Dane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.

ND* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)

Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.

ND $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.

Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.

$- za aprowizowane GiB* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)

Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.

$- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.

Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.

$- za aprowizowane GiB* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)

Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.

$- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.

Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.

ND* $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Migawki (GiB/mies.)

Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.

ND $- za używane GiB $- za używane GiB $- za używane GiB
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.

Zawarte Zawarte $- $-
Dane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt magazynu GiB dla strumienia danych pliku.

ND* ND ND ND
Migawki (GiB/mies.)

Cennik migawek obejmuje koszt dodatkowego magazynu migawek różnicowych.

ND ND ND ND
Metadane w spoczynku (GiB/mies.)

Koszt metadanych systemu plików skojarzonych z plikami i katalogami, takimi jak listy kontroli dostępu (ACL) lub inne właściwości.

Zawarte Zawarte ND ND

* Aprowizowany rozmiar udziału plików w warstwie Premium jest określany w polu limitu przydziału za pośrednictwem interfejsu API. Jeśli zmniejszysz aprowizowany rozmiar udziałów poniżej używanej liczby GiB, będzie naliczana opłata za GiB użyte w udziałach premium. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz opis aprowizacji udziałów plików w warstwie Premium.

Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików są zawsze naliczane na podstawie użytych, a nie aprowizowanych GiB. Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików w warstwie Standardowa są naliczane przy użyciu stawki za aktywne udziały. Opłaty za nietrwale usunięte udziały plików w warstwie Premium są naliczane przy użyciu stawki za migawkę. Dowiedz się więcej na temat usuwania nietrwałego.

Obsługa systemu plików NFS dla Azure Files jest dostępna tylko dla warstwy Premium.

Rezerwacje

Rezerwacje pomagają obniżyć koszty magazynu danych dzięki zobowiązaniu do korzystania z usługi Azure Files przez rok lub trzy lata. Rezerwacje można kupować w przyrostach co 10 TiB i 100 TiB w przypadku rocznego lub 3-letniego czasu trwania zobowiązania. Wszystkie ceny są podane dla rozliczeń miesięcznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis rezerwacji.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Rezerwacje Premium Gorąca Chłodna Premium Gorąca Chłodna
10 TiB/month ND $- $- ND $- $-
100 TiB/month ND $- $- ND $- $-
10 TiB/month $- $- $- $- $- $-
100 TiB/month $- $- $- $- $- $-
10 TiB/month $- $- $- $- $- $-
100 TiB/month $- $- $- $- $- $-
10 TiB/month ND $- $- ND $- $-
100 TiB/month ND $- $- ND $- $-

Transakcje i transfer danych

Zarówno w przypadku operacji SMB, jak i REST koszty transakcji są naliczane względem udziału plików na platformie Azure. Dotyczy to takich operacji jak wyliczanie zawartości katalogu czy odczyt pliku. Ceny te różnią się zależnie od wybranej opcji nadmiarowości.

Transakcje i transfer danych Premium Zoptymalizowana pod kątem transakcji Gorąca Chłodna
Transakcje zapisu (za 10 000)

Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.

ND $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)

Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.

ND $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)

Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.

ND $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)

Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.

ND $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)

Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.

ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)

Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.

Zawarte $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)

Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.

Zawarte $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)

Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.

Zawarte $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)

Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.

Zawarte $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)

Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.

ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)

Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.

Zawarte $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)

Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.

Zawarte $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)

Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.

Zawarte $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)

Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.

Zawarte $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)

Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.

ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)

Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.

Zawarte $- $- $-
Transakcje listy (za 10 000)

Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.

Zawarte $- $- $-
Transakcje odczytu (za 10 000)

Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.

Zawarte $- $- $-
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)

Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.

Zawarte $- $- $-
Pobieranie danych (za GiB)

Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.

ND ND ND $-
Transakcje zapisu (za 10 000)

Transakcje zapisu to wszystkie operacje modyfikujące dane w strumieniu danych pliku. Ta kategoria obejmuje również operacje obsługi plików.

Zawarte ND ND ND
Transakcje listy (za 10 000)

Lista transakcji to wszystkie operacje wyliczające części udziału plików, takie jak wyświetlanie listy plików i katalogów w udziale.

Zawarte ND ND ND
Transakcje odczytu (za 10 000)

Transakcje odczytu to wszystkie operacje odczytujące dane ze strumienia danych pliku.

Zawarte ND ND ND
Wszystkie pozostałe operacje (za 10 000)

Wszystkie pozostałe operacje skojarzone z usługą Azure Files (udział, migawka, katalog itp.), z wyjątkiem operacji usuwania, które są bezpłatne.

Zawarte ND ND ND
Pobieranie danych (za GiB)

Pobieranie danych jest objęte specjalną opłatą, która dotyczy tylko pobierania danych z magazynu w warstwie Chłodna.

ND ND ND ND
Transfer danych GRS (za GiB)

Opłata za transfer danych magazynu geograficznie nadmiarowego pokrywa przepustowość wykorzystywaną do replikowania tych danych do pomocniczego regionu platformy Azure.

ND $- $- $-

W przypadku cen oznaczonych jako ND opcja nadmiarowości jest niedostępna w wybranym regionie. Uwaga: Operacje na plikach powodujące transfer danych poza centrum danych Azure wiążą się z dodatkowymi opłatami za transfer danych wychodzących.

W przypadku cen oznaczonych jako ND opcja nadmiarowości jest niedostępna w wybranym regionie. Usługa Azure Files obecnie nie obsługuje dostępu do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego (RA-GRS) w żadnym regionie. Udziały plików na koncie magazynu RA-GRS są rozliczane według cen magazynów GRS. Uwaga: Operacje na plikach powodujące transfer danych poza centrum danych Azure wiążą się z dodatkowymi opłatami za transfer danych wychodzących

Synchronizacja plików

Przedstawiamy koszty synchronizacji plików między serwerami z systemem Windows a udziałami plików platformy Azure w chmurze. Dowiedz się więcej o usłudze Azure File Sync.

Całkowity koszt korzystania z usługi Azure File Sync zależy od liczby serwerów łączących się z punktem końcowym w chmurze (udział plików na platformie Azure) oraz od podstawowych kosztów usługi Azure Files (w tym kosztów przechowywania i dostępu) i wychodzącego transferu danych.

Poniżej przedstawimy stałą opłatę miesięczną za serwer.

Synchronizacja plików Cena za miesiąc
Serwer synchronizacji* $-
*Jeden bezpłatny serwer synchronizacji na usługę synchronizacji magazynu. Usługa synchronizacji synchronizuje dane z chmurą i innymi serwerami, wykonując operacje na plikach. Za wszystkie operacje wygenerowane w procesie synchronizacji zostaną naliczone opłaty. Liczba wygenerowanych operacji na plikach i koszty dostępu skalują się z liczbą zmian plików na serwerze i liczbą serwerów, które muszą być synchronizowane.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Usługa Pliki systemu Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa Pliki systemu Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Usługa Pliki systemu Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa Pliki systemu Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze