Cennik usługi Pliki Azure

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania Storage na 12 miesięcy.

Azure File offers fully managed file shares in the cloud, accessible via the industry standard Server Message Block (SMB) protocol. Azure File shares can be mounted concurrently by cloud or on-premises deployments of Windows, macOS, and Linux. Enable file sharing between applications running in your virtual machines using familiar Windows APIs or File REST API. Additionally, Azure File Sync allows caching and synchronization of Azure File shares on Windows Servers for local access.

Learn more

Explore storage options

Explore File storage options for General Purpose v2 and General Purpose v1. Learn about each on Storage Overview.

Data storage prices

Below are prices for storing data in Azure File shares, shown as monthly charges per GB of data stored. These prices vary based on the redundancy option you select.

LRS GRS
$- za GB $- za GB

Operations and data transfer prices

For both SMB and REST operations, transaction costs are incurred against your Azure File share, covering operations such as enumerating a directory or reading a file. These prices vary based on the redundancy option you select.

LRS GRS
Operacje umieszczania i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $-
Operacje dotyczące list (za 10 000) $- $-
Wszystkie inne operacje z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne (za 10 000) $- $-
Replikacja geograficzna — transfer danych (za GB) ND
Azure File does not support zone-redundant storage (ZRS) or read-access geo-redundant storage (RA-GRS) at this time. File shares in the RA-GRS storage account are charged at GRS prices. Note: File operations that result in data transfer outside of an Azure datacenter will incur additional outbound data transfer charges.

Ceny synchronizacji plików (*wersja zapoznawcza)

Przedstawiamy koszty synchronizacji plików między serwerami z systemem Windows a udziałami plików platformy Azure w chmurze. Dowiedz się więcej o usłudze Azure File Sync.

Całkowity koszt usług Azure File Sync (AFS) zależy od liczby serwerów połączonych z punktem końcowym w chmurze (udział plików platformy Azure). Jest to uzupełnienie podstawowego kosztu przechowywania plików (uwzględniającego koszty magazynu i dostępu) oraz kosztu transferu danych wychodzących.

Poniżej przedstawimy stałą opłatę miesięczną za serwer.

Cena wersji zapoznawczej za miesiąc (50% rabatu)
Serwer synchronizacji* $-

*One sync server free per storage sync service. Sync uses file operations to sync your data to the cloud and other servers, and you will be billed for any operations that are generated in the sync process. The number of file operations generated and the access costs scale with the number of file changes on the server and the number of servers that need to be kept in sync.

FAQ

  • You’ll only be billed for storage used, not for the quota set.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto