Pomiń nawigację

Service Fabric — cennik

Usługa Azure Service Fabric upraszcza opracowywanie aplikacji opartych na architekturze mikrousług, umożliwiając deweloperom skoncentrowanie się na tworzeniu funkcji, które dostarczają wartości klientom, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą.

Service Fabric na platformie Azure

Usługa Service Fabric jest dostępna z każdą wirtualną maszyną z systemem Windows Server lub Linux standardowego rozmiaru. Usługa Service Fabric jest także dostępna w wersji zapoznawczej w ramach obrazów systemu Ubuntu działających na platformie Azure. Opłaty są naliczane tylko za wybrane wystąpienia obliczeniowe oraz magazyn i zasoby sieciowe użyte do utworzenia klastra usługi Service Fabric. Nie ma opłat za samą usługę Service Fabric. Szczegóły dotyczące cen wymaganych zasobów znajdują się na następujących stronach:

Aby lepiej oszacować koszt utworzenia klastrów usługi Service Fabric, których potrzebujesz, użyj kalkulatora cen platformy Azure.

Service Fabric dla systemu Windows Server

Usługa Service Fabric jest także dostępna jako bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów sieci szkieletowej usług lokalnie lub w innych chmurach. Dowiedz się więcej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
  • Service Fabric to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność klastra usługi Service Fabric jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych i użytych zasobów magazynu. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych i umowę SLA Magazynu.
  • Aby zadać pytania dotyczące usługi Service Fabric, użyj naszych forów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Service Fabric

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji