Service Fabric — cennik

Azure Service Fabric simplifies developing applications that use a microservice architecture, freeing developers to focus on building features that deliver customer value instead of managing infrastructure.

Sieć szkieletowa usług na platformie Azure

Service Fabric is available with any standard size Windows Server or Linux virtual machine. Service Fabric is also available under preview with Ubuntu images running on Azure. You are only charged for the compute instances you choose and the storage and networking resources to create a Service Fabric cluster. There is no charge for the Service Fabric service itself. For details on the price of the required resources please visit the following pages:

To better estimate the cost of creating the Service Fabric clusters you need, use the Azure pricing calculator.

Sieć szkieletowa usług dla systemu Windows Server

Sieć szkieletowa usług jest także dostępna jako bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów Sieci szkieletowej usług lokalnie lub w innych chmurach. Dowiedz się więcej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Free billing and subscription management support
  • Flexible support plans starting at $29/month. Find a plan
  • Service Fabric is a free service; therefore, it does not have a financially backed SLA itself. The availability of your Service Fabric cluster is based on the SLA of the underlying virtual machines and storage resources used. Please see the Virtual Machines SLA and Storage SLA for more details.
  • For questions on Service Fabric use our forums.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Service Fabric

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto