Service Fabric — cennik

Usługa Azure Service Fabric upraszcza opracowywanie aplikacji opartych na architekturze mikrousług, umożliwiając deweloperom skoncentrowanie się na tworzeniu funkcji, które dostarczają wartości klientom, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą.

Service Fabric na platformie Azure

Usługa Azure Service Fabric zapewnia różne opcje wdrażania. Możesz tworzyć i wdrażać aplikacje w klastrze usługi Service Fabric lub w usłudze Service Fabric mesh — w pełni zarządzanej platformie mikrousług.

Klaster usługi Service Fabric

Klaster usługi Service Fabric jest połączonym z siecią zestawem maszyn wirtualnych, w którym wdraża się mikrousługi i nimi zarządza. Klastry usługi Service Fabric można wdrażać przy użyciu dowolnych maszyn wirtualnych systemu Windows Server lub Linux o standardowym rozmiarze. Opłaty są naliczane tylko za wystąpienia obliczeniowe, magazyn, zasoby sieciowe i adresy IP wybrane podczas tworzenia klastra usługi Service Fabric. W tej opcji wdrażania nie ma opłat za samą usługę Service Fabric.

Usługa Service Fabric mesh (wersja zapoznawcza)

Usługa Azure Service Fabric mesh udostępnia w pełni zarządzaną platformę mikrousług. Dzięki niej firmy mogą łatwo tworzyć skalowalne aplikacje o krytycznym znaczeniu, używając mikrousług z dowolnie wybranym kodem lub strukturą. Ceny usługi Mesh są zgodne z cenami usługi Azure Container Instances (ACI) z rabatem w wysokości 50% stosowanym w okresie obowiązywania wersji zapoznawczej usługi. Więcej informacji na temat cen usługi ACI można znaleźć w temacie https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/container-instances/.

Szczegóły cennika

Zasoby obliczeniowe kontenera

Czas trwania obliczeń w zasobach obliczeniowych kontenera jest obliczany od momentu, w którym kontener zaczyna pobierać obraz kontenera, do momentu zakończenia jego działania. Cena zależy od liczby procesorów vCPU i liczby gigabajtów pamięci przydzielonych do każdego wystąpienia. Obowiązuje minimalna opłata za jedną minutę dla każdego wdrożonego wystąpienia, a następnie opłaty są naliczane za każdy GB i każdą sekundę procesora vCPU. Dla każdego kontenera można przydzielić minimalnie 0,5 procesora vCPU i 1 GB pamięci. Dla każdego wdrażanego wystąpienia można przydzielić maksymalnie 4 procesory vCPU i 8 GB pamięci. Alokację pamięci można zwiększać w przyrostach 1 GB i 0,25 procesora vCPU. Obowiązuje dodatkowa opłata za oprogramowanie, wynosząca $- na procesor vCPU dla wystąpień systemu Windows.

Niezawodne woluminy

JEDNOSTKA CENA
Rozmiar dysku 32 GiB
Cena jednostkowa na miesiąc $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 240
Przepływność na dysk 50 MB/sekundę

Ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą

Niezawodne woluminy usługi Service Fabric oferują wysoce wydajny magazyn trwały oparty na dyskach SSD, zaprojektowany do obsługi obciążeń z dużą liczbą operacji we/wy korzystających z replikowanego magazynu lokalnego o dużej przepływności i małych opóźnieniach. Łączny koszt niezawodnych woluminów usługi Service Fabric zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących.

Niezawodne kolekcje

JEDNOSTKA CENA
Kolejka i słownik niezawodności usługi Service Fabric $-/GB/miesiąc
Aprowizowane operacje wy/wy na sekundę (na 100 operacji we/wy na sekundę, minimalnie 400 operacji) $-/godz.

Ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą

Niezawodny model programowania usługi Service Fabric udostępnia w niej lokalny magazyn o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach. Łączny koszt zależy od aprowizowanej przepływności (liczba operacji we/wy na sekundę) i danych (GB) przechowywanych w kolejce lub słowniku niezawodności. Pierwsze 5 GB danych przechowywanych w słowniku lub kolejce i wdrażanych w jednej strefie dostępności jest bezpłatne. Każdy słownik i każda kolejka są replikowane automatycznie trzy razy w celu zapewnienia niezawodności. Klienci mogą też wybrać replikację kolejki lub słownika niezawodności między 1 lub 3 strefami dostępności w danym regionie. Wartość domyślna to 1 strefa dostępności w regionie. Globalnie rozproszone, niezawodne słowniki i kolejki są rozliczane na podstawie używanego miejsca w magazynie i aprowizowanej przepływności dla każdego rozproszonego słownika lub kolejki, przy czym te wartości są mnożone przez liczbę replikowanych regionów. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

Autonomiczna usługa Service Fabric

Usługa Service Fabric jest także dostępna jako bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów sieci szkieletowej usług lokalnie lub w innych chmurach. Dowiedz się więcej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
  • Klaster usługi Service Fabric to bezpłatna usługa, dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność klastra usługi Service Fabric jest oparta na umowie SLA bazowych maszyn wirtualnych i użytych zasobów magazynu. Aby poznać szczegóły, przejrzyj umowę SLA Maszyn wirtualnych i umowę SLA Magazynu.
  • Usługa Service Fabric mesh nie oferuje umowy SLA w okresie zapoznawczym.
  • Aby zadać pytania dotyczące usługi Service Fabric, użyj naszych forów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Service Fabric

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.