Przejdź do głównej zawartości

Service Fabric — cennik

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Usługa Azure Service Fabric upraszcza opracowywanie aplikacji opartych na architekturze mikrousług, umożliwiając deweloperom skoncentrowanie się na tworzeniu funkcji, które dostarczają wartości klientom, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą. Elastyczne opcje wdrażania. Możesz tworzyć i wdrażać aplikacje w klastrze usługi Service Fabric lub w usłudze Service Fabric Mesh — w pełni zarządzanej platformie mikrousług.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Klaster usługi Service Fabric

Klaster usługi Service Fabric jest połączonym z siecią zestawem maszyn wirtualnych, w którym wdraża się mikrousługi i nimi zarządza. Klastry usługi Service Fabric można wdrażać przy użyciu dowolnych maszyn wirtualnych systemu Windows Server lub Linux o standardowym rozmiarze. Opłaty są naliczane tylko za wystąpienia obliczeniowe, magazyn, zasoby sieciowe i adresy IP wybrane podczas tworzenia klastra usługi Service Fabric. W tej opcji wdrażania nie ma opłat za samą usługę Service Fabric.

Usługa Service Fabric mesh (wersja zapoznawcza)

Usługa Azure Service Fabric mesh udostępnia w pełni zarządzaną platformę mikrousług. Dzięki niej firmy mogą łatwo tworzyć skalowalne aplikacje o krytycznym znaczeniu, używając mikrousług z dowolnie wybranym kodem lub strukturą. Ceny usługi Mesh są zgodne z cenami usługi Azure Container Instances (ACI) z rabatem w wysokości 50% stosowanym w okresie obowiązywania wersji zapoznawczej usługi. Więcej informacji na temat cen usługi ACI można znaleźć w temacie https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/container-instances/.

Zasoby obliczeniowe kontenera

Czas trwania obliczeń w zasobach obliczeniowych kontenera jest obliczany od momentu, w którym kontener zaczyna pobierać obraz kontenera, do momentu zakończenia jego działania. Cena zależy od liczby procesorów vCPU i liczby gigabajtów pamięci przydzielonych do każdego wystąpienia. Obowiązuje minimalna opłata za jedną minutę dla każdego wdrożonego wystąpienia, a następnie opłaty są naliczane za każdy GB i każdą sekundę procesora vCPU. Dla każdego kontenera można przydzielić minimalnie 0,5 procesora vCPU i 1 GB pamięci. Dla każdego wdrażanego wystąpienia można przydzielić maksymalnie 4 procesory vCPU i 8 GB pamięci. Alokację pamięci można zwiększać w przyrostach 1 GB i 0,25 procesora vCPU. Obowiązuje dodatkowa opłata za oprogramowanie, wynosząca $- na procesor vCPU dla wystąpień systemu Windows.

Niezawodne woluminy

JEDNOSTKA CENA
Rozmiar dysku 32 GiB
Cena jednostkowa na miesiąc $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 240
Przepływność na dysk 50 MB/sekundę
Ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą

Niezawodne woluminy usługi Service Fabric oferują wysoce wydajny magazyn trwały oparty na dyskach SSD, zaprojektowany do obsługi obciążeń z dużą liczbą operacji we/wy korzystających z replikowanego magazynu lokalnego o dużej przepływności i małych opóźnieniach. Łączny koszt niezawodnych woluminów usługi Service Fabric zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących.

Niezawodne kolekcje

JEDNOSTKA CENA
Kolejka i słownik niezawodności usługi Service Fabric $-/GB/miesiąc
Aprowizowane operacje wy/wy na sekundę (na 100 operacji we/wy na sekundę, minimalnie 400 operacji) $-/godz.
Ceny zawierają rabat w wysokości 50% za wersję zapoznawczą

Niezawodny model programowania usługi Service Fabric udostępnia w niej lokalny magazyn o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach. Łączny koszt zależy od aprowizowanej przepływności (liczba operacji we/wy na sekundę) i danych (GB) przechowywanych w kolejce lub słowniku niezawodności. Pierwsze 5 GB danych przechowywanych w słowniku lub kolejce i wdrażanych w jednej strefie dostępności jest bezpłatne. Każdy słownik i każda kolejka są replikowane automatycznie trzy razy w celu zapewnienia niezawodności. Klienci mogą też wybrać replikację kolejki lub słownika niezawodności między 1 lub 3 strefami dostępności w danym regionie. Wartość domyślna to 1 strefa dostępności w regionie. Globalnie rozproszone, niezawodne słowniki i kolejki są rozliczane na podstawie używanego miejsca w magazynie i aprowizowanej przepływności dla każdego rozproszonego słownika lub kolejki, przy czym te wartości są mnożone przez liczbę replikowanych regionów. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

Autonomiczna usługa Service Fabric

Usługa Service Fabric jest także dostępna jako bezpłatny program dla systemu Windows Server, umożliwiając tworzenie klastrów sieci szkieletowej usług lokalnie lub w innych chmurach. Dowiedz się więcej.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Service Fabric

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Service Fabric.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Service Fabric.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Service Fabric.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze