Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

Dlaczego interaktywna zawartość 3D o wysokiej jakości jest ważna?

W scenariuszach, w których liczy się każdy szczegół — takich jak zarządzanie zakładem przemysłowym, przeglądy projektów zasobów, na przykład silników do ciężarówek, wstępne planowanie operacji chirurgicznych itd. — wizualizacja 3D ożywia te szczegóły. Pomaga projektantom, inżynierom, lekarzom i uczniom lepiej zrozumieć złożone informacje i dokonać właściwego wyboru.

Obecnie w celu uruchomienia wysokiej jakości modeli 3D na urządzeniach przenośnych i zestawach nagłownych do obsługi rzeczywistości mieszanej często trzeba zmniejszyć jakość modeli 3D i uprościć je do takiego stopnia, aby dały się uruchomić na sprzęcie docelowym. Jednak takie uproszczenie może spowodować utratę ważnych szczegółów, które są niezbędne w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i projektowych.

Wyświetlaj na urządzeniach przenośnych interaktywne modele 3D o wysokiej jakości z każdym szczegółem i bez pogorszenia jakości, używając usługi Azure Remote Rendering w wersji zapoznawczej.

Szybsze podejmowanie decyzji dzięki rzeczywistości mieszanej

Podejmuj decyzje szybciej dzięki usłudze zaprojektowanej tak, aby w każdym miejscu przynosiła korzyści z rzeczywistości mieszanej. Używając wizualizacji 3D, zmień żmudną i czasochłonną pracę w naturalne i bardziej intuicyjne doświadczenie współpracy. Planuj przestrzenie, wykrywaj błędy i skuteczniej przedstawiaj skomplikowane pomysły za pomocą hologramów.

Doświadczenie 3D bez kompromisów

Wyświetlaj niewiarygodnie szczegółowe modele 3D na urządzeniach, których używasz do pracy i współpracy, bez żadnego pogorszenia lub poświęcenia jakości obrazu. Usługa Remote Rendering w wersji zapoznawczej umożliwia renderowanie zawartości o wysokiej liczbie wielokątów na urządzeniach HoloLens 2, telefonach komórkowych i tabletach oraz innych urządzeniach przenośnych.

Łatwa integracja z aplikacjami

Korzystaj z wysokiej jakości zawartości 3D w aplikacjach rzeczywistości mieszanej, używając wtyczek upraszczających programowanie.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Remote Rendering w wersji zapoznawczej

 • Usługa Azure Remote Rendering, teraz w prywatnej wersji zapoznawczej, to nowa usługa rzeczywistości mieszanej, która umożliwia renderowanie interaktywnej zawartości 3D o wysokiej jakości w chmurze i strumieniowe przesyłanie jej w czasie rzeczywistym do urządzeń.

 • Prywatna wersja zapoznawcza jest obecnie oferowana w ramach umowy NDA i tylko na zaproszenie, dlatego dostęp otrzymają jedynie wybrani klienci. Aby uzyskać więcej szczegółów i zgłosić chęć skorzystania z prywatnej wersji zapoznawczej, zarejestruj się w programie dla deweloperów poświęconym rzeczywistości mieszanej.

 • Korzystając z usługi Azure Remote Rendering, możesz wchodzić w interakcje z modelami architektonicznymi, inżynieryjnymi i projektowymi w rzeczywistości mieszanej bez żadnego pogorszenia czy poświęcenia jakości obrazu.

  Korzystanie z zawartości 3D bez kompromisów umożliwia:

  • Szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji
  • Efektywniejsze projektowanie
  • Informowanie i inspirowanie kluczowych uczestników projektów
 • Każdy, kto chce pracować z wysokiej jakości zawartością 3D, doceni renderowanie zdalne.

  Wizualizacja 3D jest coraz ważniejsza w scenariuszach, w których liczy się każdy szczegół, takich jak zarządzanie zakładem przemysłowym, przeglądy projektów złożonych zasobów (na przykład silników do ciężarówek), wstępne planowanie operacji chirurgicznych itd.

 • Tradycyjne podejście do wyświetlania zawartości 3D na urządzeniach przenośnych wiąże się z pogorszeniem jakości modeli i usunięciem wielokątów. Umożliwia to uproszczenie modelu do poziomu, przy którym można uruchomić go na sprzęcie z wolniejszym procesorem GPU. W rezultacie może nastąpić utrata ważnych szczegółów, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i projektowych. Usługa Azure Remote Rendering renderuje zawartość w chmurze i w czasie rzeczywistym przesyła ją strumieniowo do urządzeń, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych modeli 3D o wysokiej jakości, w których szczegóły pozostają nienaruszone, a jakość nie ulega pogorszeniu.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Remote Rendering

Skontaktuj się z nami