Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Virtual Network Manager

Centralnie zarządzaj sieciami wirtualnymi na platformie Azure z poziomu pojedynczego okienka.

Centralne zarządzanie sieciami wirtualnymi na platformie Azure na dużą skalę

Usługa centralnego zarządzania zasobami sieci wirtualnych, Azure Virtual Network Manager w wersji zapoznawczej, znacząco obniża koszty operacyjne. Umożliwia łatwe zarządzanie infrastrukturą sieci wirtualnej podczas skalowania obciążeń opartych na chmurze. Scentralizowane rozwiązanie służy do tworzenia złożonych topologii sieci i reguł zabezpieczeń sieci oraz do zarządzania nimi w sposób globalny w różnych subskrypcjach.

Globalne zarządzanie zasobami sieci wirtualnych w różnych regionach i subskrypcjach.

Zautomatyzowane zarządzanie złożonymi topologiami sieci wirtualnych, takimi jak grupy w układzie gwiaździstym i siatki.

Wymuszanie na dużą skalę reguł zabezpieczeń na poziomie organizacji.

Proste wdrażanie konfiguracji do testowania w określonych regionach.

Zarządzanie zasobami sieci wirtualnych w różnych subskrypcjach

Stosuj konfiguracje zabezpieczeń i łączności dla wszystkich swoich sieci wirtualnych w różnych regionach i subskrypcjach. Zarządzaj konfiguracjami w całym środowisku za pomocą jednego okienka.

Automatyczne stosowanie topologii w sieciach wirtualnych

Twórz złożone topologie sieci wirtualnych, takie jak grupy w układzie gwiaździstym i siatki — wszystko to jedynie kilkoma kliknięciami. Usługa Azure Virtual Network Manager automatycznie reaguje na wprowadzone zmiany i utrzymuje topologię sieci wirtualnej.

Tworzenie na dużą skalę reguł administracyjnych zabezpieczeń sieci i zarządzanie nimi

Określaj reguły administracyjne w celu wymuszania zasad zabezpieczeń na poziomie organizacji, które będą miały priorytet w przypadku wystąpienia konfliktów.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Dokumentacja dotycząca usługi Azure Virtual Network Manager

Rozpocznij

Często zadawane pytania na temat usługi Azure Virtual Network Manager w wersji zapoznawczej

  • Usługa Azure Virtual Network Manager jest dostępna w następujących regionach świadczenia platformy Azure: Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Północne stany USA.

  • Przeczytaj informacje na temat umowy SLA dotyczącej tej usługi platformy Azure.

  • Aby rozpocząć pracę, przejdź do portalu usługi Azure Virtual Network Manager. Dostępne są również polecenia programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia.

  • Aby przekazać opinię, skontaktuj się z nami lub ze swoim zespołem obsługi klienta.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie