Pomiń nawigację

Azure Load Balancer

Przejrzyj usługi równoważenia obciążenia platformy Azure i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich obciążeń przy użyciu łatwego w użyciu narzędzia do wyboru usług

Zwiększanie dostępności i skalowalności aplikacji przez dystrybuowanie ruchu sieciowego

Równoważ obciążenie internetowym i prywatnym ruchem sieciowym przy zachowaniu wysokiej wydajności i niskich opóźnień. Błyskawicznie zwiększaj skalę aplikacji i zapewniaj wysoką dostępność. Usługa Load Balancer działa dla wielu maszyn wirtualnych, zestawów skalowania maszyn wirtualnych i adresów IP.

Wybierz jednostkę SKU najlepiej spełniającą Twoje potrzeby

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Wyposażony do równoważenia obciążenia ruchu w warstwie sieciowej, gdy wymagana jest wysoka wydajność i bardzo małe opóźnienie.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa kieruje ruchem w obrębie regionów i między regionami oraz do stref dostępności w celu uzyskania wysokiej odporności.

Moduł równoważenia obciążenia bramy

Łatwe wdrażanie i skalowanie urządzenia wirtualnego za pomocą Modułu Równoważenia Obciążenia Bramy.

Włącz scenariusze wymagające łańcucha usług, takie jak analiza, ochrona przed atakami DDoS, zapora i nie tylko.

Usługa Load Balancer w warstwie Podstawowa

Obsługuje aplikacje o małej skali, które nie wymagają wysokiej dostępności ani nadmiarowości.

Uprość równoważenie obciążenia aplikacji

Stwórz wysoko dostępne i skalowalne aplikacje w kilka minut dzięki wbudowanej funkcji równoważenia obciążenia aplikacji dla usług w chmurze i maszyn wirtualnych. Usługa Load Balancer obsługuje protokoły oparte na TCP/UDP, takie jak HTTP, HTTPS i SMTP, oraz protokoły używane w aplikacjach do obsługi wiadomości głosowych i wideo w czasie rzeczywistym.

Wysoka dostępność i niezawodna wydajność

Zapewnij lepsze środowisko klienta dzięki Load Balancer w celu automatycznego skalowania rosnącego ruchu aplikacji. Nie musisz ponownie konfigurować modułu równoważenia obciążenia ani zarządzać tym modułem.

Korzystanie z wewnętrznego modułu równoważenia obciążenia

Zarządzaj ruchem między maszynami wirtualnymi wewnątrz prywatnych sieci wirtualnych lub używaj go do tworzenia aplikacji hybrydowych wielowarstwowych.

Tworzenie wysoce niezawodnych aplikacji przy użyciu globalnej emisji dowolnej

Uzyskaj optymalną wydajność, używając Load Balancer do badania kondycji wystąpień aplikacji. Load Balancer automatycznie usuwa wystąpienia w złej kondycji z rotacji i przywraca je, gdy odzyskają dobrą kondycję. Używaj globalnie do dystrybucji ruchu opartej na opóźnieniach w wielu wdrożeniach regionalnych lub używaj jej do przyspieszenia czasu pracy aplikacji dzięki nadmiarowości regionalnej.

Pomoc w zabezpieczaniu sieci

Kontroluj przychodzący i wychodzący ruch sieciowy oraz pomagaj w ochronie sieci prywatnych za pomocą wbudowanego translatora adresów sieciowych.

Zwiększanie zasięgu przy użyciu protokołu IPv6

Równoważenie obciążenia łącza internetowego IPv6 — wszystkie natywne punkty końcowe IPv6 na maszynach wirtualnych platformy Azure. Natywne punkty końcowe z podwójnym stosem pomagają spełnić wymagania prawne i rozwiązać problem rosnącej liczby urządzeń na rynkach mobilnych i Internetu rzeczy (IoT), które chcą połączyć się z usługami opartymi na platformie Azure.

Bezproblemowe wdrażanie wirtualnych urządzeń sieciowych

Szybko twórz wysoce skalowalne i dostępne aplikacje, korzystając z modułu równoważenia obciążenia bramy i naszych wiodących w branży partnerów. W miarę przenoszenia coraz większej liczby obciążeń do chmury możesz łatwo korzystać ze znanych urządzeń lub wybierać spośród innych urządzeń, które spełniają Twoje potrzeby.

Zaufanie firm każdej wielkości

Projekt Carhartt obejmował utworzenie pełnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych opartego na magazynie Commvault dla nowych środowisk SAP S/4HANA, Azure NetApp Files do magazynowania plików o wysokiej wydajności oraz używanie Load Balancer w celu optymalizacji dostępności i wydajności aplikacji.

Carhartt

Platforma Chobani wdrożyła Load Balancer w celu zapewnienia wysokiej dostępności i wydajności sieci. „Chcemy produkować pyszne, pożywne jedzenie bez martwienia się o oprogramowanie”, powiedział Parag Agrawal, dyrektor ds. informacji.

Chobani

W sieciach na platformie Azure i w środowisku lokalnym zespół Eni SpA wdrożył moduł równoważenia obciążenia podwójnego przeznaczenia i zaporę sieciową. Moduł równoważenia obciążenia nowej generacji działa zarówno jako moduł równoważenia, jak i zapora aplikacji internetowej.

Eni

Gra Pearl Abyss wykorzystuje Load Balancer do kierowania ruchem, gdy gracze logują się do gier. Pomaga to zachować stabilne środowisko gry kiedy ruch się zwiększa, co jest niezbędne w miarę wzrostu popularności platformy Shadow Arena.

Pearl Abyss

GEMS Education, jeden z największych na świecie prywatnych dostawców edukacji szkolnej do 12. klasy, użył Load Balancer do zarządzania wzrostami obciążenia systemu, utrzymywania zapotrzebowania i zapewniania niezawodnego dostępu wszystkich uczniów do zawartości edukacyjnej.

GEMS Education

Mercedes-Benz używał funkcji Load Balancer i Azure API Management, takich jak certyfikaty, ograniczanie przepustowości i odciążanie protokołu SSL w celu modernizacji rozwoju oprogramowania samochodowego za pośrednictwem projektu platformy Connected Cars Platform.

Mercedes-Benz

Dlaczego warto zaufać usłudze Load Balancer?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Równoważenie obciążenia

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Rozpocznij pracę z 750 bezpłatnymi godzinami usługi Load Balancer warstwy Standardowa oraz środkami w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać Load Balancer z przewodnikami Szybki start, samouczkami i dokumentacją.

Rozszerz rozwiązanie Load Balancer o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Powiązane produkty i usługi

Usługa Azure Virtual Network

Aprowizuj sieci prywatne i opcjonalnie łącz się z lokalnymi centrami danych.

Maszyny wirtualne systemu Azure

Wdróż maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w ciągu kilku sekund

Azure Cloud Services

Twórz aplikacje i interfejsy API w chmurze o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure