Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Virtual Machines

Twórz maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund i obniż koszty.

Wybierz odpowiednią maszynę wirtualną dla danego obciążenia i obniż koszty

Przeprowadź migrację obciążeń biznesowych oraz obciążeń o znaczeniu krytycznym do infrastruktury platformy Azure, aby zwiększyć wydajność operacyjną. Uruchom oprogramowanie SQL ServerSAPOracle® oraz aplikacje o wysokiej wydajności obliczeń w usłudze Azure Virtual Machines. Wybierz swoją ulubioną dystrybucję systemu Linux lub Windows Server.

Wdrażaj maszyny wirtualne liczące nawet 416 procesorów wirtualnych i 12 TB pamięci. Uzyskaj do 3,7 mln operacji we/wy w magazynie lokalnym na sekundę dla każdej maszyny wirtualnej. Korzystaj z sieci Ethernet o maksymalnej przepustowości 30 Gb/s i pierwszego wdrożenia w chmurze sieci InfiniBand 200 Gb/s. Wybierz procesory bazowe – AMD, Ampere (oparte na procesorach Arm) lub Intel — które najlepiej spełniają Twoje wymagania.

Chmura pełna logo, w tym IBM, Oracle, SAP, SQL, Windows, Red Hat i nie tylko

Niskie opłaty sekundowe nie zrujnują Twojego budżetu. Płacisz tylko za wykorzystany czas obliczeń

Skalowanie od jednego do tysięcy wystąpień maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut za pomocą usługi Azure Virtual Machine Scale Sets

Szyfruj poufne dane, chroń maszyny wirtualne przed złośliwymi zagrożeniami, zabezpieczaj ruch sieciowy oraz spełniaj wymagania w zakresie przepisów i zgodności

Możesz wybrać system Linux lub Windows. Wdróż własny obraz maszyny wirtualnej lub pobieraj obrazy z witryny Azure Marketplace

Optymalizacja infrastruktury i oszczędność pieniędzy

Ogranicz koszty — nawet o 72% w porównaniu do cen w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — korzystając z cen określonych terminami dostępnych w usłudze Azure Reserved Virtual Machine Instances. Wykorzystuj swoje licencje lokalne do uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure za pomocą Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure oraz łącz je z wystąpieniami zarezerwowanymi, aby zaoszczędzić nawet 80% kosztów. Skorzystaj z cennika maszyny wirtualnej typu spot dla maszyn wirtualnych platformy Azure i zestawów skalowania, aby uruchamiać nieprzerwane obciążenia według stawek z dużymi rabatami w porównaniu ze stawkami zgodnymi z rzeczywistym użyciem. Optymalizuj wydatki na chmurę przy użyciu usługi Azure Cost Management. Uzyskaj dodatkowe trzy lata bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2 podczas migracji na platformę Azure.

Diagram cen porównujący oszczędności w stosunku do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Zobacz, co nowego w usłudze Azure Compute

Usługa Virtual Machine Scale Sets umożliwia tworzenie skalowalnych aplikacji. Ogranicz wydatki na chmurę, korzystając z usługi Azure Spot Virtual Machines i wystąpień zarezerwowanych. Utwórz chmurę prywatną za pomocą usługi Azure Dedicated Host. Uruchamiaj aplikacje o znaczeniu krytycznym na platformie Azure, aby zwiększyć odporność.

Azure Compute — wirtualizacja i skalowalność

Azure Compute — wirtualizacja i skalowalność

Odkryj szeroką gamę opcji obliczeniowych oferowanych na platformie Microsoft Azure i wybieraj ze zróżnicowanego portfela maszyn wirtualnych platformy Azure, które mogą obsłużyć każde obciążenie, w tym tworzone przez Ciebie aplikacje. To wideo zawiera przegląd podstawowych możliwości obliczeniowych platformy Azure i pozwala zapoznać się z ofertą w zakresie zabezpieczeń i zarządzania tej platformy.

Seminarium internetowe zatytułowane „Szczegółowe informacje i rozwiązania dotyczące uruchamiania aplikacji krytycznych dla działania firmy na platformie Azure”

Szczegółowe informacje i rozwiązania dotyczące uruchamiania aplikacji krytycznych dla działania firmy na platformie Azure

Organizacje przeprowadzają migracje obciążeń o znaczeniu krytycznym do chmury, aby zwiększyć zgodność, poprawić stan zabezpieczeń i osiągać zyski z korzyści operacyjnych. Poznaj przykłady z życia i najlepsze rozwiązania.

Twórz automatycznie skalowalną aplikację

Tworzenie skalowalnych aplikacji przy użyciu zestawów skalowania maszyn wirtualnych

Twórz dynamicznie skalowalne aplikacje za pomocą usługi Virtual Machine Scale Sets. Dobierz właściwy rozmiar infrastruktury na podstawie zapotrzebowania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Uprość zarządzanie i zwiększ odporność aplikacji krytycznych dla działania firmy na dużą skalę.

Nadzoruj i monitoruj środowiska maszyn wirtualnych oraz twórz ich kopie zapasowe

Zapewnij zgodność i szybciej wdrażaj aplikacje w całej firmie za pomocą usługi Azure Blueprints. Uzyskaj rekomendacje dotyczące wysokiej dostępności, zabezpieczeń, wydajności i kosztu dla wszystkich maszyn wirtualnych dzięki usłudze Azure Advisor. Chroń dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup, korzystając z usługi Azure Backup. Aktywnie identyfikuj problemy i uzyskuj inteligentny wgląd w informacje dzięki usłudze Azure Monitor. Rezerwuj pojemność obliczeniową przed wdrożeniami maszyn wirtualnych za pomocą rezerwacji pojemności na żądanie.

Rekomendacje usługi Azure Advisor oparte na subskrypcjach na platformie Azure
Pulpit nawigacyjny zasobów na platformie Azure

Wdrażaj spójne technologie chmury hybrydowej

Zwiększ pojemność centrum danych za pomocą maszyn wirtualnych platformy Azure i uzyskaj dostęp do wydajnych funkcji obliczeniowych na żądanie w chmurze. Twórz, testuj, uruchamiaj i obsługuj aplikacje chmury hybrydowej spójnie na platformie Azure i w środowisku lokalnym. Stosuj proste i ekonomiczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odzyskiwania po awarii, aby uniknąć przerw w działaniu firmy. Spełniaj wymagania prawne i wynikające z zasad dla maszyn wirtualnych, opracowując na platformie Azure i wdrażając lokalnie za pomocą usługi Azure Stack.

Skalowanie infrastruktury bez jej komplikowania

Skonfiguruj wysoce dostępne, centralnie zarządzane i skalowane usługi dla obciążeń wykonujących intensywne obliczenia, danych big data i kontenerów, używając do tego usługi Virtual Machine Scale Sets. Obniż koszt i skróć czas odtwarzania z obrazów maszyn wirtualnych dla swoich aplikacji bezstanowych dzięki efemerycznym dyskom systemu operacyjnego. Zarządzaj globalną replikacją i udostępnianiem obrazów na dużą skalę, korzystając z galerii udostępnionych obrazów. Użyj maszyn wirtualnych 2. generacji , aby skrócić czas rozruchu i instalacji. Uzyskaj ekstremalną moc obliczeniową dla swojej sztucznej inteligencji oraz obciążeń zdalnej wizualizacji, korzystając z maszyn wirtualnych z włączoną obsługą procesorów GPU.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zwiększanie bezpieczeństwa i zgodności

Chroń maszyny wirtualne przed złośliwym oprogramowaniem typu bootkit, rootkit i działającym na poziomie jądra za pomocą funkcji zaufanego uruchamiania. Zabezpiecz dane maszyny wirtualnej podczas korzystania z niej za pomocą funkcji poufnego przetwarzania na platformie Azure. Monitoruj obciążenia oraz znajduj i usuwaj luki w zabezpieczeniach za pomocą usługi Azure Security Center. Spełniaj liczne, międzynarodowe i branżowe standardy zgodności, takie jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP i SOC 2. Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure na hoście Azure Dedicated Host — serwerze fizycznym używanym wyłącznie przez Twoją organizację. Korzystaj z licznych umów dotyczących poziomu usług dla maszyn wirtualnych, od maszyn wirtualnych o pojedynczych wystąpieniach na poziomie 99,9% do 99,99% w przypadku maszyn wirtualnych wdrożonych w co najmniej dwóch strefach dostępności platformy Azure.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów

Rozpoczynanie przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

"Za pomocą platformy Azure możemy podejmować decyzje na podstawie tego, ile chcemy wydać na aplikację, bez ograniczania wydajności. W rezultacie zaobserwowaliśmy 30-procentowy spadek kosztów infrastruktury."

Matt Douglas, główny architekt rozwiązań dla przedsiębiorstw, Sentara Healthcare

Panorama Nowego Jorku

W poszukiwaniu niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności

W celu uniknięcia ograniczeń infrastruktury lokalnej, firma Pearson VUE opracowała 5-letni plan migracji starszych aplikacji i danych lokalnych do chmury.

Możliwości i ułatwienia dostępu oparte na chmurze

Firma Accela korzysta z platformy Microsoft Azure, aby pomóc w tworzeniu i dostarczaniu pakietu nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań usług dla instytucji rządowych.

Firma Accela korzysta z platformy Microsoft Azure

Podróż do chmury

Firma Forever 21 skalowała w górę do 120 000 równoczesnych sesji w celu sprostania sezonowemu zapotrzebowaniu. W wyniku tego osiągnęła bezprecedensowy przychód. Natomiast po świętach skalowała w dół do zaledwie 16 serwerów, obniżając koszty i generując oszczędności, które przekazuje klientom.

Forever 21
Powrót do kart

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

5-minutowe przewodniki Szybki start

Linux

Utwórz serwer internetowy NGINX na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu, używając następujących zasobów:

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Azure Portal

Azure PowerShell

Windows

Utwórz serwer internetowy usług Internet Information Services (IIS) na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016, używając następujących zasobów:

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Azure Portal

Azure PowerShell

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows

Poznaj wszystkie kursy i ścieżki szkoleniowe platformy Azure

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów społeczności platformy Azure.

Pomoc techniczna w społeczności platformy Azure

Czat ze specjalistą z działu pomocy technicznej platformy Azure

Wstępnie aprowizowane maszyny wirtualne i rozwiązania partnerskie

Łącz się z certyfikowanymi partnerami i wybieraj spośród tysięcy aplikacji oraz obrazów maszyn wirtualnych:

Usługa Microsoft AppSource dla aplikacji i usług biznesowych

Azure Marketplace zawierająca aplikacje i usługi infrastruktury

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure i maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Usługa Azure Virtual Machines to wystąpienia usług obrazów, które zapewniają na żądanie skalowalne zasoby obliczeniowe w cenach zależnych od stopnia użytkowania.

  Ogólnie, maszyna wirtualna zachowuje się jak serwer: Jest ona komputerem wewnątrz komputera, który zapewnia użytkownikowi takie samo środowisko obsługi, jakie miałby on w systemie operacyjnym hosta. Ogólnie rzecz biorąc, maszyny wirtualne są wydzielane z systemu w trybie piaskownicy, co oznacza, że oprogramowanie wewnątrz maszyny wirtualnej nie może uciec ani naruszać samego serwera podstawowego.

  Każda maszyna wirtualna ma swój własny sprzęt wirtualny, w tym procesory CPU, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe i inne urządzenia.

 • Na platformę Azure można zmigrować cały szereg systemów operacyjnych gościa, w tym wersje systemów Linux i Windows Server zatwierdzone dla platformy Azure. Korzystając z usługi Azure Migrate, możesz migrować serwery fizyczne lub maszyny wirtualne ze środowisk VMware i środowisk Microsoft Hyper-V. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.

 • Skrót vCPU oznacza wirtualną centralną jednostkę obliczeniową. Procesor wirtualny to udział procesora fizycznego przypisany do maszyny wirtualnej. Maszyna wirtualna platformy Azure może zawierać jeden lub więcej procesorów wirtualnych.

 • Niektóre maszyny wirtualne platformy Azure obsługują wielowątkowość. Wielowątkowość zwiększa możliwości równoległego przetwarzania obliczeń wykonywanych na mikroprocesorach z rodziny x86. W przypadku każdego rdzenia fizycznego procesora system operacyjny adresuje dwa rdzenie wirtualne i dzieli obciążenie między nimi. Lista maszyn wirtualnych platformy Azure obsługujących wielowątkowość jest dostępna w dokumentacji usługi Azure Virtual Machines.

 • Oprócz różnych wersji systemu Windows Server, platforma Azure obsługuje wszystkie najważniejsze dystrybucje systemu Linux, takie jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, openSUSE i Ubuntu.

 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę maszyn wirtualnych — dla każdego rodzaju obciążenia istnieje maszyna wirtualna. Wyświetl cały zestaw serii maszyn wirtualnych platformy Azure albo przeczytaj dokumentację dotyczącą maszyn wirtualnych z systemem Linux lub maszyn wirtualnych z systemem Windows, aby dowiedzieć się więcej.

 • Pojęcie jednostki obliczeniowej platformy Azure (Azure Compute Unit, ACU) umożliwia porównywanie wydajności obliczeniowej (procesora CPU) maszyn wirtualnych platformy Azure o różnych rozmiarach. Pomaga to łatwo zidentyfikować, które maszyny wirtualne Azure najprawdopodobniej spełnią wymagania dotyczące wydajności. Jednostka ACU jest obecnie standaryzowana na małej maszynie wirtualnej (Standard_A1) jako równa 100, a większe liczby oznaczają w przybliżeniu, o ile szybciej te produkty mogą uruchomić standardowy test porównawczy.

 • Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.

 • Zestawy dostępności to funkcje grupowania logicznego, które zapewniają izolację zawartych w tej grupie maszyn wirtualnych wdrożonych w centrum danych platformy Azure.

  Maszyny wirtualne platformy Azure umieszczone w zestawach dostępności korzystają z wielu serwerów fizycznych, regałów obliczeniowych, jednostek magazynowych i przełączników sieciowych.

  Jeśli wystąpi awaria sprzętu lub oprogramowania platformy Azure, będzie ona miała wpływ tylko na podzestaw maszyn wirtualnych. Zestawy dostępności są funkcją niezbędną do tworzenia niezawodnych rozwiązań w chmurze. Aby zapewnić nadmiarowość aplikacji, zalecane jest zgrupowanie co najmniej dwóch maszyn wirtualnych w zestawie dostępności.

 • Firma Microsoft oferuje szereg umów dotyczących poziomu usług niezależnych od systemu operacyjnego dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Przeczytaj umowę SLA dla usługi Azure Virtual Machines.

 • Większość maszyn wirtualnych platformy Azure jest dostarczana z tymczasowym, nietrwałym magazynem lokalnym. Ponadto platforma Azure oferuje magazyn danych oparty na dyskach twardych i dyskach SSD. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną (dla maszyn wirtualnych z systemem Linux i maszyn wirtualnych z systemem Windows), aby dowiedzieć się więcej o dyskach platformy Azure dostępnych dla poszczególnych serii maszyn wirtualnych.

 • Z powodu przenoszenia obciążeń na platformę Azure skorzystaj z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby wykorzystać ponownie dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub subskrypcje systemu Windows Server w celu uzyskania znacznych oszczędności. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego, a Ty poniesiesz tylko koszty mocy obliczeniowej maszyny wirtualnej. Ponadto za pomocą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Linux możesz użyć istniejących lokalnych subskrypcji oprogramowania Red Hat i SUSE na platformie Azure. Dowiedz się więcej.

 • Usługa Virtual Machine Scale Sets umożliwia tworzenie grup maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzanie tymi grupami. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, która obsługuje obrazy platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.

 • Naturalnie. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki dotyczące sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Rozpocznij.

 • Platforma Azure ma wbudowane funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności. Firma Microsoft dba o zapewnienie najwyższego poziomu zaufania, przejrzystości, zgodności ze standardami i zgodności z przepisami dzięki najbardziej kompleksowemu zestawowi ofert zgodności spośród wszystkich dostawców usług w chmurze. Dowiedz się więcej.

 • Nie ma żadnych kosztów ponoszonych z góry — płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy chmurowych, takie jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances. Platforma Azure oferuje także kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie wydatkami na chmurę. Dowiedz się więcej.

 • Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż każdy inny dostawca chmury i oferuje najbardziej kompleksowy zestaw ofert dotyczących zgodności. Platforma Azure udostępnia wbudowaną obsługę najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych, którym ufa ponad 20 milionów deweloperów — Visual Studio i Visual Studio Code. Porównaj platformę Azure z platformą AWS.

 • Licencje lokalne dla rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończą się 14 stycznia 2023 r. Licencje lokalne dla rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 i 2008 R2 zakończą się 12 lipca 2022 r. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.

 • Tak, będziemy oferować rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla programu SQL Server 2012 oraz systemu Windows Server 2012 i 2012 R2. Bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne dla klientów na platformie Azure i obejmą następujące usługi: Azure Virtual Machines, SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines, Azure Dedicated Host, Azure VMWare Solutions, Azure Nutanix Solution oraz Azure Stack HCI. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure