Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Azure Virtual Machines

Twórz maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund i obniż koszty
Omówienie

Dostęp do bezpiecznej i niezawodnej pojemności obliczeniowej

 • Uruchamiaj aplikacje od oprogramowania SQL Server, Oracle i SAP po oprogramowanie typu open-source i obliczenia o wysokiej wydajności.
 • Optymalizuj koszty, korzystając z rezerwacji platformy Azure, usługi Azure Spot Virtual Machines, planu oszczędnościowego platformy Azure dla zasobów obliczeniowych i korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.
 • Wdrażaj tysiące różnych maszyn wirtualnych w ponad 60 regionach, korzystając z umowy SLA o wysokiej dostępności na poziomie 99,99 procent. 
 • Chroń dane w użyciu za pomocą poufnego przetwarzania na platformie Azure i dane nieużywane za pomocą szyfrowania dysków.
 • Łatwe przenoszenie aplikacji do chmury dzięki usłudze Azure Migrate i rozszerzanie lokalnych centrów danych przy użyciu usługi Azure Arc.
 • Korzystaj z narzędzi, stosów, rozwiązań typu open-source i inicjatyw społecznościowych, które preferujesz. 
Funkcje

Maszyny wirtualne platformy Azure dla każdego obciążenia

Automatyczne skalowanie

Automatyczne skalowanie do tysięcy maszyn wirtualnych zgodnie z zapotrzebowaniem lub zdefiniowanymi harmonogramami dzięki funkcji Microsoft Azure Virtual Machine Scale Sets.

Przyspieszona wydajność

Zwiększ wydajność sieci i magazynu dzięki niestandardowemu sprzętowi usługi Azure Boost i zoptymalizowanemu projektowi funkcji hypervisor.

Szybka kopia zapasowa i przywracanie 

Zapewnij ciągłość działania firmy dzięki rozwiązaniom Azure Backup i szybkiego odzyskiwania po awarii.

Obsługa wielu systemów operacyjnych

Wybieraj spośród systemów Linux, Windows i innych systemów operacyjnych, aby dostosować środowisko maszyny wirtualnej do swoich potrzeb.

Wbudowane monitorowanie i zarządzanie

Monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym i automatyzuj zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą usług Azure Monitor i Application Insights.

Sztuczna inteligencja i obliczenia o wysokiej wydajności

Twórz najnowocześniejsze aplikacje sztucznej inteligencji i wydajności dzięki maszynom wirtualnym z obsługą GPU i zoptymalizowanym pod kątem HPC na platformie Azure.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Firma Microsoft zobowiązała się zainwestować 20 miliardów USD w cyberbezpieczeństwo w ciągu pięciu lat.
Zatrudniamy ponad  8500 ekspertów ds. zabezpieczeń i analizy zagrożeń w 77 krajach.
Platforma Azure ma jeden z największych  portfeli certyfikatów zgodności w branży.

Optymalizowanie wydatków

Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź strony cenników maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux .
Kobieta wskazuje ekran przedstawiający graf
HISTORIE KLIENTÓW

Zobacz, jak klienci wprowadzają innowacje za pomocą usługi Microsoft Azure Virtual Machines

FAQ

 • Usługa Microsoft Azure Virtual Machines to skalowalna usługa przetwarzania w chmurze dla platformy Azure dostępna na żądanie.
 • Każda maszyna wirtualna platformy Azure ma określoną alokację sprzętu, w tym rdzenie procesora, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe i inne urządzenia do uruchamiania szerokiej gamy systemów operacyjnych, aplikacji i obciążeń w środowisku chmury Azure. Te zasoby sprzętowe są partycjonowane w centrum danych platformy Azure w celu utworzenia maszyn wirtualnych platformy Azure.
 • Opłaty za maszyny wirtualne platformy Azure są naliczane na podstawie typu maszyny wirtualnej i czasu, przez który są używane. Platforma Azure oferuje również wystąpienia zarezerwowane po obniżonych stawkach w przypadku zobowiązań długoterminowych.
 • Tak. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki dotyczące sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Rozpocznij.
 • Bez kosztów początkowych, płacisz tylko za to, czego używasz. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy chmurowych, takie jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances. Platforma Azure oferuje także kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających zarządzanie wydatkami na chmurę. Dowiedz się więcej na temat cen platformy Azure.
 • Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż każdy inny dostawca chmury i oferuje najbardziej kompleksowy zestaw ofert dotyczących zgodności. Platforma Azure udostępnia wbudowaną obsługę najpopularniejszych zintegrowanych środowisk programistycznych, którym ufa ponad 20 milionów deweloperów — Visual Studio i Visual Studio Code. Porównaj platformę Azure z platformą AWS.
 • Platforma Azure ma wbudowane funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności. Firma Microsoft dąży do zapewnienia najwyższego poziomu zaufania, przejrzystości, zgodności ze standardami i zgodności z przepisami dzięki kompleksowemu zestawowi ofert rozwiązań do zapewniania zgodności. Dowiedz się więcej.
 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę serii maszyn wirtualnych dla szerokiego zakresu obciążeń. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj cały zestaw serii Azure Virtual Machine lub przeczytaj dokumentację maszyn wirtualnych z systemem Linux lub Windows.
 • Użyj narzędzia selektora maszyn wirtualnych, aby wybrać najlepszą maszynę wirtualną dla danego obciążenia. Ponadto na stronie poświęconej serii maszyn wirtualnych Azure można znaleźć kompleksowy przegląd dostępnych opcji dostosowanych do wymagań obciążenia.
 • Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat regionalnej dostępności różnych maszyn wirtualnych, zobacz Dostępność produktu platformy Azure według regionu.
 • Oprócz różnych wersji systemu Windows Server, platforma Azure obsługuje wszystkie najważniejsze dystrybucje systemu Linux, takie jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, openSUSE i Ubuntu.
 • Podczas aprowizowania nowej maszyny wirtualnej na platformie Azure dostępnych jest kilka opcji magazynu dyskowego, takich jak dysk SSD w warstwie Premium, dysk SSD w warstwie Ultra, dysk SSD w warstwie Premiumv2, standardowy dysk twardy i standardowy dysk SSD. Dowiedz się więcej, odwiedzając usługę Azure Disk Storage i usługęDyski zarządzane platformy Azure. Opcje te pozwalają skonfigurować magazyn danych tak, aby spełniał wymagania dotyczące wydajności, pojemności i kosztów. Przeczytaj dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się więcej o dyskach platformy Azure.
 • Usługa Azure Virtual Machines oferuje szereg możliwości sieciowych i powiązanych usług, takich jak Azure Virtual Network, publiczne i prywatne adresy IP, sieciowe grupy zabezpieczeń, wirtualne sieci prywatne (VPN) i Azure ExpressRoute, które umożliwiają łączność i bezpieczeństwo oraz zapewniają wysoką dostępność aplikacji. Przeczytaj dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się więcej o opcjach sieci.
 • Strefy dostępności to fizycznie oddzielne strefy w regionie świadczenia usługi Azure, które mają odrębne źródło zasilania, sieć i chłodzenie. Replikacja maszyn wirtualnych platformy Azure w wielu strefach dostępności to najlepszy sposób na osiągnięcie najwyższej niezawodności platformy Azure, ponieważ każda maszyna wirtualna platformy Azure jest wdrażana w wielu centrach danych, co chroni przed utratą zasilania lub sieci w poszczególnych centrach danych. 
 • Usługa Virtual Machine Scale Sets umożliwia tworzenie grup maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzanie tymi grupami. Maszyny wirtualne w zestawie skalowania mogą być skalowane dynamicznie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem lub wstępnie zdefiniowanym harmonogramem, a także mogą być wdrażane w jednej lub wielu strefach dostępności lub regionalnie. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych można wdrażać przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, które obsługują obrazy platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.
 • Usługa Azure Load Balancer rozdziela ruch między wiele maszyn wirtualnych. Możesz połączyć usługę Azure Load Balancer ze strefami dostępności i zestawami skalowania, aby uzyskać największą odporność aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat równoważenia obciążenia maszyn wirtualnych, zapoznaj się z przewodnikiem Szybki start usługi Load Balancer przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub programuPowerShell.
 • Usługa Azure Site Recovery pomaga zapewnić ciągłość działalności biznesowej dzięki utrzymywaniu działania aplikacji biznesowych i obciążeń podczas awarii. Usługa Azure Site Recovery replikuje obciążenia działające na maszynach fizycznych i wirtualnych z lokalizacji podstawowej do lokalizacji dodatkowej. Gdy nastąpi awaria w głównej lokalizacji, następuje przełączenie do lokalizacji dodatkowej i stamtąd można uzyskać dostęp do aplikacji. Po ponownym uruchomieniu lokacji głównej możliwy jest do niej powrót po awarii.
 • Firma Microsoft oferuje szereg umów SLA dla usługi Azure Virtual Machines. Przeczytaj umowę SLA dla usługi Azure Virtual Machines.
 • Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji i modernizacji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.
 • Na platformę Azure można zmigrować cały szereg systemów operacyjnych gościa, w tym wersje systemów Linux i Windows Server zatwierdzone dla platformy Azure. Korzystając z usługi Azure Migrate, możesz migrować serwery fizyczne lub maszyny wirtualne ze środowisk VMware i środowisk Microsoft Hyper-V. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.
 • Z powodu przenoszenia obciążeń na platformę Azure skorzystaj z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby wykorzystać ponownie dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub subskrypcje systemu Windows Server w celu uzyskania znacznych oszczędności. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego, a Ty poniesiesz tylko koszty mocy obliczeniowej maszyny wirtualnej. Ponadto za pomocą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Linux możesz użyć istniejących lokalnych subskrypcji oprogramowania Red Hat i SUSE na platformie Azure. Dowiedz się więcej.
 • Skrót vCPU (procesor wirtualny) oznacza wirtualną centralną jednostkę obliczeniową. Jednostka vCPU (procesor wirtualny) to wirtualna reprezentacja fizycznego procesora w środowisku przetwarzania w chmurze. Maszyna wirtualna platformy Azure zawiera co najmniej jeden procesor wirtualny.
 • Tak, maszyny wirtualne Microsoft Azure Virtual Machines obsługują symetryczną wielowątkowość (SMT). Lista maszyn wirtualnych platformy Azure obsługujących wielowątkowość jest dostępna w dokumentacji usługi Microsoft Azure Virtual Machines. Technologia SMT poprawia równoległość obliczeń wykonywanych na mikroprocesorach typu x86. W przypadku każdego rdzenia fizycznego procesora system operacyjny adresuje dwa rdzenie wirtualne i dzieli obciążenie między nimi. Jeśli jednak maszyna wirtualna jest oparta na procesorze opartym na usłudze Azure Resource Manager, dla każdego procesora wirtualnego maszyny wirtualnej przydzielany jest cały rdzeń fizyczny.
Kobieta siedząca przed dwoma monitorami
Rejestracja konta

Rozpocznij od bezpłatnego konta

Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD
Mężczyzna używa laptopa na dywanie
Rejestracja konta

Zacznij pracę, korzystając z cennika opartego na płatnościach zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — możesz zrezygnować w dowolnym momencie.