Load Balancer — cennik

Load Balancer is offered as an Azure Resource Manager resource with two SKUs and each is available as a public or internal Load Balancer. Load Balancer is not available with Basic Virtual Machines.

The Basic Azure Load Balancer is free of charge. The Standard Azure Load Balancer has a charge associated with it.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

The Standard Load Balancer offers customers several benefits over the Basic Load balancer:

  • More flexible and larger backend pools
  • HA Ports rules for scale and resiliency of Network Virtual Appliances and other scenarios
  • AZ scenarios including cross-zone load balancing, automatic zone-redundant frontends and outbound flows with a single regional IP address
  • Integrated monitoring (traffic counters, health probe, TCP connection attempts, outbound connections) and continuous data plane health measurements

The pricing for Standard Load Balancer is based on number of rules configured (load balancer rules and NAT rules) and data processed.

However, there is no hourly charge for the Standard load balancer itself when no rules are configured.

Load Balancing rules:

Pierwsze reguły w liczbie 5: $-/godz.

Reguły dodatkowe: $-/regułę/godzinę

Reguły translatora adresów sieciowych:

NAT rules are free.

Ilość przetworzonych danych:

$- za GB

Classic Public load balancing

Every Cloud Service has a free public Basic load balanced IP frontend. If you want to load balance on multiple frontends, you can get additional frontend IPs at a nominal charge as outlined here.

You can assign up to five additional IPs to your Cloud Service.

Classic Internal load balancing

Load balancing between Virtual Machines that reside inside of a Virtual Network (Internal Load Balancing) is free of charge.

Support & SLA

  • Free billing and subscription management support
  • Flexible support plans starting at $29/month. Find a plan
  • We guarantee that apps running in a customer subscription will be available 99.99% of the time. Read the SLA

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Load Balancer

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto