Load Balancer — cennik

Usługa Azure Load Balancer to moduł równoważenia obciążenia sieciowego, który umożliwia tworzenie wysoce skalowalnych i wysoko dostępnych aplikacji. Jeśli korzystasz z usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa, płacisz tylko za to, co zużyjesz.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Opłata jest naliczana za:

  • Liczba skonfigurowanych reguł równoważenia obciążenia i ruchu wychodzącego. Reguły NAT dla ruchu przychodzącego nie są liczone w łącznej liczbie reguł.
  • Ilość przetworzonych danych dla ruchu przychodzącego i wychodzącego niezależnie od reguł. Jeśli nie ma skonfigurowanych reguł, nie obowiązuje opłata godzinowa za usługę Load Balancer w warstwie Standardowa.

Reguły równoważenie obciążenia:

Pierwsze reguły w liczbie 5: $-/godz.

Reguły dodatkowe: $-/regułę/godzinę

Reguły translatora adresów sieciowych:

Reguły translatora adresów sieciowych są bezpłatne.

Ilość przetworzonych danych:

$- za GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,99% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Load Balancer

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji