Load Balancer — cennik

Usługa Azure Load Balancer w warstwie Podstawowa jest bezpłatna. Nie jest jednak dostępna w przypadku maszyn wirtualnych w warstwie Podstawowa. Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa jest objęta opłatą.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Równoważenie obciążenia między maszynami wirtualnymi znajdującymi się wewnątrz sieci wirtualnej (wewnętrzne równoważenie obciążenia) jest bezpłatne.

  • Zwiększenie rozmiaru puli wystąpień zaplecza i liczby dozwolonych reguł translatora adresów sieciowych dla ruchu przychodzącego
  • Obsługa równoważenia obciążenia międzystrefowego i odpornych wirtualnych adresów VIP
  • Zintegrowane monitorowanie i diagnostyka

Cena usługi Load Balancer w warstwie Standardowa będzie zależeć od liczby skonfigurowanych reguł (reguł usługi Load Balancer i reguł translatora adresów sieciowych) oraz danych przetworzonych w zakresie przepływów przychodzących. Jeśli nie ma skonfigurowanych reguł, nie obowiązuje opłata godzinowa za usługę Load Balancer w warstwie Standardowa.

Reguły usługi Load Balancer: (bezpłatnie w okresie zapoznawczym)
Pięć pierwszych reguł —$-/godz.
Reguły dodatkowe—$-/regułę/godzinę

Reguły translatora adresów sieciowych: (bezpłatnie w okresie zapoznawczym)
Pierwsze reguły w liczbie 100—Bezpłatnie
Reguły dodatkowe—$-/regułę/godzinę

Ilość przetworzonych danych: (bezpłatnie w okresie zapoznawczym)
$- za GB

Równoważenie obciążenia publicznego

Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny, publiczny adres IP ze zrównoważonym obciążeniem (VIP). Aby zrównoważyć obciążenie na poziomie wielu adresów VIP, możesz uzyskać dodatkowe adresy tego typu za symboliczną cenę.

Do usługi Load Balancer obciążenia można przypisać maksymalnie pięć dodatkowych adresów IP.

Wewnętrzne równoważenie obciążenia

Równoważenie obciążenia między maszynami wirtualnymi znajdującymi się wewnątrz sieci wirtualnej (wewnętrzne równoważenie obciążenia) jest bezpłatne.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Load Balancer

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto