Load Balancer — cennik

Usługa Load Balancer jest oferowana jako zasób usługi Azure Resource Manager z dwoma jednostkami SKU, a każda jest dostępna jako publiczna lub wewnętrzna usługa Load Balancer. Usługa Load Balancer jest niedostępna dla maszyn wirtualnych w warstwie Podstawowa.

Usługa Azure Load Balancer w warstwie Podstawowa jest bezpłatna. Usługa Azure Load Balancer w warstwie Standardowa jest objęta opłatą.

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa zapewnia klientom szereg korzyści w porównaniu z tą samą usługą w warstwie Podstawowa:

  • Elastyczniejsze i większe pule zaplecza
  • Reguły portów o wysokiej dostępności na potrzeby skalowania i zapewniania odporności wirtualnych urządzeń sieciowych oraz innych scenariuszy
  • Scenariusze stref dostępności, obejmujące równoważenie obciążenia między strefami, automatyczne, strefowo nadmiarowe frontony oraz przepływy wychodzące z pojedynczym regionalnym adresem IP
  • Zintegrowane monitorowanie (liczniki ruchu, sondy kondycji, próby połączeń TCP, połączenia wychodzące) i ciągłe pomiary kondycji na płaszczyźnie danych

Cena usługi Load Balancer w warstwie Standardowa zależy od liczby skonfigurowanych reguł (reguł usługi Load Balancer i reguł translatora adresów sieciowych) oraz przetworzonych danych.

Jeśli nie ma skonfigurowanych reguł, nie obowiązuje opłata godzinowa za usługę Load Balancer w warstwie Standardowa.

Reguły równoważenie obciążenia:

Pierwsze reguły w liczbie 5: $-/godz.

Reguły dodatkowe: $-/regułę/godzinę

Reguły translatora adresów sieciowych:

Reguły translatora adresów sieciowych są bezpłatne.

Ilość przetworzonych danych:

$- za GB

Klasyczne publiczne równoważenie obciążenia

Każda usługa w chmurze ma fronton z bezpłatnym publicznym adresem IP ze zrównoważonym obciążeniem w warstwie Podstawowa. Aby zrównoważyć obciążenie na poziomie wielu frontonów, możesz uzyskać dodatkowe adresy IP frontonów za symboliczną opłatą, którą znajdziesz tutaj.

Do usługi w chmurze można przypisać maksymalnie pięć dodatkowych adresów IP.

Klasyczne wewnętrzne równoważenie obciążenia

Równoważenie obciążenia między maszynami wirtualnymi znajdującymi się wewnątrz sieci wirtualnej (wewnętrzne równoważenie obciążenia) jest bezpłatne.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,99% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Load Balancer

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji