Pomiń nawigację

Azure HPC Cache — cennik

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Azure HPC Cache to usługa platformy Azure zapewniająca dostęp do plików z małymi opóźnieniami do obsługi obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC) uruchamianych na platformie Azure. Przenoś istniejące potoki HPC w usłudze Azure Compute podczas korzystania z usługi Azure HPC Cache do buforowania plików między magazynem obiektów blob platformy Azure lub lokalnym magazynem dołączonym do sieci (urządzeniem NAS).

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Pamięć podręczna do odczytu i zapisu​

Wystąpienia Cena
Dysk pamięci podręcznej (GB/godz.) $-
Przepływność (2 GB/s na godzinę) $-

Pamięć podręczna tylko do odczytu

Wystąpienia Cena
Przepływność (4,5 GB/s na godzinę) $-

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure HPC Cache

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure HPC Cache.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure HPC Cache.

  • Nie. Usługa Azure HPC Cache działa z danymi przechowywanymi na lokalnym urządzeniu NAS oraz w usłudze Azure Blob. Więcej informacji zawiera dokumentacja produktu.
  • Powyższe opłaty obejmują wyłącznie usługę HPC Cache. Opłaty za maszyny wirtualne i magazyn platformy Azure podłączone do usługi HPC Cache będą naliczane osobno.
  • Za każde zadanie będzie naliczana zarówno opłata za przepływność, jak i opłata za dysk pamięci podręcznej. Oplata za dysk pamięci podręcznej dotyczy magazynu pamięci podręcznej związanego z obciążeniem użytkownika. Opłaty będą naliczane tak długo, jak długo jest uruchomiona pamięć podręczna. Jeśli zatrzymasz pamięć podręczną, co jest działaniem ręcznym, nadal będą naliczane koszty dysku pamięci podręcznej, ale nie wyższe koszty pamięci podręcznej za godzinę.
  • Każde wystąpienie jest rozliczane za jego wyjście danych między regionami.
  • Nie. Obowiązujące podatki będą naliczone odrębnie.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze