Ceny za RemoteApp

Vaše aplikace, náš cloud, žádné problémy

Vzdálená aplikace RemoteApp Azure vám pomáhá využít flexibility cloudu a poskytuje vám nákladově efektivní platformu pro distribuci vašich aplikací pro Windows z cloudu. Dokážete plnit dynamické potřeby své firmy, aniž byste museli vynakládat vysoké prostředky na místní řešení.

Díky naší flexibilní cenové struktuře zaplatíte méně, pokud toho vaši uživatelé méně spotřebují. V případech, kdy to má pro vaši firmu smysl, se také můžete rozhodnout pro cenu za neomezené využívání. Kdykoli je možné přidávat a odebírat uživatele – stačí si pouze zřídit předplatné. Nemusíte tak vynakládat vysoké náklady na infrastrukturu.

Po omezenou dobu mohou oprávnění zákazníci, kteří využívají sadu EMS (Enterprise Mobility Suite), získat slevu až 40 % z ceny služby Vzdálená aplikace RemoteApp Azure a oprávnění zákazníci využívající Vzdálenou plochu v rámci programu Software Assurance, mohou získat ARA již od $2 za uživatele za měsíc. Podle našeho nástroje, který nám umožňuje určit celkové náklady na vlastnictví, může nabídka přinést až 75% úspory v porovnání s nasazením Vzdálené plochy v místním prostředí.

Podrobnosti o cenách

Basic Standard Premium Premium Plus
Cílový uživatel Pracovníci zpracovávající úkoly Informační pracovník Informační pracovník Návrhář/inženýr
Příklady aplikací Nenáročné obchodní aplikace (například aplikace pro zadávání dat, vykazování výdajů apod.) Kancelářské aplikace (například Office, SAP, Dynamics) Kancelářské aplikace s velkými datovými soubory (například Excel s makry) Návrhářské aplikace nebo aplikace provádějící intenzivní výpočetní operace (například Matlab)
Storage (uživatel) 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB
Výchozí cena (uživatel/měsíc) $- $- $- $-
Hodiny zahrnuté ve výchozí ceně (měsíc) 40 40 40 40
Hodinová sazba při překročení limitu $- $- $- $-
Cena za neomezené využívání za uživatele/měsíc* $- $- $- $-

* Zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

Další slevy

 • Sleva až 80 % na úrovně Basic a Standard služby Azure RemoteApp při využití opravňujících licencí na Vzdálenou plochu v rámci programu Software Assurance vázaných na uživatele (dostupné do 30. září 2016).
 • Další informace o slevách vám poskytne zástupce Microsoftu.

Jak je to s cenami?

 • Cenové úrovně pro službu Vzdálená aplikace RemoteApp Azure jsou stanoveny na uživatele a fakturují se měsíčně.
 • Ceny mohou být stanoveny dvěma způsoby:
  • Počáteční cena zahrnující 40 hodin:
   Tento cenový plán zahrnuje 40 hodin využívání služeb na jednoho uživatele na počátečních cenových úrovních. Můžete například začít se službou Vzdálená aplikace RemoteApp Azure již od $- za uživatele za měsíc na cenové úrovni Basic. Po využití 40 hodin se za každou hodinu účtuje stanovený poplatek, a to až do 80 hodin využití, kdy začíná platit neomezené využití s paušální sazbou $-. Po 80 hodinách v daném měsíci se již neúčtují žádné další poplatky a cena je limitována maximální částkou. Další informace o tomto cenovém modelu získáte v tomto videu věnovaném cenovým plánům Azure RemoteApp.
  • Neomezený plán za uživatele za měsíc:
   Tento neomezený plán za uživatele za měsíc na každé cenové úrovni nabízí nákladově efektivní způsob platby za vysoké využití vázané na uživatele. Plaťte jen jednu cenu za uživatele a plán v rámci cenové úrovně a získejte neomezené využívání na uživatele za měsíc.
 • Pokud vás zajímají další informace o službě Azure RemoteApp, kontaktujte prosím zástupce Microsoftu.

Podpora a SLA

 • Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Technická podpora je dostupná na základě různých plánů podpory pro Azure.
 • Smlouva o úrovni služeb (SLA): V souladu s podmínkami obecné dostupnosti se u služby Vzdálená aplikace RemoteApp Azure zaručuje 99,9% měsíční dostupnost. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce s informacemi o smlouvě SLA.

Nejčastější dotazy

 • Ceny uvedené nahoře platí pro jednotlivé uživatele, kteří používají Kolekci aplikací. Tyto ceny zahrnují veškeré související poplatky, které musí uživatel uhradit, aby získal přístup ke Kolekci aplikací, tzn. výpočetní výkon, příchozí a odchozí transakce a 50GB úložiště na uživatele.

 • Kolekce aplikací je image šablony Vzdálené aplikace RemoteApp, která obsahuje aplikace nebo programy, které sdílí skupina uživatelů. Do jedné Kolekce aplikací se dá přidat několik aplikací.

 • Ano, můžete vytvořit až 5 Kolekcí aplikací na zákazníka. Pokud potřebujete vytvořit více než 5 Kolekcí aplikací, kontaktujte prosím podporu Azure.

 • Pro úrovně Basic a Standard platí minimální požadavek 20 uživatelů pro každou Kolekci aplikací. Pro úrovně Premium a Premium Plus platí minimální požadavek 5 uživatelů pro každou Kolekci aplikací. Pokud máte uživatelů méně, než jaký je minimální požadavek, bude vám přesto účtován minimální počet uživatelů potřebných pro danou skladovou jednotku (SKU).

 • K použití Azure RemoteApp nepotřebujete žádné další licence.

 • Pokud jste stávající zákazník Office 365 ProPlus, můžete jednu ze svých instalací zdarma použít v Azure RemoteApp.

 • Ne. Vzdálená aplikace RemoteApp Azure se fakturuje poměrně po dnech.

 • Ano. Předplatné uživatele můžete zrušit z Portálu pro správu Azure RemoteApp.

 • Ano, kdykoliv můžete upgradovat na verzi Standard.

 • Podporuje Windows Server 2012 R2.

 • Ano, máte možnost upravit si image Windows Serveru 2012 R2 tak, že si vytvoříte vlastní image šablony a nahrajete ji na klasický portál Microsoft Azure. Nezapomeňte prosím, že odpovídáte za dodržování užívacích práv aplikací, které přinesete do Azure RemoteApp.

 • Ano, můžete hostovat jakoukoliv firemní aplikaci, která běží na Windows Serveru 2012 R2.

 • Pro přístup k Azure RemoteApp si můžete stáhnout klienta Microsoft Azure RemoteApp pro zařízení s Windows, iOS, Mac OS a Androidem a Windows Phone. Pokud si je chcete stáhnout, přejděte ze zařízení, ze kterého chcete získat přístup, na web https://www.remoteapp.windowsazure.com/ a klikněte na tlačítko Nainstalovat klienta.

 • Ano, předplatné Vzdálené aplikace RemoteApp Azure zahrnuje práva na používání App-V v rámci Vzdálené aplikace RemoteApp Azure. Na image šablony pro aplikaci na imagi šablony můžete nainstalovat serializovaný balíček App-V a tuto virtualizovanou aplikaci můžete spustit v Azure RemoteApp.

 • Ano, existuje 30denní bezplatná zkušební verze, po které můžete přejít na placenou verzi nebo službu můžete přestat používat. Pokud chcete začít zkušební verzi používat, přejděte na manage.windowsazure.com a vytvořte novou instanci Vzdálené aplikace RemoteApp. Tato 30denní zkušební verze zahrnuje limit dvou kolekcí aplikací a 10 uživatelů. Pokud pro svou zkušební verzi budete potřebovat větší měřítko, kontaktujte podporu Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě RemoteApp

Technické výukové programy, videa a další materiály

Vyzkoušejte si 30denní bezplatný účet Azure RemoteApp

Bezplatný účet