RemoteApp – ceny

Vaše aplikace, náš cloud, žádné problémy

Vzdálená aplikace RemoteApp Azure vám pomáhá využít flexibility cloudu a poskytuje vám nákladově efektivní platformu pro distribuci vašich aplikací pro Windows z cloudu. Dokážete plnit dynamické potřeby své firmy, aniž byste museli vynakládat vysoké prostředky na místní řešení.

Díky naší flexibilní cenové struktuře zaplatíte méně, pokud toho vaši uživatelé méně spotřebují. V případech, kdy to má pro vaši firmu smysl, se také můžete rozhodnout pro cenu za neomezené využívání. Kdykoli je možné přidávat a odebírat uživatele – stačí si pouze zřídit předplatné. Nemusíte tak vynakládat vysoké náklady na infrastrukturu.

Po omezenou dobu mohou oprávnění zákazníci, kteří využívají sadu EMS (Enterprise Mobility Suite), získat slevu až 40 % z ceny služby Vzdálená aplikace RemoteApp Azure a oprávnění zákazníci využívající Vzdálenou plochu v rámci programu Software Assurance, mohou získat ARA již od $2 za uživatele za měsíc. Podle našeho nástroje, který nám umožňuje určit celkové náklady na vlastnictví, může nabídka přinést až 75% úspory v porovnání s nasazením Vzdálené plochy v místním prostředí.

Podrobnosti o cenách

Basic Standard Premium Premium Plus
Cílový uživatel Pracovníci zpracovávající úkoly Informační pracovník Informační pracovník Návrhář/inženýr
Příklady aplikací Nenáročné obchodní aplikace (například aplikace pro zadávání dat, vykazování výdajů apod.) Kancelářské aplikace (například Office, SAP, Dynamics) Kancelářské aplikace s velkými datovými soubory (například Excel s makry) Návrhářské aplikace nebo aplikace provádějící intenzivní výpočetní operace (například Matlab)
Storage (uživatel) 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB
Výchozí cena (uživatel/měsíc) $- $- $- $-
Hodiny zahrnuté ve výchozí ceně (měsíc) 40 40 40 40
Hodinová sazba při překročení limitu $- $- $- $-
Cena za neomezené využívání za uživatele/měsíc* $- $- $- $-

* Zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

Další slevy

 • Sleva až 80 % na úrovně Basic a Standard služby Azure RemoteApp při využití opravňujících licencí na Vzdálenou plochu v rámci programu Software Assurance vázaných na uživatele (dostupné do 30. září 2016).
 • Další informace o slevách vám poskytne zástupce Microsoftu.

Jak je to s cenami?

 • Cenové úrovně pro službu Vzdálená aplikace RemoteApp Azure jsou stanoveny na uživatele a fakturují se měsíčně.
 • Ceny mohou být stanoveny dvěma způsoby:
  • Počáteční cena zahrnující 40 hodin:
   Tento cenový plán zahrnuje 40 hodin využívání služeb na jednoho uživatele na počátečních cenových úrovních. Můžete například začít se službou Vzdálená aplikace RemoteApp Azure již od $- za uživatele za měsíc na cenové úrovni Basic. Po využití 40 hodin se za každou hodinu účtuje stanovený poplatek, a to až do 80 hodin využití, kdy začíná platit neomezené využití s paušální sazbou $-. Po 80 hodinách v daném měsíci se již neúčtují žádné další poplatky a cena je limitována maximální částkou. Další informace o tomto cenovém modelu získáte v tomto videu věnovaném cenovým plánům Azure RemoteApp.
  • Neomezený plán za uživatele za měsíc:
   Tento neomezený plán za uživatele za měsíc na každé cenové úrovni nabízí nákladově efektivní způsob platby za vysoké využití vázané na uživatele. Plaťte jen jednu cenu za uživatele a plán v rámci cenové úrovně a získejte neomezené využívání na uživatele za měsíc.
 • Pokud vás zajímají další informace o službě Azure RemoteApp, kontaktujte prosím zástupce Microsoftu.

Podpora a SLA

 • Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Technická podpora je dostupná na základě různých plánů podpory pro Azure.
 • Smlouva o úrovni služeb (SLA): V souladu s podmínkami obecné dostupnosti se u služby Vzdálená aplikace RemoteApp Azure zaručuje 99,9% měsíční dostupnost. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce s informacemi o smlouvě SLA.

Nejčastější dotazy

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě RemoteApp

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Vyzkoušejte si 30denní bezplatný účet Azure RemoteApp

Začněte ještě dnes