Ceny služby Content Delivery Network

Rychlá a moderní globální síť pro doručování širokopásmového obsahu

Azure Content Delivery Network zajišťuje rychlejší a spolehlivější posílání zvuku, videa, aplikací, fotek a dalších souborů zákazníkům ze serverů umístěných co nejblíž jednotlivým uživatelům. Přenos dat Akcelerace zajišťuje akceleraci dynamického webu pro dynamický obsah generovaný webovými aplikacemi, který není možné ukládat do mezipaměti.

Přenosy odchozích dat služby Content Delivery Network Standard

Azure Content Delivery Network Standard je sada funkcí sítě pro doručování obsahu, která zvládne zpracovat většinu úloh sítě pro doručování obsahu. Zákazníci se mohou rozhodnout, jestli použijí Azure Content Delivery Network Standard od Verizonu nebo Akamai.

Funkce se v jednotlivých sítích pro doručování obsahu budou lišit. Další informace o funkcích zahrnutých ve službě Standard Content Delivery Network najdete v dokumentaci ke službě Content Delivery Network.

Pokud chcete získat další informace o velkoobjemových slevách, kontaktujte nás.

Azure Content Delivery Network Standard od Verizonu (S1), Akamai (S2) a Microsoftu (S3)

Přenosy odchozích dat1 Zóna 1 2 Zóna 2 2 Zóna 3 2 Zóna 4 2 Zóna 5 2
První(ch) 10 TB/měsíc $0.081 za GB $0.129 za GB $0.233 za GB $0.13 za GB $0.158 za GB
Dalších 40 TB (10 až 50 TB) / měsíc $0.075 za GB $0.121 za GB $0.186 za GB $0.126 za GB $0.121 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.056 za GB $0.112 za GB $0.168 za GB $0.112 za GB $0.102 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.037 za GB $0.093 za GB $0.149 za GB $0.093 za GB $0.093 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1,000 TB) / měsíc $0.028 za GB $0.075 za GB $0.13 za GB $0.088 za GB Kontaktujte nás
Dalších 4,000 TB (1,000 až 5,000 TB) / měsíc $0.023 za GB $0.065 za GB $0.121 za GB $0.084 za GB Kontaktujte nás
Nad 5 000 TB/měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
1Pro Verizon (S1), Akamai (S2) a Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
2Podrobnosti o zónách najdete níže v části Nejčastější dotazy.

Přenosy odchozích dat služby Content Delivery Network Premium

Azure Premium Content Delivery Network staví na základních službách rozšířených o další funkce, včetně stroje pravidel a rozšířených analýz v reálném čase.

Další informace o funkcích zahrnutých ve službě Premium Content Delivery Network najdete v dokumentaci ke službě Content Delivery Network.

Azure Content Delivery Network Premium od Verizonu

Přenosy odchozích dat1 Zóna 1 2 Zóna 2 2 Zóna 3 2 Zóna 4 2 Zóna 5 2
První(ch) 10 TB/měsíc $0.158 za GB $0.233 za GB $0.466 za GB $0.261 za GB $0.317 za GB
Dalších 40 TB (10 až 50 TB) / měsíc $0.14 za GB $0.205 za GB $0.396 za GB $0.224 za GB $0.27 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.121 za GB $0.177 za GB $0.335 za GB $0.186 za GB $0.228 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.102 za GB $0.149 za GB $0.279 za GB $0.158 za GB $0.196 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1,000 TB) / měsíc $0.093 za GB $0.13 za GB $0.242 za GB $0.135 za GB Kontaktujte nás
Dalších 4,000 TB (1,000 až 5,000 TB) / měsíc $0.084 za GB $0.112 za GB $0.21 za GB $0.116 za GB Kontaktujte nás
Nad 5 000 TB/měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
1Pro Verizon (S1), Akamai (S2) a Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
2Podrobnosti o zónách najdete níže v části Nejčastější dotazy.

Přenos dat Akcelerace

Přenos dat Akcelerace, také označovaný jako Akcelerace dynamického webu (DSA), zrychluje doručování webového obsahu, který není možné ukládat do mezipaměti, jako jsou například nákupní košíky, výsledky hledání a další dynamický obsah. Zatímco doručování statických objektů (tradiční síť CDN) primárně využívá k vylepšení výkonu webu a stahování ukládání do mezipaměti, DSA optimalizuje směrování a síť mezi žadatelem a zdrojem obsahu. Při optimální konfiguraci může DSA výrazně zlepšit výkon celého webu.

Ceny za DSA jsou pro profily Standard i Premium stejné (a představují celkovou cenu).

Další informace o DSA najdete v dokumentaci k síti CDN.

Přenos dat Akcelerace z Verizonu (S1) a Akamai (S2)

Přenosy odchozích dat1 Všechny zóny
První(ch) 50 TB/měsíc $0.177 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.158 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.14 za GB
Dalších 500 TB (500 až 1,000 TB) / měsíc $0.121 za GB
Nad 1 000 TB/měsíc Kontaktujte nás
1Pro Verizon (S1), Akamai (S2) a Microsoft (S3): TB = 1 000 GB

Podnikoví zákazníci, kteří chtějí co nejnižší měsíční závazky z hlediska provozu, mají nárok na slevu. Pokud chcete získat další informace, kontaktujte nás.

Podpora a SLA

 • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně služby Content Delivery Network, je dostupná prostřednictvím Podpory Azure už od $29 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U služby Content Delivery Network garantujeme, že bude reagovat na požadavky klientů a dodá požadovaný obsah bez chyb se spolehlivostí minimálně 99,9 %. Zkontrolujeme a přijmeme data z jakéhokoliv nezávislého měřicího systému přijatelného z obchodního hlediska, který si pro monitorování svého obsahu vyberete. Je potřeba, abyste vybrali sadu agentů ze seznamu obecně dostupných standardních agentů měřicího systému, kteří zastupují aspoň pět zeměpisně odlišných umístění v hlavních světových metropolitních oblastech. Další informace najdete ve smlouvě SLA.

Nejčastější dotazy

 • Přečtěte si další informace o migraci GUID Azure CDN a změně měrných jednotek.
 • Ceny za datové přenosy služby Content Delivery Network se stanovují na základě umístění uzlu, z kterého se přenosy poskytují, a ne podle umístění koncového uživatele. Zónám pro službu Azure Content Delivery Network odpovídají následující geografické oblasti. Podrobný seznam umístění uzlů najdete v dokumentaci pro umístění POP (Point of Presence).

  • Zóna 1: Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika
  • Zóna 2: Asie a Tichomoří (včetně Japonska)
  • Zóna 3: Jižní Amerika
  • Zóna 4: Austrálie
  • Zóna 5: Indie
 • Odchozí přenosy dat služby Content Delivery Network se během fakturačního cyklu shrnou za každý měsíc. U odchozích přenosů dat na úrovních Standard a Premium se prvních 10 TB účtuje podle prvního cenového bodu, dalších 40 TB podle druhého atd. Pokud například v zóně 1 využijete přenosy dat na úrovni Standard o objemu 50 TB, bude vám 10 TB účtováno za $0.081 za GB a dalších 40 TB za $0.075 za GB. U odchozích přenosů dat Akcelerace se používá stejný postup, ale podle prvního cenového bodu se účtuje prvních 50 TB.

 • Ne. Datové centrum se určí podle konfigurace sítě koncových uživatelů a vývojář ho nemůže ovlivnit. Uživatelům se služba může poskytovat podle lokality upřednostňované jejich poskytovatelem Internetu nebo z uzlů, které jsou „bližší“ z logického pohledu, ne nutně co do fyzické blízkosti.

 • Když služba Content Delivery Network obdrží žádost o objekt, který není v hraničním umístění, odešle požadavek na získání dat službě Azure Storage. Pro Azure CDN od Verizonu a Azure CDN od Akamai vychází cena za načtení dat ze služby Storage a za jejich přenos ze služby Storage do služby Content Delivery Network ze standardních poplatků za služby Storage a Přenos dat. Pro Azure CDN od Microsoftu je jakýkoli přenos dat ze zdroje hostovaného v Azure zahrnutý v základní ceně za Azure CDN.

 • Dostupnost obsahu v místních mezipamětích služby Content Delivery Network (často se označuje jako účinnost mezipaměti nebo snižování zátěže) vychází z několika faktorů. Patří k nim:

  • Vypršení platnosti („max-age“) hodnot hlaviček
  • Celková velikost knihovny obsahu vývojáře (kolik se dá uložit do mezipaměti)
  • Aktivní pracovní sada (kolik je aktuálně uloženo do mezipaměti)
  • Provoz (kolik se obsluhuje)
  • Produkce mezipaměti (jak často se objekty přidávají do mezipaměti nebo naopak zastarávají)

  Třeba vývojář s vysokou produkcí a ve vysokém provozu bude mít oproti jiným uživatelům k dispozici nižší účinnost mezipaměti, protože se častěji ukládají objekty do mezipaměti a znovu se z ní odebírají. S tím se spojují vyšší poplatky za Storage a přenosy dat, protože je potřeba víc žádostí o data.

  Pokud chcete potřebu žádostí o data omezit, můžete nastavit delší dobu platnosti hlaviček, takže Content Delivery Network může objekty uchovávat déle.

 • Jedna cena zahrnuje geografické oblasti obsluhované existujícími zónami Content Delivery Network.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Content Delivery Network

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Dodejte 2000 GB zvuku nebo videa zadarmo