Ceny služby Content Delivery Network (CDN)

Rychlá a moderní globální síť pro doručování širokopásmového obsahu

Azure Content Delivery Network (CDN) zajišťuje rychlejší a spolehlivější posílání zvuku, videa, aplikací, fotek a dalších souborů zákazníkům ze serverů umístěných co nejblíž koncovým uživatelům sítě. Přenos dat Akcelerace zajišťuje akceleraci dynamického webu pro dynamický obsah generovaný webovými aplikacemi, který není možné ukládat do mezipaměti.

Přenosy odchozích dat Azure CDN Standard

Azure CDN Standard je sada funkcí CDN, která zvládne zpracovat většinu úloh CDN. Zákazníci si mohou vybrat, jestli použijí Azure CDN Standard od Verizonu nebo Azure CDN Standard od Akamai.

Funkce se v jednotlivých sítích CDN budou lišit. Další informace o funkcích, které jsou součástí Standard CDN, najdete v dokumentaci k síti CDN.

Azure CDN Standard od Verizonu (S1) a Akamai (S2)

Přenosy odchozích dat Zóna 1 1 Zóna 2 1 Zóna 3 1 Zóna 4 1 Zóna 5 1
První(ch) 10 TB2 / měsíc $0.0870000000 za GB $0.1380000000 za GB $0.2500000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.1700000000 za GB
Dalších 40 TB (10 až 50 TB) / měsíc $0.0800000000 za GB $0.1300000000 za GB $0.2000000000 za GB $0.1350000000 za GB $0.1300000000 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.0600000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.1800000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.1100000000 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.0400000000 za GB $0.1000000000 za GB $0.1600000000 za GB $0.1000000000 za GB $0.1000000000 za GB
Dalších 524 TB (500 až 1,024 TB) / měsíc $0.0300000000 za GB $0.0800000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.0950000000 za GB Kontaktujte nás
Dalších 4,096 TB (1,024 až 5,120 TB) / měsíc $0.0250000000 za GB $0.0700000000 za GB $0.1300000000 za GB $0.0900000000 za GB Kontaktujte nás
Nad 5 120 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
1 Podrobnosti o zónách najdete v části Nejčastější dotazy.
2 1 TB = 1 024 GB

Přenosy odchozích dat CDN Premium

Azure Premium CDN staví na základních službách rozšířených o další funkce, včetně stroje pravidel a rozšířených analýz v reálném čase.

Další informace o funkcích, které jsou součástí Premium CDN, najdete v dokumentaci k síti CDN.

Azure CDN Premium od Verizonu

Přenosy odchozích dat Zóna 1 1 Zóna 2 1 Zóna 3 1 Zóna 4 1 Zóna 5 1
První(ch) 10 TB2 / měsíc $0.1700000000 za GB $0.2500000000 za GB $0.5000000000 za GB $0.2800000000 za GB $0.3400000000 za GB
Dalších 40 TB (10 až 50 TB) / měsíc $0.1500000000 za GB $0.2200000000 za GB $0.4250000000 za GB $0.2400000000 za GB $0.2900000000 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.1300000000 za GB $0.1900000000 za GB $0.3600000000 za GB $0.2000000000 za GB $0.2450000000 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.1100000000 za GB $0.1600000000 za GB $0.3000000000 za GB $0.1700000000 za GB $0.2100000000 za GB
Dalších 524 TB (500 až 1,024 TB) / měsíc $0.1000000000 za GB $0.1400000000 za GB $0.2600000000 za GB $0.1450000000 za GB Kontaktujte nás
Dalších 4,096 TB (1,024 až 5,120 TB) / měsíc $0.0900000000 za GB $0.1200000000 za GB $0.2250000000 za GB $0.1250000000 za GB Kontaktujte nás
Nad 5 120 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás
1 Podrobnosti o zónách najdete v části Nejčastější dotazy.
2 1 TB = 1 024 GB

Přenos dat Akcelerace

Přenos dat Akcelerace, také označovaný jako Akcelerace dynamického webu (DSA), zrychluje doručování webového obsahu, který není možné ukládat do mezipaměti, jako jsou například přihlašovací údaje uživatelů nebo osobní data. Zatímco doručování statických objektů (tradiční síť CDN) primárně využívá k vylepšení výkonu webu a stahování ukládání do mezipaměti, DSA optimalizuje směrování a síť mezi žadatelem a zdrojem obsahu. Při optimální konfiguraci může DSA výrazně zlepšit výkon celého webu.

Další informace o DSA najdete v dokumentaci k síti CDN.

Přenos dat Akcelerace od Akamai (S2)

Přenosy odchozích dat All Zones
První(ch) 50 TB1 / měsíc $0.1900000000 za GB
Dalších 100 TB (50 až 150 TB) / měsíc $0.1700000000 za GB
Dalších 350 TB (150 až 500 TB) / měsíc $0.1500000000 za GB
Dalších 524 TB (500 až 1,024 TB) / měsíc $0.1300000000 za GB
Nad 1 024 TB / měsíc Kontaktujte nás
1 1 TB = 1 024 GB

Podpora a SLA

 • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně služeb CDN, je dostupná prostřednictvím Podpory Azure už od $29.0 za měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U sítě CDN garantujeme, že bude reagovat na požadavky klientů a dodá požadovaný obsah bez chyb se spolehlivostí minimálně 99,9 %. Zkontrolujeme a přijmeme data z jakéhokoliv nezávislého měřicího systému přijatelného z obchodního hlediska, který si pro monitorování svého obsahu vyberete. Je potřeba, abyste vybrali sadu agentů ze seznamu obecně dostupných standardních agentů měřicího systému, kteří zastupují aspoň pět zeměpisně odlišných umístění v hlavních světových metropolitních oblastech. Další informace najdete na stránce SLA.

Nejčastější dotazy

 • Ceny za datové přenosy CDN se stanovují na základě umístění uzlu CDN, z kterého jsou přenosy poskytovány, ne podle umístění koncového uživatele. Při přenosech dat CDN odpovídají výše uvedené zóny těmto geografickým oblastem. Podrobný seznam umístění uzlů najdete v dokumentaci CDN pro umístění POP (Point of Presence).

  • Zóna 1: Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika
  • Zóna 2: Asie a Tichomoří (včetně Japonska)
  • Zóna 3: Jižní Amerika
  • Zóna 4: Austrálie
  • Zóna 5: Indie
 • Odchozí přenosy dat CDN se během fakturačního cyklu shrnou za každý měsíc. Za prvních 10 TB se účtuje podle prvního cenového bodu, za dalších 40 TB podle druhého atd. Pokud třeba v zóně 1 využijete přenosy dat o objemu 50 TB, bude vám 10 TB účtováno za $0.1900000000 za GB a dalších 40 TB za $0.1700000000 za GB.

 • Ne. Datové centrum CDN se určí podle konfigurace sítě koncových uživatelů a vývojář ho nemůže ovlivnit. Uživatelům se služba může poskytovat podle lokality upřednostňované jejich poskytovatelem Internetu nebo z uzlů, které jsou „bližší“ z logického pohledu, ne nutně co do fyzické blízkosti.

 • Ne. Když služba CDN obdrží žádost o objekt, který není v okrajovém umístění, odešle požadavek na získání dat službě Azure Storage. Cena za načtení dat ze služby Storage a za jejich přenos z Storage do sítě CDN vychází ze standardních poplatků za služby Storage a Přenos dat.

 • Dostupnost obsahu v místních mezipamětích CDN (často se označuje jako „účinnost mezipaměti“ nebo „snižování zátěže“) vychází z několika faktorů. Patří k nim:

  • Vypršení platnosti („max-age“) hodnot hlaviček
  • Celková velikost knihovny obsahu vývojáře (kolik se dá uložit do mezipaměti)
  • Aktivní pracovní sada (kolik je aktuálně uloženo do mezipaměti)
  • Provoz (kolik se obsluhuje)
  • Produkce mezipaměti (jak často se objekty přidávají do mezipaměti nebo naopak zastarávají)

  Třeba vývojář s vysokou produkcí a ve vysokém provozu bude mít oproti jiným uživatelům k dispozici nižší účinnost mezipaměti, protože se častěji ukládají objekty do mezipaměti a znovu se z ní odebírají. S tím se spojují vyšší poplatky za Storage a přenosy dat, protože je potřeba víc žádostí o data.

  Pokud chcete potřebu žádostí o data omezit, můžete nastavit delší dobu platnosti hlaviček, takže CDN bude moct objekty uchovávat déle.

 • Jedna cena pokrývá geografické oblasti obsluhované existujícími zónami CDN.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Content Delivery Network

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Dodejte 2000 GB zvuku nebo videa zadarmo

Začněte ještě dnes