Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Active Directory Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Služba Azure Active Directory Domain Services poskytuje škálovatelné, vysoce výkonné služby spravované domény, jako je připojení k doméně, LDAP, Kerberos, integrované ověřování Windows a zásady skupiny. Správci mohou kliknutím na tlačítko povolit služby spravované domény pro virtuální počítače a aplikace používající adresáře nasazené ve službách infrastruktury Azure. Díky kompatibilitě se službou Windows Server Active Directory umožňuje služba Azure Active Directory Domain Services správcům snadno migrovat zastaralé místní aplikace do cloudu a centralizovat správu všech aplikací a identit v Azure Active Directory.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Využití služby Azure Active Directory Domain Services se účtuje po hodinách v závislosti na skladové položce vybrané vlastníkem tenanta. Azure AD DS je k dispozici ve službách Les uživatelů a Les prostředků. Upozorňujeme, že pro provoz Azure AD Domain Services bude nasazen standardní nástroj pro vyrovnávání zatížení a IP adresa. Další informace o cenách nástroje pro vyrovnávání zatížení

Není k dispozici Standard Enterprise Premium
Základní služba AAD DS
Navrhované zatížení ověřování (ve špičce, za hodinu)1 0 až 3,000 3 000 až 10 000 10 000 až 70 000
Navrhovaný počet objektů2 0 až 25,000 25 000 až 100 000 100 000 až 500 000
Frekvence zálohování Každých 5 dnů Každých 3 dnů Denně3
Vztahy důvěryhodnosti služby Les prostředků 5 10
Instance
Les uživatelů4 $- $- $-
Les prostředků4 $- $-

1 Počet transakcí je uvedený jako vodítko pro výběr skladové položky a nevztahuje se na něj smlouva SLA. Výkon adresáře se může lišit v závislosti na potřebách vašich aplikací a množství požadavků na ověření.

2 Počet objektů je uvedený jako vodítko pro výběr skladové položky a v rámci produktu tento počet není omezený.

3 Denní zálohy se uchovávají po dobu 7 dnů a každá třetí záloha se uchovává po dobu 30 dnů.

4 Každá instance se skládá ze 2 řadičů domény zajišťujících vysokou dostupnost a rozdělených do 2 zón dostupnosti (pokud jsou v dané oblasti k dispozici).

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Active Directory Domain Services

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Active Directory Domain Services

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Active Directory Domain Services.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Active Directory Domain Services

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V