Ceny za Azure Active Directory Domain Services

Doménové služby pro virtuální počítače a adresářové aplikace

Služba Azure Active Directory Domain Services poskytuje škálovatelné, vysoce výkonné služby spravované domény, jako je připojení k doméně, LDAP, Kerberos, integrované ověřování Windows a zásady skupiny. Správci mohou kliknutím na tlačítko povolit služby spravované domény pro virtuální počítače a aplikace používající adresáře nasazené ve službách infrastruktury Azure. Díky kompatibilitě se službou Windows Server Active Directory umožňuje služba Azure Active Directory Domain Services správcům snadno migrovat zastaralé místní aplikace do cloudu a centralizovat správu všech aplikací a identit v Azure Active Directory.

Podrobnosti o cenách

Využití služby Azure Active Directory Domain Services se účtuje po hodinách v závislosti na skladové položce vybrané vlastníkem tenanta. Azure Active Directory je k dispozici ve službách Les uživatelů a Les prostředků (aktuálně ve verzi Preview). Ve verzi Preview ceny za službu Les prostředků zahrnují slevu. Ceny uvedené v následující tabulce zahrnují slevu za verzi Preview.

Standard Enterprise Premium
Základní služba AAD DS
Navrhované zatížení ověřování (ve špičce za hodinu)1 0 až 3,000 3 000 až 10 000 10 000 až 70 000
Navrhovaný počet objektů2 0 až 25,000 25 000 až 100 000 100 000 až 500 000
Frekvence zálohování Každých 5 dnů Každých 3 dnů Denně3
Vztahy důvěryhodnosti služby Les prostředků 5 10
Instance
Les uživatelů4 $- $- $-
Les prostředků (Preview)4 $- $-

1 Počet transakcí je uvedený jako vodítko pro výběr skladové položky a nevztahuje se na něj smlouva SLA. Výkon adresáře se může lišit v závislosti na potřebách vašich aplikací a množství požadavků na ověření.

2 Počet objektů je uvedený jako vodítko pro výběr skladové položky a v rámci produktu tento počet není omezený.

3 Denní zálohy se uchovávají po dobu 7 dnů a každá třetí záloha se uchovává po dobu 30 dnů.

4 Každá instance se skládá ze 2 řadičů domény zajišťujících vysokou dostupnost a rozdělených do 2 zón dostupnosti (pokud jsou v dané oblasti k dispozici).

Podpora a SLA

  • Technická podpora pro Azure Active Directory Domain Services je dostupná prostřednictvím podpory Azure již od $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva SLA: U požadavků Azure Active Directory Domain Services na doménové ověřování uživatelských účtů, které patří do spravovaných domén, vazeb LDAP ke kořenovým položkám DSE nebo vyhledávání DNS záznamů garantujeme nejméně 99,9% úspěšnost dokončení. Další informace o naší smlouvě SLA Tato smlouva SLA se služby Les prostředků úrovně Enterprise po dobu verze Preview netýká.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Active Directory Domain Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma