Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

1000 USD/měsíc

 • Nejrychlejší první odezva do jedné hodiny pro žádosti o podporu s vysokou závažností
 • Správa eskalací pro problémy s vysokou prioritou
 • Společný tým manažerů ProDirect poskytující správu účtů

Podrobnosti o ProDirect

Rozsah podpory Microsoft Azure

Podpora k fakturaci a správě předplatného zahrnutá pro všechny zákazníky Azure

Možnost nepřetržitě odesílat problémy podpoře1

Technologie jiných výrobců než Microsoftu v Azure (viz časté otázky)

Microsoft pomůže zákazníkům Azure s problémy souvisejícími s vybranými technologiemi jiných výrobců.

Správa eskalací

Rozhraní API podpory (viz podrobnosti)

Pokyny na základě osvědčených postupů pro:

 • Plánování pro nasazení a migrace
 • Plánování pro hybridní cloudová řešení
 • Zvýšení výkonu
 • Zlepšení spolehlivosti a obnovitelnosti
 • Zvýšení zabezpečení

Společná správa účtů služby

Společný tým, který vám pomůže využívat službu Azure na maximum:

Společný tým dostupný v šesti jazycích: angličtina, španělština, japonština, němčina, kanadská francouzština a brazilská portugalština

Odesílání incidentů

Online

< 1 hod.

Maximální závažnost2

A (závažný dopad na chod firmy)

1 Nepřetržitě v angličtině pro závažnost A a B a v japonštině pro závažnost A. Pro ostatní jazyky se podpora poskytuje během místní pracovní doby.

2 Maximální závažnost (dopad na chod firmy) pro ProDirect je "A", bez ohledu na jazyk. Závažnost: A (největší dopad na chod firmy), B, C. Další informace viz Odezva podpory.

Porovnání plánů

Stáhnout datový list plánů podpory Azure

Zahrnuté pro všechny partnery a zákazníky Azure

 • Podpora se poskytuje v devíti jazycích: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, tradiční čínština, korejština a japonština.
 • Neomezená správa předplatného (např. fakturace, úpravy kvót, převody účtů)
 • Dvě online fóra Azure: Microsoft Q&A a Stack Overflow. Microsoft Q&A je online majetkem Microsoftu. Fórum Stack Overflow není spojené s Microsoftem ani pod něj nespadá.
 • Twitter @AzureSupport
 • Řídicí panel služby Azure

Případové studie ProDirect

Informace o ostatních plánech

STANDARD

Azure Standard je vhodný pro malé až střední podniky, které jen minimálně využívají Microsoft Azure k důležitým obchodním účelům.

DEVELOPER

Azure Developer je vhodný pro firmy nebo jednotlivce, kteří Microsoft Azure využívají v neprodukčním prostředí pro testy a vyhodnocení.