Přeskočit navigaci

Azure Advisor

Bezplatná příručka s individuálními doporučeními pro osvědčené postupy Azure

Využití Azure na maximum

Využijte možnost rychlé a snadné optimalizace vašich nasazení Azure. Azure Advisor analyzuje vaše konfigurace a telemetrii využití a nabízí individuální praktická doporučení, která vám pomůžou optimalizovat prostředky Azure z hlediska spolehlivosti, zabezpečení, efektivity provozu, výkonu a nákladů.

Osvědčené postupy pro optimalizaci úloh Azure

Podrobné pokyny a akce pro rychlou nápravu

Cloudové skóre, které hodnotí architekturu vašich úloh

Upozornění na nová a dostupná doporučení

Optimalizace nasazení s využitím individuálních doporučení

Advisor poskytuje relevantní osvědčené postupy, které vám pomůžou zlepšit spolehlivost, zabezpečení a výkon, dosáhnout efektivity provozu a snížit náklady. Nakonfigurujte Advisor tak, aby cílil na konkrétní předplatná a skupiny prostředků, aby se mohl zaměřit na kritické optimalizace. Získejte přístup k Advisoru prostřednictvím Azure Portal, rozhraní příkazového řádku Azure (CLI) nebo rozhraní Advisor API. Nebo nakonfigurujte upozornění, abyste vás automaticky upozornili na nová doporučení.

Zjistěte, jak začít

Rychlé a snadné provedení akcí

Služba Advisor je navržena tak, aby vám pomáhala šetřit čas při optimalizaci cloudu. Služba poskytující doporučení obsahuje navrhované akce, které můžete provést ihned, odložit nebo odmítnout. Advisor Quick Fix pak zrychluje a usnadňuje optimalizaci ve velkém rozsahu tím, že umožňuje uživatelům provádět nápravu na základě doporučení pro více prostředků současně a pouze několika kliknutími. Doporučení jsou prioritizována podle našeho nejlepšího odhadu významu pro vaše prostředí. Můžete je sdílet se svým týmem nebo dalšími zúčastněnými stranami.

Zobrazit doporučení Azure Advisoru hned teď a reagovat na ně

Posouzení míry dodržování osvědčených postupů úlohami

Využijte nové skóre Azure Advisoru a zjistěte, do jaké míry vaše úlohy Azure dodržují osvědčené postupy, posuďte, co byste získali vyřešením problémů, a určete prioritu doporučení s největším dopadem, která můžete přijmout za účelem optimalizace vašich nasazení. Skóre Advisoru vám umožní získat maximum z vašich investic do Azure s využitím centralizovaného řídicího panelu, na kterém můžete monitorovat optimalizaci nákladů, zabezpečení, spolehlivosti, efektivity provozu a výkonu vašich prostředků Azure, pracovat na těchto optimalizacích a sledovat jejich průběh.

Další informace o vašem skóre Advisoru

Všechna doporučení pro optimalizaci na jednom místě

Azure nabízí mnoho služeb, které poskytují doporučení. Patří mezi ně Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service a další. Služba Advisor shromažďuje doporučení ze všech těchto služeb, takže je můžete z jednoho místa snadněji kontrolovat a podnikat příslušné kroky.

Projít optimalizaci nákladů a další kategorie doporučení

Absolvujte školení k Azure Advisoru

Absolvujte tento bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat úlohy Azure, snížit náklady, zvýšit spolehlivost, posílit výkon a zlepšit zabezpečení.

Azure Advisor je zdarma

Služba Azure Advisor je dostupná bez dalších poplatků. Upozorňujeme ale, že u některých doporučení se při nápravných akcích mohou účtovat poplatky. Například při povolení zálohování virtuálního počítače se mohou účtovat poplatky za zálohy. Advisor pomáhá zajistit nákladovou efektivitu cloudu a současně dodržovat osvědčené postupy Azure.

Zahájení práce ve třech krocích

Pokud ještě nemáte bezplatný účet Azure, vytvořte si ho hned teď.

K Azure Advisoru získáte přístup prostřednictvím webu Azure Portal.

Další informace najdete v dokumentaci a kurzech.

Dokumentace a výukové materiály

Dokumentace

Zjistěte, jak rychle začít s Advisorem. Projděte si pět optimalizačních kategorií poradce pro cloud: spolehlivost, zabezpečení, výkon, efektivita provozu a náklady. Zjistěte, jak se Advisor dá využívat programově prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.

Zobrazit veškerou dokumentaci k Advisoru

Školení

Absolvujte náš bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat využití úloh Azure, snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zabezpečení.

Absolvovat školení

Dotazy a připomínky

Pomozte nám zajistit nejlepší prostředí pro cloudovou optimalizaci.

Azure Well-Architected

Navrhujte, kompilujte a udržujte cloudové úlohy Well-Architected optimalizované tak, aby splňovaly vaše aktuální firemní potřeby. Úlohy Well-Architected jsou optimalizované zabezpečením, spolehlivostí, efektivitou výkonu, provozní efektivitou a optimalizací nákladů. Pomocí Advisoru a skóre Advisoru identifikujte úlohy v produkčním prostředí a implementujte nebo udržujte principy Well-Architected.

Další informace
  • Advisor je dostupný ve všech oblastech Azure.
  • Vzhledem k tomu, že Azure Advisor je bezplatná služba, nemá žádnou smlouvu SLA.
  • Přihlaste se k webu Azure Portal a v navigační nabídce nebo v nabídce Všechny služby vyberte Advisor. K této službě můžete také přistupovat prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.
  • K doporučením Azure Advisoru můžete přistupovat jako vlastník, přispěvatel nebo čtenář předplatného.
  • Advisor můžete nakonfigurovat, aby zobrazoval doporučení pro konkrétní předplatná nebo skupiny prostředků. Některá z doporučení se dají dál vyladit. Další informace.
  • Advisor pro Azure Government nabízí poněkud jiná doporučení. Další informace.
  • Podpora pro zákazníky Azure nabízí ucelenou sadu osvědčených nástrojů, doprovodných materiálů a zdrojů informací, které vám zajistí jednoduchou cestu ke cloudu. Prozkoumejte, co je k dispozici.

Optimalizace úloh s využitím Azure Advisoru

Zobrazit doporučení