Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Virtual Machine Scale Sets

Spravujte a vertikálně navyšujte kapacitu až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows.

Škálovatelné vytváření a správa tisíců virtuálních počítačů

Vyvíjejte podle vlastních představ rozsáhlé služby pro dávkové úlohy, úlohy s velkými objemy dat a úlohy kontejnerů s využitím služby Azure Virtual Machine Scale Sets, která umožňuje vytvořit a spravovat skupinu heterogenních virtuálních počítačů s vyrovnáváním zatížení. Počet virtuálních počítačů můžete automaticky zvyšovat nebo snižovat s ohledem na požadavky nebo definovaný plán. Využijte možnost centrální správy, konfigurace a aktualizace tisíců virtuálních počítačů a zajistěte vyšší dostupnost a lepší zabezpečení vašich aplikací.

Využijte možnost během několika minut vytvořit a nasadit tisíce virtuálních počítačů s integrovaným vyrovnáváním zatížení a automatickým škálováním na základě centralizovaných šablon.

Spravujte a automaticky škálujte váš fond virtuálních počítačů na základě přizpůsobitelných metrik a konzistentně kontrolujte a nasazujte aktualizace virtuálních počítačů.

Zvyšte dostupnost vašich stavových i bezstavových aplikací napříč zónami dostupnosti a doménami selhání ve velkém.

Zvolte si image virtuálních počítačů a modely spotřeby, které nejlépe vyhovují vašim potřebám, a zároveň získejte plnou kontrolu nad jednotlivými virtuálními počítači v rámci škálovací sady.

Zjednodušení správy a zásad správného řízení virtuálních počítačů

Zvyšte úroveň dodržování předpisů a zabezpečení díky automatizaci vytváření a nasazování virtuálních počítačů a automatickému vydávání aktualizací operačního systému. Centralizujte své šablony a zajistěte tak konzistentní vydávání vašich aplikací. Zaměřte se na aplikaci a vyhněte se dalším úlohám konfigurace úložiště nebo správy sítí. K nasazení Virtual Machine Scale Sets se dají použít šablony Azure Resource Manageru – s podporou pro image platforem Windows a Linux a s vlastními imagemi a rozšířeními.

Zvýšení odolnosti aplikací

Dostupnost aplikací můžete zvýšit s využitím zón dostupnosti a skupin dostupnosti, které zajišťují automatickou distribuci virtuálních počítačů ve škálovací sadě v rámci jednoho datacentra nebo do více datacenter. Ve škálovacích sadách se spouští několik instancí virtuálních počítačů s vaší aplikací. Proto pokud u některé z těchto instancí dojde k problému, vaši zákazníci budou mít dál přístup k vaší aplikaci s minimálním přerušením. Služba Virtual Machine Scale Sets zaručuje pro virtuální počítače smlouvy SLA na úrovni až 99,99 procent.

Optimalizace nákladů s využitím jedinečných funkcí

Optimalizujte náklady tím, že minimalizujete množství nepotřebných instancí virtuálních počítačů, na kterých je vaše aplikace spuštění v době nízké poptávky. K provozu virtuálních počítačů s Windows Serverem v Azure můžete díky Zvýhodněnému hybridnímu využití Azure využít své stávající licence a zkombinováním služby Azure Reserved Virtual Machine Instances se Zvýhodněným hybridním využitím Azure dosáhnete ještě vyšších úspor. Spouštějte ve škálovacích sadách přerušitelné úlohy s využitím Azure Spot Virtual Machines a dosáhněte až 90procentní úspory nákladů oproti tarifům průběžných plateb.

Zajistěte si nové způsoby správy škálovacích sad

Získejte plnou kontrolu nad jednotlivými virtuálními počítači v rámci škálovací sady a zajistěte si vysokou dostupnost ve velkém pomocí flexibilního režimu orchestrace služby Virtual Machines Scale Sets. Měňte velikosti virtuálních počítačů bez nutnosti přesouvat škálovací sadu pro zvýšení provozní agility. Kombinujte Azure Spot Virtual Machines a virtuální počítače s průběžnými platbami ve stejné škálovací sadě a optimalizujte tak své náklady. Spravujte virtuální počítače i škálovací sady virtuálních počítačů pomocí stejných rozhraní API. Urychlete nasazení definováním domén selhání během procesu vytváření virtuálních počítačů.

Zajištění výkonu aplikací bez kompromisů a ve velkém

Využívejte pouze výpočetní prostředky, které vaše aplikace v danou chvíli potřebuje, aniž byste museli zřizovat virtuální počítače předem. Buďte připraveni na budoucnost a nechte Azure automaticky škálovat vaši cloudovou infrastrukturu tak, aby splňovala vaše měnící se požadavky na výkon. Škálovací sady jsou elastické a navržené tak, aby podporovaly úlohy škálování na více instancí, včetně bezstavových webových front-endů, orchestrace kontejnerů a clusterů mikroslužeb. 
 Služby Azure Kubernetes Service (AKS) a Azure Service Fabric se spouští ve službě Virtual Machine Scale Sets.

Zjednodušení správy sítí

Využijte výhod integrace služby Virtual Machine Scale Sets a síťových prostředků Azure, jako je Azure Load Balancer, a snižte náklady na správu cloudové infrastruktury. Ve škálovacích sadách snadno rozdělíte úlohy mezi jednotlivé virtuální počítače. Konfigurace pravidel překladu adres (NAT) umožní připojit se při řešení potíží ke konkrétním virtuálním počítačům. Soustřeďte se na to, o co skutečně jde – na svou aplikaci, a míň se věnujte infrastruktuře.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Sestavování škálovatelných aplikací s využitím škálovací sady virtuálních počítačů

Vývoj dynamicky škálovatelných aplikací s využitím Virtual Machine Scale Sets Určení správné velikosti infrastruktury na základě požadavků se současnou optimalizací nákladů Zjednodušení správy a zvýšení odolnosti důležitých podnikových aplikací ve velkém

Video container

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Dokumentace a zdroje informací

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure