Přeskočit navigaci

Ceny za Centrum aplikací Visual Studio

Zpřístupnili jsme Centrum aplikací pro všechny.

Naše velkorysá úroveň Free umožňuje dodávat špičkové a kvalitnější aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS rychleji a s jistotou.

Začněte zdarma.

Zahrnuté Sestavení

Sestavování z jazyků Objective-C, Swift, Java, Xamarin a React Native v cloudu

 • 240 minut sestavení za měsíc
 • Až 30 minut na sestavení

Zahrnuté Test

Automatizace testů uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení

 • Bezplatná 30denní zkušební verze

Zahrnuté Distribuce

Okamžité odesílání aplikací testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi

 • Neomezený počet distribucí
 • Neomezený počet uživatelů

Zahrnuté Analýza

Získání přehledu o cílové skupině a využití aplikace

 • Zahrnuje všechny funkce

Zahrnuté Oznamování chyb

Monitorování stavu aplikace s využitím zpráv o chybách v reálném čase

 • Zahrnuje všechny funkce

Zahrnuté Nabízená oznámení

Zapojení uživatelů díky odesílání cílených zpráv

 • Až 5 segmentů cílových skupin

Platby podle rozšiřování aplikace

Ceny Centra aplikací Visual Studio jsou flexibilní a umožňují výběr a integraci pouze těch služeb, které potřebujete. Upgradujte ještě dnes.

Spouštění neomezených a rychlejších sestavení

Dodejte svou aplikaci rychleji díky paralelnímu spuštění několika sestavení.

Součástí každého zakoupeného sestavení je neomezený čas sestavení, který zajišťuje spuštění a dokončení všech sestavení.

$40/měsíc
za souběžnost sestavení

Testování aplikace v cloudu

Spouštění testů uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení a stovkách konfigurací.

Součástí každé souběžnosti zařízení je 30 hodin zařízení s možností upgradu na neomezený počet hodin.

$99/měsíc
za souběžnost zařízení

Cílení na další segmenty cílových skupin

Zapojte svou cílovou skupinu zasíláním cílených zpráv ve správnou dobu.

Pokud cílíte na více než 5 segmentů cílových skupin, platíte podle počtu aktivních zařízení za měsíc.

$10/měsíc
za 100 tisíc aktivních zařízení za měsíc

Podpora a SLA

 • U provádění operací sestavení s použitím sestavovací služby ve Visual Studio Mobile Center garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.
 • U provádění operací testování s použitím testovací služby ve Visual Studio Mobile Center garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.
 • U provádění operací nabízených oznámení s použitím služby nabízených oznámení v sadě Visual Studio garantujeme alespoň 99,9% dostupnost.
 • Přečíst smlouvu SLA pro Centrum aplikací Visual Studio

Nejčastější dotazy

 • Souběžnost sestavení představuje počet sestavení, která můžou být v určitém okamžiku paralelně spuštěná. Když se aktivují další sestavení, zařadí se do fronty a počkají na dokončení předchozího sestavení.

 • Souběžnost testovacích zařízení určuje počet zařízení, která můžete používat současně. Například s 5 souběžnými zařízeními můžete testovat 5 různých konfigurací zařízení za stejnou dobu, jakou by vám normálně trvalo testování 1 konfigurace zařízení.

  Využití měříme v hodinách zařízení, které se počítají za všechny aktivity na zařízení iniciované vaším testem. Například 12minutová sada testů spuštěná na 5 konfiguracích zařízení spotřebuje 60 minut neboli 1 hodinu zařízení. Čas strávený stahováním aplikací, zpracováním snímků obrazovky a generováním sestav testů se jako fakturovatelný čas nepočítá.

 • Díky možnosti cílit na 5 segmentů cílových skupin můžete zdarma odesílat neomezený počet nabízených oznámení všem svým uživatelům najednou. V případě potřeby cílit na více segmentů cílových skupin účtujeme $10 za 100 tisíc aktivních zařízení za měsíc.

  Například pokud má vaše aplikace 200,000 aktivních zařízení za měsíc a potřebujete odesílat oznámení více než 5 segmentům cílových skupin, zaplatíte $20 USD za měsíc.

 • Při počítání aktivních zařízení vaší aplikace za měsíc je aktivní zařízení definované tím, že má integrovanou sadu SDK a v daném měsíci spustilo aplikaci alespoň jednou.

 • Po dobu 30 dnů budete moci testovat svou aplikaci na více než 450 konfiguracích zařízení. Ve zkušební verzi můžete používat 1 zařízení s neomezeným počtem hodin testování.

 • Přestože se měsíční kredit nedá uplatnit při nákupech Centra aplikací Visual Studio, můžete toto předplatné Azure využít k fakturaci. Stačí jenom nastavit způsob platby a zrušit platební limit $0. Další informace o měsíčních kreditech Azure pro předplatitele sady Visual Studio.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Centrum aplikací Visual Studio

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma