Ceny za Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů. Nyní navíc získáte 12měsíční bezplatný přístup k Databáze Azure Cosmos.

Databáze Azure Cosmos je globálně distribuovaná databáze Microsoftu pro více modelů. Databáze Azure Cosmos je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Elasticky škálujte propustnost a úložiště po celém světě a plaťte jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Databáze Azure Cosmos garantuje latence v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě, nabízí různé jasně definované modely konzistence pro vyladění výkonu a garantuje vysokou dostupnost s možnostmi vícenásobného navádění – to vše zajištěné špičkovými smlouvami SLA.

Databáze Azure Cosmos je skutečně nezávislá na schématu – automaticky indexuje všechna data, aniž byste se museli starat o správu schémat a indexů. Je také určena pro více modelů, nativně podporuje datové modely typu dokument, klíč-hodnota, graf a řada sloupců. K datům v databázi Azure Cosmos můžete přistupovat pomocí rozhraní API podle vašeho výběru, protože nativně podporuje DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (klíč-hodnota) a Gremlin (graf).

Podrobnosti o cenách

Zřízená propustnost

On Cosmos DB, you only pay for reserved throughput provisioned and data stored in containers (collection of documents or a table or a graph). Reserved throughput, billed as Request Units (RU) per second or RU/s), allows you to read from or write data into containers. Each container is billed on an hourly basis for throughput provisioned in units of 100 RU/second, with a minimum of 400 RU/second, and data stored (in GBs). Unlimited containers have a minimum of 100 RU/s per partition.

During public preview, there's no additional charge for using the Gremlin API.

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB/měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Škálování kontejnerů

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit kontejnery s neomezeným úložištěm – stačí při vytvoření kontejneru definovat klíč oddílu. Dělený kontejner umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se vyhrazená propustnost.

Emulátor databáze Azure Cosmos (zdarma)

Stáhněte si bezplatný emulátor databáze Azure Cosmos, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím databáze Azure Cosmos z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci databáze Azure Cosmos.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Azure Cosmos DB containers can be globally distributed to help you easily build apps with planet scale, which means all your data is automatically replicated to the regions you specify. Your app continues to work with a logical endpoint, while your data is automatically served from the region closest to your users with an intuitive programming model for data consistency and 99.99% availability. Globally distributed containers are billed based on the storage consumed in each region and throughput reserved for each Azure Cosmos DB container times the number of regions associated with an Azure Cosmos DB database account. Standard data transfer rates apply for replication data transfer between regions.

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Zatímco pomocí služby Azure Cosmos DB zapisujete trvalý objem dat, tato data se synchronně indexují pro obsluhu konzistentních dotazů SQL pomocí databázového stroje, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive) a přístup s nízkou latencí. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně databáze Azure Cosmos. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva SLA: U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky databáze Azure Cosmos garantujeme úspěšnost nejméně 99,99 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Propustnost v databázi Azure Cosmos se měří v jednotkách žádostí (RU). 1 RU odpovídá propustnosti operace GET s položkou o velikosti 1 kB. Každé operaci v databázi Azure Cosmos, včetně čtení, zápisů, dotazů SQL a spouštění uložených procedur, je přiřazená deterministická hodnota v jednotkách žádostí, a to na základě propustnosti, která je pro dokončení příslušné operace potřebná. Místo využití procesoru, vstupu/výstupu a paměti a tím, jak ovlivňují propustnost aplikace, nyní stačí uvažovat nad jedinou hodnotou – počtem jednotek žádostí.

  Jednotka žádosti spotřebovaná zřízenou RU za sekundu je stejná jako jednotka žádosti spotřebovaná minutovým kbelíkem.

  Další informace o jednotkách žádostí a pomoc s určením vašich potřeb ohledně kontejnerů najdete tady.

 • Bude se vám účtovat pevná a předvídatelná hodinová sazba na základě celkové kapacity (jednotky žádostí za sekundu, RU/s), která byla během fakturačního cyklu zřízena v rámci vašeho účtu databáze Azure Cosmos.

  Pokud vytvoříte dva účty v oblasti Východní USA 2 pomocí dvou samostatných oddílů s 500 RU/s a 700 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 1 200 RU/s. Proto se vám bude účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých oddílů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner s neomezeným úložištěm využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se pak změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud je v měsíci s 720 hodinami 500 hodin zřízených s 1 200 RU/s a 220 hodin zřízených s 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/hodina

 • When you choose to make containers span across geographic regions, you are billed for the throughput and storage for each container in every region and the data transfer between regions. As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Item Usage (Month) Rate Monthly Cost
  Throughput bill for container in West US 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Throughput bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Storage bill for container in West US 1 TB $-/GB $-
  Storage bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 1TB $-/GB $-
  Total $-

  Let’s also assume that you egress 100GB of data every month from the container in West US to replicate data into East US, North Europe and East Asia. You are billed for egress as per data transfer rates.

 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Za každou hodinu existence kontejneru se účtuje paušální sazba. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner a za 5 minut ho odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 jednotkovou hodinu.

 • Pokud si pro kontejner definujete vlastní výkon a potom v 9:30 upgradujete z 400 RU na 1000 RU a v 10:45 downgradujete zpátky na 400 RU, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1000 RU.

  Pokud vyberete předdefinovanou úroveň výkonu kolekce a v 9:30 upgradujete z kolekce S1 na S3 a v 10:45 downgradujete zpátky na S1, budou se vám účtovat dvě hodiny kolekce S3.

 • Počet jednotek žádostí pro každý kontejner můžete v účtu Azure Cosmos DB vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Pokud chcete přesunout kolekci s úrovní výkonu S1, S2 nebo S3 do samostatného oddílu se stejnou velikostí úložiště, přečtěte si článek Změna úrovní výkonu pomocí webu Azure Portal.

  Pokud chcete přesunout jednu samostatnou kolekci do kontejneru s neomezeným úložištěm, přečtěte si článek Dělení a škálování ve službě Azure Cosmos DB.

 • Samostatný oddíl má větší propustnost než S1 (400 RU/s ve srovnání s 250 RU/s) za nižší cenu. Můžete také vertikálně navýšit kapacitu až na 10 000 RU/s (ve srovnání s 2 500 RU/s u S3). Nejlepší na novém modelu zřizování je, že můžete škálovat v přírůstcích po 100 RU/s, takže pokud potřebujete jenom 1 200 RU/s, nemusíte platit za S3 s 2 500 RU/s.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Databáze Azure Cosmos

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet