Ceny za Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Databáze Azure Cosmos je globálně distribuovaná databáze Microsoftu pro více modelů. Databáze Azure Cosmos je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Elasticky škálujte propustnost a úložiště po celém světě a plaťte jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Databáze Azure Cosmos garantuje latence v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě, nabízí různé jasně definované modely konzistence pro vyladění výkonu a garantuje vysokou dostupnost s možnostmi vícenásobného navádění – to vše zajištěné špičkovými smlouvami SLA.

Databáze Azure Cosmos je skutečně nezávislá na schématu – automaticky indexuje všechna data, aniž byste se museli starat o správu schémat a indexů. Je také určena pro více modelů, nativně podporuje datové modely typu dokument, klíč-hodnota, graf a řada sloupců. K datům v databázi Azure Cosmos můžete přistupovat pomocí rozhraní API podle vašeho výběru, protože nativně podporuje DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (klíč-hodnota) a Gremlin (graf).

Podrobnosti o cenách

Zřízená propustnost

Při libovolném škálování můžete ukládat data a zřizovat kapacitu propustnosti. Všechny kontejnery se účtují po hodinách na základě objemu uložených dat (v GB) a vyhrazené propustnosti (v jednotkách 100 RU/s, minimálně 400 RU/s). Neomezené kontejnery mají minimum 100 RU/s na oddíl.

Během období Public Preview se na používání rozhraní Gremlin API nevztahují žádné další poplatky.

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB/měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 744 hodin měsíčně.

Zřizování doplňků: Jednotky žádostí za minutu (Preview)

Nyní můžete zřízenou propustnost doplnit o přihlašovanou funkci Jednotky žádostí za minutu. Zřízené jednotky žádostí za minutu umožňují spotřebovávat kbelíky žádostí po minutách (UTC). Jednotky žádostí za minutu jsou omezené na 1 000 jednotek žádostí za minutu na každých 100 zřízených jednotek propustnosti za sekundu. Cena dole zahrnuje 50% slevu ve verzi Preview.

Jednotka Cena
Vyhrazené RU/min (po 1 000 RU) $-

Škálování kontejnerů

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit kontejnery s neomezeným úložištěm – stačí při vytvoření kontejneru definovat klíč oddílu. Dělený kontejner umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se vyhrazená propustnost.

Emulátor databáze Azure Cosmos (zdarma)

Stáhněte si bezplatný emulátor databáze Azure Cosmos, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím databáze Azure Cosmos z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci databáze Azure Cosmos.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Kontejnery služby Azure Cosmos DB se dají globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem bude, že se všechna vaše data budou automaticky replikovat do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat jeden logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíž. Výsledkem bude konzistence dat a 99,99% dostupnost. Globálně distribuované kontejnery se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti vyhrazené pro jednotlivé kontejnery služby Azure Cosmos DB vynásobené počtem oblastí přidružených k účtu databáze Azure Cosmos. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat. Představte si třeba, že máte databázový účet pokrývající tři oblasti Azure a dva kontejnery zřízené s 1 a 2 miliony RU. Celkový počet RU zřízených pro první kontejner bude 3 miliony RU (1 milion RU × 3 oblasti) a pro druhý kontejner to bude 6 milionů RU (2 miliony RU × 3 oblasti).

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Zatímco pomocí služby Azure Cosmos DB zapisujete trvalý objem dat, tato data se synchronně indexují pro obsluhu konzistentních dotazů SQL pomocí databázového stroje, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive) a přístup s nízkou latencí. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně databáze Azure Cosmos. Cena podpory začíná na $29.0/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva SLA: U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky databáze Azure Cosmos garantujeme úspěšnost nejméně 99,99 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Propustnost v databázi Azure Cosmos se měří v jednotkách žádostí (RU). 1 RU odpovídá propustnosti operace GET s položkou o velikosti 1 kB. Každé operaci v databázi Azure Cosmos, včetně čtení, zápisů, dotazů SQL a spouštění uložených procedur, je přiřazená deterministická hodnota v jednotkách žádostí, a to na základě propustnosti, která je pro dokončení příslušné operace potřebná. Místo využití procesoru, vstupu/výstupu a paměti a tím, jak ovlivňují propustnost aplikace, nyní stačí uvažovat nad jedinou hodnotou – počtem jednotek žádostí.

  Jednotka žádosti spotřebovaná zřízenou RU za sekundu je stejná jako jednotka žádosti spotřebovaná minutovým kbelíkem.

  Další informace o jednotkách žádostí a pomoc s určením vašich potřeb ohledně kontejnerů najdete tady.

 • Bude se vám účtovat pevná a předvídatelná hodinová sazba na základě celkové kapacity (jednotky žádostí za sekundu, RU/s), která byla během fakturačního cyklu zřízena v rámci vašeho účtu databáze Azure Cosmos.

  Pokud vytvoříte dva účty v oblasti Východní USA 2 pomocí dvou samostatných oddílů s 500 RU/s a 700 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 1 200 RU/s. Proto se vám bude účtovat 12 × $- = $-/h.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých oddílů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner s neomezeným úložištěm využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se pak změní na $- × 222 = $-/h.

  Pokud je v měsíci s 720 hodinami 500 hodin zřízených s 1 200 RU/s a 220 hodin zřízených s 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/h + 220 × $-/h = $-/h

 • Nyní můžete kromě běžné zřízené propustnosti zřídit ještě doplňkové jednotky žádostí za minutu. Tyto rozšiřující jednotky propustnosti můžete spotřebovávat v minutových oknech podle standardu UTC. Pokud jsou povolené jednotky žádostí za minutu, za každých 100 RU/s zřízených ve vašem kontejneru můžete spotřebovat dalších 1 000 jednotek žádostí za minutu.

  Pokud například zřídíte 400 RU/s, budete moci spotřebovat dalších 4 000 jednotek žádostí za minutu. Dejme tomu, že ve 12:00:00 vaše aplikace potřebuje víc než 400 RU/s. Od 12:00:01 do 12:01:00 bude vaše aplikace moci spotřebovat další 4 000 jednotek žádostí, zatímco i nadále bude spotřebovávat zřízenou propustnost 400 RU/s. Pokud počínaje 12:00:01 spotřebujete všech 4 000 jednotek žádostí před 12:01:00, nebudete moci spotřebovat žádné další jednotky žádostí až do další minuty podle standardu UTC (která začíná ve 12:01:01). Pokud v daném minutovém okně nespotřebujete všech 4 000 jednotek žádostí, zbylé jednotky žádostí se do dalšího minutového okna nepřenesou.

  Další informace najdete na stránce dokumentace, která se týká jednotek žádostí za minutu.

 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Za každou hodinu existence kontejneru se účtuje paušální sazba. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner a za 5 minut ho odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 jednotkovou hodinu.

 • Pokud si pro kontejner definujete vlastní výkon a potom v 9:30 upgradujete z 400 RU na 1000 RU a v 10:45 downgradujete zpátky na 400 RU, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1000 RU.

  Pokud vyberete předdefinovanou úroveň výkonu kolekce a v 9:30 upgradujete z kolekce S1 na S3 a v 10:45 downgradujete zpátky na S1, budou se vám účtovat dvě hodiny kolekce S3.

 • Počet jednotek žádostí pro každý kontejner můžete v účtu Azure Cosmos DB vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Pokud chcete přesunout kolekci s úrovní výkonu S1, S2 nebo S3 do samostatného oddílu se stejnou velikostí úložiště, přečtěte si článek Změna úrovní výkonu pomocí webu Azure Portal.

  Pokud chcete přesunout jednu samostatnou kolekci do kontejneru s neomezeným úložištěm, přečtěte si článek Dělení a škálování ve službě Azure Cosmos DB.

 • Samostatný oddíl má větší propustnost než S1 (400 RU/s ve srovnání s 250 RU/s) za nižší cenu. Můžete také vertikálně navýšit kapacitu až na 10 000 RU/s (ve srovnání s 2 500 RU/s u S3). Nejlepší na novém modelu zřizování je, že můžete škálovat v přírůstcích po 100 RU/s, takže pokud potřebujete jenom 1 200 RU/s, nemusíte platit za S3 s 2 500 RU/s.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Databáze Azure Cosmos

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes