Ceny za Azure Cosmos DB

Plně spravovaná, globálně distribuovaná vícemodelová databázová služba

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Azure Cosmos DB.

Vyvíjejte vždy dostupné aplikace pracující v reálném čase v libovolném měřítku s využitím plně spravované, globálně distribuované a vícemodelové databázové služby Azure Cosmos DB zajištěné komplexními smlouvami SLA, které nabízejí vysokou dostupnost 99.999 % a latenci čtení i zápisu v řádu milisekund kdekoli na světě. Zjednodušte vývoj aplikací a zvyšte produktivitu vývojářů s využitím integrovaných funkcí nativních pro cloud, mezi které patří pět modelů konzistence, automatické indexování a několik datových modelů a rozhraní API.

Stávající data z databází MongoDB, Gremlin, Cassandra a Etcd můžete snadno migrovat beze změny aplikace a pomocí konektoru Apache Spark a poznámkových bloků Jupyter (Preview) nativně integrovaných do služby Azure Cosmos DB můžete spouštět provozní analýzy v reálném čase. Plaťte jenom za to, co potřebujete, díky flexibilnímu a okamžitému škálování propustnosti a úložiště bez omezení.

Ceny

Ve službě Azure Cosmos DB se účtuje za zřízenou propustnost a spotřebované úložiště za hodinu.

Zřízená propustnost je vyjádřená jednotkami žádostí za sekundu (RU/s), které můžete využít na různé databázové operace (např. vkládání, čtení, nahrazování, vkládání a aktualizace, odstraňování, dotazování atd.). Například propustnost 1 RU/s je dostatečná pro zpracování jednoho čtení s konečnou konzistencí za sekundu pro položku o velikosti 1 KB a 5 RU/s je dostatečná pro zpracování jednoho zápisu za sekundu pro položku o velikosti 1 KB.

Úložiště se účtuje za každý využitý GB pro váš index a vaše data na discích SSD.

Nové účty mají nárok na propustnost 400 RU/s a 5 GB úložiště za měsíc se službou Azure Cosmos DB úrovně Free.

Zřízená propustnost

Minimální zřízená propustnost pro kontejner nebo databázi je 400 RU/s, což odpovídá 1 miliardě operací čtení za měsíc. Smlouvy SLA umožňují zřídit propustnost a elasticky ji škálovat v přírůstcích pro 100 RU/s (ekvivalent 267,8 milionů operací čtení za měsíc) a kdykoli elasticky vertikálně navýšit kapacitu na stovky milionů RU/s. Bude se vám účtovat hodinová sazba za maximální zřízenou propustnost pro váš kontejner nebo databázi. Účet je možné nakonfigurovat tak, aby přijímal zápisy ve více oblastech (multi-master) nebo v jedné oblasti (single-master).

Ruční konfigurace zřízené propustnosti

Zřízenou propustnost pro kontejner nebo databázi Cosmos je možné ručně konfigurovat pomocí webu Azure Portal, případně programově pomocí rozhraní API.

Zřízená propustnost – jednotka (100 RU/s za hodinu) Cena
100 RU/s pro účet v jedné oblasti 1 x $-
100 RU/s pro účet single-master ve více oblastech s N > 1 oblastmi N oblastí × $-
100 RU/s pro účet multi-master ve více oblastech s N oblastmi, kde N > 1* N × $-

Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Kontejnery a databáze Cosmos vyžadují zřízenou propustnost minimálně 400 RU/s.

* Cena pro účet multi-master ve více oblastech vytvořený před 1. prosincem 2019 je (N + 1) x $-, kde N je počet oblastí.

S odhadem vašich potřeb z hlediska zřízené propustnosti vám pomůže plánovač kapacity služby Azure Cosmos DB (tj. kalkulačka RU).

Automatická konfigurace zřízené propustnosti s využitím režimu Autopilot Preview

V režimu Autopilot budou vaše kontejnery a databáze automaticky škálovat zřízenou propustnost na základě vzorů úloh a budou přitom dodržovat smlouvy SLA, aniž byste museli ručně spravovat kapacitu nebo řešit omezování rychlosti. To je ideální pro úlohy s nepředvídatelným, nepravidelným nebo prudce kolísajícím zatížením. Když vaše aplikace odesílá požadavky na kontejner nebo databázi Cosmos, režim Autopilot automaticky a okamžitě upravuje zřízenou propustnost podle potřeb konkrétní úlohy.

Propustnost v režimu Autopilot – jednotka (100 RU/s za hodinu) Cena
100 RU/s v režimu Autopilot, účet v jedné oblasti $-
100 RU/s v režimu Autopilot pro účet single-master ve více oblastech s N oblastmi N oblastí × $-, kde N > 1
100 RU/s pro účet multi-master ve více oblastech s N oblastmi N oblastí × $-, kde N > 1

Další informace najdete na stránce dokumentace.

Rezervovaná kapacita pro zřízenou propustnost

Ceny za rezervovanou kapacitu služby Azure Cosmos DB vám přinesou úspory až 65 % a lepší smlouvy SLA o dostupnosti a zároveň omezí režii spojenou se správou nebo plánováním kapacity. Rezervujte si zřízenou propustnost na jeden nebo tři roky s jednorázovou platbou a sdílejte zřízenou propustnost napříč všemi oblastmi, rozhraními API, účty a předplatnými v rámci dané registrace. Další informace najdete na stránce dokumentace.

Roční rezervace Rezervace na 3 roky
Propustnost Zápis do jedné oblasti Zápis do více oblastí Zápis do jedné oblasti Zápis do více oblastí
Cena/úspory Cena za 100 RU/s
(úspory proti PAYG)
Cena za 100 RU/s
(úspory proti PAYG)
Cena za 100 RU/s
(úspory proti PAYG)
Cena za 100 RU/s
(úspory proti PAYG)
Prvních 50 tisíc RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Dalších 450 tisíc RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Dalších 2,5 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Přes 3 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Jakákoliv zřízená prostupnost překračující vaši rezervovanou kapacitu je fakturována za standardní sazby zřízené prostupnosti.

Spotřebované úložiště

Azure Cosmos DB nabízí neomezené transakční a analytické (Preview) úložiště. Úložiště se účtuje jako počet GB místního logického úložiště s SSD, které využijí vaše data a indexy ve všech oblastech, ve kterých používáte službu Azure Cosmos DB. Pokud například replikujete účet služby Azure Cosmos DB mezi třemi oblastmi, budete platit celkové náklady na úložiště ve všech třech oblastech.

Vaše data se spravují ve dvou různých vrstvách úložiště, transakční a analytické (Preview), a úlohy pracují se stejnými logickými daty, aniž by se vzájemně rušily. Transakční úložiště je vždy povolené ve výchozím nastavení, ale analytické úložiště (Preview) musíte ve svém kontejneru Cosmos povolit explicitně.

K odhadu vašich požadavků na úložiště můžete použít nástroj Capacity Planner.

Spotřebované úložiště Cena
1 GB spotřebovaného transakčního úložiště (založeného na řádcích) $-/měsíc
1 GB spotřebovaného analytického úložiště (založeného na sloupcích) – Preview $-/měsíc

U transakčního úložiště se neúčtují žádné další poplatky za IOPS (vstupně-výstupní operace za sekundu). U analytického úložiště (Preview) se transakce úložiště účtují následovně:

Transakce analytického úložiště Preview

Transakce Cena
Operace zápisu (za 10,000 operací) $-
Operace čtení (za 10,000 operací) $-

Několik oblastí a zón dostupnosti

Azure Cosmos DB je plně spravovaná databázová služba s globální distribucí na klíč a transparentní multimasterovou replikací. V účtu Azure Cosmos můžete kdykoli přidávat a odebírat oblast. Propustnost, kterou nakonfigurujete pro různé kontejnery a databáze Azure Cosmos, je rezervovaná v každé oblasti přidružené k vašemu účtu Cosmos.

Kromě konfigurace několika oblastí teď při výběru oblasti pro přidružení k databázi Azure Cosmos můžete povolit zónovou redundanci. Zónová redundance poskytuje další redundanci v rámci oblasti tím, že zajišťuje replikaci dat mezi několika zónami v dané oblasti. Redundance zón dostupnosti je k dispozici pro účty v jedné oblasti a účty ve více oblastech s povolenými zápisy do více oblastí.

Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma

Existuje řada způsobů, jak se službou Azure Cosmos DB začít zdarma

Azure Cosmos DB Free Tier. Vyvíjejte a testujte vaše aplikace nebo spouštějte v rámci prostředí Azure malé produkční úlohy zdarma. Začínáme: Pokud u nového účtu aktivujete úroveň Free, získáte každý měsíc po celou dobu živostnosti tohoto účtu propustnost 400 RU/s a 5 GB úložiště zdarma.
Bezplatný účet Azure. Zatím Azure neznáte? Využijte možnosti vývoje a testování předprodukční aplikace s využitím Azure Cosmos DB a dalších služeb Azure. Začínáme: Vyzkoušejte Azure Cosmos DB a další služby Azure v rámci 12měsíčního bezplatného účtu Azure. Získejte kredit $200 na 30 dnů a využijte zřízenou propustnost 400 RU/s a 5 GB úložiště na měsíc po dobu jednoho roku.)
30 dní zdarma. Využijte možnost spustit si na omezenou dobu neprodukční databázi Azure Cosmos DB. Začínáme: Užijte si časově omezené globálně distribuované prostředí Azure Cosmos DB bez poplatků a předplatného Azure prostřednictvím akce Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma. Dá se obnovit, kolikrát chcete.
Místní emulátor služby Azure Cosmos DB. Využijte možnost testování aplikací z místního počítače, aniž byste si museli vytvářet předplatné Azure nebo hradit nějaké poplatky. Začínáme: Stáhněte si bezplatný emulátor služby Azure Cosmos DB na místní počítač s Windows. Jakmile budete se svou databází spokojeni, můžete ji nasadit vytvořením odkazu na instanci služby Azure Cosmos DB v cloudu.

Podpora a SLA

 • Technická podpora je dostupná prostřednictvím podpory Azure už od $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Azure Cosmos DB je dostupná ve všech oblastech Azure, včetně veřejných, vládních a DoD cloudů. Další informace najdete na stránce o dostupnosti služeb Azure v jednotlivých oblastech.
 • Smlouva SLA – Pro zajištění úspěšného zpracování žádostí a provádění operací ve službě Azure Cosmos DB garantujeme dostupnost nejméně 99,99 % pro databáze v jedné oblasti a 99,999 % pro databáze ve více oblastech. Navíc nabízíme další komplexní smlouvy SLA zajišťující latenci, propustnost, konzistenci a vysokou dostupnost. Další informace najdete na stránce s informacemi o smlouvě SLA.

Nejčastější dotazy

 • V Azure Cosmos DB si rezervujete propustnost (pro databázi nebo kontejner) a platíte jenom za zřízenou propustnost pro danou hodinu. Výhoda modelu založeného na zřízené propustnosti pro zákazníky spočívá v tom, že poskytuje garantovaný výkon a elasticitu v libovolném měřítku. Model založený na zřízené propustnosti umožňuje Cosmos DB nabídnout vysokou dostupnost, garantovanou nízkou latenci a také garantovanou propustnost na úrovni 99. percentilu, a to způsobem nezávislým na škálování. Vyhrazená propustnost se uvádí v počtu jednotek žádostí (RU) za sekundu. Každá operace v Azure Cosmos DB, včetně zápisů, aktualizací, čtení a dotazů, a aktualizace dokumentu využívá procesor, paměť a IOPS. To znamená, že pro každou operaci se účtují poplatky za žádosti, které jsou vyjádřené v jednotkách žádostí (RU(. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte stránku Jednotky žádostí v Azure Cosmos DB.
 • Budou se vám účtovat poplatky na základě zřízené propustnosti vyjádřené v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s), která se vyhradila pro váš kontejner nebo databázi Azure Cosmos DB, a hodinové sazby za dobu zřízení.

  Propustnost zřízená pro jednotlivý kontejner:

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte databázový účet Azure Cosmos DB se dvěma kontejnery se zřízenou propustností 500 RU/s a 700 RU/s, celková zřízená propustnost bude 1 200 RU/s. Bude se vám tedy účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých kontejnerů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se potom změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 1 200 RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/měsíc.

  Propustnost zřízená pro sadu databázi (sada kontejnerů):

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte účet se dvěma databázemi Cosmos DB (každá z nich obsahuje sadu kolekcí) se zřízenou propustností 50 tisíc RU/s a 70 tisíc RU/s, vaše celková zřízená propustnost bude 120 tisíc RU/s. Bude se vám tedy účtovat 1 200 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete propustnost změnit zvýšili jste zřízenou propustnost jednotlivých databází o 10 tisíc RU/s, celková zřízená kapacita bude 140 tisíc RU/s (60 tisíc RU/s + 80 tisíc RU/s). Vaše faktura se potom změní na 1400 × $- = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 120 tisíc RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 140 tisíc RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $- + $- = $-/měsíc.

 • V režimu Autopilot (aktuálně ve verzi Preview) se vám bude účtovat po hodinách základní cena za vaši vybranou úroveň a maximální zřízenou propustnost v režimu Autopilot přidělenou za hodinu na základě vzorů vašich úloh. Zřízená propustnost se vyjadřuje v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s).
 • Když se úroveň Free aktivuje u nového účtu Azure Cosmos DB, získáte prvních 400 RU/s a 5 GB úložiště zdarma po celou dobu životnosti tohoto účtu. Pokud navíc využíváte databáze se sdílenou propustností, můžete vytvořit až 25 kontejnerů, které sdílejí 400 RU/s na úrovni databáze (maximálně 5 sdílených databází na jeden účet úrovně Free). Pro každé předplatné Azure můžete mít maximálně jeden účet úrovně Free a při vytváření tohoto účtu se musíte přihlásit.
 • V účtech úrovně Free vám z vyúčtování odečteme prvních 400 RU/s a 5 GB úložiště. RU/s a úložiště nad rámec 400 RU/s a 5 GB se bude účtovat běžnými sazbami za Azure Cosmos DB uvedenými na stránce s cenami. 400 RU/s se vztahuje na všechny typy RU/s (zřízená propustnost, autopilot i multi-master).

  Sleva založená na úrovni Free se uplatňuje na úrovni účtu. Pokud má například účet v průběhu jednoho měsíce celkem 400 RU/s a tři oblasti a v každé z nich 5 GB, bude se za něj za každou hodinu v měsíci účtovat 800 RU/s (400 RU/s × 3 oblasti – 400 RU/s) a 10 GB úložiště (5 GB × 3 oblasti – 5 GB). Pokud mají oblasti pro RU/s a úložiště jiné sazby, bude sleva odpovídat sazbám v oblasti, ve které byl příslušný účet vytvořen.

 • Když se rozhodnete vytvořit účet Cosmos (s databázemi a kontejnery) zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že každý měsíc odešlete z kontejneru v oblasti Západní USA 100 GB dat pro replikaci do oblastí Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Když se rozhodnete provozovat kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám zřízená propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Bude se vám účtovat zřízená propustnost.
 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Účtuje se každá hodina existence kontejneru nebo databáze. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner nebo databáze aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner nebo databázi a za 5 minut je odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 hodinu.

 • Za každou hodinu se vám účtuje maximální zřízená propustnost.

  Pokud například zřízenou propustnost v 9:30 zvýšíte z 400 RU/s na 1 000 RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 400 RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1 000 RU/s.

  Pokud propustnost zřízenou pro kontejner nebo sadu kontejnerů v 9:30 zvýšíte ze 100 tisíc RU/s na 200 tisíc RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 100 tisíc RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 200 tisících RU/s.

 • Zřízenou propustnost pro každý kontejner nebo databázi můžete vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Záložní kapacita Azure Cosmos DB vám pomáhá ušetřit díky předplacení zřízené kapacity propustnosti Cosmos DB na jeden nebo tři roky. Umožní vám získat slevu na zřízenou propustnost Cosmos DB pro databáze a kontejnery (tabulky/kolekce/grafy). Záložní kapacita Azure Cosmos DB může ve srovnání s běžnými cenami výrazně snížit náklady na Cosmos DB, a to s ročním nebo tříletým závazkem předem. Záložní kapacita poskytuje slevu a neovlivňuje stav spuštění vašich prostředků Cosmos DB. Záložní kapacitu pro Cosmos DB si můžete koupit na webu Azure Portal. Další informace o záložní kapacitě najdete v dokumentaci ke Cosmos DB.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Cosmos DB

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma