Ceny za Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů. Nyní navíc získáte 12měsíční bezplatný přístup k Databáze Azure Cosmos.

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database. Azure Cosmos DB was built from the ground up with global distribution and horizontal scale at its core. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Elastically scale throughput and storage worldwide, and pay only for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB guarantees single-digit-millisecond latencies at the 99th percentile anywhere in the world, offers multiple well-defined consistency models to fine-tune performance, and guarantees high availability with multi-homing capabilities—all backed by industry leading service level agreements (SLAs).

Azure Cosmos DB is truly schema-agnostic—it automatically indexes all the data without requiring you to deal with schema and index management. It’s also multi-model, natively supporting document, key-value, graph, and column-family data models. With Azure Cosmos DB, you can access your data using APIs of your choice, as SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (key-value), and Gremlin (graph), Apache Cassandra (column-family) are all natively supported.

Podrobnosti o cenách

Zřízená propustnost

V databázi Cosmos DB platíte jenom za zřízenou vyhrazenou propustnost a data uložená v kontejnerech (kolekce dokumentů, tabulka nebo graf). Vyhrazená propustnost, která se fakturuje po jednotkách žádosti (RU za sekundu neboli RU/s), umožňuje čtení nebo zápis dat v kontejnerech. Každý kontejner se fakturuje podle počtu hodin za zřízenou propustnost v jednotkách po 100 RU/s, přičemž minimum je 400 RU/s, a za uložená data (v GB). Neomezené kontejnery mají minimum 100 RU/s na oddíl.

Během období Public Preview se na používání rozhraní Gremlin API nevztahují žádné další poplatky.

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB za měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 732 hodin měsíčně.

Škálování kontejnerů

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit kontejnery s neomezeným úložištěm – stačí při vytvoření kontejneru definovat klíč oddílu. Dělený kontejner umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se vyhrazená propustnost.

Emulátor databáze Azure Cosmos (zdarma)

Stáhněte si bezplatný emulátor databáze Azure Cosmos, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím databáze Azure Cosmos z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci databáze Azure Cosmos.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Kontejnery služby Azure Cosmos DB se dají globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem bude, že se všechna vaše data budou automaticky replikovat do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíž. Výsledkem bude konzistence dat a 99,99% dostupnost. Globálně distribuované kontejnery se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti vyhrazené pro jednotlivé kontejnery služby Azure Cosmos DB vynásobené počtem oblastí přidružených k účtu databáze Azure Cosmos. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat.

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Zatímco pomocí služby Azure Cosmos DB zapisujete trvalý objem dat, tato data se synchronně indexují pro obsluhu konzistentních dotazů SQL pomocí databázového stroje, který je optimalizovaný pro zápis, nepoužívá blokátory a je navržený pro jednotky SSD (solid-state drive) a přístup s nízkou latencí. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně databáze Azure Cosmos. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva SLA: U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky databáze Azure Cosmos garantujeme úspěšnost nejméně 99,99 %. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Propustnost v databázi Azure Cosmos se měří v jednotkách žádostí (RU). 1 RU odpovídá propustnosti operace GET s položkou o velikosti 1 kB. Každé operaci v databázi Azure Cosmos, včetně čtení, zápisů, dotazů SQL a spouštění uložených procedur, je přiřazená deterministická hodnota v jednotkách žádostí, a to na základě propustnosti, která je pro dokončení příslušné operace potřebná. Místo využití procesoru, vstupu/výstupu a paměti a tím, jak ovlivňují propustnost aplikace, nyní stačí uvažovat nad jedinou hodnotou – počtem jednotek žádostí.

  Jednotka žádosti spotřebovaná zřízenou RU za sekundu je stejná jako jednotka žádosti spotřebovaná minutovým kbelíkem.

  Další informace o jednotkách žádostí a pomoc s určením vašich potřeb ohledně kontejnerů najdete tady.

 • Bude se vám účtovat pevná a předvídatelná hodinová sazba na základě celkové kapacity (jednotky žádostí za sekundu, RU/s), která byla během fakturačního cyklu zřízena v rámci vašeho účtu databáze Azure Cosmos.

  Pokud vytvoříte dva účty v oblasti Východní USA 2 pomocí dvou samostatných oddílů s 500 RU/s a 700 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 1 200 RU/s. Proto se vám bude účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých oddílů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner s neomezeným úložištěm využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se pak změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud je v měsíci s 720 hodinami 500 hodin zřízených s 1 200 RU/s a 220 hodin zřízených s 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/hodina

 • Když se rozhodnete vytvářet kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že každý měsíc odešlete z kontejneru v oblasti Západní USA 100 GB dat pro replikaci do oblastí Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Za každou hodinu existence kontejneru se účtuje paušální sazba. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner a za 5 minut ho odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 jednotkovou hodinu.

 • Pokud si pro kontejner definujete vlastní výkon a potom v 9:30 upgradujete z 400 RU na 1000 RU a v 10:45 downgradujete zpátky na 400 RU, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1000 RU.

  Pokud vyberete předdefinovanou úroveň výkonu kolekce a v 9:30 upgradujete z kolekce S1 na S3 a v 10:45 downgradujete zpátky na S1, budou se vám účtovat dvě hodiny kolekce S3.

 • Počet jednotek žádostí pro každý kontejner můžete v účtu Azure Cosmos DB vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Pokud chcete přesunout kolekci s úrovní výkonu S1, S2 nebo S3 do samostatného oddílu se stejnou velikostí úložiště, přečtěte si článek Změna úrovní výkonu pomocí webu Azure Portal.

  Pokud chcete přesunout jednu samostatnou kolekci do kontejneru s neomezeným úložištěm, přečtěte si článek Dělení a škálování ve službě Azure Cosmos DB.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Databáze Azure Cosmos

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet