Ceny za Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Quickly and easily develop apps at any scale with fully managed NoSQL database service offering guaranteed speed and availability, automatic and instant scalability, and open source APIs. Azure Cosmos DB offers cost-effective pricing models for apps of any size, from dev/test to production.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Náklady na všechny databázové operace jsou normalizované a vyjádřené v jednotkách žádostí (RU). Azure Cosmos DB nabízí dva modely databázových operací:

 • Zřízená propustnost se měří v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s) a fakturuje se po hodinách. Nabízí latenci čtení a zápisu v řádu milisekund a 99,999% dostupnost po celém světě, to vše zajištěné smlouvami SLA. To je ideální pro rozsáhlé a důležité úlohy, které vyžadují záruku nízké latence a vysoké dostupnosti. Na výběr jsou dvě možnosti správy kapacit: Standardní zřízená propustnost a zřízená propustnost v režimu automatického škálování.
 • V bezserverové architektuře se účtují jednotky žádostí (RU) využité pro jednotlivé databázové operace. Bezserverová varianta usnadňuje spouštění nárazových úloh, které nemají stabilní provoz. Zvládá provozní špičky na vyžádání, bez správy nebo plánování prostředků.

Úložiště se účtuje podle počtu GB využitých pro data a indexy na discích SSD ve všech oblastech Azure, ve kterých je vaše databáze distribuovaná. K dispozici jsou bezplatně dvě záložní kopie s dalšími kopiemi, které se účtují podle celkového objemu uložených dat v GB. Úložiště zálohování je k dispozici buď jako pravidelné, nebo jako průběžné.

 • Pravidelné zálohování je ve výchozím nastavení povolené. Dvě záložní kopie se poskytují zdarma, poplatky za další kopie se účtují na základě celkového počtu GB uložených dat.
 • Průběžné zálohováníPreview, pokud je povolené, se účtuje na základě počtu GB uložených napříč všemi vybranými oblastmi Azure a poplatky za obnovení k bodu v čase se účtují na základě počtu GB obnovených dat pro jednotlivé instance.

Zřízená propustnost

Zřízená propustnost nabízí latenci čtení a zápisu v řádu milisekund a 99,999% dostupnost po celém světě, to vše zajištěné smlouvami SLA. To je ideální pro rozsáhlé a důležité úlohy, které vyžadují záruku nízké latence a vysoké dostupnosti. Nové účty mají nárok na propustnost 400 jednotek žádostí za sekundu (RU/s) a 5 GB úložiště za měsíc se službou Azure Cosmos DB úrovně Free.

Pro zřízenou propustnost jsou na výběr dvě možnosti správy kapacit: zřízená propustnost v režimu automatického škálování a standardní zřízená propustnost. Možnost, kterou zvolíte, závisí na předvídatelnosti vašich úloh a na tom, jestli chcete kapacitu spravovat ručně.

Standardní (ručně) zřízená propustnost

Přímá správa kapacity se standardní zřízenou propustností. Tato možnost je ideální pro rozsáhlé a důležité úlohy s předvídatelným provozem.

Standardní zřízenou propustnost, která začíná na minimálně 400 RU/s (jednotky žádostí za sekundu), je možné pro kontejner nebo databázi ručně konfigurovat pomocí webu Azure Portal, případně programově pomocí rozhraní API. Bude se vám účtovat hodinová sazba za RU/s zřízené váš kontejner nebo databázi.

Standardní zřízená propustnost RU/s za hodinu celkem Cena za 100 RU/s
Účet pro zápis v jedné oblasti 100 RU/s × 1 oblast $-
Účet pro zápis v jedné oblasti s distribucí napříč N oblastmi (kromě zón dostupnosti*) 100 RU/s × N oblastí $-
Účet pro zápis v jedné oblasti, s oblastmi využívajícími zóny dostupnosti 100 RU/s × 1,25 × N zón $-
Účet pro zápis do více oblastí (dříve multi-master) s N oblastmi* (se zónami dostupnosti nebo bez nich) 100 RU/s × N oblastí $-
Platí standardní sazby za datové přenosy.

Pro databáze a kontejnery Azure Cosmos DB musí být zřízena minimální propustnost 400 RU/s.

* Další podrobnosti najdete níže v části Zóna dostupnosti.

** Cena pro účty pro zápis ve více oblastech vytvořené před 1. prosincem 2019 je (N + 1) × $-, kde N je počet oblastí.

S odhadem vašich potřeb z hlediska zřízené propustnosti vám pomůže plánovač kapacity služby Azure Cosmos DB (kalkulačka RU).

Rezervovaná kapacita pro standardní zřízenou propustnost

Ceny za rezervovanou kapacitu služby Azure Cosmos DB vám přinesou úspory až 65 % a lepší smlouvy SLA o dostupnosti a zároveň omezí režii spojenou s plánováním kapacity. Rezervujte si standardní zřízenou propustnost od 5 000 RU/s na jeden nebo tři roky s jednorázovou platbou a sdílejte zřízenou propustnost napříč všemi oblastmi, rozhraními API, účty a předplatnými v rámci dané registrace.

Další informace najdete na stránce dokumentace. Následující tabulka je souhrnem dostupných velikostí rezervací a neodráží všechny možnosti. Všechny možnosti pro rezervovanou kapacitu najdete na webu Azure Portal.

Jeden rok Tři roky
Zápis do jedné oblasti Zápis do více oblastí Zápis do jedné oblasti Zápis do více oblastí
Počet jednotek žádostí rezervované kapacity za sekundu (RU/s) Roční poplatek Roční poplatek Roční poplatek Roční poplatek
5,000 $3504 $-
$7008 $-
$3504 $-
$7008 $-
20,000 $14016 $-
$28032 $-
$14016 $-
$28032 $-
50,000 $35040 $-
$70080 $-
$35040 $-
$70080 $-
100,000 $70080 $-
$140160 $-
$70080 $-
$140160 $-
300,000 $210240 $-
$420480 $-
$210240 $-
$420480 $-
500,000 $350400 $-
$700800 $-
$350400 $-
$700800 $-
1,000,000 $700800 $-
$1401600 $-
$700800 $-
$1401600 $-
Využití jednotek RU/s se určuje podle oblasti Azure, ve které se využívají. Konkrétní informace najdete v části věnované slevám za rezervaci pro jednotlivé oblasti. Informace o slevách najdete na nákupní stránce na webu Azure Portal.

Veškerá zřízená propustnost RU/s nad rámec objemu zakoupené rezervované kapacity se bude účtovat podle standardních sazeb zřízené propustnosti.

Zřízená propustnost

Zřízená propustnost nabízí latenci čtení a zápisu v řádu milisekund a 99,999% dostupnost po celém světě, to vše zajištěné smlouvami SLA. To je ideální pro rozsáhlé a důležité úlohy, které vyžadují záruku nízké latence a vysoké dostupnosti. Nové účty mají nárok na propustnost 400 jednotek žádostí za sekundu (RU/s) a 5 GB úložiště za měsíc se službou Azure Cosmos DB úrovně Free.

Pro zřízenou propustnost jsou na výběr dvě možnosti správy kapacit: zřízená propustnost v režimu automatického škálování a standardní zřízená propustnost. Možnost, kterou zvolíte, závisí na předvídatelnosti vašich úloh a na tom, jestli chcete kapacitu spravovat ručně.

Zřízená propustnost v režimu automatického škálování

Eliminujte nutnost ruční správy kapacity pro vaše důležité rozsáhlé úlohy a zajistěte si úspory nákladů v případě nepředvídatelného provozu. Nastavíte si vlastní limit propustnosti (začínající na 4000 RU/s), a to buď pomocí webu Azure Portal nebo programově pomocí rozhraní API. Fakturace vychází z maximálního počtu jednotek žádostí za sekundu (RU/s) využitých za hodinu, a to mezi 10 a 100 % vašeho limitu propustnosti.

Zřízená propustnost v režimu automatického škálování RU/s za hodinu celkem Cena za 100 RU/s
Účet pro zápis v jedné oblasti 100 RU/s × 1,5 × 1 oblast $-
Účet pro zápis do jedné oblasti s daty distribuovanými napříč několika oblastmi (se zónami dostupnosti nebo bez nich*) 100 RU/s × 1,5 × N oblastí $-
Účet pro zápis ve více oblastech (multi-master) s distribucí napříč několika oblastmi 100 RU/s × N oblastí $-
* Zóny dostupnosti nemají samostatné poplatky za zřízenou propustnost v režimu automatického škálování.

Automatické škálování se dřív označovalo jako autopilot.

Pro zajištění zřízené propustnosti v režimu automatického škálování se musí zřídit minimálně 4000 RU/s. Další informace najdete na stránce dokumentace.

Řešení bez serverů Preview

Bezserverová varianta usnadňuje spouštění úloh s nízkým provozem. Zvládá občasné špičky na vyžádání, bez správy nebo plánování prostředků. Účtují se jenom prostředky využité pro jednotlivé databázové operace, bez minimálních poplatků. Bezserverová varianta je jako fakturační model s platbami na základě požadavků bez určeného minimálního počtu operací a jednotek žádostí (RU) velmi vhodná pro spouštění malých aplikací, které nemají stabilní provoz.

Řešení bez serverů Jednotky žádostí celkem (RU) Cena za 1 mil. RU
Bezserverové jednotky žádostí 1,000,000 $-
Bezserverové jednotky žádostí (RU) se zónou dostupnosti 1,000,000 × 1,25 $-

Storage

Azure Cosmos DB nabízí neomezené transakční a analytické úložiště, které se účtuje podle počtu GB místního logického úložiště SSD využitých pro data a indexy ve všech oblastech vybraných pro geografickou replikaci. Pokud například replikujete účet služby Azure Cosmos DB mezi třemi oblastmi, budete platit celkové náklady na úložiště ve všech třech oblastech.

Vaše data se spravují ve dvou různých vrstvách úložiště, transakční a analytické, a úlohy pracují se stejnými logickými daty, aniž by se vzájemně rušily. Transakční úložiště je vždy povolené ve výchozím nastavení, ale analytické úložiště musíte ve svém kontejneru Azure Cosmos DB povolit explicitně, aby bylo možné využít Azure Synapse Link ke spouštění analýzy dat v Azure Cosmos DB.

Zřízená propustnost (RU/s) se škáluje vzhledem k objemu transakčního úložiště jako 10 RU/s na každý 1 GB úložiště. Pokud chcete odhadnout požadavky na úložiště, použijte nástroj pro plánování kapacity a ujistěte se, že jste pro splnění požadavků úložiště zřídili dostatečnou propustnost.

Spotřebované úložiště GB celkem Cena
Transakční úložiště (založené na řádcích) 1 GB $-/měsíc
Analytické úložiště (založené na sloupcích) 1 GB $-/měsíc

Úložiště zálohování

Pro účty je možné vybrat pravidelné nebo průběžné zálohování. Ve výchozím nastavení je pravidelné zálohování aktivované na všech účtech a zdarma se ukládají dvě záložní kopie dat. Pravidelné zálohování dat je možné nakonfigurovat tak, aby bylo nezávislé na geografickém umístění, místním prostředí nebo zóně. Další podrobnosti najdete v technické dokumentaci.

Úložiště pravidelného zálohování GB celkem Cena za GB
Uložená data pravidelného zálohování (2 kopie) GB na kopii Zdarma/měsíc
Uložená data pravidelného zálohování (>2 kopie) GB na kopii $-/měsíc

Průběžné zálohování (Preview) se dá u účtů aktivovat místo pravidelného zálohování, a to pomocí základního rozhraní API (SQL) nebo rozhraní API pro MongoDB. Po aktivaci se zálohy účtují měsíčně na základě celkového objemu dat uložených ve všech vybraných oblastech Azure. Obnovení k bodu v čase z dat průběžného zálohování se účtuje na základě celkového počtu GB dat obnovených v primární oblasti pro zápis.

Úložiště průběžného zálohování GB celkem Cena za GB
Data průběžného zálohování Preview GB x vybrané oblasti Azure $-/měsíc
Obnovení k bodu v čase Preview GB $-/měsíc

Transakce analytického úložiště

Transakce IOPS (vstup/výstup) pro analytické úložiště se účtují podle množství operací.

Transakce Operations Cena
Operace zápisu – analytické úložiště 10,000 $-
Operace čtení – analytické úložiště 10,000 $-
Podrobnější odhad operací analytického úložiště pro vaši úlohu získáte pomocí nástroje pro plánování kapacity. Další informace najdete v dokumentaci k cenám analytického úložiště Azure Cosmos DB.

Note: Transactional storage pricing is not impacted by analytical storage usage.

Několik oblastí

Azure Cosmos DB nabízí garantovanou nízkou latenci a vysokou dostupnost při čtení a zápisech ve více oblastech (dříve multi-master), a to napříč libovolnými nebo všemi oblastmi Azure. V účtu Azure Cosmos DB můžete kdykoli přidávat a odebírat oblasti. Dopad použití více oblastí na fakturaci spočívá v tom, že se zřízená propustnost a využité úložiště násobí všemi oblastmi přidruženými k vašemu účtu.

Zóny dostupnosti

Při výběru oblastí pro přidružení k účtu Azure Cosmos na webu Azure Portal můžete povolit zóny dostupnosti. Tím v rámci dané oblasti zajistíte další redundanci, a to replikací dat mezi několika zónami v této oblasti. Oblasti Azure, které mohou být zónami dostupnosti: UK South, Southeast Asia, East US, East US 2, Central US, West Europe, West US 2, Japan East, North Europe, France Central, and Australia East.

Dopad na fakturaci je následující:

 • U účtů pro zápis v jedné oblasti s využitím standardní zřízené propustnosti se jednotky žádostí za sekundu (RU/s) vynásobí hodnotou 1.25 v každé oblasti určené jako zóna dostupnosti.
 • U bezserverových účtů v jedné oblasti se jednotky žádostí (RU/s) vynásobí hodnotou 1.25.
 • Fakturace účtů pro zápis ve více oblastech (dříve multi-master) s využitím zřízené propustnosti není nijak ovlivněná.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure Cosmos DB

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Cosmos DB

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Cosmos DB

Nejčastější dotazy

 • Jednotky žádostí jsou měnou databázových operací ve službě Azure Cosmos DB. Každá operace (zápis, aktualizace, čtení, dotazy) spotřebovává prostředky procesoru, paměti a IOPS. Za tyto prostředky se účtují poplatky, které se vyjadřují v jednotkách žádostí (RU). Zřízená propustnost je celková kapacita propustnosti pro databázové operace a nastavuje se v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s). Další informace najdete na stránce Jednotky žádostí ve službě Azure Cosmos DB.
 • Zřízená propustnost, vyjádřená v jednotkách žádostí za sekundu (RU/s), kterou nastavíte pro databázi nebo kontejner, se vám účtuje po hodinách.

  Standardní zřízená propustnost pro jednotlivý kontejner:

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte databázový účet Azure Cosmos DB se dvěma kontejnery se standardní zřízenou propustností 500 RU/s a 700 RU/s, celková zřízená propustnost bude 1 200 RU/s. Bude se vám tedy účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých kontejnerů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový kontejner využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se potom změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 1 200 RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/měsíc.

  Propustnost zřízená pro sadu databázi (sada kontejnerů):

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte účet se dvěma databázemi Cosmos DB (každá z nich obsahuje sadu kolekcí) se zřízenou propustností 50 tisíc RU/s a 70 tisíc RU/s, vaše celková zřízená propustnost bude 120 tisíc RU/s. Bude se vám tedy účtovat 1 200 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete propustnost změnit zvýšili jste zřízenou propustnost jednotlivých databází o 10 tisíc RU/s, celková zřízená kapacita bude 140 tisíc RU/s (60 tisíc RU/s + 80 tisíc RU/s). Vaše faktura se potom změní na 1400 × $- = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 120 tisíc RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 140 tisíc RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $- + $- = $-/měsíc.

 • V režimu automatického škálování (dříve Autopilot) nastavíte maximální limit zřízené propustnosti v RU/s, na kterou se vaše databáze nebo kontejner může škálovat. Pak se vám budou každou hodinu účtovat využité jednotky žádostí za sekundu (RU/s) zřízené propustnosti, a to od 400 RU/s nebo 10 % vašeho maxima. Pokud například nastavíte maximální počet 8 000 RU/s, Azure Cosmos DB bude automaticky škálovat propustnost od 800 do 8 000 RU/s v závislosti na skutečném využití.
 • Když se úroveň Free aktivuje u nového účtu Azure Cosmos DB, získáte prvních 400 RU/s a 5 GB úložiště zdarma po celou dobu životnosti tohoto účtu. Pokud navíc využíváte databáze se sdílenou propustností, můžete vytvořit až 25 kontejnerů, které sdílejí 400 RU/s na úrovni databáze (maximálně 5 sdílených databází na jeden účet úrovně Free). Pro každé předplatné Azure můžete mít maximálně jeden účet úrovně Free a při vytváření tohoto účtu se musíte přihlásit.
 • V účtech úrovně Free obdržíte prvních 400 RU/s a 5 GB úložiště každý měsíc zdarma. Zřízená propustnost a úložiště nad rámec 400 RU/s a 5 GB se budou účtovat běžnými sazbami za službu Azure Cosmos DB. 400 RU/s se vztahuje na standardní zřízenou propustnost, zřízenou propustnost v režimu automatického škálování a zápisů do více oblastí (multi-master). Úroveň Free se nevtahuje na bezserverovou architekturu.

  Sleva založená na úrovni Free se uplatňuje na úrovni účtu. Pokud má například účet v průběhu jednoho měsíce celkem 400 RU/s a tři oblasti a v každé z nich 5 GB, bude se za něj za každou hodinu v měsíci účtovat 800 RU/s (400 RU/s × 3 oblasti – 400 RU/s) a 10 GB úložiště (5 GB × 3 oblasti – 5 GB). Pokud mají oblasti pro RU/s a úložiště jiné sazby, bude sleva odpovídat sazbám v oblasti, ve které byl příslušný účet vytvořen.

 • Když se rozhodnete vytvořit účet Azure Cosmos DB (s databázemi a kontejnery) zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že každý měsíc odešlete z kontejneru v oblasti Západní USA 100 GB dat pro replikaci do oblastí Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Když se rozhodnete provozovat kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám zřízená propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Bude se vám účtovat zřízená propustnost.
 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Účtuje se každá hodina existence kontejneru nebo databáze. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner nebo databáze aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner nebo databázi a za 5 minut je odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 hodinu.

 • Za každou hodinu se vám účtuje maximální zřízená propustnost.

  Pokud například zřízenou propustnost v 9:30 zvýšíte z 400 RU/s na 1 000 RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 400 RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1 000 RU/s.

  Pokud propustnost zřízenou pro kontejner nebo sadu kontejnerů v 9:30 zvýšíte ze 100 tisíc RU/s na 200 tisíc RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 100 tisíc RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 200 tisících RU/s.

 • Zřízenou propustnost pro každý kontejner nebo databázi můžete vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK, šablony ARM, PowerShellu, Azure CLI nebo rozhraní REST API.

 • Rezervovaná kapacita služby Azure Cosmos DB pomáhá šetřit peníze tím, že nabízí slevu, když si předplatíte zřízenou propustnost na jeden nebo tři roky. Rezervovaná kapacita poskytuje slevu a neovlivňuje stav spuštění vašich prostředků. Rezervovanou kapacitu pro službu Azure Cosmos DB si můžete koupit na webu Azure Portal. Další informace o rezervované kapacitě najdete v dokumentaci ke službě Azure Cosmos DB.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.