Ceny za Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů. Nyní navíc získáte 12měsíční bezplatný přístup k Databáze Azure Cosmos.

Databáze Azure Cosmos je globálně distribuovaná databáze Microsoftu pro více modelů. Databáze Azure Cosmos je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Můžete elasticky škálovat propustnost a úložiště po celém světě a platit jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Azure Cosmos DB garantuje latence v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě, nabízí různé jasně definované modely konzistence pro vyladění výkonu a garantuje vysokou dostupnost s možnostmi multihomingu, a to vše zajištěné špičkovými komplexními smlouvami o úrovni služeb (SLA).

Databáze Azure Cosmos je skutečně nezávislá na schématu – automaticky indexuje všechna data, aniž byste se museli starat o správu schémat a indexů. Je také určena pro více modelů, nativně podporuje datové modely typu dokument, klíč-hodnota, graf a řada sloupců. K datům ve službě Azure Cosmos DB můžete přistupovat pomocí rozhraní API podle vašeho výběru, protože nativně podporuje SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (klíč-hodnota), Gremlin (graf) a Cassandra (řada sloupců).

Podrobnosti o cenách

Při použití Azure Cosmos DB platíte jenom za zřízenou propustnost a data uložená v kontejneru (např. kontejner dokumentů, tabulka záznamů nebo graf skládající se z vrcholů a hran). Zřízená propustnost, která se fakturuje po jednotkách žádosti (RU za sekundu neboli RU/s), umožňuje čtení nebo zápis dat v kontejnerech. Každý kontejner se fakturuje podle počtu hodin za zřízenou propustnost v násobcích 100 RU/s, přičemž minimum je 400 RU/s, a za uložená data (v GB). Neomezené kontejnery mají minimum 100 RU/s na oddíl.

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB za měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Škálování kontejnerů Azure Cosmos DB

Pro úlohy s vysokou propustností a velkým využitím úložiště můžete vytvořit neomezené kontejnery – stačí při vytvoření kontejneru definovat klíč oddílu. Neomezený kontejner umožňuje bez problémů horizontálně navýšit kapacitu tak, jak narůstá objem uložených dat a zvyšuje se zřízená propustnost.

Emulátor databáze Azure Cosmos (zdarma)

Stáhněte si bezplatný emulátor databáze Azure Cosmos, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím databáze Azure Cosmos z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci Azure Cosmos DB v cloudu.

Dva způsoby, jak si zdarma vyzkoušet CosmoDB

Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB jako součást bezplatného účtu Azure.

Užijte si časově omezené prostředí Azure Cosmos DB bez předplatného, zdarma a bez závazků prostřednictvím akce Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma.

Škálování v globálním měřítku s geografickou replikací

Databáze Azure Cosmos DB se dá globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem je, že se všechna vaše data budou automaticky replikovat do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíže. Výsledkem bude konzistence dat a vysoká dostupnost. Globálně distribuované kontejnery se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti zřízené pro jednotlivé kontejnery služby Azure Cosmos DB vynásobené počtem oblastí přidružených k účtu databáze Azure Cosmos. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat.

Vysoká propustnost a dotazy s nízkou latencí

Azure Cosmos DB umožňuje elasticky a nezávisle škálovat propustnost a úložiště na vyžádání a garantuje svým zákazníkům nízkou celkovou latenci na úrovni 99. percentilu. Požadavky na čtení a zápis se vždycky obsluhují z místní oblasti, zatímco data jsou distribuovaná globálně. Výkon můžete dál optimalizovat přizpůsobením chování automatických indexů.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně databáze Azure Cosmos. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva SLA: Pro zajištění úspěšného zpracování žádostí a provádění operací v Azure Cosmos DB garantujeme dostupnost nejméně 99,99 % pro databáze v jedné oblasti a 99,999 % pro databáze ve více oblastech. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Propustnost v databázi Azure Cosmos se měří v jednotkách žádostí (RU). 1 RU odpovídá propustnosti operace GET s položkou o velikosti 1 kB. Každé operaci v databázi Azure Cosmos, včetně čtení, zápisů, dotazů SQL a spouštění uložených procedur, je přiřazená deterministická hodnota v jednotkách žádostí, a to na základě propustnosti, která je pro dokončení příslušné operace potřebná. Místo využití procesoru, vstupu/výstupu a paměti a tím, jak ovlivňují propustnost aplikace, nyní stačí uvažovat nad jedinou hodnotou – počtem jednotek žádostí.

  Jednotka žádosti spotřebovaná zřízenou RU za sekundu je stejná jako jednotka žádosti spotřebovaná minutovým kbelíkem.

  Další informace o jednotkách žádostí a pomoc s určením vašich potřeb ohledně kontejnerů najdete tady.

 • Bude se vám účtovat na základě propustnosti (RU/s), která byla zřízena pro váš kontejner Azure Cosmos DB, a hodinové sazby za dobu, po kterou byla zřízena.

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte účet se dvěma kontejnery se zřízenou propustností 500 RU/s a 700 RU/s, vaše celková zřízená propustnost bude 1 200 RU/s. Bude se vám tedy účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých kontejnerů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový neomezený kontejner využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se pak změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízena propustnost 1 200 RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/hodina

 • Když se rozhodnete vytvářet kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že každý měsíc odešlete z kontejneru v oblasti Západní USA 100 GB dat pro replikaci do oblastí Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Za každou hodinu existence kontejneru se účtuje paušální sazba. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner a za 5 minut ho odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 hodinu.

 • Pokud zřízenou propustnost v 9:30 zvýšíte z 400 RU/s na 1 000 RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 400 RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1 000 RU/s.

 • Počet jednotek žádostí pro každý kontejner můžete v účtu Azure Cosmos DB vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Pokud chcete kolekci s úrovní výkonu S1, S2 nebo S3 změnit na pevný kontejner (kolekci), přečtěte si článek Změna úrovní výkonu pomocí webu Azure Portal.

  Pokud chcete stávající pevný kontejner (kolekci) změnit na kontejner (kolekci) s neomezeným úložištěm, přečtěte si článek Dělení a škálování ve službě Azure Cosmos DB.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Databáze Azure Cosmos

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet