Přeskočit navigaci

Ceny za Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Databáze Azure Cosmos.

Databáze Azure Cosmos je globálně distribuovaná databáze Microsoftu pro více modelů. Databáze Azure Cosmos je od základu vytvořena s integrovanou podporou globální distribuce a horizontálního škálování. Nabízí globální distribuci na klíč do libovolného počtu oblastí Azure díky tomu, že transparentně škáluje a replikuje vaše data co nejblíž uživatelům. Můžete elasticky škálovat propustnost a úložiště po celém světě a platit jenom za propustnost a úložiště, které potřebujete. Azure Cosmos DB garantuje latence v řádu jednotek milisekund na úrovni 99. percentilu kdekoli na světě, nabízí různé jasně definované modely konzistence pro vyladění výkonu a zaručuje vysokou dostupnost s možnostmi vícenásobného navádění – to vše zajištěné špičkovými komplexními smlouvami SLA.

Databáze Azure Cosmos je skutečně nezávislá na schématu – automaticky indexuje všechna data, aniž byste se museli starat o správu schémat a indexů. Je také určena pro více modelů, nativně podporuje datové modely typu dokument, klíč-hodnota, graf a řada sloupců. K datům ve službě Azure Cosmos DB můžete přistupovat pomocí rozhraní API podle vašeho výběru, protože nativně podporuje SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (klíč-hodnota), Gremlin (graf) a Cassandra (řada sloupců).

Neomezená flexibilita, pružnost a škálovatelnost

Azure Cosmos DB je vícemodelová databáze. V závislosti na vaší volbě datového modelu a rozhraní API probíhá při vytváření kolekce, tabulky nebo grafu Azure Cosmos DB k vnitřnímu mapování na kontejner Azure Cosmos DB. Azure Cosmos DB transparentně, automaticky a pružně škáluje propustnost a úložiště svých kontejnerů podle toho, jak prostřednictvím kódu programu zřizujete více (nebo méně) propustnosti nebo jak se zvětšuje (nebo zmenšuje) úložiště kontejneru. Azure Cosmos DB umožňuje zřídit propustnost pro jednotlivý kontejner i sadu kontejnerů, která potom může zřízenou propustnost sdílet. V databázi Azure Cosmos DB můžete kdykoli prostřednictvím kódu programu nebo na portálu provést tyto akce:

 1. Zřídit propustnost pro kontejner
 2. Zřídit propustnost souhrnně pro sadu kontejnerů, ve které pak všechny kontejnery propustnost sdílejí

Zřízení propustnosti pro jednotlivé kontejnery zaručí vyhrazení propustnosti pro daný kontejner na základě smlouvy SLA o propustnosti. Zřízení propustnosti pro sadu kontejnerů ale zase umožňuje sdílet propustnost mezi všemi kontejnery. Připomínáme, že v databázovém účtu Azure Cosmos DB můžete kombinovat kontejnery, které mezi sebou sdílejí propustnost, s kontejnery, které mají zřízenou vyhrazenou propustnost. Prostřednictvím kódu programu můžete kdykoli zvýšit (vertikálně navýšit kapacitu) nebo snížit (vertikálně snížit kapacitu) propustnost zřízenou pro jednotlivé kontejnery i sadu kontejnerů, což umožňuje pružné škálování na základě změn zatížení. Platíte jenom za propustnost, kterou máte nakonfigurovanou.

Podrobnosti o cenách

Jednotka Cena
SSD Storage (za GB) $- GB za měsíc
Vyhrazené RU / s (za 100 RU, minimálně 400 RU) $-
Platí standardní sazby za datové přenosy. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin měsíčně.

Zřízená propustnost

Zřízená propustnost se fakturuje podle počtu jednotek žádostí za sekundu. Jednotky žádostí představují přesně definovanou měnu pro účtování propustnosti při různých operací čtení, zápisu a dotazů v kontejneru Azure Cosmos DB. V Azure Cosmos DB platíte jenom za propustnost (jednotky žádostí za sekundu), kterou jste zřídili, a data (v GB) uložená na discích SSD.

Zřízená propustnost pro kontejner: U každého kontejneru se zřízenou propustností se fakturují hodiny zřízené propustnosti v přírůstcích po 100 tisících RU/s s minimální hodnotou 400 RU/s a uložená data (v GB), což zaručují špičkové a ucelené smlouvy o úrovni služeb (SLA).

API Minimální propustnost Přírůstky pro škálování Rozsah zřízené propustnosti
SQL 400 RU/s na kolekci Přírůstky po 100 RU Kolekce, pro kterou je propustnost zřízená
MongoDB 400 RU/s na kolekci Přírůstky po 100 RU Kolekce, pro kterou je propustnost zřízená
Cassandra 400 RU/s na tabulku Přírůstky po 100 RU Tabulka, pro kterou je propustnost zřízená
Tabulka 400 RU/s na tabulku Přírůstky po 100 RU Tabulka, pro kterou je propustnost zřízená
Gremlin 400 RU/s na graf Přírůstky po 100 RU Graf, pro který je propustnost zřízená

Zřízená propustnost pro sadu kontejnerů: Vedle zřízení propustnosti pro určitý kontejner můžete v závislosti na datovém modelu nebo rozhraní API taky sdílet zřízenou propustnost v sadě kontejnerů tak, že nakonfigurujete propustnost na úrovni databáze (např. SQL, MongoDB), databázového účtu (např. Gremlin, Table) a prostoru klíče (např. Cassandra). Databáze (nebo databázový účet nebo prostor klíče) může obsahovat sadu kontejnerů, které sdílejí propustnost zřízenou pro nadřazený objekt, i sadu kontejnerů, ve které má každý kontejner vlastní vyhrazenou zřízenou propustnost. Na rozdíl kontejneru, který má propustnost přiřazenou, neplatí u kontejnerů, které sdílejí propustnost mezi sebou, jednotlivé požadavky na minimální počet jednotek žádostí za sekundu (RU/s). U každé databáze (nebo databázového účtu nebo prostoru klíče) se zřízenou propustností se fakturují hodiny zřízené propustnosti v přírůstcích po 10 tisících RU/s s minimální hodnotou 50 tisíc RU/s a uložená data (v GB), což zaručují špičkové a ucelené smlouvy o úrovni služeb (SLA).

API Minimální propustnost Přírůstky pro škálování Rozsah zřízené propustnosti
SQL 50 tisíc RU/s na databázi Přírůstky po 10 tisících RU Databáze. Veškerou propustnost sdílejí všechny kolekce v rámci databázového účtu (s výjimkou kolekcí, pro které je propustnost zřízená explicitně).
MongoDB 50 tisíc RU/s na databázi Přírůstky po 10 tisících RU Databáze. Veškerou propustnost sdílejí všechny kolekce v rámci databázového účtu (s výjimkou kolekcí, pro které je propustnost zřízená explicitně).
Cassandra 50 tisíc RU/s na prostor klíče Přírůstky po 10 tisících RU Prostor klíče. Veškerou propustnost sdílejí všechny tabulky v rámci prostoru klíče (s výjimkou tabulek, pro které je propustnost zřízená explicitně).
Tabulky 50 tisíc RU/s na databázový účet Přírůstky po 10 tisících RU Databázový účet. Veškerou propustnost sdílejí všechny tabulky v rámci databázového účtu (s výjimkou tabulek, pro které je propustnost zřízená explicitně).
Gremlin 50 tisíc RU/s na databázový účet Přírůstky po 10 tisících RU Databázový účet. Veškerou propustnost sdílejí všechny grafy v rámci databázového účtu (s výjimkou grafů, pro které je propustnost zřízená explicitně).

Pružné škálování propustnosti po celém světě

Databáze Azure Cosmos DB se dá globálně distribuovat, což vám umožní snadno vytvářet aplikace v globálním měřítku. Výsledkem je, že se všechna vaše data budou automaticky replikovat do oblastí, které zadáte. Vaše aplikace budou i nadále využívat logický koncový bod, zatímco data se budou prostřednictvím intuitivního programovacího modelu automaticky obsluhovat z oblasti, která je vašim uživatelům nejblíže. Výsledkem bude konzistence dat a vysoká dostupnost. Globálně distribuované kontejnery se účtují na základě úložiště spotřebovaného v jednotlivých oblastech a propustnosti zřízené pro jednotlivé kontejnery služby Azure Cosmos DB vynásobené počtem oblastí přidružených k účtu databáze Azure Cosmos. Pro datové přenosy replikací mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat.

Azure Cosmos DB si můžete vyzkoušet zdarma

 • Emulátor Azure Cosmos DB (zdarma): Stáhněte si bezplatný emulátor Azure Cosmos DB, který umožňuje vývoj a testování aplikací s využitím Azure Cosmos DB z místního počítače. Jakmile budete spokojeni s tím, jak vaše aplikace funguje, k jejímu nasazení stačí, když změníte konfiguraci tak, aby odkazovala na instanci Azure Cosmos DB v cloudu.
 • Bezplatný účet Azure: Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB v rámci bezplatného účtu Azure.
 • Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma: Využijte časově omezené, globálně distribuované prostředí Azure Cosmos DB bez předplatného, zdarma a bez závazků prostřednictvím akce Vyzkoušejte si Azure Cosmos DB zdarma.

Kde získám informace rozšíření Azure Cosmos DB do konkrétních oblastí?

Azure Cosmos DB je všude tam, kam sahá Azure, včetně veřejných, vládních a suverénních cloudů i cloudu Ministerstva obrany USA. Další informace najdete na stránce o dostupnosti služeb Azure podle oblasti.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně databáze Azure Cosmos. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • Smlouva SLA: Pro zajištění úspěšného zpracování žádostí a provádění operací v Azure Cosmos DB garantujeme dostupnost nejméně 99,99 % pro databáze v jedné oblasti a 99,999 % pro databáze ve více oblastech. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • V Azure Cosmos DB se propustnost zřízených prostředků uvádí v počtu jednotek žádostí za sekundu. Jednotky žádostí si můžete představit jako takovou měnu propustnosti, pomocí které si vyhradíte určité množství garantovaných prostředků (paměť, CPU, IOPS) za sekundu, které má mít vaše aplikace k dispozici. Každá operace v Azure Cosmos DB (čtení, zápis, aktualizace, dotaz) spotřebovává CPU, paměti a IOPS. To znamená, že každá operace spotřebovává prostředky vyjádřené právě jednotkami žádostí. Navštivte stránku Jednotky žádostí v Azure Cosmos DB.

 • Budou se vám účtovat poplatky na základě propustnosti (RU/s), kterou jste zřídili pro svůj kontejner nebo sadu kontejnerů (např. databázi) Azure Cosmos DB, a hodinové sazby za dobu zřízení.

  Propustnost zřízená pro jednotlivý kontejner:

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte databázový účet Azure Cosmos DB se dvěma kontejnery se zřízenou propustností 500 RU/s a 700 RU/s, celková zřízená propustnost bude 1 200 RU/s. Bude se vám tedy účtovat 12 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete změnit propustnost, zvýšili jste kapacitu jednotlivých kontejnerů o 500 RU/s a navíc jste vytvořili nový neomezený kontejner využívající 20 000 RU/s, vaše celková zřízená kapacita bude 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Vaše faktura se potom změní na $- × 222 = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 1 200 RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 22 200 RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $-/měsíc.

  Propustnost zřízená pro sadu kontejnerů:

  Pokud v oblasti USA – východ 2 vytvoříte účet se dvěma databázemi Cosmos DB (každá z nich obsahuje sadu kolekcí) se zřízenou propustností 50 tisíc RU/s a 70 tisíc RU/s, vaše celková zřízená propustnost bude 120 tisíc RU/s. Bude se vám tedy účtovat 1 200 × $- = $-/hodina.

  Pokud potřebujete propustnost změnit zvýšili jste zřízenou propustnost jednotlivých databází o 10 tisíc RU/s, celková zřízená kapacita bude 140 tisíc RU/s (60 tisíc RU/s + 80 tisíc RU/s). Vaše faktura se potom změní na 1 400 × $- = $-/hodina.

  Pokud v měsíci, který má 720 hodin, byla po dobu 500 hodin zřízená propustnost 120 tisíc RU/s a po zbývajících 220 hodin propustnost 140 tisíc RU/s, na vaší měsíční faktuře bude: 500 × $-/hodina + 220 × $-/hodina = $- + $- = $-/měsíc.

 • Když se rozhodnete vytvářet kontejnery zasahující do několika geografických oblastí, fakturuje se vám propustnost a úložiště pro každý kontejner v každé oblasti a datové přenosy mezi oblastmi. Třeba si představte, že máte kontejner v oblasti Západní USA zřízený s propustností 10 tisíc RU/s a v daném měsíci uložíte 1 TB dat. Předpokládejme, že přidáte 3 oblasti (Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie), z nichž každá má stejné úložiště a propustnost. Na vaší celkové měsíční faktuře bude tato částka (v měsíci, který má 31 dní):

  Položka Využití (měsíc) Sazba Měsíční náklady
  Faktura za propustnost za kontejner v oblasti Západní USA 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za propustnost za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 10 tisíc RU/s * 24 * 31 $- za 100 RU/s za hodinu $-
  Faktura za úložiště za kontejner v oblasti Západní USA 1 TB $-/GB $-
  Faktura za úložiště za 3 další oblasti: Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie 3 * 1 TB $-/GB $-
  Celkem $-

  Dál předpokládejme, že každý měsíc odešlete z kontejneru v oblasti Západní USA 100 GB dat pro replikaci do oblastí Východní USA, Severní Evropa a Východní Asie. Odchozí přenosy se vám budou fakturovat podle sazeb za přenosy dat.

 • Kapacita úložiště se účtuje v jednotkách, které odpovídají maximální hodinové velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba využijete 100 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce 50 GB, bude se vám za tento měsíc účtovat ekvivalent 75 GB úložiště.

 • Za každou hodinu existence kontejneru nebo databáze se účtuje paušální sazba. Nezáleží přitom na využití ani na tom, jestli je kontejner nebo databáze aktivní kratší dobu, než je hodina. Když třeba vytvoříte kontejner nebo databázi a za 5 minut je odstraníte, ve vyúčtování najdete poplatek za 1 hodinu.

 • Pokud zřízenou propustnost v 9:30 zvýšíte z 400 RU/s na 1 000 RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 400 RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 1 000 RU/s.

  Pokud propustnost zřízenou pro kontejner nebo sadu kontejnerů v 9:30 zvýšíte ze 100 tisíc RU/s na 200 tisíc RU/s a potom ji v 10:45 snížíte zpátky na 100 tisíc RU/s, budou se vám účtovat dvě hodiny po 200 tisících RU/s.

 • Počet jednotek žádostí pro každý kontejner můžete v účtu Azure Cosmos DB vertikálně zvýšit nebo snížit pomocí webu Azure Portal, jedné z podporovaných sad SDK nebo rozhraní REST API.

 • Vždy doporučujeme používat „neomezené“ kontejnery, které umožňují neomezené škálování a flexibilitu. Neomezené kontejnery jsou horizontálně členěné na oddíly a Azure Cosmos DB vám umožňuje pružně, transparentně a automaticky škálovat jejich propustnost a úložiště. „Pevné“ kontejnery umožňují škálování jenom do 10 tisíc jednotek žádostí a nabízejí maximálně 10 GB úložiště SSD. V sadě „pevných“ kontejnerů se navíc propustnost nedá sdílet.
 • V zájmu nejlepšího výkonu a optimálního úložiště se řiďte pokyny, které jsou popsané tady.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Databáze Azure Cosmos

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma