Přeskočit navigaci

Ceny za Load Balancer

Load Balancer se nabízí jako prostředek Azure Resource Manageru se dvěma jednotkami SKU. Každá z nich je dostupná jako veřejný nebo interní nástroj pro vyrovnávání zatížení. Load Balancer není dostupný pro virtuální počítače úrovně Basic.

Služba Azure Load Balancer úrovně Basic je bezplatná. Na službu Azure Load Balancer úrovně Standard se vztahují poplatky.

Load Balancer úrovně Standard

Služba Load Balancer úrovně Standard zákazníkům ve srovnání se službou Load Balancer úrovně Basic nabízí několik výhod:

  • Flexibilnější a větší back-endové fondy
  • Pravidla portů s vysokou dostupností pro škálování a odolnost síťových virtuálních zařízení a další scénáře
  • Scénáře s využitím zón dostupnosti včetně vyrovnávání zatížení napříč zónami, automatických zónově redundantních front-endů a odchozích toků s jednou místní IP adresou
  • Integrované monitorování (čítače provozu, sondy stavu, pokusy o připojení TCP, odchozí připojení) a průběžná zjišťování stavu rovin dat

Ceny služby Load Balancer úrovně Standard budou vycházejí z počtu nakonfigurovaných pravidel (pravidla nástroje pro vyrovnávání zatížení a pravidla NAT) a objemu zpracovaných dat.

Pokud ale nejsou nakonfigurovaná žádná pravidla, za samotnou službu Load Balancer úrovně Standard se neúčtuje žádná hodinová sazba.

Pravidla vyrovnávání zatížení:

Prvních 5 pravidel: $-/hodina

Další pravidla: $- za pravidlo a hodinu

Pravidla NAT:

Pravidla NAT jsou zdarma.

Zpracovaná data:

$- za GB

Klasické veřejné vyrovnávání zatížení

Každá cloudová služba má bezplatnou veřejnou front-endovou IP adresu s vyrovnáváním zatížení (VIP). Jestli chcete vyrovnávat zatížení různých front-endech, můžete získat další front-endy za nominální poplatek, který je tady.

Ke cloudové službě můžete přiřadit až pět dalších IP adres.

Klasické interní vyrovnávání zatížení

Vyrovnávání zatížení virtuálních počítačů umístěných ve virtuální síti (interní vyrovnávání zatížení) je zdarma.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Garantujeme, že aplikace spuštěné v rámci zákaznického předplatného budou dostupné 99,99 % času. Přečtěte si smlouvu SLA

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Load Balancer

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma