Ceny za Load Balancer

Služba Azure Load Balancer úrovně Basic je zdarma. Nenabízí se ale k virtuálním počítačům úrovně Basic. Na službu Azure Load Balancer úrovně Standard se vztahují poplatky.

Load Balancer úrovně Standard

Vyrovnávání zatížení virtuálních počítačů umístěných ve virtuální síti (interní vyrovnávání zatížení) je zdarma.

  • Vyšší velikost fondu instancí back-endu a větší počet povolených příchozích pravidel NAT (Network Address Translation)
  • Podpora vyrovnávání zatížení mezi zónami a odolných virtuálních IP adres (VIP)
  • Integrované monitorování a diagnostika

Ceny služby Load Balancer úrovně Standard budou vycházet z počtu nakonfigurovaných pravidel (pravidla nástroje pro vyrovnávání zatížení a pravidla NAT) a objemu zpracovaných dat pro toky s původem v příchozím provozu. Pokud ale nebudou nakonfigurovaná žádná pravidla, za samotnou službu Load Balancer úrovně Standard se nebude účtovat žádná hodinová sazba.

Pravidla služby Load Balancer: (V období Preview zdarma)
Prvních 5 pravidel:$-/hodina
Další pravidla—$- za pravidlo a hodinu

Pravidla NAT: (V období Preview zdarma)
Prvních 100 pravidel—Free
Další pravidla—$- za pravidlo a hodinu

Zpracovaná data: (V období Preview zdarma)
$- za GB

Veřejné vyrovnávání zatížení

Každá cloudová služba získá zadarmo veřejnou IP adresu s vyrovnáváním zatížení (VIP). Pokud chcete vyrovnávat zatížení různých virtuálních IP adres, můžete za nominální poplatek získat další virtuální IP adresy.

Load Balancer umožňuje přiřazení až pěti dalších IP adres.

Interní vyrovnávání zatížení

Vyrovnávání zatížení virtuálních počítačů umístěných ve virtuální síti (interní vyrovnávání zatížení) je zdarma.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Load Balancer

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet